Експлуатаційні характеристики підшипників

Експлуатаційні характеристики підшипників

Експлуатаційні характеристики підшипників

Зміст

Вступ
1. Загальні відомості
2. Експлуатаційні характеристики підшипників
2.1 Кулькові підшипники радіальні однорядні
2.2 Кулькові радіальні дворядні сферичні підшипники
2.3 Роликопідшипники з короткими циліндричними роликами
2.4 Роликопідшипники радіальні сферичні дворядні
2.5 Роликопідшипники голчасті
2.6 Роликопідшипники з крученими роликами
2.7 Кулькові підшипники радіально-упорні
2.8 Конічні роликопідшипники
2.9 Упорні кулькові підшипники
2.10 Упорні роликопідшипники
Література

Вступ
Тема реферату «Експлуатаційні характеристики підшипників» з дисципліни «Підшипники кочення».
Мета роботи – ознайомитися з загальними експлуатаційними характеристиками підшипників.
підшипник ролик кульковий

1. Загальні відомості
Підшипники кочення представляють собою готовий вузол, основними елементами якого є тіла кочення – кульки 3 (рис. 1) чи ролики, які утримуються на визначеній відстані один від одного обоймою 4, яку називають сепаратором.

Рис.1. Радіальний підшипник
У процесі роботи тіла кочення котяться по бігових доріжках кілець 1 і 2 одне з яких, у більшості випадків, нерухоме.
Підшипники кочення є основним видом опор.
Їхнє широке застосування в промисловості обумовлено наступними перевагами в порівнянні з підшипниками ковзання невелике тертя, особливо при малих швидкостях і пуску, простота монтажу й експлуатації, незначна витрата змащення, висока ступінь стандартизації і централізоване виготовлення (тобто низька вартість і повна взаємозамінність за з’єднувальними розмірами), висока вантажність, менші вимоги до термообробки посадкових шийок валів, надійна робота в умовах частої зупинки і пуску приводів.
До недоліків підшипників кочення варто віднести високу чутливість до ударних і вібраційних навантажень, низьку довговічність у високошвидкісних приводах (небезпека руйнування сепаратора від дії відцентрових сил), порівняно великі радіальні розміри, підвищену шумову характеристику при високих швидкостях.
Підшипники кочення класифікуються за наступними ознаками
1. За напрямком сприймаємого навантаження відносно осі вала радіальні, що сприймають радіальні навантаження, упорні, що сприймають осьові навантаження, і радіально-упорні, що сприймають водночас радіальні й осьові навантаження.
2. За формою тіл кочення кулькові і роликові, причому останні можуть бути з цилиндричними, конічними, бочкоподібними, голчастими і крученими роликами.
3. За числом рядів тіл кочення однорядні і багаторядні.
4. За здатністю самовстановлюватися несамоустановлювальні і самоустановлювальні (сферичні).
5. За габаритними розмірами на серії.
Для кожного типу підшипника при тому самому внутрішньому діаметрі є різні серії, що відрізняються розмірами кілець і тіл кочення. У залежності від розміру зовнішнього діаметра підшипника серії підрозділяються на надлегкі, особливо легкі, легкі, середні і важкі. Випускають переважно підшипники легкої і середньої серії.
У залежності від ширини підшипника серії підрозділяються на особливо вузькі, вузькі, нормальні, широкі, особливо широкі.
Поряд зі стандартними виготовляють спеціальні конструкції, використання яких у кожному конкретному випадку вимагає спеціального обґрунтування.
В таблиці 1 приведена класифікація підшипників кочення за ГОСТ 3395.

