Теоретичні аспекти рекламування через канал Інтернет-комунікацій

Теоретичні аспекти рекламування через канал Інтернет-комунікацій

План
1.1 Сутність і види Інтернет-реклами
1.2 Види Інтернет-реклами. Принципи і особливості кожного з них
1.3 Чинники, що впливають на вартість розміщення реклами в мережі Інтернет
1.4 Принципи оформлення сайту як одного із засобів Інтернет-реклами
Висновки
Додатки
Список використаних джерел

Теоретичні аспекти рекламування через канал Інтернет-комунікацій
1.1 Сутність і види Інтернет-реклами
У світі все пов’язано. Світ — це ситсема. Та існує ще один світ, який створили люди 1969 року, коли чотири університетські центри США — Каліфорнійський університет Лос-Анджелеса, Каліфорнійський університет Санта-Барбари, Стенфордський дослідницький інститут і Університет штату Юта вперше об’єдналися в одну мережу і зробили Інтернет. [2]
Інтернет — це віртуальний світ, який завжди он-лайн. Він теж являється системою, вона називається World Wide Web (всесвітнє павутиння), яка з’явилася і розвивається як мільтимедійна технологія Інтернету.
Internet є першою реалізацією опосередкованого комп’ютерами гіпермедійного середовища, що має унікальні можливості для реклами і виступає в ролі двох основних елементів
• по-перше, Internet — новий засіб комунікації, що має вигляд комунікаційної моделі від багатьох— багатьом», в основі якої лежить pull-модель одержання інформації споживачами. Крім того, Internet є гіпермедійним способом надання інформації, що значно відрізняється від традиційних засобів масової інформації інтерактивною природою, високою гнучкістю і можливістю масштабування;
• по-друге, Internet — глобальний віртуальний електронний ринок, який не має жодних територіальних чи тимчасових обмежень. На цьому ринку можна зробити інтерактивну купівлю товарів і значно змінити можливості фірм у просуванні товару.
Інформацію в WWW можна розміщувати як на власному сервері, так і використовуючи простір, наданий за платню власником серверу. Формою такого розміщення являється веб-сторінка. Фізично вона являє собою HTML-фaйл і може містити у собі текст, ілюстрації та інші різноманітні веб-елементи. Сукупність веб-сторінок, об’єднаних по змісту, навігаційно і фізично, що знаходяться на одному сервері, утворюють веб-сайт. [1. с. 374].
Використання мережі Internet у ролі одного з елементів системи маркетингу може вплинути на позитивний імідж фірми і на поінформованість споживача про товари і послуги. Фірма може задіяти ресурси Internet у таких елементах комплексу маркетингу
1. Реклама. Набір можливостей прямої реклами товарів і послуг засобами Internet містить розміщення інформації про товар на власному Web-сервері, розміщення реклами на інших серверах, розсилання електронних листів; участь у телеконференціях. Особливістю реклами в Internet є необхідність проведення додаткової реклами власного Web-сервера. Можна виокремити три основні способи пошуку і відвідання Web-сервера фірми
• сервер може бути виявлений за допомогою пошукових машин;
• на сервер можна потрапити за допомогою гіпертекстових посилань;
• про сервер можна довідатися з інших джерел інформації, в тому числі традиційних (газети, журнали, радіо тощо).
Виходячи з цього рекламна кампанія, спрямована на оповіщення користувачів Internet про Web-сервер фірми-рекламодавця, може здійснити такі заходи
• реєстрація сервера у пошукових системах;
• розміщення безкоштовних посилань у Web-каталогах;
• розміщення посилань у «Жовтих сторінках»;
• реєстрація на тематичних Web-серверах;
• розміщення посилань на інших серверах;
• публікація на інших серверах матеріалів, які містять посилання на сервер;
• розміщення платних рекламних оголошень на добре відвідуваних серверах;
• участь у телеконференціях; використання списків розсилання;
• використання імені сервера в усіх видах рекламної продукції компанії і при використанні традиційних видів реклами.
