Особливості впливу сучасної сім’ї на девіантну поведінку молоді

Особливості впливу сучасної сім’ї на девіантну поведінку молоді

Особливості впливу сучасної сім’ї на девіантну поведінку молоді

Зміст
Вступ
Розділ 1. Сутність структура і функції родини
1.1 Поняття родини і шлюбу, їхні історичні типи
1.2 Функції родини
Розділ 2. Девіантна поведінка як прояв дисфункцій родини
2.1 Девіантна поведінка як соціальний феномен
2.2 Родина, як середовище прояву основних форм девіантної поведінки
Розділ 3. Конфлікти в сім’ї, як фактор стимуляції девіантної поведінки
3.1 Конфлікти в сім’ї основні характеристики і причини
3.2 Профілактика і вирішення конфліктів, як засіб оптимізації сімейних відносин
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Актуальність данної теми обумовлена тим, що девіація в різних формах є дуже поширеним явищем. Тенденція до відхилення від загальноприйнятих правил поведінки має давню історію, вона з’явилася одночасно з зародженням людства. Уже тоді суспільство ставило на її шляху якісь перешкоди, що утримували людей від учинків, що суперечать уявленням людей про правила поведінки. На мій погляд, вивчення причин виникнення конфліктів у родині є необхідним і дуже важливим. І в даній роботі ми вивчаємо природу конфліктів у молодій родині в період первинної адаптації.
Динамізм соціальних процесів у період трансформації, кризова ситуація в багатьох сферах громадського життя, аномічний стан українського суспільства, неминуче приводять до збільшення девіацій, що проявляються в поведінкових формах, що відхиляються від норм. Поряд з ростом позитивних девіацій (політична активність населення, економічна заповзятливість, наукова і художня творчість) підсилюються девіації негативні — насильницька і корислива злочинність, алкоголізація і наркотизація населення, підліткова делінквентність, аморальність. Значну роль у регулюванні цих питань відіграє сім’я.
Об’єктом даного дослідження є сучасна сім’я.
Предметом дослідження — особливості впливу сучасної сім’ї на девіантну поведінку молоді.
Мета — розкрити специфіку особливостей впливу сучасної сім’ї на девіантну поведінку молоді.
Досягнення мети припускатиме рішення наступних задач
· розглянути теоретико — методологічних основ аналізу сім’ї;
· описати систему функцій, які виконує сім’я, особливостей їх реалізації в сучасних умовах;
· проаналізувати та розкрити основні форми девіантної поведінки;
· розглянути конфлікти в сімейних відносинах та їх вплив на виникнення девіацій в сім’ї.
Багато соціологів говорять, що інститут шлюбу в західних країнах за останні 40 років сильно ослабшав. Як аргументи вони називають легкість і частоту розводів, вступ у шлюб у більш пізньому віці, збільшення числа людей, що ніколи не складалися в шлюбі, ріст кількості незареєстрованних шлюбів, приступність контрацептивів, розглядаючи ці фактори як сили, що підточують основи родини і зводять на немає її головну функцію — продовження роду. Якщо така тенденція збережеться, застерігають соціологи і демографи, то індустріальні суспільства висохнуть, оскільки не зможуть відтворювати самі себе.
Багато українців теж виражають стурбованість із приводу того, у яких напрямках розвивається сімейне життя в останні десятиліття. Вони вважають, що інститут родини переживає кризу, і приводять багато ознак, толкуємі як симптоми упадку і дезінтеграції кількість розводів катастрофічно зріс; рівень народжуваності знизилася; збільшилося число матерів, що не складаються в шлюбі; виросла кількість неповних родин; матері, що мають маленьких дітей, істотно поповнюють трудову армію країни.
Без сумніву, значення шлюбу змінилося, а разом з ним змінився й інститут родини, але правомірно припустити, що родина буде продовжувати адаптуватися до існуючих умов зовсім непередбаченим образом, а дослідження родини і її трансформацій в умовах сучасного суспільства будуть продовжуватися і поглиблюватися.
Сімейна політика всіх цивілізованих держав своєю пріоритетною задачею вважає зміцнення інституту родини. Однак у сучасних системах виховання й утворення більшості країн практично відсутня спеціальна підготовка до шлюбу і виконання подружніх обов’язків. Молоді люди одружуються, знаходячись у владі сентиментальних, романтичних представлень, не знаючи правил і закономірностей подружнього життя. Багато хто з них потім досить швидко розходяться.
Більшість молодих людей одружуються після декількох місяців знайомства. І схема таких шлюбів проста. Начебто б любили. Тому й одружилися. Незабаром розлюбили. Тому і розлучилися.
Сама по собі тема природа конфліктів у родині» не одержала належної розробки як у вітчизняній педагогіці і психології, так і в закордонній (у даний час публікації на цю тему в нас одиничні і являють собою, головним чином, огляд закордонних досліджень).
Звичайно, існують спроби в педагогіці, соціології, психології і сексології проникнути в інтимний світ людей. Створюється необхідна література про родину і шлюб. Виникають різні центри молодої родини, клуби знайомств, консультації й ін. Але сьогодні цього недостатньо.
Людям необхідно знати не тільки етику і психологію, але і педагогіку подружнього життя, уміти побачити різницю між закоханістю, любов’ю і пристрастю; розібратися у своєму почутті, врахувати особливості психології чоловіка і жінки, щоб не помилятися або, принаймні, менше помилятися і страждати, щоб уміти витягати корисне з допущених помилок, виправляти них.
У попередженні і подоланні сімейних конфліктів дуже багато чого залежить від мистецтва спілкування в родині, основу якого складає прагнення згладити назріваючий сімейний конфлікт, а не розпалювати його; уміння сприймати дружину або чоловіка такими, які вони є, бачити в них насамперед позитивне, не випинати їх недоліки, перебільшуючи їх значення; прагнення бачити джерело свого роздратованого стану насамперед у собі самому, а не в чоловіку. Дуже важливо не дозволити собі опуститися до вживання образливих виражень стосовно близького до тебе людини.

Розділ 1. Сутність структура і функції родини
1.1 Поняття родини і шлюбу, їхні історичні типи
Один з найбільш важливих розділів соціології — дослідження родини і шлюбу. Соціологія родини — це галузь соціології, що вивчає закономірності виникнення, функціонування і розвитку родини (сімейно-шлюбних відносин) як соціального феномена в конкретних культурних і соціально-економічних умовах, що сполучить у собі риси соціального інституту і малої соціальної групи.
При аналізі сім’ї важливо звернути увагу на визначення ключових понять споріднення, шлюбу і родини.
Родиною називається засноване на кревному спорідненні, шлюбі або усиновленні об’єднання людей, зв’язаних спільністю побуту і взаємною відповідальністю за виховання дітей.
Споріднення. Цей термін означає сукупність соціальних відносин, заснованих на деяких факторах. До них насамперед відносяться біологічні зв’язки, шлюб, норми і правила, що стосуються усиновлення, піклування і т.д.
Шлюб можна визначити як соціально визнаний і схвалений союз статей між двома дорослими індивідами. Коли двоє людей одружуються, вони стають родичами. Шлюб — це історично мінлива форма відносин між чоловіком і жінкою. Відомі шлюби моногамні і полігамні.
Моногамія — тип шлюбу, при якому чоловік і жінка складаються тільки в одному шлюбі [58, С. — 143].
Полігамія — коли чоловік і жінка можуть складатися одночасно в декількох шлюбах. Тут виділяють полігінію, при якій чоловік може бути одружений більш ніж на одній жінці, і поліандрію, при якій жінка може мати одночасно декількох чоловіків. У більшості суспільств, в яких є полігамія, віддається перевага полігінії. Джордж Мердок (1949) досліджував безліч суспільств і установив, що в 145 з них існувала полігінія; у 40 переважала моногамія і лише в 2-х — поліандрія. Інші суспільства не відповідали ні однієї з даних категорій. Оскільки в більшості суспільств співвідношення чоловіків і жінок приблизно 1 1, полігінія не знаходить широкого поширення навіть у тих суспільствах, де вона вважається кращою. У противному випадку число неодружених чоловіків значно перевищувало б чисельність чоловіків, що мають декількох дружин. Фактично більшість чоловіків у полігінічному суспільстві мали одну дружину. Право мати кілька дружин звичайно давалося людині з вищого класу.
Основою сучасного шлюбу стають не економічні або статусні, а емоційні сторони міжособистісних відносин.
Виділяють два головних типи родини — розширену (або багатовікову), вона ж називається традиційної (класичної), і сучасну нуклеарну (двохвікову) родину.
Родина називається нуклеарною, тому що демографічним ядром родини, що відповідає за відтворення нових поколінь, є батьки і їхні діти. Вони складають біологічний, соціальний і економічний центр будь-якої родини. Всі інші родичі відносяться до периферії родини. Якщо усі вони живуть разом, то родина називається розширеної. Вона розширюється за рахунок 3-4 поколінь прямих родичів. Нуклеарна родина може бути повної і неповної. Повною родиною називається така родина, у якій є дві дружини, неповної — родина, у якій немає одного з чоловіка і жінки. Слід зазначити, що нуклеарна родина можлива в тих суспільствах, де дорослі діти мають возможность після шлюбу жити окремо від батьківської родини.
Розрізняють також батьківську родину, або родину походження, і прокреаційну, або новостворену (вона створюється дорослими дітьми).
По числу дітей розрізняють бездітну, однодітну і багатодітну родини. За критерієм панування в родині чоловіка або дружини виділяють патріархальну і матріархальну родини, а за критерієм лідерства — патернальну (глава родини чоловік), матеріальну (глава родини жінка) і еквалітарну (обоє дружина в однаковій мірі вважаються главою родини).
Також сучасні родини розрізняються і по інших ознаках по числу зайнятих членів родини, по числу дітей молодше 18 років, по типах житлових приміщень, розмірові житлової площі, по типі поселення, по національному складі і т.д.
У багатьох традиційних суспільствах переважали наступні форми партнерства. При екзогамному (міжродовим, міжплемінним) шлюбі табу поширювалося тільки на членів свого роду, і полове спілкування обмежувалося тільки з кревними родичами; представників же інших пологів і племен це не стосувалося. В інших культурах навпаки, шлюби полягали тільки між індивідами, що належали до тому самому роду. Ця форма шлюбу іменується ендогамією.
Що стосується правил вибору місця проживання, то в суспільствах існують різні правила. Неолокальне місце проживання означає, що молоді живуть окремо від своїх батьків. У суспільствах, де нормою є патрилокальне місце проживання, молодь іде зі своєї родини і живе в родині чоловіка або поблизу від будинку його батьків. У суспільствах, де нормою є матрилокальное місце проживання, молодята повинні жити з батьками нареченої або поблизу від них.
Неолокальне місце проживання, що вважалося нормою на Заході, рідко зустрічається в іншій частині світу. Лише в 17 з 250 суспільств, вивчених Мердоком, молодята переселялися на нове місце проживання. Патрилокальне місце проживання знайшло поширення в суспільствах, де існували полігінія, рабство і часте відбувалися війни; члени цих суспільств звичайно займалися полюванням і збором рослин. Матрилокальне місце проживання вважалося нормою, де жінки користувалися правом землеволодіння. Неолокальне місце проживання зв’язане з моногамією, тенденцією до індивідуалізму і рівному економічному становищу чоловіків і жінок.
девіантна поведінка молодь сімейний
У плані родоводу і спадкування майна, існує три типи систем визначення родовід і правил спадкування власності. Найбільш розповсюдженої є родовід по чоловічій лінії. Хоча дружина підтримує відносини зі своїми родичами і її дитиною успадковує її гени, діти стають членами родини чоловіка.
У деяких випадках, наприклад, серед жителів Тробіандських островів, споріднення визначається по жіночій лінії, тобто по родовідної жінки. Як прийнято на Тробіандських островах, молоді дружини живуть у селищі в чоловіка, але майно і щоденна допомога надходить по лінії дружини. Майно матері стає власністю дочки, і основну підтримку молодій родині робить брат дружини.
У нашому суспільстві знайшла поширення сімейна система, заснована на двосторонньому родоводі. Вона є загальноприйнятою в 40% світових культур. У таких системах при визначенні споріднення рівною мірою враховуються кревні родичі з боку батька і матері. Однак при такій системі можуть виникати і проблеми. Численні обов’язки стосовно багатьом родичам, наприклад, необхідність їх відвідувати, дарувати подарунки по урочистих випадках і позичати гроші можуть стати обтяжними.
Родина, у свою чергу, являє собою більш складну систему чим шлюб, оскільки вона, як правило, поєднує не тільки чоловіка і жінки, але і їхніх дітей, а також інших родичів і близьких. Крім того, родина виступає як соціально-економічний осередок суспільства, що представляє собою в такий спосіб дуже близьку “оригінальну” модель усього суспільства, у якому вона функціонує.
Родина це соціальна група, у якій відбуваються визначені процеси і яка здійснює конкретні функції, і історично розвивається. Створюючи теорію історичного розвитку родини, Ф. Енгельс використовував результати этнологічних досліджень американського вченого Льюїса Моргана (1818-1881), що довгий час жив у племені Сенека північноамериканських індіанців-ірокезів і результати своїх спостережень, зокрема над родинними і сімейними відносинами, виклав у книзі “Древнє суспільство”.
У своєму дослідженні сімейних і родинних відносин Морган виходив з гіпотези, що в початковий період історії людського суспільства існував повний проміскуїтет. Надалі, із забороною на половий зв’язок батьків і дітей, а також введенням інших заборон, виникли визначені форми сімейного життя. Виходячи з результатів численних досліджень, насамперед досліджень Моргана, більшість вчених і сьогодні дотримують точки зору, що родина у своєму розвитку пройшла через наступні фази проміскуїтет, кровнородинна родина, пуналуальна родина, синдиасмічна родина і моногамна родина. Загальною характеристикою цього розвитку є звуження кола полових партнерів і зміцнення зв’язків, що поєднують членів родини.
Проміскуїтет характерний для нижчої ступіні дикості. Це така форма спільного життя, у якій сімейне життя було ідентично суспільної. На основі етнологічних даних і знань про низький рівень розвитку примітивної людини на нижчій ступіні дикості укладають, що існували необмежені полові відносини між усіма членами суспільства. Примітивній людині невідоме поняття споріднення в змісті його, людини, кровнородинного зв’язку з окремими членами групи; йому зрозуміло лише споріднення в змісті його приналежності і зв’язку з цілою групою.
Багато соціологів заперечували існування проміскуітету як попереднього етапу в розвитку сімейного життя; проте, можна з упевненістю сказати, що первісна людина могла існувати лише в деякій великій спільності і був з нею найтіснішим образом зв’язаний. Однак, відповідно до Моргану, досить незабаром відбувається обмеження полового спілкування, і починають виділятися окремі групи, між якими таке спілкування дозволене. Цей процес, безсумнівно, тривав досить довго і привів до виникнення особливої форми родини — кровнородинною.
Кровнородинна родина характеризується груповим шлюбом, полове спілкування в ній дозволене лише між тими, хто належить до одного покоління. Усі, хто належить до одного покоління, тобто брати і сестри, незалежно від ступеня їхнього споріднення утворять одну родину. Така родина є ендогамною спільністю, тому що включає людей, що належать одному поколінню або племені. У сучасному суспільстві цей тип родини не існує. Звуження кола полових партнерів у рамках родини подібного типу відбулося під впливом розвитку суспільства і привело до виникнення більш развитої форми родини — пуналуальною.
У пуналуальної родині з полового спілкування виключаються найближчі кревні родичі по жіночій лінії, а пізніше ця заборона поширюється і на інших, більш далеких родичів цього ж покоління. Цьому типові родини усе ще властивий груповий шлюб. Однак принцип ендогамії заміняється екзогамією, так що можна сказати, що це — шлюб між людьми, що належать до одного покоління, але до різних родів. Пуналуальна родина, таким чином, являє собою таку форму шлюбних відносин, коли шлюбними партнерами є група сестер з одного роду і група братів з іншого роду. У рамках такого типу сімейного життя усе більш частими виявляються стійкі і позитивні зв’язки між одним чоловіком і одною жінкою. Це — перший крок до появи парного шлюбу.
Перехідним історичним типом виступає синдасмічна родина, що з’являється на рубежі дикості і варварства; у ній один чоловік живе з одною жінкою; а полігамія, тобто багатошлюбність, або в даному випадку багатоженство, залишається виключним правом чоловіка. Шлюбні узи легко розриваються, і тоді діти залишаються з матір’ю. Регулюючи полові відносини визначеного чоловіка і визначеної жінки, синдасмічна родина робила відомим дійсного біологічного батька і створювала умови для створення моногамної родини, що виникає в часи розкладання родового ладу і появи приватної власності, прибавочного продукту і класів.
Моногамна родина відрізняється тісним зв’язком між чоловіком і жінкою, причому даний зв’язок може бути розірвана тільки з волі чоловіка. Безпосередньою причиною виникнення моногамної родини була поява приватної власності і прагнення її захистити, тобто забезпечити безперечність батьківства і права потомства на володіння сімейним майном. Сімейні відносини, що очолюють положення в яких належить чоловіку, одержали назва патріархату. Патріархальна родина була стійким і досить великим виробничим об’єднанням. В часи катастрофи рабовласництва вона продемонструвала свою устойчивість і в різних модифікаціях збереглася в багатьох народів і протягом наступної епохи, епохи феодалізму. Тільки під впливом капіталістичного способу виробництва патріархальна родина звалилася.
Відділення праці від родини, індустріалізація виробництва привели до утворення нуклеарної родини (від лат. “нуклус» — ядро). Така родина складається із самих необхідних для утворення родини членів — чоловіка і дружини. У неї може входити скільки завгодно дітей, але стало фактом зменшення їхньої кількості і навіть утворення бездітних нуклеарних родин (уперше назва “нуклеарна” застосував до родини американський соціолог Ж. Мердок).
Нуклеарна родина виявилася щонайкраще пристосованої до сучасного суспільства. Це обумовлено цілим поруч обставин.
По-перше, відділення праці від родини і включення членів родини в суспільне виробництво вимагає пересування людей з однієї місцевості в іншу, при цьому пересування не взагалі людей, а представників визначеному, необхідних даному виробництву професій. Це обмежує частоту зустрічей між родичами і послабляє зв’язку між ними, веде до дроблення родини.
По-друге, члени родини одержують можливість мати різні професії, займати різне положення, одержувати різна винагорода за працю, що породжує відповідні розходження в стилі життя, формах проведення дозвілля, способах досягнення різних цілей і задоволення потреб.
По-третє, розвиток сфери послуг, спеціалізованих служб, що забезпечують безпеку і захист громадян, системи соціального забезпечення (виплата пенсій і соціальних посібників) знижує необхідність у хворих і старих людей шукати опору в родині і відчувати потребу в близьких відносинах з великим числом родичів.
По-четверте, суспільне виробництво усе більш висуває на перший план особисті заслуги людини, у результаті чого від нього потрібне уміння і здатність самостійно виявляти свої здібності, не розраховуючи на допомогу родичів.
Нуклеарна родина може бути повної і неповної. Повною нуклеарною родиною називається така, у якій є чоловік, дружина і їхні діти. Неповна родина утвориться по різних причинах у результаті смерті одного з чоловіка і жінки, розводу, народження позашлюбної дитини або усиновлення. Така форма родини є юридично правомірною.
Участь обох чоловіка і жінки у виробництві, їх відносно рівний внесок у загальне господарство і юридичну рівність членів родини з розвитком демократичних початків сприяє становленню в родині егалітарних відносин. Сучасна нуклеарна родина стає егалітарною (від лат. “егалитаре” — зрівняльний), тобто родиною з рівною часткою прав і відповідальності всіх її дорослих членів з досить незалежним положенням дітей.
Родина може класифікуватися по іншій підставі у залежності від наявності або відсутності дітей у шлюбної пари. У цьому змісті виділяють ті родини, які орієнтовані на сімейне життя і родини, що роблять потомства. До першого типу відносяться ті, у кого вже народилася одна дитина; до другого — родини, у яких дорослі члени ”відкриті» виробництву нового покоління дітей.
Крім нуклеарної родини, виділяють також розширений тип родини. Розширена родина — родина, у якій шлюбна пара і діти живуть спільно або недалеко, продовжуючи контактувати один з одним. У цих родинах іноді два — три покоління живуть в одному місці або неподалік. Такі родини можуть включати бабусь і дідусів, братів і їхні дружини, сестер і їхніх чоловіків, тіткою, дядьком, племінників і т.д.
Виходячи з вищевикладеного, ми можемо укласти, що шлюб і родина — історично змінюються явища. Їхній суспільний зміст складає те, що властиво їм як різновидам суспільних інститутів і відносин, що знаходяться в складній взаємодії суспільних умов із природно-біологічної, інстинктивної природополової потреби людини.
Можна виділити наступні основні фактори макросередовища або загальні соціальні умови життєдіяльності, що у вирішальному ступені впливають на форми сімейно-шлюбних відносин і життєдіяльності родини. До цих факторів відносять наступні
1. соціально-економічні умови і відносини, що обумовлені ступенем розвитку продуктивних сил і відбивають рівень матеріально-технічної бази її інфраструктури, визначеного етапу розвитку суспільства;
2. соціально-політичні умови і відносини, що обумовлені політичною системою або політичним ладом суспільства і відбивають діяльність його основних інститутів і організацій;
3. соціальні умови і відносини, обумовлені соціальною структурою суспільства, тобто поділом її на класи, шари, групи, а також по демографічній, етнічному, професійному і територіальній ознаці, що характеризується суспільним поділом праці і станом продуктивних сил суспільства на визначеному етапі його розвитку;
4. соціально-культурні (або духовно-моральні) умови і відносини, що відбивають систему діючих у суспільстві правових, морально-етнічних норм, цінностей і ідеалів, зразків діяльності і поводження, що носять нормативний характер для родини, а також способи збереження і передачі соціальної інформації і соціального знання і їхня приступність; приступність установ утворення, культури, мистецтва, спорту й інших духовних цінностей суспільства.
