Аналіз середовища господарської організації

Міністерство освіти України
Київський національний економічний Університет
Кафедра менеджменту
Реферат з дисципліни “Стратегічне управління”
“Аналіз середовища господарської організації”
Роботу виконав
Студент вечірнього факультету
5 курс, спеціальність 8103 гр.2
Роботу перевірив
Київ

План.
1. База виробничої практики
2. Аналіз зовнішнього середовища організації
3. Аналіз проміжного середовища
4. Аналіз внутрішнього середовища та SWOT-аналіз.
5. Місія підприємства.
6. Джерела

1. Загальна характеристика організаціі.

ВАТ пивзавод «Рогань» — акціонерне товариство по виробництву пива, питної води,безалкогольної та слабкоалкогольної продукції. Воно — одне з найбільших підприємств України устатковане найновішим сучасним обладнанням. Проектна потужність заводу — 10 млн. дал пива на рік. У грудні 1989 року була випущена перша продукція пивзаводу — безалкогольні прохолоджувальні напої. З 1998 року ВАТ «Пивзавод «Рогань» почало виробництво слабоалкогольних напоїв.
Крім основної діяльності товариство займається організацією та здійснення оптово-роздрібної торгівлі, сервісним та гарантійним обслуговуванням різних видів техніки та апаратури, розробкою програмного забепечення та комп’ютерізації процесів виробництва, будівельними та ремонтно-будівельними, столярними роботами. Наприкінці 2000 року Бельгійська компанія з виробництва пива «Інтербрю» придбала 86,4 % акцій ВАТ «Пивзавод «Рогань.» В 2001 році ця компанія володіла 87,08 %. Бельгійська компанія «Інтербрю» — друга компанія у світі з виробництва пива. На Україні вона володіє контрольним пакетом акцій, крім ВАТ «Пивзавод «Рогань», також ще Миколаївського пивзаводу «Янтар» та Чернігівського пивзаводу «Десна».

Основні види продукції,що виробляє ВАТ «Пивзавод «Рогань»
1)пиво «Слобожанське» «Монастирське» «Монастирське темне» «Веселий монах» «Українське світле» «Золота ера» «Княже» «Студент» «Оригінальне» «Рогань безалкогольне» «Парламентське»
2) безалкогольні напої «Лимонад» «RC-кола» «Оранж» «Зелене яблуко» «Яблуко» «Дюшес» «Тропик» «Маракуя» «Тоник плюс» «Дитяче шампанське» питна вода із свердловини
3) слабоалкогольні напої «Джин-тонік» «Ром-кола» «Вермут-лимон» «Бренді-кола».

2. Анализ факторов зовнішнього середовища
та їх вплив на ВАТ «Рогань”.

Зовнішнє середовище — це сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість організації і на які організація не може впливати взагалі або має незначний вплив.

Група факторів
Фактор
Вияв
Можливі відповідні дії ВАТ

Зміни у доходах населення
“-“ Зменшення продаж.
— Зменшення ціни; — Зміна асортименту; — Скорочення виробництва;

Вільне ціноутворення
“+”,«–» Розвиток конкуренції між підприємствами.
— Розробка збалансованої торгівельної політики;

Масштаби економічної підтримки окремих галузей економіки
“+“ возможность уменьшения себестоимости; “-“ развитие нечестной конкуренции из-за користування окремими суб’єктами разными пільгами.
— Знаходження більш дешевих ресурсів для виробництва; — Развитие ассортимента

2. П О Л І Т И Ч Н І
Державна податкова політика
Ускладнення роботи в наслідок змін в податковій політиці держави
— Пристосування до змін у податковій політиці шляхом , вдосконалення технологій составления звітності тощо.

Рівень протекціонізму
Збільшення або зменшення рівня оподаткування імпортних конкурентных товарів
— Зміна ціни; — Лобіювання на законодавчому рівні інтересів національних виробників;

Рівень корупції державних структур
“+” возможность применения методов нечестной конкуренции; “-”При високому рівні корупції уменьшается планово стратегическая стабильность бизнеса.
— Пристосування до сформованого ситуації — чи протидія їй, у залежності від рівня витрат і шансів на успіх.

3. П Р А В О В І
Недосконалість податкового законодавства
“+” Поява можливості ухилення від сплати податків “-“Ускладнення роботи ВАТ через нечіткість, незрозумілість та можливі протиріччя в окремих моментах законодавства;
— Використання складних схем ведення діяльності для зменшення витрат;

4. Т Е Х Н О Л О Г І Ч Н І
Низкий рівень науково технічного прогресу.
“-“ Зменшення конкурентноздатності ;
— Своєчасна модернізація производства

3. АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ОТОЧЕННЯ
ТА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В ГАЛУЗІ.
Проміжне середовище — це сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість організації і на які вона може впливати через встановлення ефективних комунікацій.
Таблиця 1.2.