2. Зв’язки з громадськістю. У WWW можуть бути опубліковані прес-релізи або подана поточна інформація для акціонерів. WWW може бути ефективно використана в кризових ситуаціях, коли фірма має потребу в терміновій реакції на ринкову ситуацію, при цьому перевагою WWW є можливість оновлення інформації в реальному часі.
3. Підтримка споживачів. Підтримку споживачів можна істотно розширити за рахунок розміщення додаткової публічної інформації у WWW і реалізації механізму додаткового зворотного зв’язку.
4. Розширення інфраструктури підприємства за рахунок застосування Internet. Це може бути як використання технології Internet у внутрішній інфраструктурі підприємства, так і вихід за її межі.
5. Ринкове просування торгової марки компанії.
6. Стимулювання збуту.
7. Проведення маркетингових досліджень. Основні методи й інструменти проведення маркетингових досліджень
• використання пошукових систем, каталогів WWW, тематичних серверів Internet; проведення опитувань;
• анкетування відвідувачів власного Web-сервера;
• дослідження конференцій;
• використання даних опитувань, проведених на інших серверах.
Нині реклама в Internet використовується українськими компаніями здебільшого як елемент комплексу заходів для створення сприятливого іміджу. Недостатній рівень життя населення і недостатній рівень розвитку комунікацій в Україні не дає змоги використовувати мережу для продажу різних категорій товарів і послуг. У зв’язку з цим на сучасному етапі є сенс розглядати рекламу в Internet саме як заходи, спрямовані на формування позитивного іміджу фірми.
До найбільш дієвих і активно застосовуваних в інтернет-галузі напрямах реклами можна віднести наступні види
1. Розміщення інформації в каталогах інтернет-ресурсів.
2. Реєстрація в пошукових системах і пошукове просування.
3. Організація рейтингу.
4. Дошки оголошень і форуми.
5. E-mail – маркетинг.
6. Обмін посиланнями.
7. Партнерські програми.
8. Спонсорство.
9. Банерна реклама.
Розглянемо їх більш докладно у наступному підрозділі.
1.2 Види Інтернет-реклами. Принципи і особливості кожного з них
1. Розміщення інформації в каталогах інтернет-ресурсів
Занесення даних у мережні інформаційні сховища (універсальні та тематичні каталоги, класифікатори, «жовті сторінки», довідники) входить в першу трійку рекламних засобів (разом з реєстрацією в пошукових системах і банерною рекламою), завдяки дії яких цільова аудиторія найчастіше отримує інформацію про шукані товари або послуги.
За структурою Інтернет-каталог являє собою тематичний рубрикатор, який використовує спадну навігаційну ієрархію спочатку йдуть основні розділи каталогу, далі — підрозділи, останні в свою чергу діляться на інші підрозділи і т.д. Процес занесення в базу даних каталогу інформації про сайт рекламодавця не викликає особливих труднощів і проводиться безкоштовно (рідкісний виняток складають вузькоспеціалізовані довідники).
Зазвичай заноситься наступна інформація назва та інтернет-адреса ресурсу, координати для зв’язку, ім’я контактної або відповідального за реєстрацію у каталозі особи, короткий опис сайту, перелік основних ключових слів і пароль для редагування (видалення) реєстраційного запису. Після закінчення терміну перевірки ресурсу модератором (менеджером проекту) каталогу, інформація заноситься (або не заноситься, якщо не відповідає вимогам щодо розміщення інформації в базі даних класифікатора) в каталог.

Рис.1.1. Інтернет-каталог танцювальних сайтів

2. Реєстрація в пошукових системах і пошукове просування
Іншим найефективнішим способом просування Інтернет-ресурсу є реєстрація в пошукових системах. Такі системи працюють на основі спеціальної програми-робота, яка регулярно переглядає безліч сайтів, заносить інформацію про них (ключові слова, опис та ін) в індекси (програмні бази даних), потім через якийсь час переглядає їх повторно і, якщо знову отримана інформація не збігається з тією, що вже є в індексах, оновлює свої дані.
