Техніко-економічне обґрунтування перевезення пасажирів автомобільним транспортом за маршрутом м. Переяслів-Хмельницький – м. Бориспіль

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра «Менеджменту»

Курсовий проект
з дисципліни „Планування соціально-економічного розвитку”
на тему
«Техніко-економічне обґрунтування перевезення пасажирів автомобільним транспортом за маршрутом м.Переяслів-Хмельницький – м.Бориспіль»

Виконав ст гр.МА-IV-2
Свириденко О.М.
Перевірила доцент каф «Менеджменту»
Головніна О.Г.
Київ – 2008

Зміст
Реферат
Вступ
1. Характеристика підприємства
2. Характеристика існуючих маршрутів
3. Визначення пасажиропотоку на маршруті №68
4. Вибір рухомого складу
5. Розрахунок техніко-експлуатаційних та техніко-економічних показників вибраного рухомого складу
6. Обґрунтування собівартості перевезень
7. Стратегії маркетингу
8. Фінансовий результат
Висновки
Список використаної літератури
Графічна частина

Реферат
Курсовий проект складається з 8 розділів, виконана на 38 сторінках, має 7 таблиць, 3 схеми, 3 рисунка, для розрахунку різних величин було використано 30 формул.
Курсовий проект складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини.
В першому та другому розділах подані характеристика нового підприємства та порівняльна характеристика нового та існуючих маршрутів
В третьому розділі проведено дослідження пасажиропотоку на маршруті «м. Переяслав-Хмельницький – м. Бориспіль»(№68)
В четвертому розділі представлене обґрунтування вибору рухомого складу.
В п’ятому розділі проведені розрахунки техніко-експлуатаційних та техніко-економічних показників вибраного рухомого складу.
В шостому розділі розроблені стратегії маркетингу.
В сьомому розділі проведено обґрунтування собівартості перевезень та визначення одиниці послуги.
В восьмому розділі вирахувано фінансовий результат.

Вступ
Для того, щоб розвантажити головний пасажиропотік в місті і відбувається створення даного маршруту спочатку лише для Київського району, в подальшому планується забезпечення даними послугами і інші райони Київщини. Оскільки кількість жителів збільшується з кожним роком, а існуючі види транспорту не забезпечують повністю перевезення, тому дане підприємство розширюватиме маршрути.
За останні п’ять років пасажиропотік Київщини суттєво зріс. Транспортні потоки по місту та району стали більш врівноваженими, а транспортний рух спостерігається, як правило, в пятницю та вихідні дні.

1. Характеристика підприємства
Приватне підприємство «Буспастранс»- підприємство, яке займається одним видом діяльності — пасажирські перевезення в місті Переяслав-Хмельницький та районі. А саме здійснює перевезення жителів міста Переяслав-Хмельницький по маршруту м. Переяслав-Хмельницький – м. Яготин – с. Згурівка – м. Березань – с. Баришівка – м. Бориспіль. В подальшому, по мірі розвитку планується залучення жителів і інших міст та селищ.
Засноване ПП «Буспастранс» 2008 року
Місцезнаходження підприємства місто Переяслав-Хмельницький, вулиця Леніна,68.
Основними засобами підприємства є адміністративний корпус, автостоянка відкритого типу, 3 маршрутних таксі марки «Богдан» А091.
Середня заробітна плата (ЗП) на підприємстві 2728грн.
ПП «Буспастранс» не має своєї станції технічного обслуговування (СТО) та автозаправочної станції (АЗС), і тому користується послугами СТО та АЗС, що розташовані неподалік підприємства.
Всі автомобілі ПП «Буспастранс» застраховані по виду обов’язкового страхування цивільно — правової відповідальності власників наземних транспортних засобів компанією «Гарантавто».
2. Характеристика існуючих маршрутів
Розглянемо порівняльну характеристику двох маршрутів діючого (№407) і одного нещодавно створеного(№68) — маршрут №407 м. Переяслав-Хмельницький – с. Жовтневе – с. Переяславське – с. Баришівка – с. Кірове – с. Синьківка — м. Бориспіль. Маршрут функціонує з 2000 року, автомобілі на маршрут подаються не досить часто, швидкість руху незначна (досить часто, можна чути скарги клієнтів ).
Маршрут №68(удосконалений маршрут №407) м. Переяслав-Хмельницький – м. Яготин – с. Згурівка – м. Березань – с. Баришівка – м. Бориспіль. Маршрут здійснює обслуговування жителів Київської обл.
Більш детальну інформацію відобразимо в табл.2.1
Порівняльна характеристика маршрутів(№407,№68)
Таблиця 2.1

Характеристика
№407
№68

Зупинки
Маршрут проходить по м. Переяслав-Хмельницький – с. Жовтневе – с. Переяславське – с. Баришівка – с. Кірове – с. Синьківка — м. Бориспіль
Маршрут проходить по м. Переяслав-Хмельницький – м. Яготин – с. Згурівка – м. Березань – с. Баришівка – м. Бориспіль

Довжина
Довжина маршруту км 180
Довжина маршруту км 162

Час їздки
хв.180
хв.150

Всі дані таблиці перевірені на практиці.