Необхідно також підкреслити, що загальні соціальні (об’єктивні) умови або фактори макросередовища роблять свій вплив на життєдіяльність родини, як правило, опосредовано (побічно) через її найближче соціальне оточення або фактори макросередовища. До них відносять такі компоненти ступінь урбанізації середовища безпосереднього поселення родини (тобто тип населеного пункту місто, село; кількість жителів і т.д.); характеристика можливої зайнятості населення (тобто тип підприємств, рівень кваліфікації, утворення і т.д.); демографічна структура, етнічні характеристики; кількісні і якісні показники розвитку інфраструктури серед розміщення родини (тобто наявність сфери обслуговування, дитячих лікувальних, культурно-спортивних установ і т.д.). Крім того, до факторів мікросередовища обітання родини часто відносяться і соціально-психологічні умови і відносини, що впливають на її життєдіяльність і характеризують стан суспільної свідомості людей, їхнє відношення до світу і своєму безпосередньому оточенню. Ці умови носять яскраво виражений суб’єктивний характер. До них насамперед відносять соціальні установки, інтереси і ціннісні орієнтації в сфері шлюбних відносин, що, як би вплітаючи в загальну тканину суспільної свідомості, у рамках дослідження родини, здобувають статус самостійних об’єктів дослідження і практично не розглядаються в контексті умов.

1.2 Функції родини
Життя родини характеризується матеріальними і духовними процесами. Через родину змінюються покоління людей, у ній людина народжується, через неї продовжується рід. Родина, її форми і функції прямо залежать від суспільних відносин у цілому, а також від рівня культурного розвитку суспільства. Природно, чим вище культура суспільства, тим вище культура родини.
Внутрісімейні відносини можуть бути, як і персональні (відносини між матір’ю і сином), так і групові (між батьками і дітьми або між подружніми парами у великих родинах).
Сутність родини відбиває в її функціях, у структурі й у рольовому поводженні її членів.
Найважливішими функціями родини є
· репродуктивна
· господарсько-споживча
· виховна
· відбудовна
· регулятивна
· соціалізації особистості
· комунікативна
· досугова
· соціально — статусна
· емоційна
· сексуальна
1. Репродуктивна функція містить у собі відтворення в дітях чисельності батьків, тобто бере участь у кількісному і якісному відтворенні населення. Можна сказати, що це найважливіша функція. Виконання цієї функції родиною залежить від усієї сукупності суспільних відносин. В останні роки ця функція привертає загальну увагу Скільки сучасній родині мати дітей? Адже, міркуючи логічно, щоб через 24-30 років населення нашої країни було не менше, ніж зараз, необхідно, щоб дітей у родині було не менше ніж батьків. Бажано навіть більше, тому що іноді двоє дітей по тим або інших причинах не завжди відтворюють своїх батьків. У цілому 1000 чоловік населення, що складає з 2х-дітних родин, через 25-30 років утрачають третина своєї чисельності і по статистиці для відтворення населення треба, щоб приблизно 50 % родин мали 3 дітей.
В даний час, через перевагу міського способу життя, збільшення зайнятості жінок, найтяжкого економічного становища народжуваність падає. Звичайно, варто відзначити і вплив на цю функцію сім’ї розводів і абортів. Таким чином, може виявитися, що на двох пенсіонерів буде приходитися один працівник. З цього погляду держава зацікавлена в збільшенні багатодітних родин, надання їм визначених пільг. Але, не дивлячись на це, зокрема з позицій тенденції збільшення народження в багатодітних родинах дітей з патологіями, перенаселення через обмеженість ресурсів, збільшення непрацюючого населення й інших факторів, можна припустити, що на даному етапі збільшення дітонародження і багатодітних родин має не тільки позитивну сторону.
2. Господарсько-споживча функція родини охоплює різні аспекти сімейних відносин. Це ведення домашнього господарства, дотримання домашнього бюджету, керування родиною, проблема жіночої праці та ін.
Родина забезпечує міцні економічні зв’язки між своїми членами, підтримує матеріально неповнолітніх і непрацездатних її членів, робить допомогу і підтримку тим членам родини, у яких виникають матеріальні, фінансові труднощі.
3. Відбудовна функція родини складається в підтримці здоров’я, життєвого тонусу, організації дозвілля і відпочинку, родина стає оздоровчим середовищем, де будь-який член родини вправі сподіватися на турботливе відношення рідних і близьких. Для цього потрібно не тільки морально-психологічна підготовка, але і дотримання режиму праці і відпочинку, режиму харчування та інше.
Організація дозвілля відіграє велику роль у відновленні. Дозвілля служить засобом відновлення фізичних і духовних сил людини. Часто дозвілля відбувається в кожного по-своєму. Хтось дивиться ТБ, слухає музику і т.д., це є пасивним відпочинком. Людина має потребу в активному відпочинку (подорожі, прогулянки). Це приносить більше здоров’я для родини в цілому і кожного її членів.
4. Призначення регулятивної функції полягає в тому, щоб регулювати й упорядковувати відносини між статями, підтримувати сімейний організм у стабільному стані, забезпечувати оптимальний ритм його функціонування і розвитку, здійснювати первинний контроль за дотриманням членами родини суспільних норм особистого, групового і громадського життя.
5. Родина як соціальна спільність є первинним елементом, опосредуючим зв’язок особистості із суспільством вона формує в дитини представлення про соціальні зв’язки і включає в них його з народження. Звідси наступна найважливіша функція родини — соціалізація особистості. Потреба людини в дітях, їхньому вихованні і соціалізації додає зміст самого людського життя. Дана функція сприяє виконанню дітьми визначених соціальних ролей у суспільстві, їхньої інтеграції в різні соціальні структури. Ця функція тісно зв’язана з природною і соціальною сутністю родини як виробника людського роду, а також з господарсько-економічною функцією родини, оскільки виховання дітей починається з їхнього матеріального забезпечення і відходу за ними.
6. Усе більше значення соціологи додавали і додають комунікативної функції родини. Можна назвати наступні компоненти цієї функції посередництво родини в контакті своїх членів із засобами масової інформації (телебачення, радіо, періодична преса), з літературою і мистецтвом; вплив родини на різноманітні зв’язки своїх членів з навколишнім природним середовищем і на характер її сприйняття; організація внутрісімейного об’єднання.
Невміння спілкуватися здатне зруйнувати родину. Основними компонентами культури спілкування є співпереживання, терпимість, поступливість, доброзичливість. Особлива здатність до спілкування — уміння визнати цінність іншого, навіть при розбіжності позицій. Тільки в такий спосіб можна досягти гармонії в сімейному житті.
У родині, крім дорослих, у повноцінному спілкуванні бідують також і діти. Спілкування є одним з основних факторів формування особистості дитини. Потреба в спілкуванні з’являється в дитини із самого народження. Вже у віці 2-х місяців побачивши матері він посміхається.
Спілкування батьків з дітьми має величезне значення для їхнього повноцінного розвитку. Доведено, що діти, позбавлений можливості спілкуватися з батьками, характеризуються низьким рівнем саморегуляції поводження, мають підвищену чутливість до звертання до них дорослого, випробують труднощі в спілкуванні з однолітками.
7. Досугова функція здійснює організацію раціонального дозвілля і здійснює контроль у цієї сфері, крім того, задовольняє визначені потреби індивіда в проведенні дозвілля. Досугова функція ориєнтована на оптимізацію організації вільного сімейного часу на задоволення потреб членів родини в спілкуванні, підвищення рівня культури, поліпшення стану здоров’я, відновлення сил. У родинах відбувається взаємозбагачення інтересів чоловіка і жінки і їхніх дітей, досугова діяльність носить переважно розвиваючий характер.
8. Соціально-статусна функція зв’язана з відтворенням соціальної структури суспільства, тому що надає (передає) визначений соціальний статус членам родини.
Співробітництво як тип взаємин у родині припускає опосередкованість міжособистісних відносин у родині загальними цілями і задачами спільної діяльності, її організацією і високими моральними цінностями. Саме в цій ситуації переборюється егоїстичний індивідуалізм дитини. Родина, де ведучим типом взаємин є співробітництво, знаходить особливу якість, стає групою високого рівня розвитку — колективом.
Дошкільник бачить себе очима близьких дорослих, його що виховують. Якщо оцінки і чекання в родині не відповідають віковим і індивідуальним особливостям дитини, його представлення про себе здаються перекрученими.
9. Емоційна функція припускає одержання емоційної підтримки, психологічного захисту, а також емоційна стабілізація індивідів і їхня психологічна терапія. Дуже важливо частіше поділятися своїми думками, не скупитися на похвалу, добрі слова.
Несформовані відносини між чоловіком і дружиною ведуть до негативних наслідків. Психологами встановлено, що існує зв’язок між подружніми конфліктами і нервово психічними розладами. Відсутність взаєморозуміння в родині приводить до пригніченості, відчуженості, до погіршення психологічного і фізичного стану, значному зниженню працездатності людини.
10. Сексуальна функція родини здійснює сексуальний контроль і спрямована на задоволення сексуальних потреб чоловіка і жінки.
11. Виховна функція. Родина як первинний осередок є виховною колискою людства. У родині головним чином виховуються діти. У родині дитина одержує перші трудові навички. У нього розвивається уміння цінувати і поважати працю людей, там він здобуває досвід турботи про батьків, рідному і близьких, учиться розумному споживанню різних матеріальних благ, накопичує досвід спілкування з грішми.
Кращий приклад-це приклад батьків. У більшості випадків діти наслідують батьків. У родині виховуються і дорослі, і діти. Особливо важливе значення має її вплив на підростаюче покоління. Тому виховна функція родини має три аспекти.
Перший — формування особистості дитини, розвиток його здібностей і інтересів, передача дітям дорослими членами родини (матір’ю, батьком, дідусем, бабусею й ін.) накопиченого суспільством соціального досвіду, збагачення їхнього інтелекту, естетичний розвиток, сприяння їхньому фізичному удосконалюванню, зміцненню здоров’я і виробленню навичок санітарно-гігієнічної культури.
Другий аспект — родина впливає на розвиток особистості кожного її члена протягом усього його життя.
Аспект третій — постійний вплив дітей на батьків (і інших дорослих членів родини), що спонукує їх активно займатися самовихованням.
Таким чином можна зробити висновки що, рольова взаємодія в родині є сукупність норм і зразків поведінки одних членів родини стосовно інших. Традиційні ролі, коли жінка господарювала, виховувала дітей, а чоловік був хазяїном, власником майна і забезпечував економічну самостійність родини, змінилися. На сьогоднішній день гнітюче число жінок беруть участь у виробничій діяльності, економічному забезпеченні родини, беруть рівну участь у суспільних рішеннях. З однієї сторони це сприяло розвиткові жінки як особистості, рівності чоловіка і жінки, але з іншого боку — привело до зниження рівня народжуваності і збільшенню числа розводів [58, С — 102].

Розділ 2. Девіантна поведінка як прояв дисфункцій родини
2.1 Девіантна поведінка як соціальний феномен
Практично все життя будь-якого суспільства характеризується наявністю відхилень. Відхилення, або девіації присутні в кожній соціальній системі.
Девіантна поведінка, що розуміється як порушення соціальних норм, придбала в останні роки масовий характер і поставила цю проблему в центр уваги соціологів, соціальних психологів, медиків, працівників правоохоронних органів.
Динамізм соціальних процесів у період трансформації, кризова ситуація в багатьох сферах суспільного життя, аномічний стан українського суспільства, неминуче приводять до збільшення девіацій, що проявляються в поведінкових формах, що відхиляються від норм. Поряд з ростом позитивних девіацій (політична активність населення, економічна заповзятливість, наукова і художня творчість) підсилюються девіації негативні — насильницька і корислива злочинність, алкоголізація і наркотизація населення, підліткова делінквентність, аморальність. Зростає соціальна незахищеність громадян. У цих умовах підвищується попит на наукові дослідження девіацій, їхніх форм, структури, динаміки взаємозв’язків.
Проблеми соціального «лиха» завжди привертали увагу вчених. Філософи і юристи, медики і педагоги, психологи і біологи розглядали й оцінювали різні види соціальної патології злочинність, пияцтво й алкоголізм, наркотизм, проституцію, самогубства і т.п. У становленні соціології як науки дослідження негативних явищ (Г. Тард і Э. Дюркгейм, А. Кетле і Г. Зиммель, П. Сорокін і Р. Мертон) зіграло свою роль.
У надрах соціології зародилася і сформувалася спеціальна соціологічна теорія — соціологія девіантної поведінки і соціального контролю. Саме під такою назвою функціонує один з 40 дослідницьких комітетів Міжнародної соціологічної асоціації. У джерел соціології девіантної поведінки стояв Э. Дюркгейм, а конституюванню в якості самостійного наукового напрямку вона зобов’язана — насамперед Р. Мертону й А. Коену [6, С-88].
У колишньому СРСР поведінка, що відхиляється, тривалий час вивчалася переважно в рамках спеціальних дисциплін кримінології, наркології, суїцидології і т.п. Соціологічні дослідження почали в Ленінграді наприкінці 60-х — початку 70-х рр. В.С. Афанасьєв, А.Г. Здравомислов, И.В. Маточкін, Я.И. Гилинський. У розвитку і інституалізації соціології девіантної поведінки велика заслуга належить академікові В.Н. Кудрявцеву.
Спробуємо розглянути девіантну поведінку на основі соціосинергетичної парадигми. Вивчення взаємодії особистісної і надіндивідуальної свідомості дозволяє сьогодні показати вплив соціальних девіацій на суспільний розвиток у повному обсязі. Цьому сприяє і наробітку в області західної соціальної психології. Мається багато теорій, що пояснюють появу і сутність девіацій. Досить повне представлення про них дає, зокрема, робота Н. Смелзера. На жаль, поза полем зору американського соціолога залишився соціально-психологічний підхід.
Соціально-психологічний підхід найбільш переконливо представлений у концепції соціальних відхилень Р. Харре і теорії поведінки добровільного ризику С. Лінга. Названі дослідження пояснюють причини появи девіантної поведінки через вивчення психологічного стану девіанта з урахуванням зміни його положення в системі соціально-політичних координат. Соціально-психологічний підхід дозволяє заглянути в глибинні причини, що впливають на появу девіантної поведінки, скласти більш об’єктивне представлення про механізм соціальної еволюції, тому що намагається пояснити [2, С — 54]
а) чому девіантна поведінка найчастіше з боку зовнішнього спостерігача з’являється як акт агресії;
б) чому в сучасних умовах усе більше людей устають на шлях навмисного ризику, невід’ємного атрибута будь-який девіації;
в) як відхиляється поведінка — з’являється «з середини», не з боку зовнішнього спостерігача, а суб’єкта девіацій, який ціннісний зміст останній знаходить у такій нестандартній формі поведінки.
Дослідження соціальних психологів підводять до висновку девіантна і нормативна поведінка — дві рівноцінні складові соціально-рольової поведінки. Девіантна поведінка — результат складної взаємодії процесів, що відбуваються в суспільстві і свідомості людини. Девіації спрямовані на подолання фрустрації — перешкоди, що встали на шляху досягнення мети, і виявляються через соціально значимі дії. Будь-яка девіантна поведінка припускає не тільки прагнення зруйнувати або змістити фрустрируючий блок, але і концентрацію енергії (фізичної і психічної), необхідної для здійснення цього задуму. Антифрустрируюча дія завжди супроводжується визначеною часткою ризику, але не обов’язково носить руйнівний характер [6, С — 77].
Заслуговують на увагу дослідження французьких учених П. Дюпати і Ж. — П. Бриссо, що бачили причини девіантної поведінки в пороках соціального життя, у політичній і економічній нерівності людей. Аналізуючи статистичні дані, Дюпати прийшов до висновку, що число щорічно вчинених злочинів повинно бути завжди приблизно однаковим, оскільки існують загальні і постійні причини девіантної поведінки. Цей висновок з’явився передоднем соціальних теорій про вічність злочинності, що були наприкінці XIX — початку ХХ століття Е. Дюркгеймом, Н.Д. Сергеєвським, а в сучасний період — П. Сооїсом, М. Клайнердом і іншими. Найбільш чітко думка про вічність злочинності як соціального явища виразив французький соціолог Е. Дюркгейм, що вважав, що не можна представити суспільство без злочинів; вони, на його думку, є елементом будь-якого здорового суспільства.
Е. Дюркгейм затверджував, що девіація відіграє функціональну роль у суспільстві, оскільки девіація і покарання девіанта сприяють усвідомленню границь того, що вважається припустимою поведінкою, і виконує роль факторів, що спонукують людей підтвердити свою прихильність моральному порядку суспільства. Дюркгейму належить ідея аномії — суспільного стану, що характеризується розкладанням системи цінностей, обумовленим кризою всього суспільства і його соціальних інститутів, протиріччям між проголошеними цілями і неможливістю їхньої реалізації для більшості. Люди виявляють, що їм важко координувати свою поведінку відповідно до норм, що в даний момент стають слабкими, неясними або суперечливими. У періоди швидких суспільних змін люди перестають розуміти, чого чекає від них суспільство, і випробують труднощі в узгодженні своїх учинків з діючими нормами. «Старі норми» вже не вважаються підходящими, а нові норми, що зароджуються ще занадто мрячні і не чітко сформульовані, щоб служити ефективними і значимими орієнтирами в поведінці. У такі періоди можна чекати різкого зростання кількості випадків девіації.
Піддаючи критиці антропологічні теорії, багато представників соціологічної теорії злочинності призивали до соціальних реформ, однак, характеризуючи причини злочинності, вони не змогли виділити найголовніше серед безлічі економічних, культурних, географічних, кліматичних і інших факторів. Соціальні причини злочинності не зв’язувалися ними з основними закономірностями розвитку суспільства, із суспільними відносинами.
Американський соціолог Роберт Мертон спробував застосувати поняття аномії і соціальної солідарності Дюркгейма при аналізі соціальної дійсності у США. Для більшості американців, життєвий успіх особливо виражений у матеріальних благах, перетворився в культурно визнану мету. При цьому тільки визначені фактори, наприклад, гарна освіта і високооплачувана робота, одержали схвалення, як засоби до досягнення успіху. Ніякої проблеми не було б, якби всі американські громадяни мали однаковий доступ до засобів досягнення матеріального успіху в житті. Але біднякам і представникам національних меншостей часто доступні лише більш низькі рівні освіти й убогі економічні ресурси. Якщо ж вони інтерналізували цілі, що полягають у матеріальному успіху (а це відноситься не до всіх індивідів), сильні обмеження можуть штовхнути їх до нонконформізму і здійснення не традиційних учинків, тому що вони не в змозі досягти загальновизнаних цілей законними засобами. Вони намагаються домогтися престижної мети будь-якими засобами, в тому числі порочними і злочинними [14, С — 12].
Суспільство з твердою класовою або кастовою структурою може не давати усім своїм членам рівних шансів висунутися, але в той же час вихваляти багатство; так було у феодальних суспільствах середньовіччя. Тільки тоді, коли суспільство проголошує загальні символи успіху для всього населення, обмежуючи при цьому доступ безлічі людей до визнаних засобів досягнення таких символів, створюються умови для антигромадської поведінки. Мертон виділив 5 реакцій на ділєму мети — засобу, 4 з яких являють собою девіантні адаптації до умов аномії.
Конформізм має місце, коли члени суспільства приймають як культурні цілі досягнення матеріального успіху, а також затверджені суспільством засоби для їхнього досягнення. Подібна поведінка складає опору стабільного суспільства.
Інновація спостерігається, коли індивіди твердо дотримуються культурно встановлених цілей, але відкидають схвалені суспільством засоби їхнього досягнення. Такі люди здатні торгувати наркотиками, підробляти чеки, шахраювати, привласнювати чуже майно, красти, брати участь у крадіжках зі зломом і в розбійних пограбуваннях або займатися проституцією, вимаганням і купувати символи успіху.
Ритуалізм має місце, коли члени суспільства відкидають культурні цілі або принижують їхню значимість, але при цьому механічно використовують схвалені суспільством засоби для досягнення таких цілей. Наприклад, мети організації перестають бути важливими для багатьох ревних бюрократів, однак вони культивують засоби як самоціль, фетишизуючи правила і паперову тяганину.
Ретритизм полягає в тому, що індивіди не визнають і культурні цілі і законні засоби їхнього досягнення, нічого не пропонуючи в замін. Наприклад, алкоголіки, наркомани, бурлаки і занепалі люди стають ізгоями у власному суспільстві; «вони живуть у суспільстві».
Бунт полягає в тому, що бунтарі відкидають культурні цілі суспільства і засоби їхнього досягнення, але при цьому заміняють їх новими нормами. Такі індивіди поривають зі своїм соціальним оточенням і включаються в нові групи з новими ідеологіями, наприклад, радикальний суспільний рух.
Кожна девіація містить у собі руйний і творчий початок, для процесу соціальної еволюції важливо, який компонент переважає. Позитивними девіаціями є тоді, коли сприяють прогресові системи, підвищують рівень її організованості, допомагають перебороти застарілі, консервативні або навіть реакційні стандарти поведінки. Межі між позитивною і негативною формами девіантної поведінки рухливі в часі і соціальному просторі. Творча девіація повинна розглядатися як зовсім нормальне явище в житті будь-якого суспільства, тому що навіть самий досконалий закон не в змозі врахувати всього різноманіття життєвих ситуацій. Ступінь досконалості закону відносна, оскільки суспільство мінливе. Соціальні ідеали (цінності), чекання, загальноприйняті правила, норми, як і критерії девіантної поведінки, згодом міняються. Якщо процес соціалізації і соціальний контроль відповідають за збереження соціокультурного коду, функцію соціального спадкування в процесі суспільного розвитку, то девіація — за функцію соціальної мінливості, пристосовності індивіда і всього суспільства до нових умов. Під новою соціальною реальністю ми розуміємо ситуацію, при якій виникає дихотомія сформованих у суспільстві цілей і засобів (неможливість задоволення старими способами колишньої потреби), а також виникнення нових потреб [4, С — 32].
У випадку, якщо той або інший вид девіації здобуває стійкий характер, стає нормою поведінки для багатьох людей, суспільство зобов’язане переглянути принципи, що стимулюють «порушення правил» або провести переоцінку соціальних норм. В останньому випадку поведінка, що вважалася девіантною, оцінюється як нова норма. Для того щоб деструктивна девіація не одержувала широкого поширення, необхідно
а) розширювати доступ до законних способів досягнення успіху і просування по соціальним сходам;
б) дотримувати соціальну рівність перед законом;
в) постійно удосконалювати саме законодавство, приводити його у відповідність з новими соціальними реаліями;
г) прагнути до адекватності злочину і покарання.
Усе це в сукупності дозволить знизити соціальну напругу в суспільстві, зменшити його криміналізацію. Тільки при виконанні перерахованих вище вимог суспільство має право називатися правовим і демократичним.