Таблиця 1
Класифікація підшипників кочення за ГОСТ 3395

Радіальні
Радіально-упорні
Упорні і упорно-радіальні

кулькові
роликові
кулькові
роликові
кулькові
роликові

Однорядні основної конструкції зі стопор-
З короткими циліндрични-ми роликами однорядні
Однорядні основної конструкції з роз’ємни-
З конічними роликами однорядні основної
Упорні одноря-дні подвійні
Упорні з цилінд-ричними роликами

ною канав-кою на зовнішньо-му кільці з упорним бортом з фланцем
дворядні Однорядні сферичні Дворядні сферичні
ми кільця-ми з трьох- і чотирьох точечним контактом здвоєні
конструкції з упорним бортом на зовнішньо-му кільці З конічними
Упорно- радиаль-ні з ку-том кон-такту 600
з коніч- ними роликами Упорно- радіальні сферичні

на зовніш-ньому кіль-ці з захисни-ми шайба-
основної конструкції з захисними шайбами
Дворядні
роликами дворядні чотирирядні

ми з ущільнен-ням
З голчастими роликами

сферичні Дворядні
однорядні комбіновані

сферичні

Приведемо коротку експлуатаційну характеристику основних типів підшипників.

2. Експлуатаційні характеристики підшипників

2.1 Кулькові підшипники радіальні однорядні
Кулькові підшипники радіальні однорядні найбільш прості і дешеві, використовуються як універсальні опори в різних вузлах машин і механізмів. Призначені для сприйняття радіальних навантажень при високих частотах обертання, але можуть водночас з радіальною сприймати і реверсивне осьове навантаження в межах до 70% від невикористаного радіального навантаження. Підшипники мають велику швидкохідність при відповідних конструкціях і матеріалах сепараторів.
При використанні струминного змащення необхідної інтенсивності і сепаратора спеціальної конструкції для цих підшипників можливо досягти значення параметра
,
де -частота обертання, об/хв;
,
де D — зовнішній діаметр підшипника, мм;
d — внутрішній діаметр підшипника, мм;
Радіальні шарикопідшипники фіксують положення вала відносно корпусу в двох осьових напрямках. Не будучі самоустановлювальними, ці підшипники допускають при невисоких частотах обертання невеликі перекоси валів, величина яких залежить від внутрішніх проміжків. Однак для одержання розрахункової довговічності підшипників бажано, щоб перекоси були мінімальними. Число конструктивних різновидів цього типу підшипників досить велике.

а) б) в) г) д) е)
Рис.2. Шарикопідшипники радіальні однорядні типів
а – 00000; б – 50000; в – 60000; г – 80000; д – 160000; г – 180000
На рис.2, а показана основна конструкція радіального підшипника. На рис.2, б зображений підшипник з канавкою на зовнішньому кільці для настановної шайби; така конструкція спрощує осьове кріплення підшипника в корпусі і дозволяє робити наскрізною розточення останнього. На рис.2, в, г показані підшипники з захисними шайбами, що запобігають у підшипника виток мастильного матеріалу і до деякої міри від проникнення пилу і бруду в його порожнину.
Підшипники з більш ефективними ущільненнями, що складаються з набору металевих шайб і мембранної шайби, облицьованих гумою методом вулканізації, показані на рис.2, д, е.
Застосовують наступні підшипники спеціальних конструкцій
1. З зовнішнім кільцем, що має один борт (як у радіально-упорних підшипників), що дозволяє збільшити число кульок і, отже, підвищити вантажність і твердість підшипника. Осьове навантаження в цьому випадку може бути тільки однобічним;
2. З канавкою для введення кульок; така конструкція також дозволяє збільшити число кульок; наявність канавок дозволяє використовувати ці підшипники тільки для опор, навантажених радіальними силами;
3. З двошаровим ущільненням і сферичною насадочною поверхнею зовнішнього кільця, що дозволяє самовстановлюватися підшипнику при монтажі, компенсуючи при цьому неспіввісність посадкових місць (рис.3).

Рис.3. Шарикопідшипник з сферичною поверхнею зовнішнього кільця
Конструкції сепараторів радіальних шарикопідшипників також різноманітні. У масовому виробництві підшипників використовують штампований сепаратор змійкової конструкції, що складається з двох напівсепараторів, з’єднаних заклепками- вусиками, що загинаються.

У підшипниках, що випускаються в невеликих кількостях, а також для застосування у швидкісних вузлах, використовують масивні клепані сепаратори з латуні, бронзи, текстоліту й інших матеріалів.
Центрування масивних сепараторів у більшості випадків ведеться за внутрішнім чи зовнішнім кільцем (останнє для підшипників, що працюють при високих частотах обертання).
При проектуванні нових машин і механізмів у першу чергу варто орієнтуватися на застосування кулькових радіальних однорядних підшипників у зв’язку з їх невисокою вартістю, простотою монтажу і здатністю сприймати комбіновані навантаження. Їх встановлюють у редукторах, металорізальних верстатах, електродвигунах малої і середньої потужності й у багатьох вузлах інших машин і механізмів.