При реєстрації сайту в пошуковій системі потрібно ввести лише адресу та назву ресурсу та іноді контактний е-mail. Далі програма-робот все зробить сама. Проте останнє можливо тільки в тому випадку, якщо складові документи вашого сайту містять так звані мета-визначення — спеціальні інструкції на мові НТМL, які програма-робот переглядає в першу чергу. Якщо такі інструкції опущені, робот зчитує текст, що знаходиться в самій верхній частині сторінки документа, що абсолютно не гарантує, що цей текст відноситься до діяльності організації.
У числі найбільш популярних зарубіжних пошукових систем можна назвати , , , ,. Серед російських , , Аппорт, RUS. Серед українських , , [1.с.375].
У будь-якому підручнику з реклами написано, що ідеальна реклама — це та, яка показується зацікавленому споживачеві в потрібний час і так, щоб вона не виглядала рекламою. Саме це і забезпечує пошукове просування.
Суть пошукового просування полягає в тому, щоб оптимізувати сайт таким чином, щоб він показувався на вищих позиціях в пошукових системах по конкретним (цільовим) запитам. Наприклад, очевидно, що сайт про автомобілі Suzuki буде цікавий тим відвідувачам які шукають інформацію за запитами наприклад Suzuki, автомобілі Suzuki, і т.д. Природно, що подібні люди заздалегідь зацікавлені в інформації, розміщеній на сайті. Таким чином вирішується одна з головних проблем реклами — як зацікавити відвідувача.
Пошукове просування та контекстна реклама кажуть — ніяк, відвідувач ВЖЕ зацікавлений. Треба лише вчасно дати йому необхідну інформацію.
Досягається такий результат різними способами, які можна підрозділити на чесні (по відношенню до правил пошуковиків) і не дуже. Завдяки вдосконаленню технологій пошуку, другий тип просування практично відмирає — дорвеі№, клоакінгІ та інше, що було досить поширеним явищем всього лише 4-5 років тому, – починає сходити нанівець, залишаючи в живих лише порівняно чесні способи просування. Щоправда, «чесно — дешево не буває», тому вартість пошукового просування не знижується. Але воно коштує своїх грошей.
По-перше, через дуже низьку вартість цільового відвідувача. При цьому зацікавленість (нехай навіть і теоретична) користувача у Вашій пропозиції практично гарантується.
По-друге, через відсутність необхідності в постійної підтримки великих рекламних бюджетів.
По-третє, через «ненав’язливість» просування в порівнянні з явною рекламою [6].
1. Організація рейтингу.
Рейтингові служби — це сервіс, що надає більш-менш (залежно від технічної оснащеності такої служби) детальну і достовірну статистичну інформацію про ваш ресурс. Багато каталогів сьогодні, крім простої реєстрації в базі даних, дають можливість власникам сайтів внести свій ресурс в загальний чи тематичний рейтинг. Щоб взяти участь в рейтингу, потрібно заповнити заявку (аналогічна реєстраційній формі в каталогах) та отримати окремий програмний код, який помістивши на сторінках свого сайту, можна побачити, яка кількість відвідувачів була на добу, скільки документів було запрошено і т.д. у вигляді невеликого банера. При натисканні на це зображення можна перейти на більш детальну статистику кількість візитів за певний період, назви запитаних документів, дані по використовуваному відвідувачами програмному забезпеченні, географічному розташуванню та багато іншого.