Оскільки будь-яка девіантна поведінка — це відхилення від загальновизнаної, неодноразово перевіреною практикою норми поведінки, вона завжди несе в собі елемент непередбачуваності, невідомості, можливої небезпеки. Тому девіація і ризик — сторони однієї медалі. Стан ризику — свого роду границя, риса, що розділяє хаос і порядок, інновацію й устояну нормативно-рольову форму поведінки. Чим менше ризик, тим більш передбачувана поведінка системи в цілому.
Девіантна поведінка, що супроводжується ризиком, сприяє самоактуалізації, самореалізації і самоствердженню особистості. Останнє є найважливішою психологічною причиною, що пояснює бажання людей відповісти на виклик швидко мінливої соціальної реальності. Девіантно-ролевий різновид соціальної поведінки нерозривно зв’язаний з аддикцією, із внутріособистісним конфліктом. Аддикція в загальному значенні слова — прагнення піти від стану внутрішнього психологічного дискомфорту, змінити свій психічний стан, що характеризується внутрішньою боротьбою.
Девіантний шлях вибирають насамперед люди, що не мають легальної можливості для самореалізації в умовах сформованої соціальної ієрархії, чия індивідуальність придушується, фруструюча енергія блокується. Вони не вважають загальноприйняті норми порядку природними і справедливими, не можуть зробити кар’єру, змінити свій соціальний статус через легітимні канали соціальної мобільності. Усе це неминуче приводить їх до внутріособистісного конфлікту.
Основні причини мотиваційних конфліктів, витиснутих у підсвідомість, визначаються в даний час не інстинктивними, а соціальними факторами. За даними інституту Бехтерева, тільки 15 % мотиваційних конфліктів мають сексуальну основу, інші — соціальні джерела. Тверде регулювання каналів соціальної мобільності, блокування соціальних «ліфтів», що сприяють перетворенню психічної енергії в соціальну, приводять до посилення напруги системи (системна напруга, відповідно до термінології Р. Мертона) і, як наслідок, до збільшення числа девіантів, латентного формування нової соціальної стратифікації, до переписування сценарію соціально-рольових інтеракцій. Відносини соціально-оріентованого «me» (соціальна роль) і імпульсивно-творчого «l» (енергетичний потенціал) у ході девіантної поведінки і мінливої соціальної ідентифікації гармонізуються. Якщо індивідуальна девіація націлена на самоствердження особистості, переосмислення нею власної самоідентифікації, то колективна девіація — на суспільне (нехай і в рамках спочатку неформальної групи) визнання нової самоідентифікації особистості іншими людьми [6, С — 41].
Форма відповідної реакції суспільства на той або інший вид девіації повинна залежати від того, які соціальні норми порушуються загальнолюдські, расові, класові, групові й ін.
Можна виділити наступні залежності
— Чим більш високий рівень (по ступені суспільства) соціальних норм порушується, тим більше рішучими повинні бути дії держави. Найвища цінність — природні права людини.
— Чим більш низький рівень соціальних норм порушується, тим більш увага повинна приділятися неформальним мірам соціального контролю (соціальна винагорода або осудження, переконання і т.д.)
— Чим складніше соціальна структура суспільства, тим багатоманітнішими повинні бути форми соціального контролю.
— Чим більш низький рівень соціальних норм порушується людиною, тим більш терпимою повинна бути реакція на його дії.
— Чим демократичніше суспільство, тим більше акцент повинний робитися не на зовнішній соціальний, а на внутрішній особистісний самоконтроль.
Підкреслимо ще раз, девіантно-рольова поведінка — природна реакція людини на виникаюче в суспільстві протиріччя між соціальною метою і соціальними нормами її досягнення. Творчі девіації виконують найважливіші позитивні соціальні функції. Вони необхідні, щоб суспільство було гнучким і готовим до змін. Девіантна і нормативна поведінка — два рівноцінні складові соціально-рольової поведінки. Для нормального протікання соціогенеза (що розуміється в широкому сенсі) девіантно-рольова поведінка людини має не менше значення, чим його нормативно-рольова поведінка. Тому при її аналізі особлива увага приділяється поняттю „норма”.
Соціальна норма визначає історично сформовану у конкретному суспільстві межу, міру, інтервал припустимої (дозволеної або обов’язкової) поведінки, діяльності людей, соціальних груп, соціальних організацій. У відмінності від природних норм фізичних і біологічних процесів соціальні норми складаються як результат адекватного або перекрученого відображення у свідомості і вчинках людей об’єктивних закономірностей функціонування суспільства. Тому вони або відповідають законам суспільного розвитку, будучи «природними», або недостатньо адекватні їм, або вступають у протиріччя через відображення об’єктивних закономірностей. У такому випадку аномальною стає «норма», «нормальні» відхилення від неї.
От чому відхилення можуть мати для суспільства різні значення. Позитивні служать засобом прогресивного розвитку системи, підвищення рівня її організованості, подолання застарілих, консервативних або реакційних стандартів поведінки. Це — соціальна творчість наукова, технічна, художня, суспільно-політична. Негативні — дисфункціональні, дезорганізують систему, підриваючи з часом її основи. Це — соціальна патологія злочинність, алкоголізм, наркоманія, проституція, суїцид [7, С — 52].
Межі між позитивною і негативною девіантною поведінкою рухливі в часі і просторі соціумів. Крім того, одночасно існують різні «нормативні субкультури» (від наукових співтовариств і художньої «богеми» до співтовариств наркоманів і злочинців).
Доцільніше розглядати поведінку людей по двох головних регуляторах життєдіяльності мораль і право. Звичайно, границя між ними іноді порівняно умовна, проте, нею можна керуватися при вивченні конкретних форм девіантної поведінки.
Соціальні норми, подібно іншим цінностям, виконують функції оцінки й орієнтації особистості, спільності. Разом з тим вони не обмежуються цими функціями. Норми здійснюють регулювання поводження і соціальний контроль за поведінкою. Вони носять яскраво виражений вольовий характер. Це не тільки вираження думки, але і вираження волі. При цьому, на відміну від індивідуального волевиявлення, норма виражає типові соціальні зв’язки, дає типовий масштаб поведінки. Норма не тільки оцінює й орієнтує, подібно ідеям, ідеалам, але і пропонує. Її характерною рисою є імперативність. Це єдність оцінки і розпорядження.
Соціальні норми — це правила, що виражають вимоги суспільства, соціальної групи до поведінки особистості, групи в їхніх взаєминах один з одним, соціальними інститутами, суспільством у цілому.
Регулюючий вплив норм полягає в тому, що вони встановлюють границі, умови, форми поведінки, характер відносин, мети і способи їхнього досягнення.
Унаслідок того, що норми передбачають і загальні принципи поведінки, і конкретні її параметри, вони можуть давати більш повні моделі, еталони належного, ніж інші цінності [38, С-24].
Різноманіття соціальної реальності, соціальних потреб породжує і різноманіття норм. Класифікувати норми можна по різних підставах. Для соціолога має значення виділення норм по суб’єктам, носіям норм. По цій підставі виділяють загальнолюдські норми, норми суспільства, групові, колективні. У сучасному суспільстві спостерігається складна колізія, взаємопроникнення цих норм.
По об’єкту або сфері діяльності розмежовують норми, що діють в області визначених видів відносин політичні, економічні, естетичні, релігійні і т.д.
По змісту норми, що регулюють майнові відносини, спілкування, що забезпечують права і свободи особи, що регламентують діяльність установ, взаємини між державами і т.д.
По місцю в нормативно-ціннісній ієрархії основні і другорядні, загальні і конкретні. За формою утворення і фіксації жорстко фіксовані і гнучкі. По масштабах застосування загальні і локальні.
По способу забезпечення які опираються на внутрішнє переконання, суспільну думку або на примус, на силу державного апарата.
По функціях норми оцінки, що орієнтують, контролюючі, регламентуючі, караючі, що заохочують.
По ступені стійкості норми, що спираються на соціальною звичку, на звичай, традиції і не мають такої підстави й ін. [19, С-45].
Таким чином, порушення норм викликає більш конкретну і чітку негативну реакцію з боку соціальної групи, суспільства, його інституціональних форм, спрямовану на подолання девіантної поведінки. Тому норми є більш діючим засобом боротьби з девіацією, засобом забезпечення порядку, стійкості суспільства.
Норми виникають унаслідок потреби у визначеній поведінці. Так, наприклад, однією із самих древніх норм була норма чесного відношення до своєї частки в суспільній праці. На зорі людства можна було вижити, тільки дотримуючись даної норми. Вона з’явилася в результаті закріплення повторюваних необхідних спільних дій. Цікаво, що ця норма не втратила свого значення і в даний час, хоча нею актуалізують інші фактори.
Збереження негативних явищ свідчить про наявність історичних передумов, об’єктивних і суб’єктивних умов, про суперечливість суспільного розвитку, де тісно переплелися як труднощі становлення способу життя, так і деформації економічних, соціальних, політичних і духовних процесів.
Девіантна поведінка “ по-перше, існує по тому, що нова соціальна система виникає не на порожньому місці, а виростає з ряду елементів колишньої, зруйнованої системи — чи йде мова про людей або про елементи продуктивних сил, духовної або матеріальної культури.
По-друге, процес розвитку самої нової соціальної системи звичайно нерівномірний, а це породжує диспропорції в співвідношенні деяких з її елементів і приводить до відставання деяких з них і тим або іншим дефектам функціонування.
По-третє, може спостерігатися неповна адаптація системи, що розвивається, до зовнішніх і внутрішніх умов її існування. Говорячи іншими словами, соціальний, культурний або технічний розвиток може часом не поспівати за знову виникаючими суспільними, духовними або економічними потребами.
По-четверте, не можна скидати з рахунків випадкові події. Усе це в сукупності і служить конкретним джерелом девіації».
Говорячи про девіантну поведінку, соціологи виходять з того, що вона являє собою “соціальне явище”, виражене в масових формах людської діяльності, що не відповідають офіційно встановленим або фактично сформованим у даному суспільстві нормам (стандартам, шаблонам)».
Що ж є причиною такої поведінки?
Вона опосередковується головним чином економічними відносинами. Однак антигромадська поведінка не знаходиться в прямій залежності від їхнього стану. Взаємозв’язок тут більш складній і багатоплановій. Але про те, що вона існує в прямої залежності від їхнього стану, говорить вся історія розвитку суспільства.
Але основне, що ми не повинні упускати з виду, це існування різних форм соціальної нерівності. Як показує життєва практика, ті або інші форми нерівності продовжують існувати, причому викликані вони не реально обумовленими розходженнями, а деформованими суспільними відносинами приналежністю до влади, причетністю до тіньової економіки, тощо.
Загострення протиріч між фізичним і розумовим, кваліфікованим і некваліфікованим, престижною і не престижною працею створює передумову для аморальної поведінки людей. Звичайно, це не означає, що некваліфікована праця прямо і безпосередньо спричиняє відхилення. І серед працівників низької кваліфікації переважна більшість живе з почуттям громадського обов’язку, відповідальності. Разом з тим дослідження фіксують тісний взаємозв’язок між змістом праці і злочинною поведінкою. Осіб з високою виробничою кваліфікацією серед злочинців у 6 разів менше, ніж працівників цієї кваліфікації в загальній структурі населення. Так, у найбільш розвитому індустріальному й урбанізованому регіоні злочинна активність осіб, що виконують роботу вручну, перевищує відповідний показник для тих, хто трудиться за допомогою машин і механізмів, у 3,2 рази, а для зайнятих ремонтом і накладкою — 26 разів.
За даними С.И. Плаксія, молоді люди, зайняті некваліфікованою, фізично важкою працею, у 3 рази частіше допускають порушення трудової дисципліни, серед них у 4,2 рази більше частка споживаючі спиртні напої щотижня, чим серед їхніх однолітків високої кваліфікації. Зв’язок між змістом праці й антигромадською поведінкою, звичайно, не прямий. Він опосередкований психологічним і моральним станом, що відбиває протиріччя між потребами працівника й обставинами його виробничої ситуації.
Таким чином, при аналізі умов і причин відхилень не можна скидати з рахунка протиріччя інтересів різних шарів і груп трудящих. Сучасне суспільство не вільне від загострень і зіткнень інтересів, що можуть виникати в процесі взаємодії окремих підприємств, галузей народного господарства і суспільства в цілому.
Несвоєчасне і неадекватне вирішення подібних протиріч накладає визначений відбиток на свідомість і поведінку людей. На ґрунті зневаги державними інтересами виростає розрив між словом і справою, соціальна апатія. Переживаючи безгосподарність, махінації, приписки, байдужність керівництва до матеріальних цінностей, люди починають пасивно відноситися до закликів, шукають шляхи полегшити свою працю за рахунок суспільства. Джерелом негативних явищ стають помилки і перекручення в керуванні, порушення законності, принципів демократії і справедливості [25, С-21].
Розглядаючи девіантну поведінку не можна обійти питання про соціальну спадковість. Спадковість, як відомо, не обмежується рамками біологічних процесів, поширюється на багато інші, у тому числі і на соціальні. Із соціальною спадковістю зв’язане відтворення як позитивних, так і негативних сторін способу життя людей. Механізм соціального спадкування не позбавлений протиріч. Одне з них полягає в тім, що предметом спадкування стає не тільки нормальний, але і порочний життєвий досвід, що за допомогою соціальної інформації передається від покоління до покоління.
Аналіз проявів девіантної поведінки, припускає виділення типологічних груп, що мають як загальні риси, так і специфічні особливості. Угруповання видів і форм відхилень має сенс здійснювати по сферах життєдіяльності людей. Багато груп можуть бути віднесені до усіх без винятку сферам громадського життя, а ряд з них не завжди уособлює девіантну поведінку, що відхиляється, хоча, зрозуміло, і характеризує визначені вади у свідомості і поведінки людей.

2.2 Родина, як середовище прояву основних форм девіантної поведінки
Сім’я грає велику роль у можливостях виникненні девіантної поведінки у членів її родини, таких, як алкоголізм, наркоманія, тютюнопаління та ін.
При цьому можна говорити о розбіжностях тих чи інших форм девіації. Так, соціологічні дослідження злочинності і її заподій беруть початок у роботах російського статистика К.Ф. Германа (1824 р.). Могутній поштовх у розвитку соціології злочинності дала робота франко-бельгійського вченого — математика-статистика Л.А. Кетле «Соціальна фізика» (1835 р.). У ній, спираючи на статистичний аналіз, Кетле дійде висновку про те, що всякий соціальний лад припускає визначена кількість і визначений порядок злочинів, що випливають з його організації.
У міру вивчення проблем злочинності більша кількість факторів, що впливають на її динаміку, попадає в поле зору дослідників. До них можна віднести соціальний стан, рід зайняти, освіту, убогість як самостійний фактор. Виявлене також особливе значення декласування, тобто руйнування або ослаблення зв’язків між індивідом і соціальною групою. У 30-і роки ХХ сторіччя дослідження, проведені представниками так називаної чикагської школи в соціології, виявили вплив внутріміських розходжень на рівень злочинності самі «злочинні райони» — райони, де є присутнім високий ступінь соціальної дезорганізації. Дотепер залишається дискусійною проблема співвідношення біологічного і соціального у формуванні злочинної поведінки.
Як відзначають дослідники, розвиток злочинності в нашій країні по основних якісних показниках наближається до загальносвітових тенденцій. Хоча поки региструємий рівень злочинності в нас нижче, ніж в індустріальних країнах, але дуже високий темп приросту злочинів. У цьому зв’язку потрібно враховувати, що злочинність має поріг кількісного і якісного насичення, за яким вона з кримінологічної, правоохоронної проблеми перетворюється в проблему політичну [1, С-18].
В Україні на стан злочинності великий вплив робить перехід до ринкових відносин і поява таких феноменів, як конкуренція, безробіття, інфляція. Фахівці відзначають, що поки ще характер злочинності в нашій країні можна визначити як «патріархальний», але вже помітні процеси, що говорять про «індустріалізацію» девіантності.
Незадоволена соціальна потреба викликає до життя стихійний прояв нормативно неурегульованих видів діяльності, що прагнуть заповнити функцію законних інститутів, однак за рахунок існуючих норм і правил. У своїх крайніх проявах подібна активність може проявитися в протиправних, злочинних діях.
Злочинність є проявом дисфункції соціальних інститутів. Наприклад, дисфункції політичних інститутів, що виростають з дезорганізації суспільства, часто зв’язані зі зміною форм державного правління, в умовах ослаблення легітимності державної влади можуть викликати ріст політичних, тобто протидержавних, злочинів (насильницьке захоплення або утримання влади, насильницька зміна конституційного ладу, публічні заклики до такої зміни, тероризм і т.п.). Злочинність функціонально зв’язана з протіканням соціальних процесів, що визначають характер і напрямки суспільного розвитку, зміст соціальних змін [1, С-20].
Економічна злочинність, як дисфункція економіки соціального інституту, являє собою явище, що виникає в ході й у зв’язку з взаємодією держави і економіки. У ході цієї взаємодії державні структури, що розпоряджаються практичним і правовим ресурсом влади, пересікаються з економічними інститутами, суб’єктами господарських відносин, що розпоряджаються матеріальними (майновими, грошовими) ресурсами.
Аналогічно можна сказати про появу злочинності у зв’язку з дисфункціональним впливом сім’ї.
Соціологія розглядає злочинність як соціальне явище, що носить деструктивний для суспільства характер. Її можна визначити як відносно стійку розповсюджену форму девіантної поведінки, що досягла ступеня суспільної небезпеки і визначена карним законодавством.
У зв’язку зі значним зменшенням віку злочинців — поняття злочинності серед неповнолітніх і молоді зв’язано з віковими групами від 14 до 29 років, хоча ряд тенденцій має місце й у молодших вікових групах.
Специфічними рисами злочинності молоді і неповнолітніх є
По-перше, її висока латентність (тобто неповнота виявлених злочинів).
Через це нефактичний рівень злочинності в 2-3 рази вище, ніж зареєстрований. Латентність зв’язана з наступними факторами
а) дорослі потерпілі не завжди звертаються в правоохоронні органи;
б) значна частина злочинів відбувається у своєму ж середовищі, взаємини в якій специфічні й у ряді випадків виключають повідомлення батькам, учителям, працівникам міліції;
в) у правоохоронних органів у даний час недостатньо сил і засобів, і тому вони прагнуть зосередити них на боротьбі з тяжкими злочинами, у той час як заява про менш тяжкі злочини (а це 4/5 усіх злочинів неповнолітніх, тобто крадіжки, хуліганство, грабежі) часто залишаються без реєстрації і заходу для них не приймаються [1, С-26].
По-друге, серед молодого покоління підвищеною кримінальною активністю відрізняються неповнолітні. Рівень злочинності серед підлітків у 1,5 разів перевищує аналогічний показник серед інших молодіжних груп.
По-третє, злочинність неповнолітніх носить переважно груповий характер — 3 з 5 чинених злочинів.
По-четверте, злочинність неповнолітніх і молоді в значно більшому ступені, ніж злочинність дорослих, «відчутно» до мір боротьби з нею, до рівня контролю з боку родини, виховних установ, соціальних служб, громадськості, тим більше, що до 80 % злочинів відбувається поблизу місця проживання, навчання, у тому числі і безпосередньо в навчальних закладах і гуртожитках.
Процес перетворення злочинності обумовлений, як правило, залученням неповнолітніх у злочинну діяльність шляхом передачі кримінального досвіду і підбурювання карними елементами.
Усе більше молодих людей утягують у сферу організованої злочинності.
У цілому молоді люди у віці від 14 до 29 років роблять 57% усіх зареєстрованих злочинів.
Процес правопорушення підлітка в правопорушника або злочинця забирає тривалий час. В міру наростання соціальної дезадаптації девіантний підліток стає об’єктом впливу різних інститутів, що займаються профілактикою дитячої бездоглядності і правопорушень неповнолітніх. Вони, у залежності від виконуваних ними функцій можуть бути розділені на 4 категорії
1. Установи первинної соціальної профілактики. Дитячі сади, школи, установи додаткової освіти, мед. установи і т.п., діяльність яких спрямована на забезпечення адекватної соціалізації основної маси дітей, реалізацію їхніх прав і законних інтересів.
2. Установи первинної спеціальної профілактики. Соціальні притулки, реабілітаційні центри для дітей з обмеженими можливостями, центри соціальної допомоги родини і дітям, психолого-медико — соціальні центри, центри постинтернатної адаптації і т.п., що надають допомогу соціально — дезадаптованим дітям і дітям, опинившимся у важкій життєвій ситуації, що мають підвищений ризик здійснення правопорушення.
3. Установи вторинної спеціальної профілактики. Відділи попередження правопорушень неповнолітніх органів внутрішніх справ, відкриті і закриті спеціальні учбово-виховні установи, що повинні здійснювати ресоціалізацію неповнолітніх правопорушників і дітей, що зробили суспільно небезпечні діяння до досягнення віку настання кримінальної відповідальності.
4. Установи кримінально — правової і кримінально-виконавчої профілактики. Виховні колонії, головною задачею яких є попередження рецидивної злочинності неповнолітніх.
Таким чином, ріст дитячої злочинності в Україні відповідає загальносвітовій тенденції, яку можна розглядати в якості мегатенденції — спрямованої, тривалої і глобальної динаміки розвитку цього соціального феномену. Субстанціальні причини мегатенденції повинні бути однаковими незалежно від просторових і тимчасових розходжень. Вони є постійно діючими факторами. Наростаюча соціальна дезорганізація веде до втрати соціальними інститутами даного суспільства можливості реалізовувати основну функцію — задоволення конкретної соціальної потреби.
Ще однією формою девіантної поведінки є алкоголізм. Фактично алкоголь ввійшов у наше життя, ставши елементом соціальних ритуалів, обов’язковою умовою офіційних церемоній, свят, деяких способів часопроводження, рішення особистих проблем. Однак ця соціокультурна ситуація дорого обходитися суспільству. Як свідчить статистика, 90% випадків хуліганства, 90% зґвалтувань при обтяжуючих обставинах, майже 40% інших злочинів зв’язані зі сп’янінням. Вбивства, грабежі, розбійні напади, нанесення тяжких тілесних ушкоджень у 70% випадків відбуваються особами в нетверезому стані; близько 50% усіх розводів також зв’язано з пияцтвом.
Вивчення різних аспектів споживання алкоголю і його наслідків представляє велику складність. За якими критеріями можна судити про алкогольну ситуацію і її динаміку? Як правило, використовуються три групи соціологічних показників гостроти алкогольної проблеми і масштабів поширення пияцтва в країні по-перше, рівень споживання алкоголю на душу населення і структура споживання; по-друге, характеристики масової поведінки, що є наслідком споживання спиртного; по-третє, збиток, заподіяний економіці і суспільству пияцтвом.