2.2 Кулькові радіальні дворядні сферичні підшипники

Кулькові радіальні дворядні сферичні підшипники (рис.4) сприймають радіальні і невеликі осьові навантаження. Для сприйняття великих осьових навантажень вони не рекомендуються, тому що в цьому випадку навантажений тільки один ряд кульок і вантажність підшипника знижується.

а) б) в)
Рис.4. Шарикопідшипники радіальні дворядні сферичні типів
а) – 1000; б) – 111000; в) – 11000
При коливальних рухах сферичні підшипники працюють краще, ніж радіальні однорядні. Підшипники цього типу фіксують положення вала щодо корпусу в двох осьових напрямках. Завдяки здатності самовстановлюватися вони допускають неспіввісність посадкових місць (перекоси до ). При установці в одній опорі двох підшипників вони самовстановлюватися не можуть. При установці вала на трьох і більше підшипниках усі центри розточень посадкових місць, щоб уникнути перевантажень, повинні лежати на одній прямій.
Сферичні шарикопідшипники можуть мати циліндричні (рис.4, а) або конічні (рис.4, б) отвори у середині кільця.
Підшипники з конічними отворами, скомплектовані з закріпленими втулками (рис.4, в), забезпечують можливість монтажу підшипників (наприклад, для сільськогосподарських і текстильних машин, вентиляторів тощо) на гладкі вали без заплічок і оброблені під підшипники нормального класу точності.
Сепаратори цих підшипників, як правило, виготовляють штампованими і тільки в підшипниках великих розмірів, що випускаються в малих кількостях, і в підшипниках високої точності застосовують масивні, переважно латунні, сепаратори .
2.3 Роликопідшипники з короткими циліндричними роликами

Роликопідшипники з короткими циліндричними роликами сприймають тільки радіальне навантаження, лише деякі з них додатково сприймають короткочасні невеликі осьові навантаження, фіксуючи вал в осьовому напрямку (рис.5). Їхня вантажність складає в середньому 1,7 від вантажності кулькових радіальних. За швидкохідністю ці підшипники майже не поступаються радіальним однорядним кульковим підшипникам, вони вимагають точної співвісності посадкових місць. При відсутності співвісності виникає тиск роликів на доріжки кочення, що різко знижує термін служби підшипників.

а) б) в) г) д)

е) ж) з) і) к)
Рис.5. Роликопідшипники с короткими циліндричними роликами типів
а — 2000; б – 12000; в –32000; г – 42000; д – 92000; е – 52000;
ж – 62000; з – 102000; і – 3182000; к — 3282000
Роликопідшипники з короткими циліндричними роликами мають різну конструкцію в залежності від наявності і розташування бортів на зовнішніх і внутрішніх кільцях. Є вісім стандартних різновидів цих підшипників; передбачається також застосування підшипників з циліндричними і конічними отворами внутрішніх кілець. Крім того, стандартизовані підшипники без одного з кілець.
Як і кулькові, ці підшипники випускають зі штампованими або масивними сепараторами (останні звичайно центруються за двобортним кільцем).
З конструктивних матеріалів для масивних сепараторів використовують звичайно латунь, бронзу, низьковуглецеву і графітизовану сталі. Масивні сепаратори можуть бути з циліндричними фрезованими вікнами і з приставними шайбами або цільними з вікнами для роликів, виготовлених методом протягування.
Для зниження пружкових напружень застосовують ролики зі скосами або ролики, що мають випуклий профіль утворюючої поверхні кочення. Підшипники цієї групи (рис.5, а-з) застосовують в електродвигунах, газових турбінах, швидкісних вентиляторах і інших машинах, для коротких валів, а також як “плаваючі” опори.
Спеціальну групу представляють дворядні роликопідшипники з короткими циліндричними роликами типу 3182000 і 3282000 (рис.5, і, к). Особливістю цих підшипників є розташування роликів, осі яких мають зсув відносно роликів в іншому ряді. Ця обставина, а також велике число роликів сприяють створенню підвищеної жорсткості підшипників у радіальному напрямку.
Конічний отвір внутрішнього кільця підшипників (рис.5, і) дозволяє забезпечити при монтажу малі радіальні проміжки і навіть створити радіальний попередній натяг, що важливо для шпинделів токарних, фрезерних і шліфувальних верстатів.