Думка користувача даним видом послуг «До того, як я став дуже активно реєструвати сайт “Я люблю 1С” в усіх каталогах і в рейтингових системах, що мені сподобалися, кількість відвідувачів сайту в робочий день складала близько 50 чоловік. А вже через кілька днів після реєстрації сайту в каталогах посилань кількість відвідувачів збільшилась майже в чотири рази! Ця подія відбулася на початку червня 2007 року. Динаміку збільшення кількості відвідувачів сайту після реєстрації його в каталогах Ви можете бачити на графіку
Посещаемость сайта увеличилась после регистрации в каталогах и рейтингах сайтов

Рис 1.2.Відвідуваність сайта [7].
2. Дошки об’яв та форуми.
Електронні дошки об’яв і форуми являються місцем в Інтернеті, де практично кожен бажаючий має можливість залишити будь-яку інформацію ознайомчого, запрошую чого, рекламного характеру та ін. Даний вид мережевого сервісу являє собою перелік тем, виставлених для обговорення, на які можна залишати коментарі. Дошки об’яв і форуми бувають вузьконаправлені, наприклад, присвячені тільки питанням освіти в Україні, та універсальні, в яких наявний певний рубрикатор.
Розміщення рекламної інформації на дошках об’яв і форумах має багато переваг над іншими засобами просування Інтернет ресурсів. По-перше, даний вид послуги безкоштовний. По-друге, додавання інформації може являтися неодноразовою акцією переважаюча кількість сучасних дошок об’яв і форумів немає жодних лімітів на повідомлення своїх користувачів. Іншими словами, ви можете одне і те саме повідомлення розмістити декілька разів та у різних рубриках до того ж безкоштовно.
3. E-mail – маркетинг.
Використання електронною пошти, що слугує для пересилання інформації коммунікатором на відомі йому електронні адреси отримувачів, являється елементом системи е-mail – маркетинг.
Комунікації за допомогою технології Інтернет-розсилання основані на існуванні в Мережі файлів, які містять адреси користувачів, зацікавлених в отриманні інформації з конкретних, цікавлячих їх питаннях. Для підключення до конкретного списку розсилання необхідно внести свою електронну адресу в подібний файл. Участь у списках розсилання дозволяє їхньому учаснику отримувати інформацію з цікавлячої інформатора проблеми і у той самий час, направляти всім учасникам дані, в розповсюдженні яких зацікавлений комунікатор.
Дуже важливою умовою використання в якості інструмента електронної пошти є початкова згода адресата отримувати рекламні звернення по даному каналу від конкретного рекламодавця. В іншому випадку відправник кваліфікується як спамер із серйозними проблемами з точки зору ділової репутації і навіть з можливим залученням до кримінальної відповідальності відповідно до норм законодавства окремих країн.
За оцінками представників американських компаній, які займаються е-mail-маркетингом, об’єм ринку таких послуг склав у 2007 р. приблизно $2,9 млрд. Ця оцінка зроблена з урахуванням не тільки медійної і контекстної реклами в інформаціонних розсилках, але і доходів, отриманих при використанні інших маркетингових інструментів електронної пошти [4].
Багато хто із західних експертів стверджує, що відсоток відгуків на електронні листи часом буває набагато вищий, ніж на банерну рекламу або повідомлення в форумах. Дійсно, при вмілому використанні і раціональному підході до даного механізму, е-mail-маркетинг може стати потужним і досить ефективним засобом просування в Інтернеті.
4. Обмін посиланнями.
Обмін посиланнями зазвичай здійснюється на договірній безкоштовній основі між схожими за тематикою з Інтернет-сайтами. Наприклад, коли відвідувачі одного сайту хочуть дізнатися інші ресурси, аналогічні даним, вони заходять в особливий розділ, звичайно називаний «Корисні посилання» або «Друзі сайту».
На відміну від систем банерного обміну, облік переходів і статистика такої реклами не ведеться, однак обмін посиланнями часом дає більш високі результати, ніж банери.
5. Партнерські програми.