3. Визначення пасажиропотоку на маршруті №68

Для того щоб проаналізувати доцільність створення нового маршруту м. Переяслав-Хмельницький – м. Яготин – с. Згурівка – м. Березань – с. Баришівка – м. Бориспіль потрібно детально вивчити пасажиропотік на даному маршруті.
Пасажиропотік – це кількість пасажирів, які прямують в певному напрямку за одну годину, Q(пасгод).
Потенційними клієнтами маршруту «м. Переяслав-Хмельницький – м. Бориспіль» є
– Жителі вказаних міст;
– Пересічні жителі області.
Обстеження пасажиропотоку на запропонованому маршруті по довжині маршруту. Оскільки нас цікавлять мешканці області, простежимо за інтенсивністю руху за талонами в прямому і зворотному напрямку.
Таблиця 3.1 — Визначимо кількість пасажирів, які прямують в напрямку м. Бориспіль і назад (враховуючи і жителів м. Переяслав-Хмельницький) за добу

№ зупинки
Назва зупинки
Довжина перегону, Ln, км

1
м. Переяслав-Хмельницький
00.00

2
м. Яготин
43.00

3
с. Згурівка
39.00

4
м. Березань
35.00

5
с. Баришівка
12.00

6
м. Бориспіль
33.00

Таблиця 3.2 — Дослідження пасажиропотоку по зупинках, визначення об’єму перевезень та пасажирообіг за день в напрямку м. Бориспіль (прямий напрямок)

№ зупинки
Довжина перегону, Ln, км
Кількість пасажирів, Qзв
Пасажирообіг, Pзв, пас.км. (Р= Ln* Qп)

Зайшло
Вийшло
Проїхало (Qп.зв)

1
00.00
22

22

2
43.00
7
4
25
1075

3
39.00
5
8
22
858

4
35.00
12
10
24
840

5
12.00
9
6
27
324

6
33.00

27
33
1089

Всього
162.00
55
55
153
4186

Рисунок 3.1 — Діаграма пасажиропотоку в напрямку м. Бориспіль
Таблиця 3.3 — Інтенсивність пасажиропотоку на маршруті «м. Переяслав-Хмельницький – м. Бориспіль»

Графік руху автобуса в напрямку м. Бориспіль
Пасажиропотік в напрямку м. Бориспіль
Графік руху автобуса в напрямку м. Переяслав-Хмельницький
Пасажиропотік в напрямку м. Переяслав-Хмельницький
Інтенсивність пасажиро- потоку

До м. Бориспіль
До м. Переяслав-Хмельницький

8,00
30
10,30
15

+

13,00
18
15,30
13
+

17,00
25
19,30
17
+

21,00
30

+

Виходячи з табл.. 3.3
Qд=148 чол.- облікова кількість перевезених пасажирів.

Рисунок 3.1 — Обсяг перевезень пасажирів за годинами доби на маршруті
З рис.3.1 про обсяг перевезень пасажирів за годинами доби на маршруті свідчить, що найбільша частина перевезень припадає на вечірній час
4. Вибір рухомого складу
Головними критеріями вибору рухомого складу є порівняльна техніко-експлуатаційна характеристика, витрати на вивикористання транспортного засобу, а також, безперечно, на першому місці, є надійність автомобіля.
Прорив у 2000р. автобусів Богдан» на перше місце за обсягами виробництва в Україні (1236 автобусів А091, реалізація 1202 шт., що вперше за останнє десятиріччя перевищило збут традиційного лідера в Україні — ПАЗ, 1031 шт.), а головне — динаміка росту виробництва і збуту автобусів «Богдан», перший зразок яких з’явився тільки у 1999 р., стали найбільш політичними явищами в автобусобудуванні СНД останнього десятиріччя. Організація абсолютно нового виробництва на Черкаському автобусоремонтному заводі характеризується безпрецедентною динамікою росту станом на 01.01.2002 р. в експлуатацію було передано 238 малих міських автобусів «Богдан» А091, в 2002 р. — 472. Практично можна констатувати доволі рідкісну ситуацію, коли обсяги збуту обмежуються виробничими можливостями заводу.
Феномен появи і інтенсивного розвитку нового виробника складної машинобудівної продукції в період кризи і економічного занепаду країни має три базові першопричини
— перехід на абсолютно нову для СНД агрегатну комплектацію вищої світової якості (японського концерну ISUZU);
— перехід на нові кузовні, т.з. клеєні технології, що забезпечує збільшення строку служби кузова в 1,5 — 2 рази у порівнянні з традиційними технологіями, які домінують в СНД;
— перехід на спеціалізовані кузови під конкретні типи перевезень (міські, місцеві, міжміські, туристичні), відхід від універсального кузова типу ПАЗ 3205.
Акцент на якість, попри підвищення вартості автобуса навіть в складному насиченому секторі збуту малих автобусів, де цінова пропозиція і розповсюдженість ПАЗа впродовж десятиліть практично монопольно домінувала, виправдав себе і дозволив у 2002—2003 рр. промислово-інвестиційному холдингу «Богдан» паралельно до вже існуючого виробництва первістка А091 на ВАТ «Черкаський автобус» суттєво розширити модельний ряд з представленням трьох нових базових моделей і організацією їхнього виробництва на новому автобусному заводі «Богдан» з суттєво більшими виробничими площами, провести модернізацію кузова та перехід на екологічні норми Euro 3 базової моделі А091, тобто модель А092 (біля 2 тис. шт. у 2004 р.).
Проведемо коротку порівняльну характеристику малих автобусів,а саме Богдан А091, ПАЗ3205, Еталон А 079, Уз Отойол М24.9, ЗіЛ25010-4, ТУР А 078, Богдан А064 , Богдан А065,на базі табл.4.1
Порівняльна оцінка автобусів малого класу