Показник рівня споживання алкоголю має сенс тільки в сполученні з даними про структуру споживання. Варто враховувати і ще цілий ряд характеристик, наприклад, регулярність споживання, тривалість, зв’язок із прийомом їжі. Важливі й особливості розподілу загального обсягу споживання алкоголю серед населення чисельність і склад питущих, непитущих, питущих помірковано; розподіл споживання алкоголю між чоловіками і жінками, по віку і інших соціально-демографічних ознаках. Поведінка при однаковому ступені сп’яніння й оцінки цієї поведінки також істотно розрізняються в соціокультурних і етнічних групах. Усі перераховані характеристики входять у поняття моделі алкогольного споживання.
Життєвий досвід і наукові дослідження переконливо показали величезну шкоду і непоправний збиток, що наносить зловживання алкоголем фізичному і психічному здоров’ю, працездатності і творчій активності людини, добробутові родини і суспільства в цілому.
Більшість соціологів, юристів і економістів, що займаються соціальним аспектом алкоголізму, як основну причину пияцтва висувають живучість звичок і звичаїв, що дісталися нам від предків, прихильність людей “до диких питних звичаїв”.
Разом з тім під впливом вікових традицій і звичок підсилювалася дія й інших відомих факторів, що сприяли розвиткові алкоголізму [41, С-37].
Про негативний вплив пияцтва батьків на потомство знали ще в далекій давнині. Грецька міфологія оповідає, що богиня Гера родила від сп’янілого Зевса кульгавого Гефеста. Виречення Плутарха “п’яниці народжують п’яниць» стало крилатим. Нині ж учені-медики єдині в думці про те, що спадкоємний фактор являє собою той ґрунт, на якому легше усього формується пристрасть до спиртного і наркотиків, розвивається алкоголізм і наркоманія. В однаковій мірі доведень пагубний вплив алкоголізму і наркоманії батьків на здоров’я їхніх дітей. Діти алкоголіків і наркоманів народжуються кволими, хворобливими, психічно і фізично відсталими, погане учаться, конфліктують з однолітками і т.п.
За останні десятиліття зросло число випадків алкоголізму і наркоманії серед молоді, включаючи підлітків і юнаків. Фахівці-медики пояснюють це, насамперед тим, що діти, що виросли в алкогольних родинах, мають у тому або іншому ступені ослаблений біологічний ґрунт або схильність до алкоголізму. Цьому, зрозуміло, сприяє і ранне знайомство молоді зі спиртними напоями. Так, дослідження показали, що багато молодих людей до моменту закінчення школи вже знали смак вина. А деякі з них навіть устигли звести з ним більш близьке знайомство.
За даними статистики, 80% убивств і більш 90% випадків хуліганства відбувається в п’яному виді. Від 60 до 80% прогулів, чинених на промислових підприємствах, також зв’язані зі споживанням алкоголю або інших одурманюючих засобів. У середньому по країні злочини, зв’язані з алкоголем, складають 43%.
Правда у тім, що в загальній сукупності проблем, що виникають у зв’язку з вживанням алкоголю і наркотичних засобів, центральне місце займає проблема соціальної, моральної деградації. Саме отут корінь небезпеки пияцтва, алкоголізму і наркоманії як соціального явища. Моральна деформація особистості п’яниці і наркомана є джерелом антигромадської поведінки. Алкогольне або наркотичне сп’яніння, що веде до тимчасового придушення моральних і психічних регуляторів людської поведінки, досить часто виступає безпосередньою причиною того або іншого злочину [22, С-59].
Алкоголізм і наркоманія є прямими стимуляторами антигромадської поведінки, у тому числі злочинної.
Причини, що визначають взаємозв’язок між пияцтвом, алкоголізмом, наркоманією й інтенсивністю злочинної поведінки особистості, як говориться, лежать на поверхні
у стані сп’яніння знижується можливість особистості контролювати свої вчинки в конкретних життєвих ситуаціях;
здійснення злочинів стимулює алкогольна деградація особистості і зв’язаний з нею спосіб життя;
неправомірна поведінка п’яниць провокує і загострює конфлікти і т.п.
Паралельно з ростом корисливої мотивації поведінки алкоголіків і наркоманів збільшується їхня схильність до паразитичного способу життя. Це зв’язано з утратою ними бажання займатися суспільно корисною працею.
Масове зловживання спиртними напоями об’єктивно спричиняє збільшення числа молодих людей з явищами явної деградації, аморальної поведінки.
До аналогічних наслідків може привести наркоманія. Термін „наркоманія» походить від грецьких слів narke — «заціпеніння» і mania — «розповідь, божевілля». Це захворювання, що виражається у фізичній і (або) психічної залежності від наркотичних засобів, що поступово приводить до глибокого виснаження фізичних і психічних функцій організму. Наркоманія (наркотизм) як соціальне явище характеризується ступенем поширеності споживання наркотиків або прирівняних до них речовин без медичних показань, куди входити як зловживання наркотиками, так і хворобливе (звичне) їхнє споживання. Конвенція про психотропні речовини 1977 р. як наркотики розглядає речовини, що викликають залежність (звикання) на основі порушення або гноблення центральної нервової системи, порушення моторних функцій, мислення, поведінки, сприйняття, появи галюцинацій або зміни настрою. Усього нараховується близько 240 видів наркотичних речовин рослинного і хімічного походження [33, С-14].
Атмосфера самозаспокоєності в 60 — 70-х рр. ХХ століття виявилася однією з головних причин того, що в суспільстві не звертали достатньо уваги на цю гостру соціальну проблему. Це зло охопило різні суспільні групи, вразило представників найбільш дієздатної частини населення.
За даними А.А. Габіані, наркоманія поширена головним чином серед чоловіків у віці до 35 років, що проживають у містах. Особливо тривожить те, що третина з них — молодь до 25 років. Хоча наркоманія являє собою, насамперед міську проблему, однак географія споживання наркотичних засобів розширилася, пагубна пристрасть проникнула навіть в окремі сільські райони.
Середня тривалість життя наркомана 5-7 років. Серед підлітків (до 18 років), що вживає наркотики, смертність вище на 30%. Серед наркоманів до 25років — на 50%, після 25 років — на 70%.
Вище рівень смертності серед чоловіків, вони найчастіше гинуть від передозування. “Професійна» хвороба наркоманів — гепатит. В останні роки з нею почав конкурувати СНІД. Більшість усіх випадків зараження СНІДом відбувається через шприц.
З погляду рівня освіти наркомани мало чим відрізняються від своїх однолітків більшість (83,3%) має середню, незакінчену вищу або вищу освіту, 61,7% працювали, 5,8% училися, не працювали і не училися — 24,8% (але якщо дивитися правді в особу ті за останні кілька років — освічених “утворених” наркоманів вусі менше, а останніх вусі більше).
Приблизно кожен другий живе в родині, де хтось зловживає спиртним або наркотиками, має судимість або важко хвора, часто психічними або нервовими захворюваннями.
Досить широко поширена полінаркоманія. Гашиш приймають 83,9%, морфій-46,7, опій — 43,8, кокаїн — 11,7, героїн — 2%. Більшість — приблизно 3/4 — почали з гашишеві, що, всупереч існуючій думці про нібито незначну шкідливість, приводити до тяжких наслідків. Викликає заклопотаність і та обставина, що багато хто відносяться до категорії хронічних наркоманів, тобто осіб, давно і систематично приймаючі наркотики.
Більшість опитаних (77,1%) пристрастилися до зілля під впливом інших осіб. До числа спокусників відносяться головним чином друзі і знайомі. Майже 2/3 мали гедоністичні устремління, відчували спрагу гострих відчуттів, четверта частина вступила на цей шлях, наслідуючи іншим, зі снобістських спонукань.
Число тих, хто шукав у наркотиках забуття після перенесеної психічної травми, особистої драми або потягнувся до них через незадоволеність життям, не велико. Приведені дані спростовують спрощене уявлення, начебто головна причина споживання наркотиків — бажання перебороти страждання, придбати щиросердечну рівновагу.
Споживачі наркотиків платять за них чималі гроші. Зрозуміло, що відповідну суму більшість споживачів наркотиків можуть дістати тільки злочинним шляхом, тому що багато хто з них не працюють, а якщо і трудяться, то таких грошів не заробляють. Це дозволяє зробити висновок, що наркоманія ставши такою суспільною проблемою, не бачити якої вже не можна потрібне глибоке пророблення мір боротьби з цим явищем, у тому числі і за допомогою виявлення глибинних соціальних причин [40, С-26].
Ще одна форма девіантної поведінки, яка може розглядатися, як слідство дисфункції родини — суїцид. Суїцид — намір позбавити себе життя, підвищений ризик здійснення самогубства. Ця форма поведінки пасивного типу, що відхиляється, є способом відходу від нерозв’язних проблем, від самого життя.
У різні епохи й у різних культурах існували свої оцінки цього явища часто самогубство засуджували (з погляду християнської моралі самогубство вважається тяжким гріхом), іноді ж допускали і вважали у визначених ситуаціях обов’язковим. При оцінці конкретних суїцидальних актів багато що залежить від мотивів і обставин, від особливостей особистості. Дослідження свідчать, що фактором, що провокує суїцидну поведінку, виступає специфічна комбінація таких характеристик, як стать, вік, освіта, соціальний і родинний стан [3, С-34].
Світовий досвід дослідження самогубств виявляє основні закономірності суїцидної поведінки. Суїциди в більшому ступені характерні для високорозвинених країн, і сьогодні існує тенденція до збільшення їхнього числа. Суїцидна активність має визначені тимчасові цикли. Факт весняно-літнього піка й осінньо-зимового спаду її був відзначений ще Е. Дюркгеймом. Кількість самогубств зростає у вівторок і знижується в середу-четвер. Кінець тижня більше «небезпечний» для чоловіків. Співвідношення між чоловіками і жінками приблизно таке 4 1 при вдалих самогубствах і 4 2 при спробах, тобто суїцидна поведінка чоловіків частіше приводить до трагічного результату.
Дюркгейм виділив 4 типи самогубств аномічне, егоїстичне, альтруїстичне і фаталістичне.
Аномічний тип самогубств одержує поширення, коли в суспільстві виникає неузгодженість ціннісного світу. Люди можуть переживати економічні негоди, війни й інші катаклізми без процентного росту самогубств, якщо зберігається високий ступінь їхньої соціальної інтеграції.
Егоїстичне самогубство обумовлене розривом соціальних зв’язків у силу тих або інших причин (смерть близьких, розлучення). Соціальна роз’єднаність у цих і подібних випадках породжує відчуття нікчемності, самітності, безцілісності існування.
Альтруїстичне самогубство, навпроти, обумовлено дуже сильним поглинанням індивіда соціальною групою. Прикладами подібного типу може бути самогубство дружини після смерті чоловіка.
Фаталістичне самогубство виникає, коли з боку групи виходить надлишковий контроль, що виражається в строгій регламентації в особистому житті. Для деяких індивідів це може стати нестерпним. [6, С-28]
Відзначено, що імовірність прояву цієї форми відхилень залежить і від вікової групи. Самогубства відбуваються частіше у віці після 55 і до 20 років, сьогодні самогубцями стають навіть 10-12-літні діти. Світова статистика свідчить, що суїцидна поведінка частіше виявляється в містах, серед самотніх і на крайніх полюсах суспільної ієрархії.
Дослідження суїцидної поведінки на території колишнього СРСР виявляє цілий ряд особливостей. Усі колишні республіки Радянського Союзу можна умовно розділити на дві групи перша — республіки Європейської частини колишнього СРСР, Росія, Грузія, у них рівень самогубств серед міського населення нижче, ніж серед сільського, і складає близько 70%; друга — республіки Середньої Азії, Закавказзя (крім Грузії), Казахстан; тут рівень міських самогубств вище, ніж у сільській місцевості, у середньому у 2 рази. Перше співвідношення можна назвати європейським, а друге — азіатським типом поширення самогубств. Азіатський тип поширення самогубств порозумівається національно-релігійними традиціями, особливостями міжособистісних відносин, великою кількістю багатодітних родин, урбанізацією; європейський — несприятливою соціально-економічною обстановкою на селі, стагнацією сільського життя, відтоком працездатних селян у міста, старінням сільських жителів. По цих же причинах серед міст по числу самогубств лідирують малі і середні.
Оскільки самогубство — діяння навмисне, то, перш ніж говорити про його попередження, необхідно розглянути мотиви і причин самогубств
1. Особисто-сімейні конфлікти, у тому числі сімейні конфлікти, розвід; хвороба, смерть близьких; самітність; невдала любов; образи з бокові навколишніх; полова неспроможність.
2. Стан здоров’я, у тому числі психічні захворювання; соматичні захворювання; каліцтва.
3. Конфлікти, зв’язані з антисоціальною поведінкою суїцидента, у тому числі побоювання кримінальної відповідальності; страх іншого покарання або ганьби.
4. Матеріально-побутові труднощі.
5. Конфлікти, зв’язані з роботою або навчанням,
у тому числі конфлікти на роботі; неуспіхи в навчанні.
6. Інші мотиви [36].
Більшість людей, що планують самогубство, не хоче вмирати. Їх переповняє почуття безнадійності, гніву на оточуючих; вони переконують себе, що їхні проблеми ніколи не будуть вирішені. Це спроба знайти допомогу і підтримку у навколишніх. Така людина може стати жертвою власних дій і, навпроти, орієнтована на лікування, він швидко розуміє, що самогубство — не вихід зі сформованої ситуації. Методами профілактики запобігання самогубств є постійні спостереження за особами із суїцидальними настроями, наявність телефонів довіри й анонімних психологічних консультацій, а у відомій ситуації — негайна допомога психіатра. В Україні сьогодні з’явився ряд суїцидологічних центрів і кабінетів соціально-психологічної допомоги, де люди в критичній ситуації можуть одержати професійну допомогу.
У ряді територій не забезпечується належний рівень державного контролю за умовами змісту і виховання дітей підлітків в освітніх установах. Тим часом, нерідкі випадки рукоприкладства педагогів і інших антипедагогічних впливів на неповнолітніх, злочинів у відношенні дітей у стінах навчальних закладів. Роль сім’ї та сімейного виховання має на це великий вплив.
Одна із форм девіантної поведінки — проституція. Під проституцією розуміється така форма позашлюбних сексуальних відносин, що не ґрунтується на особистій схильності або почуттєвому потязі, при цьому для однієї зі сторін (жінки) важливим стимулом є заробіток.
Ключовою ознакою сучасної проституції є те, що жінки і їхні клієнти звичайно не знають один одного. І хоча чоловіки можуть стати завсідниками подібних закладів, спочатку відносини встановлюються не на основі особистого знайомства. Проституція прямо зв’язана з розвитком капіталізму, виникненням великих міст і комерціалізації суспільних відносин [30, С-34].
У сучасній Україні ряди повій поповнюються в основному за рахунок бідноти, як було і раніш, але до них приєднується і значне число представниць з більш забезпечених шарів. Зростаюче число розводів штовхає деяких дівчин, що потрапили в нестаток, до проституції. Крім того, деякі дівчини не зуміли знайти роботу після одержання освіти, улаштовуються масажистками або дівчинками по виклику, підшукуючи собі тим часом іншу роботу.
Прийнята в 1951 році резолюція ООН засуджує тих, хто організує проституцію або наживається на повіях, але не забороняє проституцію як таку. Резолюція була формально прийнята 53 країнами — членами ООН хоча законодавство цих держав по проблемі проституції досить різноманітні. У ряді країн проституція поза законом. В інших країнах (наприклад, у Великобританії) заборонені лише визначені види — такі як вулична і дитяча проституція. У деяких країнах центральні або місцеві влади видають дозвіл офіційно визнаним публічним будинкам або секс — салонам таким як «Ерос-центр» у ФРН або «Удома сексу» в Амстердамі лише не багато країн дозволяють чоловічу проституцію [21, С-47].
Часто в проституцію утягуються діти. Так, соціологами були проведені дослідження дитячої проституції в США на основі інформації 596 департаментів поліції і 125 установ соціального забезпечення по всій території країни. Згідно з цими даними, річний доход від дитячої проституції може досягти 2 млрд. доларів. У результаті дослідження дитячої проституції в США, західноєвропейських країнах і Росії говорять про те, що вона має в основному «малий масштаб», наприклад, діти, що утекли з будинку і залишилися без засобів до існування, звертаються до проституції, щоб вижити.
Можна виділити 3 основні категорії дітей, що займаються проституцією.
1. «Втікачі» — ті, хто або залишає будинок і не розшукується батьками або завзято біжить усякий раз, коли його знаходять і повертають батькам.
2. «Гуляки» — це ті, хто в основному живе будинку, але у визначені періоди часу поводить поза ним, пропадаючи, наприклад, час від часу на кілька ночей.
3. «Відказники» — діти, батьки яких байдужні до того, що вони роблять.
Усі категорії включають як хлопчиків, так і дівчинок.
Як широко поширилася дитяча проституція? Ця проблема торкається сотень тисяч дітей, якщо не мільйони. Один з делегатів Всесвітнього конгресу проти комерційної сексуальної експлуатації дітей (1996) говорив «Дітей купують і продають як сексуальний ширвжиток. Ними торгують у своїх країнах і продають за кордон як контрабанду, них укладають у борделі і примушують скоритися численним мисливцям за сексом».
Ця проблема придбала міжнаціональний розмах, її вплив поширився на різні покоління людей. По оцінках фахівців, щороку мільйон дітей надходить на незаконний секс — ринок, оборот якого обчислюється млрд. доларів. Одні діти змушені займатися проституцією для того, щоб вижити, допомогти своїй родині або заробити на одяг і інші речі. Досить часто дітей викрадають і змушують займатися проституцією. Багато дівчинок і хлопчиків починають торгувати собою через погане ставлення в родині — на вулиці вони виявляються через насильство вдома і кровозмішення.
Таким чином можна зробити висновок, що кожна девіація містить у собі руйнівний і творчий початок, для процесу соціальної еволюції важливо, який компонент переважає. Позитивними девіації є тоді, коли сприяють прогресові системи, підвищують рівень її організованості, допомагають перебороти застарілі, консервативні або навіть реакційні стандарти поведінки. Межі між позитивною і негативною формами девіантної поведінки рухливі в часі і соціальному просторі.

Розділ 3. Конфлікти в сім’ї, як фактор стимуляції девіантної поведінки
3.1 Конфлікти в сім’ї основні характеристики і причини
Відношення між людьми в родині з усіх людських відносин бувають найбільш глибокими і міцними. Вони включають чотири основних види відносин психофізіологічні, психологічні, соціальні і культурні. Психофізіологічні — це відносини біологічного споріднення і статеві відносини. Психологічні включають відкритість, довіру, турботу друг про друга, взаємну моральну й емоційну підтримку. Соціальні відносини містять розподіл ролей, матеріальну залежність у родині, а також статусні відносини авторитет, керівництво, підпорядкування й ін. Культурні — це особливого роду внутрісімейні зв’язки і відносини, обумовлені традиціями, звичаями, що склалися в умовах визначеної культури (національна, релігійної і т.д.), усередині якої дана родина виникла й існує. Уся ця складна система відносин впливає на сімейне взаєморозуміння і виховання дітей. Усередині кожного з виду відносин можуть існувати як згода, так і розбіжність, що можуть позитивно або негативно позначатися на відносинах і вихованні.
Спільне життя жадає від чоловіка і жінки постійної готовності до компромісу в кожнім з названих видів відносин, уміння вважатися з особистими інтересами і потребами партнера, поважати один одного, довіряти один одному, знаходити взаєморозуміння один з одним. Статистика шлюборозлучних процесів показує, що найбільші труднощі виникають у сфері відносин, зв’язаних із внутрісімейною культурою. На них приходиться велика частина розлучень, особливо в молодих родинах, що існують від року до п’яти років. Культура спілкування припускає, у свою чергу, взаємну довіру, увічливість, тактовність, чуйність, доброзичливість, уважність, чуйність, доброту. Її відсутність може стати фактором стимуляції девіантної поведінки членів сім’ї.
Частіш за все під конфліктом розуміється обопільний негативний психічний стан двох або більш людей, що характеризується ворожістю, негативізмом у відносинах, викликане несумісністю їхніх поглядів, інтересів або потреб. Конфлікти бувають відкриті або сховані. Відкриті конфлікти приймають форму сварки, скандалу, бійки і т.д. Сховані ж конфлікти не мають яскравого зовнішнього прояву, це внутрішнє невдоволення, але їхній вплив на подружні відносини не менш відчутний, чим відкритих. Особливості конфліктів у родині виражаються в тім, що психічний стан чоловіка і жінки може перейти в стресовий, що спотворює психіку людини; загострюються негативні переживання в духовному світі людини, може наступити стан спустошеності, при якому усі здається байдужним.
У зв’язку з особливою виховною роллю родини виникає питання про те, як зробити так, щоб максимізувати позитивні і звести до мінімуму негативні впливи родини на виховання дитини. Для цього спочатку необхідно точно визначити внутрісімейні соціально-психологічні фактори, що мають виховне значення.
За даними соціологів конфлікти між чоловіками з приводу дітей по частоті знаходяться на першому місці. Причому не тільки в молодих батьків, але і батьків зі стажем.
Джерелами порушення сімейних відносин є, як правило, зіткнення різних представлень чоловіка і дружини про цілях родини, про конкретний зміст її функцій і способів їхньої реалізації, про розподіл ролей у родині. Якщо чоловік і жінка не будуть розуміти один одного в життєво важливих для існування шлюбу питаннях і діяти відповідним чином, якщо не вироблять загальну систему поглядів, то подружні відносини будуть руйнуватися.
Вік вступу в шлюб. Соціологічні дослідження показують, що ранній висновок шлюбу є важливим чинником, що впливає на задоволеність відносинами в родині. При вивченні успішних і неуспішних шлюбів з’ясувалося, що в групі успішних родин тільки 43 % одружилися до 21 року, а неуспішних 69 %. Успішний шлюб припускає високий рівень соціальної і психологічної зрілості людей, тому що для нього необхідні стійкі установки, визначені знання й уміння, чого в найчастіше немає в юнацькому віці.
Економічний фактор. Вивчення шлюборозлучної практики показало, що мала зарплата, відсутність окремої квартири ніколи не називається як першопричину розладу в родині, на першому місці звичайно знаходяться причини морально-психологічного характеру, а матеріальні утруднення можуть збільшувати розбіжності й ускладнювати вже порушені відносини.