Наявність рекламного тексту на чужих сайтах — не рідкість і не новинка. В усякому разі на Заході цей вид мережевої реклами розвинений вже давно і поширений майже повсюдно. Там цей вид найчастіше називають партнерської програмою. Така програма передбачає реєстрацію в системі та отримання імені входу з паролем, а далі користувач час від часу (в залежності від типу партнерської програми) отримує текстові рекламні повідомлення з певним посиланням, які він повинен помістити на сторінках вашого ресурсу. Діє програма так само, як і система банерообміну підраховується кількість переходів по текстовим посиланням на ресурсі користувача. Партнер залучає на сайт продавця користувачів і отримує за це певну винагороду. Можливі варіанти винагороди фіксована сума грошей, відсоток від продажу, бонуси і т.п. В Росії одними з перших промоутерів цього виду реклами в Інтернеті був Артемій Лебедєв зі своєю текстовою банерною системою.
Скорочена назва партнерських програм — партнерки. Партнерки можна розділяти по типу
• оплата за продаж (CPS);
• оплата за дію (CPA);
• оплата за клік (CPC);
• оплата за показ (CPI);
• багаторівневі партнерки.
Окремо хотілося б виділити багаторівневі партнерські програми. Такі партнерки дозволяють вибудовувати цілі мережі за рахунок того, що партнери отримують дохід не тільки від приведених користувачів, але й від приведених партнерів. Довжина ланцюжка партнерів обмежується правилами партнерської програми. Саме ці партнерські програми приносять найбільший дохід.
Кращими партнерськими програмами Інтернету вважають
SEOzavr, UniPlace, CMC-partner, Vladvin, TurboBit [5].
8. Спонсорство.
Цей вид мережевої реклами, на жаль, не користується великою популярністю у нас в країні. І даремно, так як спонсорські акції в Інтернеті приховують великі можливості розвитку, отримання вигоди та проведення іміджевої реклами (брендинг). Механізм проведення такої акції аналогічний спонсорським діям в бізнес-моделі, поширеної у реальному житті організація вирішує провести якийсь захід (відкриття нового сервісу, технічне переоснащення, організація розпродажів тощо) і з цією метою просить іншу організацію виступити в якості спонсора і покрити всі або частину витрат на планований захід. Натомість вона готова на своєму сайті протягом якогось часу і з якоюсь частотою показувати рекламу (текстову або графічну) цього спонсора.
Даний вид реклами гарний тим, що він не обмежує спонсора рамками стандартів і форматів рекламних носіїв. У випадку зі спонсорством сам спонсор вирішує, якого формату та розміру буде банер, де його розмістити, як часто його показувати. Іншими словами, він повністю контролює процес показів своєї реклами.
9. Банерна реклама
Один із найстаріших видів інтернет-реклами у мережі. Банер (banner – прапорець) – це графічний елемент певного розміру, що розміщується на веб-сторінках [1.c.376]. Переваги цього способу рекламування сайту були найбільш очевидні на початку ери інтернет-реклами. Перші банерні рекламні кампанії були досить примітивними — простий ручний обмін нестандартизованих рекламними зображеннями з посиланнями між веб-майстрами. Через деякий час сформувався певний стандарт розмірів банерів
1. Банер 468х60 — «велика розтяжка». Один з найстаріших і найбільш популярних типів банерів. Підтримується всіма банерообмінними мережами. Найбільш великий і помітний тип банера, що дозволяє не тільки привернути увагу і зацікавити користувача, а й передати достатню кількість інформації про рекламовану пропозицію.
2. Банер 100х100 — «квадратний банер». Отримав розповсюдження як варіант банера для розміщення в панелях навігації сайтів, але згодом отримав статус стандарту. Підтримується не всіма банерообмінними мережами, але досить популярний при ручному банерообмінні.
3. Маленький банер 88х31 — «кнопка» — банер дуже обмежено підтримується банерообмінними мережами, особливо великими, але став практично стандартом «де-факто»[і] при обміні банерами і посиланнями.
4. Банер 120х60 — «маленький банер» — банер підтримується не всіма банерообмінними мережами, але досить поширений при прямому продажу рекламних площ на сайтах.