Таблиця 4.1

Праметри
Богдан А091
ПАЗ 3205
Еталон А 079
Уз Отойол М24.9
ЗіЛ 25010-4
ТУР А 078
Богдан А064
Богдан А065

Габарити,м

довжина
7,2
7
7,1
6,28
6,6
7,44
6,575
6,3

висота
2,74
2,95
2,8
2,75
2,8
2,82
2,69
2,69

Висота підлоги,мм;
610
798
780
780
760
760
610
610

Кількість сходинок
1
2
2
2
2
2
1
1

Пасажиромісткісь
50
36-42
40
40
22
40
42
36

число сидінь
21
26-22
22-20
20
15
28
15
17

Повна маса, кг;
8200
7735
7250
7200
5925
7400
6500
6200

споряджена маса
4600
4680
4500
4385

4250
4000
3600

Підвіска
Пнемо Ресорна
Ресорна
Ресорна
Ресорна
Ресорна
Ресорна
Ресорна
Ресорна

Контр. Витрата
Палива
л/100к
км.

при 60 км/г

гальм. шлях
15
26,5
15
15
16
16
13,5
14

з 60 км/год
25,2
33,4
30,4
н/д
31,2
31,2
23
24

Двигун
дизель
бензин
дизель
дизель
дизель
дизель
дизель
дизель

модель
ISUZU 4НG
ЗМЗ 5234.10
ТАТА 697 NA
IVECO 8040.0
ММЗ Д245.- 12
Д245
ISUZU 4HF1
ISUZU CY4102 BZLQ

Виробництво
Японія
Росія
Індія
Туречч.
Білорусь
Білорусь
Японія
Ліц. Японія

— потужність, к.с/хв.-1
121/ 3200
130/ 3400
128/ 2800
88/ 3000
108/ 2400
108/ 2400
103/ 2700
110/ 2800

Максимальний крутниймомент, н.м / хв.-1
304/ 1600
314/ 2400
363/ 1800
252/ 1400
350/ 1500
350/1300-1700
268/ 1800
324/ 1600- 1800

Допоміжне гальмо
моторне
немає
немає
моторне
немає
Стоянк.
моторне
моторне

Модельний ряд малих міських автобусів А064—А092 передбачає також модифікацію з пониженою до 360 мм накопичувальною площадкою і двостулковими дверима, що забезпечують можливість в’їзду інвалідних і дитячих візків.
В 2002 р. відбулась прем’єра середнього тридверного міського автобуса «Богдан» А144, а в 2003 р. — дводверної моделі місцевого сполучення «Богдан» А145 —якісно нової технічної концепції середніх автобусів після більш ніж 40-річного домінування на цьому ринку загальновідомого ЛАЗ 695, знятого в 2002 р. з виробництва.
Принциповими відмінностями сімейства «Богдан» модельного ряду А091 є
— три різновиди кузова, спеціалізованих під міські, місцеві і міжміські перевезення, тобто створення двох базових конструкцій каркасу з пониженим до 610 мм рівнем підлоги з однією сходинкою в салоні для тридверної міської та дводверної приміської моделі і високим рівнем підлоги — до 1080 мм і багажниками 5—6,5 куб. м для міжміської моделі (висота кузова без кондиціонерів відповідно 2880 мм і 3200 мм);
— нові кузовні технології, які забезпечують 15-річний термін служби кузова до ремонту (6 років гарантії від корозії), тобто зменшення в 2—2,5 разі у протяжності зварних швів каркасу, новий сортамент прямокутних труб каркасу підвищеної міцності (130х60, 60х40 та інш.), клеєні технології оцинкованих панелей, підлоги з двосторонньо ламінованою фанерою, клеєні склопакети, склопластикові формотворні і т.п.;
— максимальні зручності для пасажирів (крок сидінь 800 мм, ефективне опалення і вентиляція, за замовленням кондиціонер, пневмопідвіска, найкращі у своєму класі шумо- і віброізоляція);
— максимальна експлуатаційна технологічність, тобто зосередження в одному легкодоступному відсіку блоку обслуговування і діагностики пневмосистеми, в моторному відсіку — силового агрегату і автономного опалювача салону, регульована рульова колонка і пневмопідресорене сидіння водія, джгути електрообладнання (в сухому каналі всередині салону), індикація необхідності заміни фільтрів;
— дотримання діючих і перспективних міжнародних вимог по безпеці (серійна АБС і допоміжне гальмо, відповідність каркасу вимогам Правила ЄЕК ООН за № 66 на перекидання кузова, що неминуче буде введено і в СНД, допоміжний фронтальний захист передка при зіткненні і т.п.);
— адаптація кузова під ширшу агрегатну комплектацію за бажанням замовника (двигуни Cummins, Isuzu, Deutz, Caterpiller, ЯМЗ, MAN, ММЗ; механічна і гідромеханічна коробка передач, пневматична і ресорно-пружинна підвіска для місцевого сполучення, 4 типи сидінь, 2 типи опалювачів і кондиціонерів ).Основні технічні параметри середніх автобусів
На основі порівняльної характеристики (табл.4.1) в даному ПП АТП «Буспастранс» використовується рухомий склад марки «Богдан» А091, кількістю шт.-2.