Житлові умови. Цей фактор зв’язаний з роздільним або спільним проживанням молодої пари з батьками. Дані досліджень говорять про те, що молоді родини, що проживають разом з батьками, трохи стабільніше тих, хто живе роздільно, хоча конфлікти між молодими чоловіками і їхніми батьками при спільному проживанні виникають нерідко. З однієї сторони спільне проживання сприяє зовнішньому соціальному контролеві з боку батьків за молодою парою, виконанням її сімейних функцій, збагачує особистісні контакти. Однак, з іншої сторони життя з батьками може утрудняти процес адоптації чоловіка і жінки, заважає їхньої бажаної самостійності, заважає розвиткові почуття відповідальності за створену родину.
Величезну роль грають такі фактори, як батьківські родини, у яких виховувалися чоловік і жінка; відношення батьків до шлюбу дітей; дошлюбна вагітність — є при створенні родини високим фактором ризику. Прискорене формування родини приводить до незадоволеності, що впливає і на емоційну сторону взаємин між чоловіком і дружиною.
Тривалість знайомства до шлюбу. Цей фактор є досить значущим для міцності шлюбу. Нетривалість знайомства до шлюбу не дозволяє майбутнім дружинам довідатися один одного настільки, щоб мати адекватне представлення про можливості спільної адоптації, особливостях характерів і темпераментів.
Конфлікт викликається якийсь складною для чоловіка і жінки проблемою. Конфлікти специфічні для різних стадій розвитку родини. Найбільш істотна роль конфлікту в період формування родини, коли чоловік і жінка тільки починають пристосовуватися друг до друга. Саме на цьому етапі важливо визначити способи і шляхи рішення конфліктних ситуацій. На першому етапі розвитку родини, коли закладається система цінностей і формується сімейна мікрокультура, важливу роль грає функція дозвілля. З народженням дитини з’являються нові проблеми, що вимагають дозволи, особливого значення набуває господарсько-побутова і виховна функція. На етапі дорослішання дітей, виходу чоловіка і жінки на пенсію відносини в родині міняються, і конфлікт має інший ґрунт.
Існує залежність між конфліктом і особистостями конфліктуючих. Так, є люди, що випробують позитивні емоції при конфлікті. Деякі ж переживають їх дуже болісно, оскільки не переносять будь-яку психічну напруженість. Визначені риси характеру людини (злість, запальність, примхливість, уразливість і т.д.) можуть загострювати виникаючі розбіжності, збільшувати неприязність у відносинах. От чому важливо виховувати в собі з юних років ті якості, що можуть сприяти умінню налагоджувати стосунки з людьми. Можна з упевненістю сказати, що якщо чоловік і жінка з якихось причин не зуміли знайти вірний, адекватний спосіб рішення своїх проблем, то конфлікт, навіть природний і закономірний для даної стадії життєвого циклу родини, виявляється нездоланним.
Виникнення сварок, що ніколи не проходять безвісти, — один зі згубних наслідків адаптації любові. Говорять милі сваряться, тільки потішаються. Але це не так. Усяка сварка необоротна, тобто накладає якийсь відбиток на подальші відносини. Але як часто сварки ґрунтуються на дрібницях!
Найчастіше неусвідомлюваною причиною сварки є негативна психологічна установка. У стані емоційної утоми людина часто стає причепливим, нестриманим. Краще відразу зрозуміти причину зриву і відразу це розуміння продемонструвати » Я розумію, ти сьогодні утомився і тому так причепливий.» такий прояв доброзичливості звичайно допомагає винному одуматися. Якщо ж іншому вчасно не вдається стриматися, сварка наростає, як сніжний ком.
Часто конфлікти виникають через те, що чоловік і жінка не зрозуміли один одного, тому що не виразили свого відношення до справи досить ясно. Щоб посваритися використовується усі і як чистять зуби, і як тримають ложку, і яке в іншого захоплення. Для цього потрібна тільки відповідна установка. І якщо узято установку на «війну» у будинку, то сварка неминуча. І немає більшої образи, чим та, котра нанесена близькою людиною. Він може «ударити» боляче, тому що знає, куди треба бити, щоб заподіяти біль. Образа — найтяжке переживання. Хоча тут є і такий аспект необґрунтована і надмірна уразливість деяких. Психологи звертають увагу от на що. Образа може викликати агресію, що включає всі імунні механізми, початківці працювати вхолосту. Якщо постійно думати про свої образи, організм буде піддаватися небезпечним перевантаженням. Для того щоб звільнятися від цих хворобливих явищ психіки, потрібно займатися самовихованням думки. Перебороти зайву уразливість — значить знайти шляхи до більш гнучкого міжособистісного спілкування і запобігти формуванню девіантної поведінки.
Виникнення конфліктів зв’язане з прагненням людей задовольняти ті або інші потреби або створити умови для їхнього задоволення без врахування інтересів іншого чоловіка або члена родини.
Вибір засобів взаємодії конфліктуючими чоловіками залежить від рівня культури, типу темпераменту, особливостей характеру, ступеня психолого-педагогічної готовності до сімейного життя, віку і т.п.
У залежності від засобів, обраних людьми для дозволу конфлікту, він може виконувати як руйнівну, так і творчу роль. До засобів, що руйнують сімейні відносини, відносяться образи, приниження людського достоїнства, прагнення провчити, побільше скривдити, звалити провину за виниклий конфлікт один на одного. У підсумку зникає взаємна повага, подружня взаємодія стає неприємним обов’язком. В другому випадку, коли конфлікт виконує творчу роль, чоловік і жінка прагнуть вибирати засоби, що сприяють з’ясуванню причин конфліктів, шукають них насамперед у своїх діях і вчинках, виражають взаємну готовність змінити сформовані взаємини.
Сам дух родини, характер відносин у ній, загальний стиль і тон шлюбу прийнятий називати сімейною атмосферою. По суті, вона є основним джерелом радості або неприємностей, відчуття повноти шлюбу або його неповноцінності. Сімейна атмосфера складається з багатьох елементів, головний з яких — моральне здоров’я родини, тісно зв’язане з життям суспільства. Можна сказати, що моральна сімейна атмосфера стійка в такій мері, у якій соціальна родина й у який щирі і чесні чоловік і жінка у своїх взаєминах. Причому моральна свідомість родини і чоловіка і жінки постійно зростає, якщо тут не проголошують принципів, а ними керуються, не говорять про те, як треба поводитися, а просто живуть за законами совісті і честі, не міркують про моралі, а живуть відповідно до неї. Така атмосфера оптимістична, пронизана високою моральністю, впевненістю в майбутньому. В ній може сформуватися позитивна девіантна поведінка.
Сімейна атмосфера — це психологічний клімат родини. Вона містить у собі духовне життя батьків і дітей, єдність їхніх інтересів, захоплень, переживань. У цьому випадку психологи говорять про духовну єдність родини, коли кожний прагне зрозуміти інших, розділити їхню турботу, допомогти. Кожний у родині реально може затвердити себе в очах близьких, завоювати повагу, довіру, одержати схвалення, виразити себе саме в сфері побуту і вільного часу. Культура вільного часу дуже впливає на атмосферу в родині. Якщо вільний час планується для самотворення і росту духовних потреб, воно дає саму різноманітну гаму позитивних вражень.
Духовна ж близькість створюється на основі психологічної сумісності чоловіка і жінки, батьків і дітей у системі міжособистісних відносин, що має регулююче значення для стилю і тону подружніх відносин.
Сумісність — значить близькість, подібність або таку різницю, коли характери, погляди, звички не ворожі, а доповнюють один одного. Саме від такої багатослівної сумісності — емоційної, духовної, моральної, сексуальної — залежить доля шлюбу чим повніше це сумісність, чим більше в чоловіка і дружини близьких сторін, тим краще їм один з одним, чим менше — тим тускніше їхнє життя.
Слово «сумісність» народилося в біології і медицині. Щоб тканина, що пересаджують в інший організм, прижилася (виявилася сумісною), їй потрібно майже близнюкове споріднення з цим організмом. Для психологічної сумісності важливо не споріднення, а подібність, щиросердечні «загальні знаменники» досить, щоб люди хоча б у чомусь головному доповнювали один одного або були схожі один на одного, як схожі берези різних порід, як схожі слова, що римуються. Тобто треба, щоб різні властивості людей не ворогували, а уживалися між собою.
Таке уживання винятково важливо для сімейного життя, тому що полюбити можна різних людей, а зберегти любов (або потяг) — тільки до сумісної людини. І чим індивідуальніше люди, чим глибше їхня своєрідність, тим більше граней сумісності потрібно їхньої психології, підсвідомості.
Найкраща сумісність — це, видимо, сплав подібності і полярності, і вона коштує на трьох китах на спорідненні душ, тобто подібності щиросердечного відношення до життя; на щиросердечній близькості — близькості інтересів, поглядів, ідеалів; на протилежності нервового складу. Найкраще сполучаються люди, у яких близький душевно-духовний світ і полярний темпераменти (наприклад, холерик і флегматик або сангвінік).
Любов — стихійна сила, вона приходить і іде сама. Сумісність — частіше плід наших страждань, „дитя» нашої волі і почуттів, свідомості і поводження. Створювати її приходиться звичайно щодня, без перерв адже люди увесь час міняються — дорослішають, старіють, у них ростуть діти, робляться іншими уклад життя, звички, характери, погляди, пристрасті, і до всіх цих змін треба увесь час пристосовуватися, пристосовувати свою душу і поведінку.
При цьому не варто віддалятися в крайність і думати, що гарні відносини в чоловіка і дружини можуть бути тільки при повній, усебічній сумісності. Часто людей зв’язують далеко не всі нитки, але вони терпимо відносяться до не дуже приємного для них рис в іншій людині, поважають її право на самостійність, «автономію». До речі говорячи, і ця терпимість до неминучих недоліків близької людини, і повага до його самостійності входять у число головних опор сумісності.
Повна, усебічна сумісність узагалі буває дуже рідко. Куди частіше зустрічається неповна сумісність, не всебічна, але різнобічна, і її звичайно вистачає для гарних відносин, якщо тільки дбайливо відноситися до них.
Найкраще сумісність створюється, коли їй допомагає любов. Люблячі як би обмінюються частками своїх «я», переймають друг від друга якісь риски, властивості душ. Обмінюються не завжди кращим у собі, а часто тим, що в одного яскравіше і що здається іншому притягальним.
Обмін частками свого «я», психологічне узагальнення один одного — паливо любові, що підтримує її вогонь. Якщо цього палива ні, любов найчастіше гасне.
Сплав цієї спільності і різниці і створює всю непросту мозаїку подружніх відносин. З одного боку, самим психологічним глибинам людини — особистості потрібно, щоб у неї було якнайбільше загальних інтересів із близькою людиною, щоб у них «римувалося» якнайбільше сторін душі.
Сумісність — це або тяжіння до того, що подобається в людині, або «мирне співіснування» з тим, що здається нейтральним або не дуже приємним. Несумісність — неуживання з тим, що не подобається, дряпає, відчувається як неприємне. Сумісність з достоїнством людини часто несе в собі вкраплення несумісності з його недоліками, вірніше, з тим, що здається недоліками. Причому головне тут — саме «здається» — не те, що є насправді, а те, що бачиться, відчувається, здається гарною рискою або поганою.
В одних людей між сумісністю і несумісністю йде гостра ворожнеча, і ланцюг їхніх відносин рветься на ланки притягань і відштовхувань. В інших — частіше в тих, хто терплячіше й у кого недоліки слабкіше — сумісність переважує й уколи несумісності ранять менше, не дуже затьмарюють гарні відносини.
Ці відносини дають більше задоволення, якщо люди поводяться як би за законами подвійної оптики не дають собі звикати до гарних сторін близької людини і намагаються так будувати життя, щоб ці гарні сторони не тьмяніли; чужі недоліки намагаються терпіти і прощати, свої — стримувати і будувати життя так, щоб вони поменше вилазили назовні.
Старання ці неймовірно важкі, вони віднімають масу щиросердечних сил, але дають замість такі потоки задоволення, такі заряди енергії, що набагато перевершують нервові витрати.
Якщо такі старання слабкі, люди повертаються друг до друга слабкими сторонами і нитки їхніх потягів починають слабшати і лопаються одна за іншою. На основі цього і виникає конфлікт.
Тому варто піклуватися про кожен елемент сімейної атмосфери, інакше неминуче в ній з’являється протиріччя, конфлікти, невідповідності і виникає неприємна емоційна напруженість. Саме родина створює високу цінність, бути може саму прекрасну, — радість. І тому сімейна атмосфера повинна бути власне кажучи своєму оптимістичної, побудованої на позитивних емоціях і переживаннях.
Найчастіше сімейні конфлікти виникають у родин з напруженою і конфліктною атмосферою.
Напружена атмосфера характерна для суперечливих типів родин, у яких чоловік і жінка з однаковими або протилежними недоліками чоловік і дружина — службисти або ледачі; або один працьовитий, а інший ледар; або хтось неохайний, хтось охайний. Тут постійно зіштовхуються різні характери і різні установки. Якщо люблять, чоловік і жінка терплять недоліки один одного, хоча це дається і не просто.
Конфліктна атмосфера характерна для неблагополучної родини і чоловіка і жінки, емоційно і раціонально несумісних. У таких родинах настрій песимістичний (чоловік і жінка не можуть розстатися через дітей або з іншої причини і втратили надію на краще життя) або аффектний (скандали, ненависть один до одного).
Як вже зазначалося, у родині трапляються розбіжності, і це природно. Адже для спільного життя поєднуються чоловік і жінка з індивідуальними психічними розходженнями, неоднаковим життєвим досвідом, різними поглядами на світ, інтересами; пізніше в орбіту сімейних відносин включені дорослі і діти — представники трьох поколінь. І по всіляких питаннях, починаючи з того, де провести вихідний або відпустку, і кінчаючи тим, у який вуз надходити синові або дочці, можуть бути суперечливі думки.
Неминучі проблеми на роботі, незадоволеність один одним, поводження дітей, відношенням друзів. Життя не буває без труднощів, воно кожного випробує на витримку і стійкість. Легко любити, коли все добре, а як зберегти почуття, коли погано в родині або на роботі і, здається, не видно кінця неприємностям. Можлива депресія, утома, що, звичайно, позначиться і на подружніх почуттях. От чому важливо навчитися правильно поводитися в складних ситуаціях, бути витриманим у відносинах з людьми. У такі періоди і перевіряється життєздатність шлюбу, сила почуттів чоловіка і жінки й уміння спільно переборювати труднощі.
Конфлікт, як правило, породжується не однією, а комплексом причин, серед яких досить умовно можна виділити основну. З основної причини, тобто по ведучому мотиві, можна виділити наступні групи сімейних конфліктів, що виникають у результаті
— прагнення одного або обох чоловіка і жінки реалізувати в шлюбі насамперед особисті потреби (розвита спрямованість «на себе», тобто егоїзм);
— сильно розвитих матеріальних потреб в одного або обох чоловіка і жінки;
— незадоволеної потреби в самоствердженні;
— наявності в одного або обох чоловіка і жінки завищеної самооцінки;
— розбіжності представлень чоловіка і жінки про зміст ролей чоловіка, дружини, батька, матері, глави родини;
— невміння чоловіка і жінки спілкуватися один з одним, з родичами, друзями і знайомими, колегами по роботі;
— невміння чоловіка і жінки розібратися в причинах, що викликають небажану поведінку одного з них, у результаті чого виникає взаємне нерозуміння; небажання одного з чоловіка і жінки брати участь у веденні домашнього господарства;
— небажання одного з чоловіка і жінки займатися вихованням дітей або розбіжності поглядів на методи їхнього виховання;
— різниця в типах темпераменту чоловіка і жінки і невмінні враховувати тип темпераменту в процесі взаємодії.
Одна з найбільш розповсюджених причин сімейних конфліктів — егоїстичність одного або обох чоловіка і жінки. Егоїст насамперед думає про свої потреби, піклується про себе. Егоїзм у родині і є головний ворог щасливого шлюбу. Узагалі, немає пороку страшніше, ніж егоїзм, достоїнства він перетворює в недоліки. Так, з’єднання егоїзму з працьовитістю породжує психологію хапуги, зі сміливістю — молодецтво, авантюризм. Навіть здібності і розум егоїста підлеглі однієї мети — кар’єризмові, самозамилуванню, виправданню своїх помилок. Ще страшніше егоїзм впливає на недоліки він перетворює них у пороки. Егоїзм і лінь — уже паразитизм, егоїзм і неправда — підлість, егоїзм і боягузтво — зрадництво і т.д. Егоїзм одного з чоловіка і жінки робить нещасливими обох.
Егоїзм обох чоловіка і жінки породжує міщанство. У цьому випадку вони спочатку конфліктують, а потім претерпеваються один до одного, прощають пороки і недоліки і поєднуються в ім’я того, щоб задовольнити свої примітивні споживчі запити. Вони заражаються цілим колом пристрастей, у числі яких пристрасть до накопичення; прагнення до престижу; самореклама; самовдоволення; життя за принципом Мій будинок — моя міцність.
У міщанській родині немає нічого міцного і сьогодення, крім вигоди. Вигода — її бог і точка опори.
Міщанська родина середовище для подальшого розквіту егоїзму в кожнім з чоловіка і жінки. І вже по одному цьому міщанство — головний ворог любові! Не можна допустити, щоб найвища радість на землі гинула через самозакоханість, жадібності, заздрості, користі одного або обох чоловіка і жінки. Але слід визнати, що девіація в таких родинах має менше шансів.
Інша загальна причина сімейних лих — непоступливість чоловіка і жінки. Вона — головна перешкода до взаєморозуміння, згоди, сімейної гармонії.
Уступати повинні обидва. Але першим уступити повинний той, хто мудріше, сильніше, хто розуміє, що небажання і невміння уступати — шлях, що веде до сварок і нерідко — до розводів.
Дуже важливо навчитися такту і витримці, умінню переконливо й аргументовано викладати свою точку зору. Якщо ж переконати чоловіка не вдається, краще припинити суперечку. Саме головне — не перетворити сімейні суперечки у сварки, дискусії — у скандали і з’ясування відносин. Дружинам треба навчитися взаємодіяти з батьками і родичами, а важливіше — навчитися поважати один одного.
Сімейна згода будується поступово на взаєморозумінні і власному самовдосконаленні. Якщо кого-небудь з чоловіка і жінки не влаштовують звички, потреби й установки іншого, треба, щоб і інший це усвідомив і зрозумів, що необхідно зміну. Виправити положення можна в тому випадку, якщо цього хочуть обоє дружина. Скандали, ультиматуми, лайка, навіть фізичне насильство не спонукають до кращого поводження, не допомагають, а тільки заважають винному виправити свої помилки або позбутися від недоліків. Підвищити культуру побуту, культуру відносин — це значить і підвищити вимогливість чоловіка до самого себе.
Прагнучи допомогти коханій людині позбутися недоліків, не можна займати позиції судді. Важливо і самому визначити свою частку провини в неправильному поводженні коханої людини.
Можна сказати, що уміння вирішувати сімейні конфлікти — це насамперед уміння зробити крок назустріч іншому, здатність змінити свої погляди, позиції. На жаль, варіант, коли обидва наділені цією здатністю, зустрічається досить рідко, набагато частіше нею володіє лише один з них. На воно-те, цьому «» чоловіку, що уступає, фактично і тримається родина, він стає її цементуючим початком.
Перший крок назустріч важливий не тільки під час прийняття важливих сімейних рішень, коли думки чоловіка і жінки не збігаються, коли в родині виникає конфліктна ситуація. Спочатку сімейного життя, у період пристосування, точніше, навчання життя вдвох, чоловіка і жінки суцільно і поруч підстерігають дрібні, незначні помилки, що звичайно приводять до настільки ж дрібних конфліктів. Однак якщо їх вчасно не погасити, ці дрібні конфлікти можуть ґрунтовно попсувати нерви обом.
Як вважає відомий радянський психолог В. Леві, сварку потрібно анатомувати і відносини варто з’ясовувати. Однак у таких з’ясуваннях потрібно дотримуватися одного правила кожний говорить тільки про свої помилки. Але не можна перетворювати життя в суцільне з’ясування відносин, інакше з тихої пристані родина перетвориться в театр воєнних дій. Якщо невдоволень нагромадилося дуже багато і занадто багато претензій друг до друга, В. Леві рекомендує проводити » ігри, що очищають,» або рольовий тренінг.
Є тільки один спосіб дозволу сімейних проблем, конфліктних ситуацій, рятування від образи — це спілкування чоловіка і жінки, уміння розмовляти один з одним і чути один одного. За затяжним, недозволеним конфліктом, сваркою, як правило, ховається невміння спілкуватися.
Американський психолог Дж. Готтман, що спеціально вивчав процес сімейного спілкування, виявив цікаві закономірності спілкування чоловіка і жінки в конфліктних родинах. Насамперед для цих родин характерна зайва скутість спілкування. Члени їх як би бояться сказати своє слово, виразити свої переживання, почуття. Конфліктні родини виявилися більш «мовчазними», чим безконфліктні, у них чоловік і жінка рідше обмінюються новою інформацією, уникають «зайвих» розмов, очевидно боячись, як би ненароком не спалахнула сварка. У конфліктних родинах чоловік і жінка практично не говорять «ми», вони воліють говорити тільки «я». А це свідчить про ізольованість чоловіка і жінки, про емоційну роз’єднаність, про те, що почуття «ми» у цій родині не сформувалося. І, нарешті, проблемні, що вічно сваряться конфліктні родини — це родини, у яких спілкування відбувається у виді монологу. Усе це нагадує розмову глухих, кожен говорить своє, найважливіше, наболіле, але ніхто його не чує — у відповідь звучить такий же монолог.
За даними психологів, що вивчають проблеми спілкування, дві людини в процесі безпосереднього спілкування передають за допомогою слів тільки 7 відсотків всієї інформації, що повідомляється. Інші 93 відсотка передаються через інтонацію голосу і жести, якими супроводжується розмова, — 38 відсотків, через вираження особи — 55 відсотків.
Ще одне джерело труднощів у спілкуванні, що підстерігає чоловіка і жінку, особливо в конфліктних ситуаціях, — невміння виражати і виявляти свої почуття і переживання.
У кожної людини є визначене представлення про себе, про свої можливості, що складається протягом усього життя. У дитинстві — на основі оцінки, що дається дитині близькими, у наступні роки — оточуючими людьми і результаті самоаналізу. У психології оцінку людиною своїх можливостей, якостей і його представлення про своє місце серед людей називають самооцінкою. Вона може бути завищеною, заниженою або адекватною. Самооцінка впливає на характер взаємин людини з оточуючими людьми і вибір засобів самоствердження.