5. Банер 234х60 — «половина великої розтяжки». Ситуація аналогічна ситуації з банером 120 на 60.
6. «Вушко» — банер довільної форми з елементами навігації.
Ці стандарти залишаються актуальним до цих пір. Завдяки цій стандартизації з’явилася можливість побудувати найбільш ефективні банерообмінні мережі.
Слід зазначити, що є два види банерного рекламування
1. через банерообмінні мережі;
2. ручне платне розміщення банерів.
1. Банерообмінні мережі з’явилися як логічний наслідок бажання веб-майстрів спростити обмін банерами з метою «перехресного» рекламування своїх ресурсів. У результаті було створено декілька механізмів обміну стандартними банерами, що діють за принципом «покажи чужі банери на своєму сайті, а ми покажемо на чужих сайтах твої». При цьому прибуток банерних мереж складався і складається з якогось відсотка показів (звичайно від 10 до 30), що відводяться під покази комерційних (платних) банерів, залучених банерною мережею. Перші банерні мережі не мали практично ніяких можливостей таргетингу[4] — показувалося «все й для всіх». Проте, зважаючи на незайнятість ринку ефективність подібної реклами була досить висока. Основний показник ефективності банера — CTR (відношення показів до кліків користувача) становив від 2-ох до 10 і навіть більше відсотків. Для порівняння — в сучасних банерних мережах хорошим показником вважається CTR на рівні 1-го відсотка.
Звісно, що разом зі зростанням ринку змінювалися і банерні мережі, пристосовуючись під вимоги фахівців з реклами. Сучасні мережі володіють великими можливостями таргетингу, часто вузькою спеціалізацією, а також широкими можливостями налаштування показів. Є можливість обирати не тільки бажану тематику сайтів, на яких Ви б хотіли бачити свій банер, але і їх географію, час показу і т.д. Все це дозволило банерним мережам залишатися досить конкурентоспроможними.
2. Проте багато хто з рекламних фахівців вважає за краще ручне платне розміщення банерів на ресурсах, які є перспективними в плані отримання цільового трафіку. У цього методу є як свої переваги, так і недоліки. Основна перевага – теоретично набагато більша ефективність, ніж у випадку використання банерообмінних мереж і відсутність необхідності відводити на сайті місце для відкрутки банерів мережі. Недоліки — на порядок більша вартість показів і великі ризики.
Якщо у випадку банерообміну витрати практично дорівнюють нулю (за винятком вартості виготовлення самого банера), то у випадку купівлі показів у мережі вимірюються в одиницях доларів за 1000 показів, тобто у випадку прямої купівля місця під банер витрати можуть бути на порядок більше і вимірюватися не в кліках або показах, а в тимчасових інтервалах. Наприклад, 30 у.о. на день або 200 у.о. на місяць. При цьому можливість повернути гроші за очевидної невдачі рекламної кампанії не представляється.
З іншого боку, ручне відстеження та розміщення банерів може забезпечити більш високий CTR, а деякі майданчики дозволяють і оплату «за клік», при якій Ви платите тільки за відвідувачів. Можна назвати цей спосіб рекламування самим дієвим серед всіх способів банерної реклами. Щоправда, він потребує на порядок більшого бюджету, ніж використання банерообмінних мереж та викуп показів через них.
За відсутності такого рекламного бюджету має сенс звернути увагу на мережі, намагаючись вибирати найбільш потужні та спеціалізовані.
Важливо памятати, що при будь-якому розміщенні банера, неважливо — вручну або за допомогою банерообмінних мереж, величезну роль відіграє його зміст. Саме від того, як банер виглядає і яку інформацію він несе, і залежить у першу чергу його показник CTR. Завдання, які повинен виконувати банер, як рекламний елемент, по суті дуже схожі з завданнями, які покладаються на зовнішню рекламу. (Чи потрібно їх тут писати?)