5. Розрахунок техніко-експлуатаційних та техніко-економічних показників вибраного рухомого складу
Розрахуємо техніко-експлуатаційні та техніко-економічні показники роботи рухомого складу на запропонованому маршруті.
Маршрут «м. Переяслів-Хмельницький – м. Бориспіль» має 6 проміжних зупинок, на кожній проміжні зупинці, в середньому, він стоїть 0,5 хв. (tзпі), час простою на кінцевих зупинках (tзпк) — 10 хв.
— час простою автобуса за один транспортний цикл
tпр = tзпі * і + tзпк (5.1)
tпр = (0,5*12+10)/60 = 0,267 (год.)
— тривалість одного циклу
tц = км *((Lм/Vt )+t пр) (5.2)

Маршрут «м. Переяслів-Хмельницький – м. Бориспіль» коєфіцієнт тривалості циклу (км) рівний 1. Довжина маршруту (Lм) — 162 км., технічна швидкість – 70 км./год. tц = 1*((162/80)+0,267)=2,5(год.) = 150 (хв.)
Для зручності пасажирів та водія приймаємо тривалість циклу — півгодини (2,5 год.). кількість рейсів за день
nр = Тн /1,04* tц (5.3)
nр = 14/1,04*2,5= 10 (рейсів)
— середньодобовий пробіг одного автобуса, (L0=3)
Lср = км * Lм * nр + L0 (5.4)
Lср = 1*162*150+3 = 24303 (км.)
— коефіцієнт використання пробігу з урахуванням нульового пробігу
во = (км * Lм * nр)/ Lср (5.5)
во = (1*162*150)/ 24303 = 0,99
— статичний коефіцієнт використання пасажиромісткості, (nц=14)
ст =Q/(gн * nц* км) (5.6)
ст =148/(50*14*1)=0,21
— виробіток автобуса за рік, (в = 0,95)
Р = Dк * в * gн *ст * км * nр (5.7)
Р = 365*0,95*50*0,21*1*10= 36409 (пас.). автомобіле-дні у господарстві АДг = Dк = 365(дні)
— автомобіле-дні у роботі
АДр = АДг * в (5.8)
АДр = 365*0,95=347 (дні)
— кількість циклів автобуса за рік
nц.р = Qдоб * АДр /( gн *ст * км ) (5.9)
nц.р = 148*347/(50*0,21*1)= 4891 (циклів)
— пробіг автобуса з пасажирами за рік (км), (в = 1)
Lпас = Lм* nц.р * км * в (5.10)
Lпас = 162*4891*1*1=792342 (км)
— загальний пробіг автобуса за рік з урахуванням нульового пробігу (км)
Lзаг = (Lпас / в)+ L0 * АДр (5.11)