2.4 Роликопідшипники радіальні сферичні дворядні

Роликопідшипники радіальні сферичні дворядні (рис.6) мають підвищену радіальну вантажність у порівнянні з підшипниками інших типів. Вони здатні компенсувати значну неспіввісність і прогини вала, а також сприймати комбіноване навантаження (осьова вантажність складає 25% невикористаного припустимого навантаження). Однак установлювати їх для роботи під чисто осьовим навантаженням не рекомендується, тому що в цьому випадку працює тільки один ряд роликів і, отже, вантажність підшипника не використовується цілком.
Підшипники фіксують вал в осьовому напрямку в обидва боки в межах наявних осьових проміжків. При установці в опорі двох підшипників поруч властивість самоустановлюваться губиться.
Сферичні роликопідшипники випускаються з несиметричними роликами, а також із симетричними роликами і буртиком, що плаває, на внутрішньому кільці. Останні мають підвищену вантажність на 20-30% у порівнянні з підшипниками з несиметричними роликами. Застосування підшипників із симетричними роликами є кращим у високонавантажених вузлах машин і механізмів.

а) б) в) г)
Рис.6. Роликопідшипники радіальні сферичні дворядні типів
а – 3000; б – 113000; в –13000; г -53000

Поряд з підшипниками, що мають циліндричний отвір внутрішнього кільця, випускають підшипники з конічним отвором. Їх монтують на конічну частину вала, на закріплену чи закріпно-стяжну втулку для кінцевих опор.
Сферичні підшипники звичайно встановлюють на довгих валах, здатних на значні вигини, чи в опорах окремих корпусів. Підшипники з закріпними втулками (рис.6, в) монтують на гладких багатоопорних валах для сприйняття радіальних навантажень. Підшипники з конічними отворами, а також підшипники на закріпно-стяжних втулках, як правило, ставлять на кінцевих опорах валів або осей. Наявність конічного отвору полегшує їхній монтаж і демонтаж.
Сферичні роликопідшипники застосовуються в опорах насосів, потужних вентиляторів, лісопильних рам, гребних валів і інших машин, де діють великі радіальні навантаження і неминуча неспіввісність посадкових місць.

2.5 Роликопідшипники голчасті

Роликопідшипники голчасті мають при мінімальних габаритах максимальну радіальну вантажність (рис.7).
Осьові навантаження голчасті радіальні підшипники не сприймають. За допустимими частотами обертання голчасті підшипники поступаються звичайним роликопідшипникам, але добре працюють в умовах коливання одного з кілець навіть при великій швидкості коливання. Ці підшипники чутливі до прогинів і неспіввісності посадкових місць.

а) б) в)
Рис.7. Роликопідшипники голчасті типів
а – 74000; б – 940; в – 804000
Голчасті роликопідшипники випускаються наступних конструктивних різновидів комплектні з нагостреними внутрішніми і зовнішніми кільцями без сепаратора (рис.7, а); з нагостреними зовнішніми кільцями без внутрішніх кілець; зі штампованим зовнішнім кільцем (рис.7, б); з нагостреним глухим зовнішнім кільцем – карданні (рис.7, в); без кілець, у яких голки укладені в нагострений чи штампований сепаратор.
Підшипники з голчастими роликами застосовують у вузлах, що повинні забезпечити компактність у радіальному напрямку, і у вузлах з коливальним рухом. У вузлах з дуже обмеженими радіальними габаритами установлюють вільні голки або голки, укладені в сепаратор. Доріжками кочення служать відповідно оброблені поверхні вала і корпуса, що мають твердість не нижче HRC60.
Голчасті підшипники застосовуються для установки на поршневих і шатунних пальцях, бурових станках-гойдалках, опорах кривошипно-шатунних і кулісних механізмів, карданах і коробках зміни швидкостей автомобілів, сергах ресор, вузлах фрезерних верстатів тощо.