Такий вид реклами в Інтернеті слід використовувати, якщо Ви хочете, щоб Ваш сайт наповнився новою цільовою аудиторією, або якщо ви обрали для реклами конкретну подію або акцію, то банерна реклама — непоганий вибір. Проте не варто її розглядати як головний і основний спосіб інтернет-маркетингу у випадку, якщо Ваш бюджет обмежений або якщо Ви проводите довгострокову рекламну кампанію. Якщо ж рекламний бюджет дозволяє, банерна реклама може використовуватися і в довгостроковій перспективі. Її перевага тут — найширше охоплення аудиторії та миттєва віддача [8].
1.3 Чинники, що впливають на вартість розміщення реклами в мережі Інтернет
Оплата Інтернет-реклами здійснюється по одній із наступних моделей
— flat fee – вартість за час розміщення;
— CPM – вартість за тисячу показів;
— CPC – вартість за 1000 кліків на рекламу;
— CPV – вартість за 1000 залучених відвідувачів;
— CPA – оплата за конкретну дію покупця (наприклад, за заповнення анкети);
— CPS – вартість за продаж ( у випадку організації Інтернет-магазину ) [9, c. 10].
Отже вартість розміщення буде залежати від моделі оплати наданої послуги. Також на вартість розміщення в Інтернеті впливає хостинг сайту на якому розміщується реклама. Host з англійської означає «головний комп’ютер». Hosting — це технічна послуга з фізичного розміщення сайтів в Інтернет-мережі. При цьому створені сайти або окремі сторінки сайтів фізично переносяться на той комп’ютер мережі, з якого вони будуть доступними для всіх можливих користувачів Інтернету [10]. Ще можна сказати так, хостинг — це розміщення сайту на сервері компаній, що надають дану послугу. Сервера компанії постійно підключені до мережі і працюють без відключень. Як правило, компанії, що надають хостинг, стягують з клієнта абонентську плату. Її розмір не фіксований, а залежить від вибраного тарифного плану [11].
Іноді хостинг буває безкоштовний, але визначення безкоштовний хостинг декілька невірне через те, що господарі хостингу все одно беруть плату, але тільки у вигляді реклами яку відповідно до правил виділення хостингу розміщують на сайті замовника хостингу або яким-небудь іншим способом [10]. Отже від того який буде хостинг, платний чи безкоштовний та від його тарифу також залежить вартість розміщення реклами в мережі Інтернет.
1.4 Принципи оформлення сайту як одного із засобів Інтернет-реклами
Професійний Веб-розробник повинен бути адвокатом відвідувача сайту, захищати його інтереси і гарантувати, що незалежно від складності сайту, користувач завжди зможе знайти те, що йому потрібно.
Основні правила і принципи оформлення сайту
1. Правило 7 ± 2.
Можливості мозку при обробці інформації не безмежні, відповідно до результатів дослідження Джорджа Міллера короткочасна пам’ять може одночасно містити від 5 до 9 сутностей. Цей факт часто використовується при обґрунтуванні необхідності скоротити кількість елементів в навігаційних меню до 7, що викликає гарячі дебати, оскільки не зовсім зрозуміло, як це правило повинне застосовуватися у веб.
2. Правило 2-х секунд.
Полягає в тому, що користувач не повинен чекати будь-якої реакції системи, наприклад, запуску або перемикання програми, більше 2-х секунд. Значення 2 секунди вибрано довільно, але здається досить підходящим. У загальному випадку, чим менше чекає користувач, тим краще.
3. Правило 3-х кліків.
Користувач не буде в захваті від використання сайту, якщо він не може знайти необхідну йому інформацію за три кліки мишкою. Іншими словами це правило підкреслює важливість зрозумілої і простої навігації. У багатьох випадках важливо не стільки кількість необхідних кліків, скільки загальна зрозумілість системи, навіть 10 кліків не проблема, якщо на кожному етапі користувач чітко уявляє, де він і куди повинен рухатися далі.