Lзаг = (792342/1) + 3*347 = 793383 (км)
Визначимо показники, що характеризують виробничу програму
об’єм перевезення за рік
Qрік = gн *ст * nц.р * км (5.12)
Qрік =50*0,21* 4891 *1= 51356 (пас./рік)
— необхідна кількість автобусів
Асп = Qрік / Р (5.13)
Асп =51356/36409= 1,41 2(автобуси)
На маршрут «м. Переяслів-Хмельницький – м. Бориспіль» доцільно поставити два автобуси
— автомобілегодини у роботі
АГр = АДр * Тн (5.14)
АГр = 347*14 = 4858 (а. дні)
— транспортна робота (пас.км)
W = gн *ст * nц.р * км * lср (5.15)
W = 50*0,21*4891*4,4=225964,2 (пас. км)
Враховуючи результати розрахунків техніко-експлуатаційних та техніко-економічних показників роботи рухомого складу, можемо стверджувати, що об’єм перевезення за рік автобусом БогданА091 на маршруті «м. Переяслів-Хмельницький – м. Бориспіль» буде рівний 51356 пас., а транспортна робота — 225964,2 пас. км.
6. Стратегії маркетингу
За останні п’ять років пасажиропотік міста суттєво зріс. Транспортні потоки стали більш врівноваженими, а напружений транспортний рух спостерігається, як правило, в “години пік”. Успішне просування на ринок послуг пов’язаних з перевозками пасажирів можливе за суворого дотримання встановлених правил, тобто
-Чітке дотримання графіку руху,
-Забезпечення безпеки перевезення пасажирів,
-Забезпечення комфорту пасажирам і водіям,
-Рухомий склад весь час повинен знаходитись у відмінному стані,
Така послуга як пасажирські перевезення є масовою, тому інтенсивність її споживання дуже висока. Ця послуга має відносно стабільний попит у споживача, проте не припустимим є зниження якості надання послуги.
Рекламою перевезень мають стати власне перевезення. Цей маршрут абсолютно новий, аналогів йому нема, а тому пасажири відразу звернуть на нього увагу. Жителі Київської обл. з перших днів скористаються ним і якщо він їх задовольнить вони будуть увесь час ним користуватись і рекомендувати його своїм близьким та друзям. Це й має стати основною рекламою нашого маршруту
Найкраща репутація фірми досягається бездоганною якістю послуги. Хоча такі недоліки конкурентів, як не дотримання графіка руху мікроавтобусів, незадовільний технічний стан рухомого складу, непрофесійний персонал підсилюють переваги наших перевезень, але неприпустимо базуватись лише на цьому. Тому необхідно звернути особливу увагу на
-Технічний стан автобусів Богдан (безпека руху);
-Забезпечення комфорту пасажирам і водіям (якість перевезень);
-Дотримання графіку руху;
Постійного зростання об’ємів реалізації послуги можна досягти такими шляхами
— збільшити довжину маршруту;
— змінити шлях проходження маршруту завдяки залученню жителів інших областей ;
Основні рекламні заходи, що застосовуються
1) реклама на бігбордах, на території студмістечку;
2) оголошення в існуючих маршрутках, з метою повідомлення пасажирів про створення маршруту саме для них; 3)оголошення на зупинках даного маршруту і інших.
Для того щоб розвантажити головний пасажиропотік області і відбувається створення даного підприємства спочатку лише для Київської обл.
7. Обґрунтування собівартості перевезень
Відповідно до даного виду перевезень, характеристики маршруту і рухомого складу, визначаємо валові та питомі витрати в розрізі статей витрат
Ø основна і додаткова заробітна плата водіїв;
Ø нарахування на заробітну плату;
Ø паливо-мастильні матеріали;
Ø паливо для рухомого складу;
Ø знос та амортизація автомобільних шин;
Ø амортизація рухомого складу;
Ø витрати на ТО і ремонт рухомого складу;
Ø адміністративних витрати;
ü Заробітна плата
Визначимо фонд робочого часу водія за рік, при цьому не враховуємо вихідні та святкові дні, оскільки водії працюють і у вихідні , і у святкові дні. Тривалість робочої зміни (tзм) рівна 8год.
Фрч = (Dк — Dвід )* tзм (7.1)
Фрч = (365 – 24)*8 = 2728 (год.)
Чисельність водіїв на маршруті «»
Nв = (1,04*АГр)/ Фрч (7.2)
Nв = (1,04*4858)/2728 = 2 (водія)
В колективному договорі між підприємством та водіями зазначено, що заробітна плата водія за місяць становить 2700 грн., тобто 90 грн/день., та доплата за класність в розмірі 10% від основної заробітної плати (на даному маршруті водії ІІ класу), Доплата за святкові та вихідні дні підприємством не встановлена, доплата за суміщення професій (водій — кондуктор) виплачується із прибутку, тому до собівартості не відноситься.
Заробітна плата всіх водіїв за день
ЗПд == Nв* ЗПд=90*2=180 (грн)
Місячний фонд оплати праці
ФОПм=ЗПд*Дк*30=180*1.1*30=5940(грн)
Середньомісячний пробіг автомобіля
Lср.м = Lср*30 = 138*30=4140(км)
Заробітна плата на 1км. пробігу
ЗП1км.= ФОПм / Lср.м =1.43(грн)
ü Відрахування на соціальні заходи із ЗП на один км. пробігу
Відрахування до Пенсійного фонду (33.2%)
ПФ=1.43*0.332=0.47(грн)
Відрахування до фонду соціального страхування(1.00%)
ФСС=1.43*0.01=0.0143
Відрахування до ФСС від нещасних випадків (1.5%)
ФССн.в.=1.43*0.015=0.02
Відрахування до фонду соціального страхування на випадок безробіття(0.5%)
ФССб=1.43*0.005=0.007(грн.)
Загальна сума відрахувань становить 0.51(грн.)
ü Витрати на дизельне паливо
Витрати на пальне та мастильні матеріали визначаються за формулою

де n-норма пального в літрах на 100км пробігу;
Dn -додаткові витрати пального;
Ц- ціна за літр