2.6 Роликопідшипники з крученими роликами

Роликопідшипники з крученими роликами сприймають тільки радіальні навантаження, не фіксуючи вал в осьовому напрямку (рис.8). Вони можуть сприймати ударні навантаження, мало чутливі до забруднення. У порівнянні з підшипниками із суцільними циліндричними роликами вони мають приблизно вдвічі меншу вантажність і можуть працювати тільки при невеликих частотах. Тому підшипники цього типу безперспективні; їхнє застосування скорочується.

а) б) в) г) д)
Рис.8. Роликопідшипники з крученими роликами типів
а – 5000; б – 35000; в – 45000; г – 65000; д – 15000
Підшипники з крученими роликами можуть бути комплектними з зовнішніми і внутрішніми кільцями і сепараторами (рис.8, а) чи з зовнішнім кільцем і сепаратором (рис.8, б); при цьому зовнішнє кільце може бути штампованим розрізним (рис.8, в) чи складатися тільки із сепаратора з роликами (рис.8, г). Для полегшення монтажу і демонтажу, а також запобігання провертання внутрішнього кільця деякі підшипники випускають з подовженим внутрішнім кільцем, що має паз для закріплення його на валу (рис.8, д).
Підшипники з крученими роликами застосовують у тихохідних вузлах, що не вимагають точності обертання (вузлах сільськогосподарських машин і комбайнів, у невідповідальних вузлах тракторів, на трансмісійних валах металургійного устаткування тощо).
2.7 Кулькові підшипники радіально-упорні

Кулькові підшипники радіально-упорні призначені для сприйняття радіального й осьового навантаження, величина якого визначається кутом контакту (рис.9).

а) б) в) г) д)
е) ж) з) і)

к) л) м) н)
Рис.9. Кулькові підшипники радіально-упорні типів
а- 6000; б – 36000, 46000, 66000; в – 116000; г – 126000, 176000, 276000;
д – 236000,246000, 266000; е – 336000, 346000, 366000;
ж – 436000, 446000,466000; з – 36000К; і – 56000; к – 86000; л – 356000; м – чашковий; н – 506000
Зі збільшенням кута контакту осьова вантажність зростає за рахунок зменшення радіальної (табл.2), а гранична швидкохідність підшипника внаслідок підвищеного ковзання знижується на 25%.
Тільки радіально-упорні підшипники з невеликим кутом контакту ( ) за швидкісними можливостями не поступаються радіальним однорядним кульковим підшипникам.

Таблиця 2
Кут контакту й осьова вантажність радіально-упорних підшипників

Тип підшипника

Осьова вантажність, % від невикористаного допустимого радіального навантаження

36000; 236000; 336000
12
До 70

46000; 246000; 346000
26
До 150

66000;266000; 366000
36
До 200

Радіально-упорні однорядні підшипники типів 36000,46000,66000 здатні сприймати осьове навантаження тільки в одному напрямку, тому для фіксації вала в обидва боки вони, як правило, встановлюються по два підшипники на вал в опору. Інші підшипники (крім підшипників, представлених на рис.9, ж, м, н) здатні сприймати осьове навантаження в двох напрямках.
Сепаратори підшипників можуть бути штампованими або точеними з кольорових металів чи текстоліту. Центрування масивних сепараторів у більшості випадків виконують за бортиками внутрішніх кілець. Останнім часом широко застосовують радіально-упорні підшипники, сепаратори яких центруються за бортиками зовнішніх кілець (рис.9, з), що є більш доцільним для швидкісних вузлів, тому що поліпшується змащення місць тертя сепаратора об кільце, сепаратор у процесі роботи самобалансується, знижується барботаж мастила. Підшипники цього типу і підшипники з кутом контакту 150 призначені для опор з підвищеною частотою обертання.
Підшипники типу 6000 (рис.9, а) мають зйомне зовнішнє кільце, що дозволяє робити роздільний монтаж внутрішніх і зовнішніх кілець. Радіально-упорні підшипники, одне кільце яких роз’ємне (рис.9, в, г), можуть мати у двох, трьох або чотирьох точках контакт кульок з кільцями. Наявність розрізного кільця дозволяє застосувати цільний точечний сепаратор і встановити максимальне число кульок. Ці підшипники точно фіксують вал в осьовому напрямку.
Здвоєні підшипники (рис.9, д, е, ж) спеціально підбираються для рівномірного розподілу діючого навантаження між підшипниками комплекту. При парній установці можна здійснювати попередній натяг, що різко підвищує жорсткість і точність обертання опори.
До групи радіально-упорних підшипників відносяться чашкові підшипники (рис.9, м, н), які широко застосовуються в приладобудуванні. Ці підшипники випускають із зовнішнім діаметром від 1 мм.
Радіально-упорні шарикопідшипники використовують у шпинделях металорізальних і деревообробних верстатів, у малих електродвигунах, центрифугах, черв’ячних редукторах, приладах тощо.