Відношення людини до себе знаходить вираження у всьому його вигляді. Людина з заниженою самооцінкою, як правило, соромлива, нерішуча, з побоюванням включається в діяльність. Вона оцінює свої можливості й успіхи нижче їхнього реального стану. У людей із заниженою самооцінкою досить розвита здатність до самокритики.
Людина з завищеною самооцінкою зневажливо й осудливо відноситься до людей. Вона переоцінює свої реальні можливості й успіхи. Така людина оцінює себе вище, ніж його оцінюють взаємодіючі з ним люди.
Людина з адекватною самооцінкою точно знає, на що вона здатна, і береться за діло тоді, коли упевнена в успіху.
При всій розмаїтості проблем родина, що випробує біль, завжди характеризується низькою самооцінкою, ненаправленими, поплутаними, неясними, у значній мірі нереалістичними і нечесними комунікаціями; ригідними, інертними, стереотипними, негуманними, не спрямованими на допомогу іншим і надмірно обмежуючими життя правилами поведінки; соціальними зв’язками, або наповненими страхом і погрозою.
Неблагополучні родини породжують неблагополучних людей з низькою самооцінкою, що штовхає них на злочин, обертається щиросердечними хворобами, алкоголізмом, наркоманією, убогістю й іншими соціальними проблемами.
Причиною розладів у родині може бути заздрість до матеріального забезпечення. Частіше в людей з егоїстичною спрямованістю надмірно розвиті матеріальні потреби. Зрозуміло, людина повинна бути матеріально забезпеченою. Але матеріальні потреби можуть бути настільки значними, що зарплати на їхнє задоволення не вистачить. Одні шукають додаткову роботу. Намагаючись заробити побільше грошей. Інші «добувають» гроші злочинним шляхом — хабарничають, займаються вимаганням, спекулюють, крадуть, беруть участь у грабежах. Треті, не знайшовши способу «добути» гроші, мучаються, страждають, почувають себе нещасливими і заздрять тим, хто «уміє жити». У цих людей часто буває поганий настрій, викликане сильними негативними переживаннями. У підсумку — неминучі сімейні сварки.
Люди з нормально розвитими матеріальними потребами живуть по засобах і прагнуть свої потреби привести у відповідність з можливостями задоволення них.
Велику роль у виникненні сімейних конфліктів грає незнання індивідуально-психологічних розходжень людей, знання ж дозволяє зрозуміти їх поведінку, допомагає правильно вибрати засобу спілкування з ними.
Типи темпераменту не можна поділяти на «гарні» і «погані». Людей з «чистими» типами темпераменту не буває. Під впливом умов життя і виховання темперамент піддається змінам. Поводження людини того або іншого типу темпераменту можна у визначеній мері коректувати. У залежності від обстановки холерик може зірватися, накричати, але може і стриматися. Принижуючий дружину і близьких людей у себе будинку, холерик утримається від подібного поводження стосовно начальника, якщо знає, що це може для нього погано скінчитися. Необхідно навчитися розрізняти особливості поводження, викликаного типом темпераменту і невмінням (або небажанням) стримувати себе. Крім того, на поведінку людини впливає і стан його нервової системи, і стан здоров’я. Нервове захворювання може стати причиною нестриманості, емоційного спалаху. І флегматика, якщо дуже постаратися, можна вивести із себе.
Якщо обоє — холерики, то можна чекати стану підвищеної конфліктності в родині. Якщо обоє — флегматики, то швидше за все, конфліктних ситуацій буде мало. Якщо один з чоловіка і жінки холерик, а іншої — флегматик, то запальність і нетерплячість наштовхнеться на витримку, спокійне і рівне поводження іншого. У цій ситуації холерик, що підігрівається відповідною дією, заспокоїться і сварка може не виникнути. Зрозуміло, негативний прояв того або іншого темпераменту повинні коректуватися самовихованням.
Частою причиною, а за даними соціологів коштують на першому місці, конфліктів між чоловіками є діти.
Народилася нова людина. До його народження майбутні батьки навряд чи задумувалися над тим, який нелегкий шлях має бути їм пройти разом, які іспити витримати.
А іспити ці дуже серйозні. За першими хвилинами розчулення починається кропітка робота безсонні ночі, щоденні годівлі, купання, прання, прасування.
Дружинам приходиться змінювати весь лад уже сформованих усередині родини відносин, звичок, весь створений ними уклад життя. Крім колишніх ролей чоловіка і жінки. Вони приймають на себе нові ролі матері і батька. На кілька років у родині складається така ситуація, коли новий член родини фактично «диктує» своїм батькам умови сімейного життя. Подібна перебудова не завжди проходить гладко. Більш того, труднощі цього періоду інший раз приводять до таких конфліктів, що можуть на довгі роки спотворити, скалічити весь лад щиросердечних, психологічних відносин між людьми.
Постійно виникаючі конфлікти можуть негативно позначитися не тільки на подружніх відносинах, але і на моральному, психічному розвитку дитини. Адже психіка маляти, його щиросердечний склад, сприйняття і відношення до навколишнього світу, іншим людям і собі самому формуються під впливом тієї атмосфери, що панує в рідному будинку. Емоційний настрой, що домінує у взаєминах чоловіка і жінки, має тут немаловажне значення. Проходить зовсім небагато часу, і постійно конфліктуючі молоді папи і мами починають дивуватися, відкіля в їхнього маляти з’явилися не дуже приємні властивості і якості драчливість, жадібність, примхливість, надмірна сором’язливість, облудність, виникнення яких у свою чергу веде до серйозного ускладнення і без того натягнутих відносин.
Як же уникнути конфліктів, зв’язаних з дітьми? Шлях тільки один перешикувати свої відносини так, щоб на перше місце вийшли задачі, зв’язані з вихованням дитини, доглядом за нею. Тоді маля стане дійсним центром подружніх відносин, а не перешкодою.
Психологи знають виховання дітей — це бойовище, на якому з’ясовуються фактично не педагогічні проблеми, а подружні відносини, взаємні образи. Хоча більшість людей переконані в тім, що їхні особисті турботи — це одне, а труднощі виховання — зовсім інше. Багато хто навіть наївно думають, що не будь їх діти такими «складними», то і подружні відносини складалися б у них значно легше. На жаль, вони приймають причину за наслідок.
Батьківська любов збагачує подружжя. Любов до дітей безкорислива по своїй суті, допомагає дорослим позбутися від неминучих спочатку егоїстичних установок. Досвід батьківської любові формує такі якості, як терпимість, уважність до людей, тактовність, делікатність, а тому удосконалюють самі подружні відносини, робить їхні тонше, глибше. Можна сказати, що діти — своєрідна школа виховання батьків. Адже нові турботи змушують діяти інакше, чим на початку подружнього життя, з’являються додаткові права й обов’язки, міняються погляди і відносини. Кожний з чоловіка і жінки при народженні дитини виявляє в собі й в іншому і нових позитивних якостях, і несподівані здібності, і звичайно ж, деякі слабості, життєву недосвідченість, що тепер потрібно переборювати самому і допомагати іншому позбутися від них. Подолання труднощів, зв’язаних з вихованням дітей і власним удосконалюванням, піднімає чоловіка і жінку на якісно новий рівень їхнього духовного розвитку, удосконалює їхній внутрішній світ. У подоланні труднощів і своїх слабостей люди кращають, а це збагачує них.
Діти — це і нова якість подружніх відносин. Раніш була любов друг до друга — тепер вона доповнюється спільною любов’ю до дитини й у порядку зворотного зв’язку — любов’ю дітей до батьків.
Виховання дітей — це насамперед самовиховання батьків. З появою дитини виникає необхідність багато чого знати і вміти, розвивати свої сили і здібності, щоб відповідати ідеалові батька і матері. Адже дитина постійно спостерігає поводження старших, спочатку наслідує йому, а подорослішав, свідомо обирає ідеалом батьків або. не обирає. Тому не можна в родині здаватися гарним, а потрібно таким бути насправді.
Нормальні виховні відносини складаються при взаємній задоволеності чоловіка і жінки, їхній відповідності один одному у всіх видах внутрісімейних відносин. Особливе позитивне значення для виховання дітей мають довірчі відносини в родині, а також соціально-психологічна готовність чоловіка і жінки до шлюбу, включаючи засвоєння елементарних норм і правил людського спілкування, прийняття взаємних зобов’язань по відношенню один до одного, що відповідають їхнім сімейним ролям дружина, чоловік і жінка, батько, мати і т.п.
Частими причинами аномалій у вихованні дітей є систематичні порушення етики внутрісімейних відносин, відсутність взаємної довіри, уваги і турботи, поваги, психологічної підтримки і захисту. Нерідко причиною такого роду аномалій є неоднозначність розуміння сімейних ролей, завищені вимоги, пропоновані друг до друга. Але самими, мабуть, істотними факторами, що негативно позначаються на вихованні дітей, є несумісність моральних позицій чоловіка і жінки, неузгодженість їхніх точок зору на честь, мораль, совість, борг, обов’язки перед родиною, міру відповідальності за стан справ у родині.
Основними шляхами і способами практичного усунення негативного впливу перерахованих факторів на виховання дітей є досягнення взаєморозуміння і гармонізації особистих взаємин чоловіка і жінки.
Соціологи вивчали конфліктні родини і родини на грані розводу. Самим серйозним для долі шлюбу є порушення (або руйнування) духовно-морального зв’язку, головного в шлюбі. Багато функцій у таких родинах порушуються, перетерплюють значні зміни психологічні установки чоловіка і жінки на збереження шлюбу. Життєві плани розпадаються. Порушення фізичної близькості виражається в тім, що чоловік і жінка перестають задовольняти один одного як сексуальні партнери, функція дітородіння припиняється. Економічна сторона брачно-сімейних відносин також змінюється. У веденні домашнього господарства з’являється роз’єднаність чоловік і дружина починають «обслуговувати» кожен сам себе, спостерігається самостійність у фінансуванні. Якщо який-небудь із процесів, характерних для дезорганізації родини, затримується або припиняється, розкладання родини не буде остаточним.
Не може бути щасливий чоловік, що намагається своє щастя побудувати на нещастя іншого чоловіка. Тільки спільний пошук шляхів створення щасливої родини може привести до успіху.
На всьому протязі свого життя родина може зштовхнутися і неминуче зіштовхується з найрізноманітнішими проблемами, може виявитися і неминуче виявляється в тих або інших ситуаціях, що породжують напругу, стреси і роблять той або інший позитивний або негативний вплив на родину і на її долю. Ці проблеми і кризи мають різну природу і походження. Частина з них зв’язана з проходженням родини через різні стадії життєвого циклу — від виникнення до повного зникнення родини. Життєвий цикл родини визначається стадіями споріднення і починається з предбатьківства, т. е періоду з моменту висновку шлюбу і до народження першої дитини. Наступна стадія життєвого циклу родини — стадія репродуктивного батьківства, тобто час між народженням першої й останньої дитини. Стадія репродуктивного батьківства перетинається зі стадією соціалізаційного батьківства, тобто періоду між народженням первістка і виділенням з родини останньої дитини. Завершується життєвий цикл родини стадією прабатьківства, періодом від народження першого онука до смерті одного з прабатьків. Сказане вище характеризує, точне визначення, повний цикл родини. У реальності повний цикл може виродиться в неповен або через випадання тієї або іншої стадії, або через розвід або смерть одного з чоловіка і жінки. Класифікація сімейних структур на стадіях життєвого циклу дозволяє більш конкретно, адресно й ефективно підходити до задач сімейної політики, вибирати ту або іншу тактику сімейної соціальної роботи, більш успішно допомагати родинам у рішенні їхніх проблем [22, С-46].
Слід зазначити, що будь-яка «нормальна», «природна» подія в житті родини (вступ у шлюб, народження дитини, надходження дитини в школу, чиясь смерть або хвороба і т.д.), зміна в родині або її структурі викликувані цими подіями, неминуче породжують у родинах ті або інші проблемні ситуації, кризи, жадають від родини прийняття відповідних рішень, мобілізації для цього необхідних ресурсів. Такі переходи можуть бути критичними в розвитку родини, і навіть привести до наступного руйнування родини. Ці нормативні кризи життєвого циклу зв’язані зі зміною сімейної структури — як внутрішньої, що характеризує чисельність і склад родини, а також взаємини її членів (рольова структура, структура влади і т.д.), так і зовнішньої, що характеризує взаємини родини як цілого і її окремих членів з навколишнім соціальним середовищем (родичами, друзями, сусідами, соціальними інститутами й організаціями і т.д.). У ці моменти родина втрачає адекватність і виявляється перед необхідністю нової самоіндефікації, т. е зміни старої моделі сімейної організації на нову. Інші проблеми і кризи, з якими приходиться зіштовхуватися родині, породжуються не її власним розвитком, а або випадковими стосовно кризи сімейними подіями, типу хвороби, тривалість розлуки, розводу втрати роботи, тюремного ув’язнення, що можуть відбутися в родині або стресорами зовнішнього середовища, що родина не в змозі контролювати (стихійні лиха, політичні й економічні кризи, інфляція, безробіття, воєнні дії і т.д. і т.п.). [26, С-39]

3.2 Профілактика і вирішення конфліктів, як засіб оптимізації сімейних відносин
Стиль поведінки в конфлікті збігається за значенням зі способом його вирішення. Щодо спілкування між людьми стиль їхня манера вести себе, сукупність характерних прийомів, що відрізняють образ дій, тобто в даному випадку спосіб подолання конфліктної ситуації, рішення проблеми, яка привела до конфлікту. Отже шлях до врегулювання конфліктів лежить через ті ж п’ять способів згаданих вище. При цьому приходиться взяти до уваги ряд істотних обставин, що так чи інакше зводяться до використання мір стимулювання, включаючи переконання і примус.
По-перше, основна задача у врегулюванні будь-якого конфлікту полягає в тому, щоб по можливості додати йому функціонально-позитивний характер, звести до мінімуму неминучий збиток від негативних наслідків протистояння або гострого протиборства. Такий результат досяжний, якщо учасники конфлікту виявлять чесний і доброзичливий підхід до улагоджування своїх розбіжностей, загальну в цьому зацікавленість, якщо вони прикладуть спільні зусилля до пошуку позитивного рішення на основі консенсусу, тобто стійкої, стабільної згоди всіх сторін,
Однак багато родин не в змозі самостійно справитися з проблемами і кризами, не здатні змінити себе заради збереження своєї цілісності. З погляду здатності родини вирішити виникаючі перед нею нормативні і ненормативні кризи всі родини можуть бути розділені на три групи
родини, яких система взаємодій достатня гнучка, члени яких вільні в прояви своїх почуттів і бажань, у яких усі виникаючі проблеми обговорюються всіма членами родини, що дає можливість знаходити нові зразки відносин, адекватно змінювати сімейну структуру;
родини, у яких основна маса зусиль спрямована на підтримку згоди і єдності перед зовнішнім світом і в яких тому виключені будь-які індивідуальні розбіжності, а згадана єдність досягається як підпорядкування волі і бажань усіх волі і бажанням одного (глави, лідера і т.п.);
родини, у яких взаємодії хаотичні і засновані на безперервних суперечках і конфліктах ведучих до кризи, і в яких минулий досвід не служить орієнтиром для поводження в майбутньому.
Очевидно, що об’єктами соціальної підтримки можуть бути родини, що відносяться до кожного з цих трьох типів. Однак, по-перше, ступінь потреби їх у соціальній підтримці різна, як різні і види допомоги кожному з зазначених типів. Родини першого типу бідують лише в соціальній підтримці скоріше в ситуаціях ненормативного стресу.
Родини другого типу, у більшому ступені потребують соціальної підтримки, однак через їх «закритість» для зовнішнього світу звертання до неї можливо лише у випадку подій, які стають відомими. Такими можуть бути психічні захворювання, випадки насильства, що відкривається, над членами родини і т.п.
Родини третього типу мають хаотичну структуру внутрішньої і зовнішньої взаємодії, низькоорганізовані, конфліктні в найменшому ступені мають власний потенціал дозволу кризових ситуацій. Тому вони в дійсному ступені потребують соціальної підтримки [2, С-29].
У цілому можна затверджувати, що об’єктами соціальної підтримки повинні бути аж ніяк не всі родини, а лише ті які дійсно мають потребу в цьому, котрі або не в змозі самостійно справитися з виникаючими в їхньому житті проблемними ситуаціями, або справляються з ними лише з великою і надмірною напругою, або таким чином, що це негативно позначається як на родині, так і на окремих її членах.
Отже соціальна підтримка — це завжди робота з різними типами родин, що мають специфічні потреби і випробують специфічні труднощі.
Звідси випливає задача, чіткого визначення того якої саме родини і з якими конкретними потребами і проблемами мають потребу в кожен даний момент часу в соціальній підтримці з боку суспільства і держави.
На сучасному етапі, зміни, що трапились з родиною за останні два — три сторіччя можна представити в такий спосіб.
По-перше, на зміну характерному для колишньої, «традиційної» родини, родинному-сімейному принципові організації сімейного життя (сімейно-групової цінності) прийшли і стали переважати егоїстично індивідуальні цінності і насамперед економічні.
По-друге, на місце сімейного домогосподарства (неподільність будинку і роботи) прийшло абсолютне територіальне і психологічне розмежування. Сімейне виробництво не зникає, але перестає бути головним, визначальним елементом економіки. В урбанізованих регіонах одержує поширення чисте споживчий тип родини, у якій суспільна діяльність зводиться в основному до задоволення особистих фізіологічних і психологічних потреб її членів за рахунок індивідуальних доходів одержуваних за межами родини. Однак у такого роду родинах жінки, також беруть участь у позасімейної діяльності (наймана праця, підприємництво, вільні професії і т.д.) і продовжують господарювати. Це породжує проблему так називаної подвійної зайнятості жінок і є основою різного роду концепцій, що інтерпретують цей нерівномірний розподіл сімейних обов’язків як прояв і результат «поневолення» жінок. [36, С-45]
Не ігнорую існування і складність самої проблеми, варто мати на увазі, що вона породжена процесом трансформації родини. Цю проблему знімає виравнювання сімейних навантажень різних членів родини на основі їхньої взаємодоповнюваності.
По-третє, фізичне і психологічне розмежування будинку, родини і роботи обумовлена виникнення різкого контрасту між внутрісімейними відносинами з однієї сторони і знеособленістю відносин із зовнішнім, навколишнім світом — з іншої. Однак відзначимо, що і відносини усередині родини останнім часом в окремих випадках став здобувати знеособлений характер, тобто члени родини відносяться друг до друга не як до особистостей, а як до простого «уособленням» сімейних ролей.
По-четверте, батьки не стали являти приклад або предмет для наслідування своїм дітям, діти стали шукати приклад для наслідування на позасімейних поприщах.
По-п’яте, на зміну системі таких цінностей, як сімейний борг, сімейна відповідальність, діти, благополучна старість батьків і т.д., прийшли цінності індивідуалізму, незалежності, особистого успіху і т.п.
По-шосте, система розширених сімейних зв’язків, що поєднує не менш трьох поколінь поступається місцем простим родинам, у яких шлюбні узи ставляться вище батьківсько-родових зв’язків, інакше кажучи наростає ізоляція особистості від родини.
По-сьоме, на зміну розводові з ініціативи чоловіка (насамперед, у зв’язку з тяжкістю шлюбу і подружньою невірністю), розводові, надзвичайно різкому, приходить розвід викликаний винятково міжособистісними конфліктами («не зійшлися характерами»).
По-восьме, «закрита» система шлюбного вибору, при якій переважають шлюби організовані батьками й інших родичах при мінімальному обліку бажань тих, які вступають у шлюб змінюється системою «відкритої», у якій домінує «вільний» вибір чоловіка і жінки незалежно від бажань родичів і традицій. [19, С-27]
В-дев’ятих, багатовікова культура багатодітності з характерною забороною на будь-яке втручання в репродуктивний цикл змінюється новими соціально-культурними нормами (планування родини).
У підсумку, людство вступило і далеко просунулося по шляху зникнення багатодітної родини. Реальні зміни сімейних структур дають підстави для висновку про перехід до епохи зменшення народжуваності в родині аж до однодітності і далі бездітності. У сучасному суспільстві відсутні які-небудь соціальні «захисні» механізми, здатні зупинити цей процес на якомусь «соціально безпечному» рівні.
Перераховані вище чисельні зміни родини фіксуються демографічною статистикою.
Зміна особлива характерна для другої половини 20 століття масова нуклеаризація родини, зменшення частки многопоколінних і розширених родин, ріст числа і частки літніх і старих одинаків, що живуть поза родинами їхніх дорослих дітей; зниження шлюбності, ріст числа частки співжиттів, народження поза шлюбом, збільшення частки матерів одинаків і взагалі «осколкових» родин, ріст «повторних» шлюбів і відповідно збільшення числа і частки «повторних» родин; масова малодітність і однодітність, викликані зменшенням потреби родини у великому числі дітей. Відзначені глобальні тенденції повною мірою виявляються й у Російській Федерації. За даними перепису населення, за період 1959-89 років число родин у країні збільшилося на 41%, з 28,5 млн. до 40,2 млн., при цьому середній розмір родини скоротився — з 3,60 до 3,21 чіл. У місті — з 3,45 до 3, 19; у селі — з 3,75 до 3,28 [6, С-52]
За роки, що пройшли після перепису населення 1989 р., середня дітність ще знизалася, оскільки цей період характеризується різким падінням народжуваності в країні. У 1995 р. сумарний коефіцієнт народжуваності в Російській Федерації дорівнював 1,344; у містах 1, 207; у селах 1,788. Відповідно до наявних оцінок, у найближчій перспективі варто очікувати подальшого зменшення дітності родини. Цілком імовірно, що соціально-економічні перетворення, що відбуваються з початку 1990-х років, що спочатку обумовили різке падіння ступеня задоволення потреби в дітях (що і стало однієї з причин падіння народжуваності в цей період), в остаточному підсумку приведуть до трансформації самої по собі потреби в дітях, до її зменшення до потреби лише в одній дитині в родині (поки ще переважної є потреба в двухдітної родині). Процес нуклеаризації родини, зменшення числа дітей у ній і як наслідок зменшення розмірів родини не є наслідком сучасних кризових умов розвитку Російської Федерації, навпроти, це проблема всесвітнього масштабу, що охоплює всі країни в міру їхнього індустріального розвитку. Етнічні і релігійні розходження впливають лише на особливості його протікання, у той час як основні риси цього процесу однакові для всіх народів світу.