Вп.1. км.=714063/793383=0,9(грн.)
Витрати (потреба) палива у ДП за рік(л) становить
Вп.заг.=(Лн.в.п.*Lзаг)/100, де
Лн.в.п – лінійна норма витрати палива,л/100км
Вп.заг.=(15*793383) /100= 119007,45
Згідно норм, встановлених на транспорті (використовуючи довідник інженера-економіст Голованенко) норма витрати палива в зимовий період збільшується на 5%,в зв’язку з розігрівом транспортного засобу до безпосереднього його виїзду на маршрут та руху,а також утрудненим руху автомобіля в зимовий період і т.д.
Збільшення витрати палива у зимовий період, л
Вп.з.п=Вп.заг*0.05=119007,45*0.05=5950,37
Витрати палива у зимовий період в розрахунку на 1км. пробігу
Вп.з.п.1км= Вп.з.п/Lза=5950,37/793383=0,0075
ü Витрати на мастильні матеріали
Витрати мастильних матеріалів на 1км. пробігу
Зсм=Ат*(Нд*Цд+Нт*Цт+Нк*Цк+Нспг*Цспг+Нспп*Цспп)/100,
де
— Ат-загальні витрати палива,л/100км;
— Нд-норми витрат палива для двигуна,л/100км;
— Нт-норма витрат трансмісійного масла,л/100км;
— Нк-норми витрат консистентних мастил,кг/км;
— Нспг-норма витрат спеціального масла для гідропідсилювача руля,л/100км.
— Нспп- норма витрат спеціального масла для гідропідйомника ,л/100км.
— Цд,т,к,спг,спп-ціна масла відповідно для двигуна,трансмісійного,консистентного мастила,спеціальних масел для гідро підсилювача руля та гідропідйомника.
Зсм=15 *(2.4*3.6+0.8*5.6+0.6*5.0+0.1*10.00+0.3*11.25)/100=0.07
ü Витрати на ТО і ПР
Витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт визначаються по факту виконаних робіт. ПП «Буспастранс» має розрахунки виконання робіт ТО -1, ТО-2 та ПР за рік. По існуючій системі розрахунків, максимальні витрати на технічне обслуговування автобуса «Богдан» А 091-1400 грн.
Отже, витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт на 1 км пробігу рівні
Вто,пр = 1400/793383 =0,0017 (грн/км)
ü Витрати на автомобільні шини
Кількість шин автомобілі без урахування запасного колеса
N=6
Нормативний пробіг шин
Lш=65000км
Потреба в шинах
Nш=(Lзаг* N)/ Lш=(793383*6)/65000=73,23
Ціна шини
Цш=260
Витрати на придбання шин
Вш=260*6=1560
Витрати на відновлення зносу та ремонт шин
Ввш=(260*0.05*793383*6)/100000= 618,83
Витрати на шини на 1 км. пробігу
Ввш.1км.=(1560+618,83)/793383= 0,003
ü Амортизація автотранспорту
Ціна автомобіля «Богдан» А 091
Цав.=98000(грн.)
Норма амортизації на транспортний засіб(річна)
Nам.=25%
Річна сума амортизації
А=98000*0.25=24500
Сума амортизації на 1 км. пробігу
А1км.=24500/25286=0.96
ü Адміністративні витрати
Адміністративні витрати по підприємству розділяються відповідно до фонду оплати праці водіїв на маршрутах(5%).
Місячний фонд оплати праці водіїв на маршруті «Студентський» (2(водії)*2700(ЗПм)=5400грн)
Заробітна плата на 1км пробігу
ЗП1.км=5400/25286=0.21(грн.)
Адміністративні витрати на 1км. пробігу
Ад.вит=0.21*0.05=0.01
Виходячи із розрахунків розрахованих вище побудуємо таблицю собівартості перевезень на маршруті «м. Переяслів-Хмельницький – м. Бориспіль»
Таблиця 7.1 — Розрахунок собівартості перевезень на маршруті «м. Переяслів-Хмельницький – м. Бориспіль»

Показник
Значення

Заробітна плата, грн.
1.43

Відрахування на соціальні заходи, грн.
0.51

Паливо, грн.
0.6075

Мастильні матеріали, грн.
0.07

Технічне обслуговування та поточний ремонт, грн. грн.
0.005

Шини, грн
0.06

Амортизація, грн.
0.96

Адміністративні витрати, грн.
0.001

Собівартість виконання 1км пробігу, S1км,грн.
6.64

– собівартість перевезення одного пасажира
Sпер.пас= S1км *Lср / Qдоб
Sпер.пас= 6.64*523/148=23,4
Підприємство заклало норму рентабельності на даному маршруті в розмірі 20%.
Отже, тариф на перевезення одного пасажира на маршруті «м. Переяслів-Хмельницький – м. Бориспіль» рівний
т = Sпер.пас *1,2