2.8 Конічні роликопідшипники

Конічні роликопідшипники призначені для сприйняття радіальних і осьових навантажень (рис.10). Здатність сприймати осьові навантаження залежить від кута конусності зовнішнього кільця. При його збільшенні осьова вантажність зростає, при цьому зменшується радіальна (табл.3).
Таблиця 3
Осьова вантажність конічних роликопідшипників

Тип підшипника
Осьова вантажність, % від невикористаного допустимого радіального навантаження

7000; 67000
До 70

27000
До 150

97000
До 40

77000
До 20

Допустимі частоти обертання конічних роликопідшипників у порівнянні з підшипниками, які мають циліндричні ролики, значно нижчі, вони приблизно такі ж, як у сферичних роликопідшипників. Конічні роликопідшипники розйомні, що дозволяє робити роздільний монтаж і демонтаж зовнішніх і внутрішніх кілець.
Поряд з основною конструкцією (рис.10, а) випускають роликопідшипники наступних різновидів
1. З упорним бортом на зовнішньому кільці (рис.10, б), наявність борта дозволяє робити наскрізне розточення корпусу, не створюючи в ньому заплічок;
2. З великим кутом конусу зовнішніх кілець (рис.10, в), вони добре працюють при великих осьових навантаженнях;
3. Дворядні (рис.10, г);
4. Чотирирядні (рис.10, д)
Однорядні підшипники (рис.10, а) повинні для фіксування положення вала встановлюватися парно.
Дво- і чотирирядні підшипники фіксують положення вала відносно корпусу в осьовому напрямку в обидва боки.

а) б) в) г) д)
Рис.10. Роликопідшипники конічні типів
а – 7000; б – 6700; в – 27000; м – 97000; д – 77000
Під час монтажу і в процесі експлуатації однорядних конічних підшипників потрібне ретельне регулювання осьових проміжків. При цьому необхідно уникати дуже малих чи, навпаки, надмірно великих проміжків, які можуть привести до неприпустимого підвищення робочої температури і навіть руйнування деталей підшипника.
Однорядні конічні роликопідшипники застосовують у колесах літаків, автомобілів, вагонеток і кранів, на катках гусеничних тракторів, у циліндричних редукторах середньої і великої потужності, а також у черв’ячних редукторах, коробках передач, у металорізальних верстатах.
Під час монтажу дворядних і чотирирядних конічних роликопідшипників не потрібне регулювання проміжків. При утворенні в процесі експлуатації великих проміжків їх зменшують підшлифовкою дистанційних кілець.
Дворядні конічні роликопідшипники використовують у потужних редукторах, в опорах барабанів і інших важконавантаженних вузлах. Чотирирядні конічні роликомідшипники застосовуються в основному для опор валів прокатних станів.
2.9 Упорні кулькові підшипники

Упорні кулькові підшипники можуть сприймати тільки осьові навантаження одинарні (рис.11, а) – в одному напрямку, подвійні (рис.11, б) – у двох напрямках.