Негативні прояви сімейних змін розглядаються як наслідок, що не завершився, тривалого, а тому нужденного в прискоренні переходу від «традиційної» родини до «сучасного». звідси випливають і практичні пропозиції в області сімейної політики, метою якої вважається допомога в усуненні негативних наслідків сімейних вимірів або їхня компенсація.
Сімейна політика має мета впливу на родину, на процеси сімейних змін або сімейне поводження. У Росії термін «сімейна політика» став уживатися в другій половині 1980-х років. Під соціальною політикою розуміється діяльність, яка має метою розвиток родини, сімейного способу життя, зміцнення соціальних функцій родини як одного з основних інститутів суспільства. У зв’язку з цим довгострокові цілі соціальної політики повинні бути орієнтовані на подолання сучасної кризи родини, забезпечення гарантованого забезпечення родиною її соціальних функцій по народженню змістові і соціалізації дітей підростаючих поколінь. Сімейна політика має і більш приватні коротко і середньострокові задачі, зв’язані з рішенням конкретних актуальних проблем того або іншого періоду. Довго і короткострокові цілі сімейної політики зв’язані один з одним таким чином, що досягнення перших сприяє реалізації других. Зміцненні родини одночасно означає створення умов реалізації потенціалу окремих родин при рішенні їх конкретних життєвих проблем, з якими кожна родина зустрічається протягом свого життя. Ця сторона сімейної політики зветься соціальної підтримки родини. [16, С-26]
Необхідність сімейної політики визначається тими несприятливими наслідками змін структури і функцій родини, що відбулися в ході історичного розвитку, у плині процесів урбанізації, індустріалізації, і які у своїй сукупності характеризують криза родини як соціального інституту. Будучи загальні і глобальними за своїм характером, процеси кризи родини відбивають також особливості історичного шляху в Росії в радянську і пострадянську епохи; відбулося накладення довгострокових сімейних змін на наслідки соціально-економічної кризи 1990-х років. Це обумовило, зокрема, то, що сімейні проблеми розглядаються насамперед у контексті негативних наслідків проведених перетворень як результат падіння рівня життя більшості родин, особливо родин з декількома дітьми. Сімейна політика розглядається головним чином, що направляється і фінансована державою соціальний захист родин від бідності й убогості, як і надання родині матеріальної допомоги для часткової компенсації зниження рівня життя. Ця установка відбилася й у так називаної державної сімейної політики РФ (1993), що орієнтує на рішення задач, зв’язаних з поліпшенням матеріальних умов життєдіяльності родини, профілактикою бідності і підтримкою незаможних родин. Сімейна політика, що розуміється таким чином, будучи змістовно матеріальної (грошової) допомогою бідним родинам, безпосередньо відбиває політична перевага ізольованої нуклеарної родини з одним двома дітьми, хоча це і не відповідає задачам забезпечення стійкого відтворення населення.
Принципи сімейної політики — це суверенність родини, воля вибору родиною будь-якого способу життя, суспільний договір, соціальна участь, єдність цілей федеральної і регіональної політики [29, С-46].
Принцип суверенної родини означає, що родина незалежна від держави і вправі приймати будь-яке рішення, що стосуються її життя, сообразуючись лише з власними цілями й інтересами, але в рамках діючого законодавства і загальноприйнятих соціальних норм. Це означає і право родини на будь-який тип сімейного поводження, на будь-який образ і стиль життя (крім кримінальних). Принцип суверенності припускає наявність у родини відповідної економічної основи — можливості витягати і використовувати доход від будь-яких легітимних видів діяльності, достатній для самозабезпечення і розвитку родини, для задоволення всіх її потреб і потреб усіх її членів.
Принцип суспільного договору означає регламентацію взаємин родини і держави, формулювання усіх взаємних прав і обов’язків родини і держави по відношенню друг до друга. Родина забезпечує суспільство виконавцями соціальних ролей. Отже, суспільство об’єктивне зацікавлено в тім, щоб родина ефективно виконувала свої специфічні соціальні функції. Але соціальні зміни підірвали і чим далі, тим більше підривають особистісну зацікавленість, умотивованість індивідів у народженні і вихованні декількох дітей, на якій ґрунтувалося соціальне життя протягом сторіч і яка формувалася родиною. Тому родина задовольняючи потреби суспільства в працівниках, у виконавцях соціальних ролей, вправі зажадати від держави як представника загального інтересу на договірній основі забезпечувати підтримку тих людей сімейного життя, що сприяють реалізацій функцій відтворення і соціалізації.
Принцип соціальної участі означає участь у проведенні сімейної політики інших, крім держави, суб’єктів. Мова йде про долю в цьому процесі всіх інститутів цивільного суспільства — об’єднанні громадян, партій, союзів, суспільств, асоціацій, рухів, у тому числі і тих, котрі створюються з метою захисту і відставання власне інтересів родини, а також комерційних фірм і партії, територіальних, етнічних і ін. Важливо лише, щоб усі ці недержавні суб’єкти сімейної політики мали чітко виражені цілі і наміри щодо того, який повинна бути родина, як вона повинна змінитися, у чому складається суспільний стосовно до відтворення населення. Соціальна участь — це поняття, що характеризує широкий спектр ситуацій, у яких громадяни в тім або іншому ступені втягнення в процеси вироблення і реалізації соціально значимих рішень, соціальної (у тому числі сімейної) політики.
Принцип єдності цілей федеральної і регіональної сімейної політики означає, що основні принципи єдині для всієї країни і не залежить від конкретних особливостей родини і сімейного поводження на тій або іншій території. Облік регіональних особливостей при цьому може досягатися як за рахунок конкретизації єдиних у своїй основі цілей сімейної політики, так і шляхом застосування специфічних засобів їхнього досягнення. При цьому узгодження федеральних і місцевих інтересів повинне здійснюватися в конституційних і законодавчих рамках з використанням тих структур які формуються в даний час. Спеціальні регіональні програми — це найкращий механізм реалізації сімейної політики і забезпечення єдності цілей з урахуванням місцевих особливостей. [6, С-38]
Стратегічною метою сімейної політики є зміцнення родини як соціального інституту. Конкретизація цієї стратегічної мети виражається у вимозі підтримки і заохочення з боку суспільства і держави родин з декількома дітьми. Основною моделлю родини, що заохочується державою, може бути повна родина з трьома — чотирма дітьми, а орієнтація на підтримку таких родин, не зв’язана з наданням допомоги в несприятливих умовах, стресових ситуаціях, а носить довгостроковий характер. Це може гарантувати зміцнення родини як соціального інституту. Відродити родину можна лише допомагаючи окремим родинам вирішувати їхні життєві проблеми, переборювати труднощі виникаючі на різних стадіях життєвого циклу. Звідси випливають короткострокові цілі, це підтримка родин які на стадії батьківства зіштовхуються з тими або іншими проблемами, стресовими ситуаціями. Причому основна увага повинна приділяється тим родинам у яких внутрішній потенціал не дозволяє їм самим вийти зі складної життєвої ситуації. І тому має потребу в економічній, соціальній і соціально-психологічній допомозі з боку спеціалізованих (сімейних) служб. [14, С-35]
Основні напрямки діяльності в рамках сімейної політики
1. Соціальна робота
2. Соціальна допомога
3. Соціальна підтримка
4. Соціальне інспектування і соціальний патронаж
Програми сімейної політики — це завжди компроміс між устремліннями різних соціальних сил і між різними концепціями. Тому вироблення адекватних механізмів пошуку такого компромісу, узгодження різних напрямків і найчастіше протилежних інтересів різних соціальних груп є найважливішою частиною стратегії розробки і проведення сімейної політики.
При консенсусі зовсім не обов’язково, щоб загальна згода була одноголосністю — повним збігом позицій всіх учасників процесу врегулювання конфлікту. Досить того, щоб було відсутнє заперечення кого-небудь з опонентів, тому що консенсус несумісний з негативною позицією хоча б однієї зі сторін, що беруть участь у конфлікті. Звичайно, той або інший варіант згоди залежить від природи і типу конфлікту, характеру поводження його суб’єктів, а також від того, хто і як керує конфліктом.
По-друге, можливий двоякий результат конкретного конфлікту — його повний або частковий дозвіл. У першому випадку досягається вичерпне усунення причин, що викликали конфліктну ситуацію, а при другому варіанті відбувається поверхневе ослаблення розбіжностей, що згодом можуть знову знайти себе.
При повному дозволі конфлікт припиняється як на об’єктивному, так і на суб’єктивному рівнях. Конфліктна ситуація перетерплює кардинальні зміни, її відображення у свідомості опонентів означає трансформацію, перетворення «образа супротивника» у «образ партнера», а психологічна установка на боротьбу, протидію змінюється орієнтацією на примирення, згоду, партнерське співробітництво.
Часткове ж розв’язання не викорінює причини конфлікту. Воно, як правило, виражає тільки зовнішню зміну конфліктного поводження при збереженні внутрішнього спонукання до продовження протиборства. Стримуючими факторами виступають або вольові, що йдуть від розуму аргументи, або санкція сторонньої сили, що впливає на учасників конфлікту. Міри, що починаються, направляються на те, щоб переконати або змусити конфліктуючі сторони припинити ворожі дії, указати на засоби, що сприяють взаєморозумінню.
По-третє, окрема особа або соціальна група, співвідносячи інтереси конфліктуючих сторін і параметри їхнього поводження, вибирають пріоритетний для себе спосіб дозволу конфлікту, найбільш доступних і прийнятний у даних умовах. Необхідне розуміння того, що не всякий стиль, отже, і спосіб підходять до конкретній ситуації. Кожний зі способів ефективний лише при дозволі визначеного типу конфліктів.
Спосіб конфронтації часто обирають учасники колективних трудових суперечок, локальних і загальних соціальних конфліктів. Нерідко вони доводять свої розбіжності з роботодавцями по соціально-трудових проблемах до крайньої форми — страйку, пускаючи в хід погрозу нанесення відчутного економічного збитку, а також психологічний тиск за допомогою проведення мітингів, демонстрацій і голодувань, висування політичних вимог до органів влади і т.п. Співробітництво — досить результативний спосіб дозволу конфліктів в організаціях, що дозволяє шляхом відкритого колективного обговорення, взаємного узгодження досягати задоволення інтересів конфліктуючих сторін.
Широко розповсюдженим способом дозволу конфліктів є нині компроміс.
Класичний приклад компромісу — відносини продавця і покупця на ринку — результат купівлі-продажу (головним чином угода про ціну) і є бажаний плід компромісу, взаємних поступок, що влаштовують обидві сторони.
Разом з тим постійне звертання до компромісів показує, що немає універсальних, єдино придатних засобів, що будь-який спосіб як сукупність прийомів і правил має обмеження в залежності від ситуації, учасників конфлікту і розв’язуваних ними задач. Компроміс тим і зручний, що не протистоїть іншим способам врегулювання конфліктів, не виключає їхнього використання нарівні або в сполученні із собою.
По-четверте, сторона, що конфліктує може за певних умов скористатися не одним, а двома-трьома або узагалі всіма способами дозволу конфлікту. Це обставина також служить підтвердженням того факту, що жоден з п’яти стилів поводження в конфліктах, способів їхнього дозволу не можна виділяти, визнати як найкращий і відповідно як найгірший. [3. C,219-220]
Таким чином, головне полягає в тім, що потрібно знайти уміння з користю застосовувати кожної зі способів, свідомо робити той або інший вибір, виходячи з конкретної конфліктної ситуації.
Ми вже говорили, що конфлікти є чинником девіантної поведінки. Подолання і попередження антигромадської поведінки можливо лише на шляху удосконалювання соціального життя людей. Сполучення і комплексне використання економічних, соціально-культурних, виховних і правових мір — основна умова рішення цієї складної соціальної проблеми. Подолання девіантної поведінки і соціально небезпечних учинків зв’язано з виявленням і усуненням причин, що породжують їх, і умов, що сприяють їхньому здійсненню.
Що стосується попередження злочинів, то під цим мається на увазі сукупність державних і суспільних мір, що мають метою усунення або нейтралізацію причин і умов, що сприяють здійсненню правопорушень. Попередження злочинів забезпечується всім комплексом заходів, спрямованих на розвиток і удосконалювання суспільних відносин, економіки, ідеології і культури, на створення і зміцнення такої організації громадського життя, що протистоїть будь-яким антигромадським проявам.
Профілактика — головний напрямок боротьби зі злочинністю. Даний принцип являє собою прямий наслідок загальної концепції права, кримінологічної науки і практики. Справді, якщо злочинність обумовлена об’єктивними соціальними процесами і її причини знаходяться не в пороках людської натури, то звідси витікає, що боротьба з цим злом повинна ґрунтуватися, насамперед, на усуненні конкретних недоліків у житті суспільства, у вихованні дітей, на поліпшенні відносин у родині й у виробничому колективі, на удосконалюванні керування суспільними процесами, функціонування державних інститутів. Глибока філософська теза К. Маркса “ Якщо характер людини створюється обставинами, то треба, стало бути, зробити обставини людяними “.
Попередження злочинності — один з важливих напрямків діяльності суспільства і держави по удосконалюванню суспільних відносин і вихованню нової людини. Загальні запобіжні заходи можуть бути економічними, політичними, ідеологічними, виховними, правовими, управлінськими і технічними. При цьому за всіма мірами профілактики злочинності варто бачити людину, з її потребами, із усіма властивими їй, як особистості особливостями.
Різноманіття соціальних зв’язків людини складає, мабуть, головні труднощі при виборі методів виховання, впливу на поведінку, на формування моральних якостей і моральних поглядів людей. Саме тому попередження злочинів повинне носити комплексний характер.
Матеріальні вкладення держави в сферу виробництва, в область ідеології і духовного життя створюють необхідні передумови для росту культури і свідомості людей. Справа, зрозуміло, не зводиться до економічних витрат. Великі соціально-економічні і виховні заходи держави і суспільства, спрямовані на рішення задач, сприяють поступовому подоланню злочинності. (Так, принаймні, було в середині 80-х, на сьогоднішній день фінансування державою зведено майже до нуля, а криза 17 серпня 1998 р. ще більш погіршила положення. Чи навряд тепер можна чекати зниження злочинності. Думаю, що в найближчі час можна чекати більшого сплеску злочинів, людьми раніше що не робили правопорушень.)
Соціальні міри попередження злочинів носять конкретний характер. Насамперед, мова йде про такій розповсюдженій нині формі, як комплексні плани профілактики правопорушень, що є складовою частиною планів соціального розвитку. Важливо, що попередження правопорушень розглядається при цьому в тісному зв’язку з загальними задачами соціального розвитку.
Система запобіжних заходів у різних регіонах і соціальних групах має свою специфіку і своїх адресатів. Поряд із загальноосвітніми і виховними мірами в планах профілактики правопорушень передбачається, що конкретно повинні робити юридичні органи (органи МВС, юстиції, прокуратури і суди), безпосередньо ведучу боротьбу зі злочинністю; спільна їхня робота з громадськими організаціями, а також координування їхніх дій. Адресат запобіжних заходів — це ті люди, поведінка яких свідчить про відхилення від норм закону або правил соціального співжиття. У планах профілактики правопорушень передбачаються шляхи і методи правового, морального і естетичного виховання населення, особливо молоді.
Відхилення від норм поведінки повинні стає предметом уваги, насамперед у тому мікросередовищі, у тих соціальних осередках, де людина формується як особистість, — у родині, у школі, інституті, на роботі. Саме тут потрібно вести кропітку роботу по подоланню антисоціальних навичок і звичок.
Аналізуючи життєвий шлях правопорушника, завжди можна знайти ті вади його особистості, що спочатку привели його до аморальних вчинків, а потім і до більш серйозного конфлікту з правилами поведінки в суспільстві, з карним законом. При цьому важливе значення мають не тільки життєві умови або особливості конкретної обстановки, наприклад невпорядкованість, дійсна або удавана образа, але також індивідуальні риси особистості, що реагує на сформовану ситуацію [28. С, 21].
Різноманіття дій людей, що знаходяться в подібних умовах, порозумівається, насамперед, наявністю в самій об’єктивній дійсності різних шляхів і можливостей, що і складає основу для прийняття людиною того або іншого рішення. Профілактична робота, особливо спеціальні її форми, зв’язані з аналізом конфліктних ситуацій і попереджувальним впливом на осіб, повинна активізувати все соціально корисне з урахуванням ступеня зіпсованості людини і можливості її виправлення і перевиховання.
При проведенні спеціальних запобіжних заходів необхідно враховувати, що в мікросоціальних групах у силу специфічних умов можуть складатися “свої» правила поведінки, “свій» спосіб життя, що протистоїть якщо не в цілому, то в значній частині існуючим в суспільстві нормам і моральним цінностям. Не секрет, наприклад, що в осіб, неодноразово суджених, часто існує “своя» психологія і “свої» погляди на норми поведінки в суспільстві. Диференційований підхід до оцінки способу життя людей у різних мікросоціальних групах повинен бути зв’язаний, природно, і з диференційованим підходом до самих людей, до використання різноманітних форм і методів роботи з ними. Пошуки “слабкої ланки» у життєвому шляху людини мають принципове значення для прийняття адекватних соціальних мір попередження та корегування девіантної поведінки антигромадських вчинків.
Попередження злочинів за допомогою індивідуалізованого впливу на людей, що встали на шлях антигромадського поводження, здійснюється органами МВС, прокуратури, судами в тісній взаємодії з громадськими організаціями і колективами підприємств, установ і організацій. Складністю проблеми подолання злочинності визначається основний висновок боротьба зі злочинністю не може бути прерогативою якого-небудь одного органа в державі. Зміцнення родини, поліпшення виховання дітей, підвищення культури населення, вирівнювання соціальних розходжень — усе це справа всього суспільства.
Своєчасне виявлення несприятливих ситуацій і надання допомоги людям, що потрапили в таку ситуацію, — самий важкий, але зате і самий реальний і гуманний шлях попередження антигромадської, злочинної поведінки.
Загальні і спеціальні профілактичні заходи припускають цілеспрямоване формування людських потреб, створення найбільш сприятливих можливостей для їхнього задоволення, а також посилення ролі моральних початків у поведінці людей. Це стосується всіх класів і соціальних груп. Разом з тим необхідно враховувати і більш приватні територіальні, економічні, національні і соціально-психологічні розходження. Ці розходження часом помітно позначаються на мотивах поведінки, рівні правової і моральної свідомості. Профілактична робота повинна проводиться диференційовано, з огляду на вікові, професійні й інші особливості людей.
Говорячи про попередження антигромадських і соціально небезпечних дій, необхідно мати на увазі, що види цих дій різноманітні і від їхньої оцінки багато в чому залежить система профілактичних мір.
Під антигромадською поведінкою розуміється поведінка людини, спрямована проти інтересів суспільства в цілому, окремих його осередків, конкретних людей, контрольована його свідомістю і волею. Очевидно, що така людина повинна мати всі якості соціальної особистості, включаючи визначений стан психічного здоров’я, тобто ця людина повинна бути осудною [27. С, 37]
Антигромадські вчинки, зв’язані з порушенням моральних норм і правил, переборюються переважно за допомогою виховних мір.
Правопорушення — більш серйозні антигромадські діяння. Це порушення не тільки моральних, але і правових норм. Найбільш небезпечним видом антигромадської поведінки поводження є злочин, за здійсненням якого випливає карне покарання.
Усі ці дії суть вчинки людей осудних, котрі, щоправда, можуть мати ті або інші відхилення в психіці, що впливають на характер їхньої поведінки, але відхилення, що не змінюють їхній сутнісної характеристики. Тому і попередження антигромадських дій таких осіб зв’язано, насамперед, з їхнім соціальним вихованням.
У той же час зустрічаються діяння несамовитих, котрі є соціально небезпечними і які іноді необґрунтовано плутають з антигромадською поведінкою. Такими можуть бути дії, на перший погляд подібні зі злочинами (наприклад, убивство одною людиною іншої і т.п.).
Очевидно, що раннє виявлення, як фізіологічних особливостей дитини, так і несприятливих мікросоціальних ситуацій могло б сприяти корекції її поведінки, насамперед шляхом створення соціальних умов, необхідних для формування повноцінної людської особистості.
Соціальна допомога родині і дітям у даний час — це соціальне обслуговування і підтримка членів родини, що потрапили у важку життєву ситуацію, наданні їм комплексу соціальних послуг і здійснення їхньої соціальної адаптації і реабілітації.
Найважливіша задача системи соціального обслуговування родини і дітей — забезпечення реалізації соціальних прав і гарантій родини, рішення виникаючих проблем за допомогою надання соціально-правових, соціально-медичних, соціально-побутових, соціально-педагогічних послуг і консультацій.
Соціальне обслуговування родин і дітей здійснює розгалужена багаторівнева система, що складається з органів керування й установ державного і муніципального секторів, установ соціального обслуговування, створених суспільними, благодійними, релігійними й іншими організаціями [33. С, 48].
В останні роки відзначений помітний прогрес по розвитку нових видів послуг, створенню нових установ, надомних форм обслуговування і т.д.
У помітному ступені цьому сприяла робота з реалізації Федеральних законів «Про основи соціального обслуговування населення РФ», Указ Президента РФ «Про президентську програму «Діти Росії» від 18 серпня 1994 р., постанови Уряду РФ «Про надання безкоштовного соціального обслуговування і платних соціальних послуг державними соціальними службами» від 24 червня 1996р.
Найбільше інтенсивно розвивається мережа центрів екстреної психологічної допомоги родині і дітям. ці центри характеризуються багатопрофільністю діяльності і комплексних послуг, хоча на сьогодні недостатнього задоволені потреби в соціально-реабілітаційних центрах для дітей з обмеженими можливостями.
В даний час у РФ склалося і діє кілька моделей соціального обслуговуванні я родин і дітей. Використовуючи критерій державної підтримки і фінансування, їх можна класифікувати в такий спосіб
державні соціальні служби;
змішані служби;
комерційні служби, що працюють самостійно або при благодійних фондах, релігійних і громадських організаціях [16. С, 53].