т = 23,4*1,2=28 грн.
8. Фінансовий результат
Основною метою функціонування будь-якого підприємства є отримання прибутку та задоволення потреб суспільства. Тому відкривши новий маршруту, «м. Переяслів-Хмельницький – м. Бориспіль», ПП «Буспастранс» задовольняти потреби в перевезенні пасажирів в межах міста (Печерський р-н.) та збільшить свій прибуток. Розрахуємо прибуток який отримає підприємство відкривши даний маршрут
Маршрут «м. Переяслів-Хмельницький – м. Бориспіль»- міський маршрут, тому валовий дохід дорівнює виручці, так як цей вид перевезення звільнений від податку на додану вартість, отже
ВД = В =т*Qм (8.1)
В= 28*148*30=124320 (грн.)
За місяць виручка на запропонованому маршруті рівна 124320 грн. Визначимо точку беззбитковості
Точка беззбитковості визначається за формулою
К=ПВ/(Ц-ЗВ) (8.2)
До постійних витрат (ПВ) відносяться заробітна плата водіїв, відрахування на соціальні заходи, амортизація, адміністративні витрати. До змінних (ЗВ) – витрати на паливо, мастильні матеріали, шини, технічне обслуговування та поточний ремонт.
Відповідно до результатів розрахунків представлених в розділі 7 визначаємо точку беззбитковості
К= 7711,5/ (28-0.735) = 284 (пас/міс)
Згідно розрахунку точки беззбитковості, побудуємо графік залежності доходу(витрат) та обсягу наданої послуги і відобразимо точку беззбитковості(К = 284 (пас/міс) надання послуг в даній ситуації.

Дохід,Витрати (грн.) Дохід
Всум

Впост
7711,5 Взм.

284 Обсяг перевезень пасажирів
Рисунок 8.1 — Точка беззбитковості надання послуг
Отже, при перевезенні 284 пасажирів за місяць підприємство відшкодує витрати та почне отримувати прибуток, тобто валові доходи будуть дорівнювати валовим витратам.
Для визначення чистого прибутку підприємства за місяць на запропонованому маршруті, потрібно визначити та відрахувати податки які повинно сплатити підприємство.
ПП «Буспастранс» знаходиться на єдиному податку (10%) відповідно до указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва». Тобто підприємство сплачує тільки податок з власників транспортних засобів (Пвтз) та податок на прибуток підприємства (Ппр).
Податок з власників транспортних засобів сплачується раз на два роки при проходженні техогляду рухомого складу.
Пвтз = (k*V/100)/24 (8.3)
Пвтз = Пвтз =(3,6*4750/100) = 171 (грн/міс.)
Визначимо прибуток підприємства отриманого за місяць роботи на маршруті «м. Переяслів-Хмельницький – м. Бориспіль»
Пп = ЗагВ — В (8.4)
Пп = 793383-3974.4 -171 =12961.6 (грн/міс)
Податок на прибуток за місяць буде рівний
Ппр = 0,25* Пп (8.5)
Ппр = 0,25*12961.6 = 3246.7(грн/міс)
Визначивши всі податки, які повинно сплатити підприємство розрахуємо чистий прибуток від перевезень на запропонованому маршруті за місяць
Пч = Пп- Ппр =9714.9 (грн/міс)
При незмінних умовах ( не зміниться податкова політика держави, не зміняться ціни на ресурси) за рік підприємство отримає чистого прибутку в сумі
Пчрік = 9714.9 *12 =116578.8грн. Рентабельність відкриття маршруту
R= (ВД/ЗагВ )*100% (8.6)
R=(9714.9 /3803.4)*100%=255.4%
Визначивши фінансовий результат на запропонованому маршруті, «м.Видубичі – вул..Суворова1», можна стверджувати, що пропозиція щодо його відкриття для ПП «Елітпастранс» є вигідною.

Графічна частина

Схема руху маршруту №777 вул.Суворова 1-м.Відубичі(зворотній маршрут)

Порівняльна оцінка автобусів малого класу

Праметри
Богдан А091
ПАЗ 3205
Еталон А 079
Уз Отойол М24.9
ЗіЛ 25010-4
ТУР А 078
Богдан А064
Богдан А065

Габарити,м

довжина
7,2
7
7,1
6,28
6,6
7,44
6,575
6,3

висота
2,74
2,95
2,8
2,75
2,8
2,82
2,69
2,69

Висота підлоги,мм;
610
798
780
780
760
760
610
610

Кількість сходинок
1
2
2
2
2
2
1
1

Пасажиромісткісь
50
36-42
40
40
22
40
42
36

число сидінь
21
26-22
22-20
20
15
28
15
17

Повна маса, кг;
8200
7735
7250
7200
5925
7400
6500
6200

споряджена маса
4600
4680
4500
4385

4250
4000
3600

Підвіска
Пнемо Ресорна
Ресорна
Ресорна
Ресорна
Ресорна
Ресорна
Ресорна
Ресорна

Контр. Витрата
Палива
л/100к
км.