а) б)
Рис.11. Кулькові підшипники упорні
а – одинарні; б – подвійні
Граничні частоти обертання упорних підшипників обмежені, тому при підвищених значеннях частоти обертання й особливо на горизонтальних валах застосовувати їх не рекомендується. У цьому випадку доцільно встановлювати радіальні однорядні кулькові підшипники зі збільшеними внутрішніми проміжками, при великих навантаженнях — радіально-упорні кулькові чи роликові підшипники. Упорні кулькові підшипники можуть виготовлятися з підкладними сферичними кільцями.
Сепаратори упорних підшипників можуть бути штампованими з листової сталі, масивними з бронзи й антифрикційної або звичайної сталі.
Упорні кулькові підшипники застосовують у тихохідних редукторах (наприклад, черв’ячних), для гаків кранів, засувок поворотних пристроїв тощо.

2.10 Упорні роликопідшипники

Упорні роликопідшипники можуть сприймати великі осьові навантаження, а деякі з них і невеликі радіальні (рис.12).

Рис.12. Роликопідшипники упорні типів
а – 9000; б – 19000; в — 39000
Швидкохідність цих підшипників низька, тому при великих осьових навантаженнях і значній частоті обертання замість них застосовують радіально-упорні підшипники з великим кутом контакту.
Співвідношення вантажності і швидкохідності основних типів підшипників наведені в табл.4.
Упорні роликопідшипники підрозділяються за формою роликів на три види
1. З циліндричними роликами (рис.12, а) – з одним коротким чи декількома роликами різної довжини в кожному гнізді сепаратора, що необхідно для зменшення неминучого ковзання роликів, обумовленого різницею лінійних швидкостей за довжиною ролика;
2. З конічними роликами (рис.12, б), вершини конусів роликів перетинаються звичайно в одній точці на осі підшипника. Ці підшипники можуть мати обидва кільця з бортами або одне кільце з бортом, інше – плоске;
3. З бочкоподібними роликами (рис.12, в), здатними сприймати поряд з осьовими, невелике радіальне навантаження; для створення надійної масляної плівки між бортом і сферичними торцями роликів використовують рідкий мастильний матеріал.
Таблиця 4
Вантажність і швидкохідність основних типів підшипників

Тип підшипника
Умовні позначення
Вантажність
Гранична частота обертання, об/хв.

1
2
3
4

Кулькові підшипники радіальний однорядний сферичний дворядний
00000 1000
1* 0,8
1* 0,9

Роликопідшипник з короткими циліндричними роликами сферичний дворядний
2000 3000
1,5 2,0
1 0,7

Кульковий підшипник радіально-упорний
36000
1,2
1

Роликопідшипник конічний однорядний дворядний чотирирядний
7000 97000 77000
2,0 3,8 7,2
0,7 0,6 —

Кульковий підшипник упорний
8000

0,3

* За одиницю прийняті радіальна вантажність і гранична частота обертання радіальних однорядних підшипників 00000, що мають ті самі радіальні розміри.
Сепаратори упорних роликопідшипників виготовляють з кольорових металів і сталей.
Упорні роликопідшипники використовують у глобоїдних редукторах, натискних пристроях прокатних станів, столах металорізальних верстатів тощо.

Література
1. Бейзельман Р.Д., Цыпкин Б.В., Перель Л.Я. Подшипники качения. Справочник.- М. Машиностроение, 1975.-572 с.
2. Ковалев М.П., Народецкий М.З. Расчет высокоточных шарикоподшипников. -М. Машиностроение, 1980.-373 с.
3. Опоры осей валов машин и приборов /Н.А. Спицин, М.М. Машнев, Е.Я. Красковский и др.-Л. Машиностроение, 1970.-520 с.
4. Подшипники качения. Каталог-справочник.-М. НИИНавтопром, 1972.-465 с.
5. Подшипники качения Справочник-каталог /Под ред. В.Н. Нарышкина и Р.В. Коросташевского.-М. Машиностроение, 1984.-280 с., ил.
6. Спицин Н.А., Яхин Б.А., Перегудов В.Н. Расчет и выбор подшипников качения. Справочник.-М. Машиностроение, 1974.-56 с.
7. Спришевский А.И. Подшипники качения.-М. Машиностроение, 1969.- 632 с.