Переважна модель державної служби — територіальні центри соціальної допомоги родині і дітям. На відміну від інших установ соціального обслуговування ці центри, що мають різноманітні напрямки діяльності і надають широкий спектр соціальних послуг, можуть вирішити самотужки проблеми родини, робити допомога в подоланні важких життєвих ситуацій у різних областях життя. Ця здатність центра дуже важлива й істотна, тому що російська родина сьогодні зіштовхується з безліччю проблем, що не можуть вирішити існуючі в межах тієї або іншої території функціонуючі соціальні установи. Щорічно перелік державних послуг затверджує Уряд РФ; він є обов’язковим для регіональних органів влади і може бути розширений за рахунок фінансових можливостей місцевих органів влади. Цей перелік містить у собі основні соціальні послуги, що робляться родині і дітям
1. Побутово-соціальна, матеріальна і натуральна допомога
· термінове соціальне обслуговування і надання термінової матеріальної допомоги;
· сприяння родинам, що мають дітей, важкохворих, інвалід^-інвалідів-дитяти-інвалідів; родинам і окремим громадянам, що випробують утруднення в пересуванні, що бідує в постійному відході, доставці і придбанні продуктів, придбанні медикаментів, задоволенні інших насущних нестатків;
· прийняття від населення, і реалізація речей (одягу, взуття й ін.) на безоплатній основі або за помірну плату; розподіл, благодійної і гуманітарної допомоги (товарів, продуктів і ін.);
· соціальна допомога дитятам-сиротам, дітям, що залишилися без піклування батьків, опікунським родинам;
· організація заходів щодо залучення засобів для надання адресної, соціальної допомоги;
· створення при установах, речових фондів, фондів дитячого одягу для неповнолітніх самотніх матерів і інших категорій нужденних;
· сприяння в працевлаштуванні (у тому числі тимчасовому) і одержанні професії (спеціальності);
· сприяння у відвідуванні дітьми театрів, виставок і інших культурних заходів; сприяння в організації благодійних, обідів, літнього відпочинку, санаторно-курортного лікування дітей;
· сприяння в організації харчування і побуту гостро потребуючим;
· сприяння у виділенні коштів; продуктів харчування; засобів санітарії і гігієни; засобів уходу за дітьми; одягу, взуття й інших предметів першої необхідності; технічних засобів реабілітації батьків — інвалідів та дітей-інвалідів; грошових посібників, пільг, доплат, компенсацій;
· сприяння в написанні листів, заяв, підготовці й оформленні документів, у тому числі по встановленню опіки і піклування;
· соціально-побутова допомога вдома непрацездатним малозабезпеченим родинам;
· сприяння в організації надомної праці інвалід^-інвалідів-дитяти-інвалідів і допомога в їхньому подальшому працевлаштуванні;
· організація для підлітків, безробітних Майстерень і цехів при центрі;
· сприяння в перевезенні дитят-інвалідів до місця лікування відпочинку, в оформлень документів (у межах регіону).
2. соціально-правові послуги
· допомога в написань і оформленні документів, зв’язаних із захистом прав і інтересів клієнтів, у тому числі дітей;
· сприяння в наданні соціальних виплат;
· участь у правовій освіті населення (виступу в місцевих засобах інформації, лекції і т.д.), підвищенні його юридичної компетентності (розробка пам’яток, інформаційних листівок і т.д.);
· участь у правовому захисті особистісних інтересів дітей.
3. Соціально-реабілітаційні послуги
· організація «соціального консиліуму» (психолого-медико-педагогічне обстеження);
· соціальний патронаж неповнолітніх, що допускають асоціальне поводження й антигромадські вчинки;
· складання індивідуальних коррекційних програм.
4. Психологічні послуги
· психопрофілактика і психогігієна;
· психодіагностика й обстеження особистості клієнта;
· психотерапевтична допомога (індивідуальна, групова, сімейна);
· сімейне психологічне консультування (індивідуальне, групове);
· психологічне консультування (індивідуальне, групове); психологічний^-психологічний-соціально-психологічний консиліум; робота з людьми у важких емоційних станах; відвідування в стаціонарних установах охорони здоров’я з метою надання морально-психологічної підтримки;
· психосоціальне консультування;
· психологічний патронаж;
· психологічне втручання в кризових ситуаціях; корекція відносин і поводження; проведення тренінгів по комунікативному спілкуванню;
· розвиток навичок емоційної саморегуляції; організація посередницьких послуг; профорієнтація на основі тестування;
· організація діяльності груп взаємопідтримки; психологічна освіта;
· ознайомлення батьків дитяти-інвалідів із психокоррекційними і психотерапевтичними методами.
5. Педагогічні послуги
· педагогічна допомога дітям у захисті їхніх інтересів;
· консультативна допомога батькам і дітям;
· групова робота з розвитку навичок спілкування й емоційної сфери дітей;
· корекційна допомога дітям з порушеннями мовного розвитку, аутизмом, неврозами;
· сприяння культурно-досугової діяльності дітей;
· практична допомога в організації домашнього навчання дитяти-інвалідів;
· навчання батьків прийомам організації ігрової і навчальної діяльності дитяти-інвалідів.
6. Соціально-медичні послуги
· сприяння в напрямку в стаціонарні медичні наркологічні установи осіб, що бідують у цьому, у тому числі дітей;
· організація консультування з проблем планування родин, сексуальних відносин і психосексуальних розладів, виховання здорового способу життя;
· сприяння в забезпечення дитят-інвалідів необхідними допоміжними засобами;
· патронаж родин, що мають дітей з обмеженими фізичними або розумовими можливостями;
· навчання батьків навичкам відходу за дитиною-інвалідом;
· патронаж вагітних жінок і матерів, що годують [33. С, 57].
Усе це ще раз підтверджує складність і значимість проблем і задач, що вирішує система соціального обслуговування родини і дітей. Зовсім очевидні й особливості системи велика номенклатура і масштабність соціальних послуг, надання яких вимагає великого професіоналізму і такту у взаєминах між соціальними працівниками і родин, дітьми, менш усього захищеними, що мають до того ж різні захворювання [3. С, 35].
Основна задача працівників служби — допомогти членові родини (не залежно від віку і соціального стану) усвідомити проблему, що заважає його нормальної життєдіяльності, за допомогою використання методів соціально-психологічного, соціально-педагогічного, соціально-економічного й іншого методів соціальної роботи. Критерієм ефективності тут прийнято вважати ступінь реабілітації члена родини, тобто відновлення його колишніх здібностей до трудової діяльності, повернення його в суспільство.
Розглянута нами конкретна діяльність відділу соціальної допомоги взаємодіє з різними категоріями населення. Споконвічно визначає коло дітей і підлітків, що бідують у допомозі; робить також допомога батькам, самотнім матерям, учителям шкіл — усім, хто оточує дитину.

Висновки
Девіантна поведінка — це відхилення від загальновизнаної, неодноразово перевіреної практикою норми поведінки, вона завжди несе в собі елемент непередбачуваності, невідомості, можливої небезпеки. Тому девіація і ризик — сторони однієї медалі, соціальної мутації. Стан ризику — свого роду границя, риса, що розділяє хаос і порядок, інновацію й устояну нормативно-рольову форму поведінки. Чим менше ризик, тим більш передбачувана поведінка системи в цілому.
Кожна девіація містить у собі руйнівний і творчий початок, для процесу соціальної еволюції важливо, який компонент переважає. Позитивними девіації є тоді, коли сприяють прогресові системи, підвищують рівень її організованості, допомагають перебороти застарілі, консервативні або навіть реакційні стандарти поведінки. Межі між позитивною і негативною формами девіантної поведінки рухливі в часі і соціальному просторі.
Під новою соціальною реальністю ми розуміємо ситуацію, при якій виникає дихотомія сформованих у суспільстві цілей і засобів (неможливість задоволення старими способами колишньої потреби), а також виникнення нових потреб.
Найбільш чітко думка про вічність девіацій, як соціального явища виразив французький соціолог Э. Дюркгейм, який вважав, що не можна представити суспільство без девіацій; вони, на його думку, є елементом будь-якого здорового суспільства. У періоди швидких суспільних змін люди перестають розуміти, чого чекає від них суспільство, і відчувають труднощі в узгодженні своїх вчинків з діючими нормами. «Старі норми» вже не вважаються підходящими, а нові, що зароджуються, ще занадто мрячні і не чітко сформульовані, щоб служити ефективними і значимими орієнтирами в поведінці. У такі періоди можна чекати різкого зростання кількості випадків девіації. Девіантний шлях вибирають насамперед люди, що не мають легальної можливості для самореалізації в умовах сформованої соціальної ієрархії, чия індивідуальність придушується, фруструюча енергія блокується. Вони не вважають загальноприйняті норми порядку природними і справедливими, не можуть зробити кар’єру, змінити свій соціальний статус через легітимні канали соціальної мобільності. Усе це неминуче приводить їх до внутріособистісного конфлікту.
В Україні на стан різних форм девіантної поведінки великий вплив робить перехід до ринкових відносин і поява таких феноменів, як конкуренція, безробіття, інфляція. Дисфункції політичних інститутів, що виростають з дезорганізації суспільства, часто зв’язані зі зміною форм державного правління, в умовах ослаблення легітимності державної влади можуть викликати ріст політичних, тобто протидержавних, злочинів (насильницьке захоплення або утримання влади, насильницька зміна конституційного ладу, публічні заклики до такої зміни, тероризм і т.п.).
Ступінь досконалості закону відносна, оскільки суспільство мінливе. Соціальні ідеали (цінності), чекання, загальноприйняті правила, норми, як і критерії девіантної поведінки, згодом міняються. Якщо процес соціалізації і соціальний контроль відповідають за збереження соціокультурного коду, функцію соціального спадкування в процесі суспільного розвитку, то девіація — за функцію соціальної мінливості, пристосовності індивіда і всього суспільства до нових умов.
Саме в родині закладаються основи моральності людини, формуються норми поводження, розкриваються внутрішній світ і індивідуальні якості особистості. Родина сприяє не тільки формуванню особистості, але і самоствердженню людини, стимулює його соціальну, творчу активність, розкриває індивідуальність. Так склалося, що з розвитком цивілізації родина переклав частину своїх турбот на інші соціальні інститути й організації, тим самих батьки одержали більше вільного часу, а діти більш велику можливість до соціалізацію в суспільстві.
Взаємозв’язок родини й інших соціальних інститутів виявляється із самого моменту народження дитини і чим цей зв’язок більш налагоджений, тим легше дитині проходити всі етапи становлення повноцінної особистості.
Соціальне середовище сприяє засвоєнню суспільних соціальних норм і культурних цінностей, причому базисною основою є родина, де закладається фундамент особистості, подальше будівництво якої потім здійснює школа, потім наступний навчальний заклад, потім робочий колектив і т.д.
Дитина, як я уже висловлювався неодноразово, починає свою соціалізацію в родині, однак родина зіштовхується з необхідністю спілкування з лікарнями, школами, дитячими установами, школами, трудовим колективом, спортивними секціями, установами культури, з державними відомствами, з неформальними об’єднаннями, церквою, друзями і безліччю інших організацій, саме у взаємодії всіх цих організацій і установ і проходить становлення юної особистості, і чим взаємини в родини з цими організаціями краще налагоджені, тим виростає більш соціалізована, більш успішна особистість.
Родина є одним із самих древніх соціальних інститутів. Вона виникла набагато раніш релігії, держави, армії, утворення, ринку. Родина — єдиний і незамінний виробник самої людини, продовження роду. Але, на жаль, виконує вона цю головну функцію зі збоями. І залежить це не тільки від неї, але і від суспільства. Родина виникає з потреби задовольнити особисті потреби й інтересів індивідів. Будучи частиною суспільства, вона з’єднує їх із суспільними інтересами. Особисті потреби організуються на основі прийнятих у суспільстві норм, цінностей, зразків поведінки і часто відбувається так, що безцеремонне втручання суспільства в життя родини руйнувало її і життя людей її складових, доводило неї до злидарського існування.
Причин людей, що спонукують, об’єднаються в сімейні групи, створювати стійкі зв’язки і взаємодії багато, але основою в першу чергу є потреби людини. Говорячи науковою мовою, духовні, фізіологічні і сексуальні потреби чоловіка і жінки спонукують їхній об’єднаються для спільного здійснення цілей відтворення людського роду, створення матеріальних умов існування — житла, одягу, харчування; задоволення потреби в дітях, біологічній залежності дітей від батьків, потреби в сексі. Хіба людина не може задовольнити цю потребу поза родиною? Звичайно, може. Але чи не повчальний досвід предків? Звернувши свій погляд у минуле, ми усвідомлюємо, що суспільство в цілому, а значать і люди, його складові, зацікавлені в тім, щоб ці біологічні потреби здійснювалися в рамках родини. Тільки виявивши ці специфічні особливості в реалізації потреб людини в умовах родини, можна зрозуміти сутність родини як соціального інституту, а разом з цим і джерела живучості родини, її життєстійкості, привабливості для людини.
У чому ж невигубна сила родини? Сила і привабливість родини, її сутність полягає в тій цілісності, що властива родині і соціальній спільності, і як малій соціальній групі, і як соціальному інститутові. Цілісність родини утвориться за рахунок взаємопритяжіння і взаїмодоповнюванності статей, що створюють єдине, якусь цілісність.
Отже, родина як осередок суспільства є невіддільною складовою частиною суспільства. І життя суспільства характеризується тими ж духовними і матеріальними процесами, як і життя родини. Суспільство складається з людей, що є батьками і матерями у своїх родинах, а також їхніх дітей. У цьому зв’язку дуже важливі ролі батька і матері в родині, а зокрема виховна функція родини. Адже від того, як батьки привчають своїх дітей до праці, повазі до старших, любові до навколишньої природи і людей, залежить те, якої буде суспільство, у якому будуть жити наші діти. Чи буде це суспільство, побудоване на принципах добра і справедливості або ж навпаки? У цьому випадку дуже важливе спілкування в родині. Адже спілкування є одним з основних факторів формування особистості дитини, члена суспільства. І тому в сімейному спілкуванні дуже важливі моральні принципи, головним з яких є — повага іншого.
Наслідками дурного спілкування в родині можуть бути конфлікти і розводи, що наносять велику соціальну шкоду суспільству. Чим менше розводів у родинах, тим здоровіше суспільство.
Таким чином, суспільство (а його теж можна назвати великою родиною) прямо пропорційно залежить від здоров’я родини, так само як і здоров’я родини від суспільства.
В роботі було розкрито специфіку особливостей впливу сучасної сім’ї на девіантну поведінку молоді та вироблено рекомендації щодо подолання цього кризового явища.

Список використаної літератури
1. Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. — М., 1980.
2. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений. — Г. Аспект Пресс, 2000.
3. Авсиевич М.Т., Мельник Л.И. Супружеские конфликты и пути их преодоления. — М. Материал в помощь лектору, 1988. — 22с
4. Андреева И.С., Гулыга А.В. — Семья Книга для чтения. Кн.2. — М Политиздат, 1991. — 527с
5. Аргайл М. Психология счастья. / Пер. с англ. / Общ. ред. М.В. Кларина. — М. Прогресс, 1990. — 336с.
6. Афанасьева Т.М. Семья учебное пособие для 9-10 кл. сред. шк. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. Просвещение, 1988. — 285с
7. Бандура А., Уолтерс Р. Подростковая агрессия. Изучения влияния воспитания в семейных отношениях. — Г. Апрель Пресс, Изд-во Эксмо-пресс, 1999.
8. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. — Г. Изд-во «Институт практической психологии», Воронеж НПО «МОДЭК», 1995.
9. Богданов Г.Т., Богданович Л.А., Полеев А.М. и др. Супружеская жизнь гармония и конфликты / сост. Л.А. Богданович. — 2-е изд. — М. Профиздат, 1991. — 175с.
10. Вековая и педагогическая психология. Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. Под ред. проф. А.В. Петровского.Г., «Образование», 1973.
11. Витек К. Проблемы супружеского благополучия. / Пер. с чеш. / Общ. ред. и предисл. М.С. Мацковского. — М. Прогресс, 1988. — 138с.
12. Волков Ю.Г., Добреньков В.И., Нечипуренко В.Н., Попов А.В. Социология Учебник. — М. Гардарики, 2000.
13. Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология. — М. Гардарики, 1998.
14. Выготский Л.С. Педология подростка. Соб. соч.Г., 1984, том 4.
15. Габиани А.А. На краю пропасти наркомания и наркоманы.М., 1990. С.156
16. Габиани А.Л. Наркотики в среде учащейся молодежи // Социологические исследования. — 1990. — № 9. — С.90-91
17. Гилинский Я.И. Социология девиантного поведения и социального контроля // Социология в России / Ред.В.А. Ядов.2-е изд. — М., 1998.
18. Гилинский Я.И., Смолинский Л.Г. Социодинамика самоубийств // Социологические исследования. 1988. № 5. С.62
19. Говако Б.И. Студуенческая семья. / Редкол. Э.К. Васильева (пред. ) и др. — М. Мысль, 1988. — 158с.
20. Голод С.И. Проституция в контексте изменений половой морали // Социологические исследования. 1988. № 2. С.66
21. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. — М., 1995
22. Гребенников И.В. Основы семейной жизни Учеб. пособие для пед. ин-тов. — М. Просвещение, 1991. — 157с.
23. Грэйс Крайг Психология развития. — Спб. Издательство «Питер», 2000.40
24. Гуревич П.С. Психология. — М Знание, 1999.
25. Данилин А., Данилина И. Героин. — «Врачи предупреждают» — М. ЗАО Изд-во Центрполиграф», 2000.
26. Данилин А., Данилина И. Как спасти детей от наркотиков. — «Врачи предупреждают». — Г. ЗАО Изд-во «Центрполиграф», 2000.
27. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. — Спб. Питер Ком, 1999.
28. Дюркгейм Э. Самоубийство Социологический этюд.М., 1994.
29. Еникеева Д. Несчастливый брак. — М. «РИПОЛ КЛАССИК», 1998. — 224с.
30. Зимняя И.А. Педагогическая психология Учебн. пособие. — Ростов нД. Изд-во «Феникс», 1997.
31. Иванов В.Н. Девиантное поведение причины и масштабы // Социально-политический журнал. — 1995. — № 2.
32. Каблуков В.А. Проблемы студенческих семей. — К. О-во «Знание» УССР, 1989. — 48. — (Сер.7 «Педагогическая», №4)
33. Карнеги Д. Как быть счастливым в семье. / Пер. с англ.П. Петрова. — Мн. Попури, Г.К.М., 1996. — 431с.
34. Ковальова А.И., Луков В.А. Соціологія молоді Теоретичні питання. — Г. Социум, 1999.
35. Комісаров Б.Г., Фоменко А.А. SOS наркоманія. — Ростов нД вид-во «Феникс», 2000.
36. Коэн А. Исследование проблем социальной дезорганизации и отклоняющегося поведения // Социология сегодня. — М., 1965.
37. Коэн А. Содержание делинквентной субкультуры // Социология преступности.М., 1966
38. Курганов С.М. Мотивы действий несовершеннолетних правонарушителей // Социологические исследования. 1989. № 5. С.61
39. Окружающая среда и здоровье населения Украины». (http //sci. aha.ru/ATL/)
40. Ланцова Л.А., Шурупова М.Ф. Социологическая теория девиантного поведения // Социально-политический журнал. — 1993. — № 4.
41. Лунеев В.В. Преступность в XXI веке Методология прогноза // Социологические исследования. — 1996. — № 7.
42. Льюис К.С. Христианское поведение // Иностранная литература. 1990. № 5.С. 208 М. Юрид. Лит., 1988. — 176 с.
43. Н.П. Дубинин, И.И. Карпец, В.Н. Кудрявцев. Генетика, поведение, ответственность. М. Политиздат., 1982. — 301 с.
44. Осипова О.С. Девиантное поведение благо или зло? // Социологические исследования. — 1998. — № 9.
45. Петелин Б.Я. Организованная преступность несовершеннолетних // Социологические исследования. 1990. № 9. С.94
46. Проблемы, дискуссии, предложения. Проституция и преступность. Психология. — М Проспект, 1999.
47. Радугин К.А. Социология курс лекций. — М. Центр, 2000.
48. Разумихина П.П. Мир семьи Книга для учащихся старших классов по курсу «Этика и психология семейной жизни». — М. Просвещение, 1986. — 208с.
49. Разумовская Т. Узы брака, узы свободы. — М. Мол. Гвардия, 1990. — 222с.
50. Сатир В. Как строить себя и свою семью. Заметки психолога. — М. Педагогика-Пресс, 1992. — 192с.
51. Семейно-бытовая культура. — Минск, 1987. — 106с
52. Сизанов А.Н., Быков В.М., Тюхлова И.Н., Смирнова Е.С. Безопасное и ответственное поведение Цикл бесед, практических и тренинговых занятий с учащимися I-XI классов о ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости Пособие для класс. рук., воспитателей, психологов и соц. педагогов / под ред.А.Н. Сизанова. — Мн. «Тессей», 1998.Ч. III. — 176с.
53. Симеонова Л. Маленькая книжка о любви О сложных проблемах взаимоотношений супружеских пар. — М. Республика, 1992. — 173с.
54. Смидович С.Г. Самоубийства в зеркале статистики // Социологические исследования. — 1990. — №4.
55. Социология. — Ростов-н/Дону Феникс, 1999.
56. Социология. Учебник. /Под ред. Кравченко А.И. — Арсофт, 2005.
57. Социология Учебник/Под ред. проф. Ю.Г. Волкова. — Изд.2-е, испр. и доп. — М. Гардарики, 2003
58. Психология семейных отношений / Ковалёв С.В. — М. Педагогика, 1987.
59. Социология 3 том Социальные институты и процессы. Добреньков В.И., Кравченко А. И.
60. Семья и общество / Отв. ред.А. Харчев. — М. Наука, 1992.
61. Социология / Осипов Г.В., Коваленко Ю.П. — М. Мысль, 1990. — С.281.
62. Стариков Е. Маргиналы, или размышление на старую тему «Что с нами происходит?» // Знамя. 1989. № 10. С.133
63. Тощенко Ж.Т. Социология. — М Прометей, 1994. — 383 с.
64. Шихирев П.Н. Жить без алкоголя? Социально-психологические проблемы пьянства и алкоголизма.М., 1988. С.4
65. Шапошников Е. А.1000+1 совет семейного психотерапевта. — М. Олимп ООО «Фирма «Издательство АСТ».
66. Шуман С.Г., Шуман В.П. Конфликты в молодой семье причины, пути устранения. — Мн. Университетское, 1989. — 80с.
67. Юркевич Н.Г., Красовский А.С., Бурова С. Н и др. Этика и психология семейной жизни Кн. для учителя. — Мн. Нар. асвета, 1989. — 286с
68. Юрчук В.В. Современный словарь по психологии. — Мн. Элайда, 2000. — 704с.

«