при 60 км/г

гальм. шлях
15
26,5
15
15
16
16
13,5
14

з 60 км/год
25,2
33,4
30,4
н/д
31,2
31,2
23
24

Двигун
дизель
бензин
дизель
дизель
дизель
дизель
дизель
дизель

модель
ISUZU 4НG
ЗМЗ 5234.10
ТАТА 697 NA
IVECO 8040.0
ММЗ Д245.- 12
Д245
ISUZU 4HF1
ISUZU CY4102 BZLQ

Виробництво
Японія
Росія
Індія
Туречч.
Білорусь
Білорусь
Японія
Ліц. Японія

— потужність, к.с/хв.-1
121/ 3200
130/ 3400
128/ 2800
88/ 3000
108/ 2400
108/ 2400
103/ 2700
110/ 2800

Максимальний крутниймомент, н.м / хв.-1
304/ 1600
314/ 2400
363/ 1800
252/ 1400
350/ 1500
350/1300-1700
268/ 1800
324/ 1600- 1800

Допоміжне гальмо
моторне
немає
немає
моторне
немає
Стоянк.
моторне
моторне

Рисунок 2.1 — Схема маршруту №777 «Залізничне шосе — вул.Суворова 1»(прямий маршрут)

За даними таблиці «Дослідження пасажиропотоку по зупинках, визначення об’єму перевезень та пасажирообіг за день в напрямку вул. Суворова (прямий напрямок)» (середнє значення пасажиропотоку) побудуємо діаграму пасажиропотоку в напрямку вул.. Суворова.

Рисунок 3.1 — Діаграма пасажиропотоку в напрямку вул. Суворова

Порівняльна характеристика маршрутів(№466,№238,№777)

Характеристика
№466
№238
№777

Зупинки
Маршрут проходить по вул. Ревуцького – вул. Ахматова – вул. Драгоманова – проспект Бажана – Південний міст – вул. Кіквідзе – бульвар Л. Українки – вул. Московська – вул. Суворова – вул. Січневого повстання – вул. Грушевського – Європейська площа(всього зупинок — 15).
Маршрут проходить по Залізничне шосе — вул. Кіквідзе – бульвар Л. Українки – вул. Московська – вул. Грушевського – Європейська площа-Володимирський узвіз- Петра Сагайдачного(всього зупинок — 12 ).
Маршрут проходить по +прямий напрямок Залізничне шосе — вул. Кіквідзе– вул. Суворова 1.; — зворотній напрямок вул. Суворова 1 – вул. Московська – вул.Кутузова– бульвар Л. Українки– вул. Кіквідзе 40А– Залізничне шосе. (всього зупинок – 7)

Довжина
Довжина маршруту 25км
Довжина маршруту 15 км
Довжина маршруту 5км

Час поїздки
55хв.
1год 20 хв.
35хв.

Порівняльна характеристика показників обслуговування клієнтів маршрутів №238, №466, №777

Показники
Маршрут №238
Маршрут №466
Маршрут №777
Примітки

Час їздки (вул.Кіквідзе- вул. Суворова 1)
40хв.
35хв.
20хв
Отже рухаючись саме на маршруті №777 час доставки до місця приз. є маншим — швидкість

Час простою ТЗ-бу на прміжних і кінцевих станціях
16хв
10хв
4хв
В порівнянні з даними маршрутами час протою є найменшим –це досягається за рахунок невеликої кількості зупинок – експрес сполучення

Вартість квитка, грн
1.50
1.00
1.80
В даному випадку вартість квитка є більшою,аля ряд переваг компенсують даний недолік – вартість квитка є більшою

Вмістимість пасажирів на відрізку (вул.Кіквідзе- вул. Суворова 1)
24
20
50
Отже кількість перевезеня пасажирів на маршруті №777 є більшим майже вдвічі.

Графік руху автомоболів
через кожних 30хв
Через кожний 40хв
Узгоджений з розкладом занять в університеті
Зручність в доставці пасажирів(жителів студмістечка) — зручність

Рівень обслуговування,основаних на відгуках клієнтів.
67%
76%
85%
Комфорта- бельність

Висновки

Завдання курсової роботи було техніко-економічне обґрунтування перевезення пасажирів автомобільним транспортом за маршрутом м.Видубичі – вул.Суворова 1, («Студентський»).
Вході розрахунків, було встановлено наступні показники
— рентабельність підприємства становить-255%
— чистий прибуток-9714.9(грн),за рік- 116578.8грн
Проведені техніко-економічні розрахунки рухомого складу ( мікроавтобус «Богдан»А091 ), визначення витрат на перевезення та складання фінансового плану, дають можливість стверджувати, що таке підприємство може існувати та ефективно функціонувати, задовольняти потреби своїх споживачів(Жителів студмістечка Національного транспортного університету)
Визначивши фінансовий результата, враховуючи всі зовнішні і внутрішні фактори, можна сказати, що створення даного маршруту м.Видубичі – вул.Суворова 1 є вигідною пропозицією.

Список використаної літератури

1. «Організаційно-функціональні аспекти економіки і менеджменту» під редакцією П.Р. Левковця, К-2000.
2. Іванова Н. «Практческие аспекты безубыточности производства» К-1998.
3. Бондар Н.М. «Економіка підприємства» К.- 2002.
4. Методичні вказівки.

«