Параметри
Оцінка (за 10- бальною шкалою)

1. Можливий показник зростання галузі
5

2. Легкість входження нових фірм у галузь
9

3. Інтенсивність конкуренції в галузі
9

4. Рівень використання товарів-субститутів
3

5. Рівень впливу покупців і власників торгівельної мережі
9

6. Рівень технологічності в галузі
5

7. Показник інноваційної діяльності в галузі
3

4. Аналіз внутрішнього середовища організації.
Внутрішнє середовище організації — це сукупність факторів, які формують її довгострокову прибутковість і перебувають під безпосереднім контролем керівників та персоналу організації.
Аналіз внутрішнього середовища підприємства має здійснюватися з урахуванням тенденцій, що склалися в зовнішньому середовищі. У процесі цього аналізу перевіряється вся система господарювання підприємства та окремих його підсистем щодо реалізації можливостей, які зовнішнє середовище надає підприємству, а також вживаються заходи щодо запобігання й послаблення загрози його існуванню, тобто виявляються сильні та слабкі сторони з оцінкою ймовірності реалізації перших і подолання останніх.
СИЛЬНІ ТА СЛАБКІ СТОРОНИ ПІДПРИЄМСТВА
Таблиця №3.

Аспект середовища
Сильні сторони
Слабкі сторони

1.Операційна система
Швидко діюча система
Обмеженість діяльності ЕОМ.

2. Персонал
Добре обізнаний у спеціфіці діяльності фірми;
Недостатня кваліфікація молодих спеціалістів;

3. Маркетинг
Сильна позиція у спеціфічних ринкових сегментах; Высокий рівень розвитку marketing-mix
Розміри підприємства надто малі , щоб впливати на ринкову ситуацію.

4. Менеджмент
Знання про найважливіші стратегічні групи.
— Недостатньо обгрунтотвані стратегічні дії; — Недостаточный рівень розвитку аналітичних підсистем;

5.Фінанси
Стабильные прибутки від діяльності
— Певна циклічність діяльності, нерівномірність отримання прибутків; — Недостаточные обсяги інвестицій;

Тепер на основі інформаціх про сильні та слабкі стоорони діяльності підприємтсва побудуэмо матрицю SWOT-аналізу, що дає змогу проаналізувати становища підприємства і можливі шляхи його розвитку.
5. Місія підприємства
Місія — мета, задля якої існує організація.
Місія тісно пов’язана з такими категоріями, як «бачення» розвит­ку фірми, «філософія існування фірми» тощо, і майже завжди є особистим поглядом керівників найвищого рівня на перспективу розвитку підприємства.
Управлінська цінність формулювання місії полягає у визначенні довгострокової орієнтації підприємства та основних рішень стосовно узгоджених дій з реалізації «бачення» його розвитку.

МІСІЄЮ ВАТ «пивзавод «Рогань» є збільшення обсягів прибутку та підвищення соціального рівня персоналу; через виробництво та реалізацію слабкоалкогольних напитков; з метою розвитку підприємства.

7. Джерела
1. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Ратушний Ю.М. “Стратегічне управління”, КНЕУ 2001
2. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Ратушний Ю.М. “Стрратегічне управління”, КНЕУ, 1999

SWOT-аналіз ВАТ «пивзавод «Рогань»

Зовнішнє середовище

Можливості (шанси) 1) Розширення виробництва для задоволення потреб споживачів; 2) Вхождження у нові ринки; 3) Поліпшення законодавства;
Загрози 1) Постійні зміни у нормативному регулюванні; 2) Велика ймовірність розвітку та виникнення нових конкурентів; 3) Зростання збуту товарів-замінників;

Внутрішнє Середовище
Сильні сторони 1) наявність кваліфікованих кадрів; 2) налагоджена функціональна система управління з досить глибоким розподілом праці; 5) Высокий рівень розвитку marketing-mix 6) Наявність жорсткої виробничої дисципліни у колективі;
Заходи 1) Збільшення прибутків за рахунок збільшення обсягів продажу; 2) Розробка нових галузей діяльності компанії; 3) Науково-технічні дослідження; 4) Впровадження новітніх технологій;
Заходи 1) Пошук стратегій протистояння можливим конкурентам; 2) Лобіювання інтересів компанії на законодавчому рівні; 3) Більш доскональне вивчення можливостей існуючої законодавчої бази.

Слабкі сторони 1) Недостаточный рівень розвитку аналітичних підсистем; 2) Брак коштів на розробку та впровадження нових технологій; 3) Неможливість досить швидкого пристосування до змін у податковому законодавстві;
Заходи 1) Впровадження новітніх технологій виробництва, що знизять собівартість продукції і підвищать її якість. 2) Вдосконалення системи планування й аналізу даних.
Заходи 1) Покращення якості продукції за низької собівартості; 2) Более привлекательная рекламма. 3) Задоволення спеціфічних потреб споживачів.

«