4. Правило 80/20 (Принцип Парето).
Полягає в тому, що 80% ефекту виходить в результаті 20% дій. У бізнесі це правило часто застосовується у вигляді «80% продажу припадає на 20% клієнтів». У веб-дизайні це правило працює не менш ефективно. Наприклад, значно поліпшити віддачу сайту можна визначивши 20% користувачів, замовників, дій, продуктів або процесів які дають 80% прибутку і звернувши на них особливу увагу при розробці.
5. Вісім золотих правил для розробників інтерфейсів.
В результаті досліджень взаємодії людини і комп’ютера Бен Шнейдерман склав набір правил, які можуть бути використані при розробці багатьох типів інтерфейсів. Ці принципи актуальні як для розробників інтерфейсів, так і для веб-дизайнерів
1. Прагніть до логічності.
2. Для досвідчених користувачів повинен бути швидкий спосіб (скорочення, гарячі клавіші, макроси).
3. Повинна бути інформативний зворотній зв’язок.
4. Діалог повинен бути закінченим.
5. Обробка помилок має бути простою.
6. Повинен бути простий спосіб скасування дій.
7. Користувач повинен відчувати, що все під його контролем.
8. Як можна менше завантажуйте короткочасну пам’ять.
6. Правило Фіттса.
Опублікована Паулем Фіттс в 1954 році модель рухів людини, визначає час, необхідний для швидкого переміщення в цільову зону як функцію від відстані до цілі і розміру мети. Зазвичай це правило використовується при розгляді руху мишею від точки A до точки B. Це може бути важливо при розміщенні елементів, кількість кліків на які бажано збільшити.
7. Перевернута піраміда.
Перевернута піраміда — це стиль написання, при якому основна думка представлена на початку статті. Стаття починається з виведення, за яким слідують ключові моменти, а завершується найменш важливою інформацією. Користувачі хочуть одержувати інформацію як можна швидше, тому перевернута піраміда як не можна краще підходить для веб.
8. Ефект невизначеності (Ефект Зейгарник).
Людина не терпить невизначеності — ми намагаємося знайти відповіді на виникаючі питання, причому якомога швидше. Ефект невизначеності заснований саме на цій особливості поведінки людей. Відео ролики, статті та сюжети, які використовують ефект невизначеності, зазвичай закінчуються раптово, не вирішуючи складну ситуацію і не відповідаючи на виникаючі питання. Цей ефект часто використовується в рекламі задаючи відвідувачам цікаві та провокаційні питання, рекламісти часто примушують до читання матеріалу або клацання на посиланні.
Виявлений Блюмом Зейгарніком у 1927 році ефект допомагає встановити емоційний зв’язок з читачем і виступає неймовірно ефективним у маркетингу. Читачі краще запам’ятають, про що була реклама, і навіть дрібні деталі будуть запам’ятовані більш чітко і точно. Ефект Зейгарнікка використовується і при написанні текстів для веб, щоб залучити і зацікавити відвідувачів.
9. Гештальт принципи сприйняття форм.
Це фундаментальні правила людської психології в контексті дизайну інтерфейсів людина-комп’ютер.
— Закон близькості стверджує, що коли ми бачимо набір об’єктів, об’єкти, розташовані ближче один до одного, ми розпізнаємо як групу.

Реальний приклад дії закону близькості з MTV Music Awards 2002.
— Закон подібності стверджує, що подібні об’єкти людина підсвідомо групує.
— The Law of Prдgnanz стверджує, що один і той самий об’єкт може відігравати важливу роль в одному візуальному полі і бути частиною фону в іншому.

В логотипі Macintosh можна розгледіти як звичайне щасливе обличчя, так і щасливе обличчя у профіль.
— Закон симетрії стверджує, що ми схильні сприймати симетричні об’єкти як один об’єкт.
— Закон змикання стверджує, що люди схильні об’єднувати об’єкти, які насправді не є єдиними.

В логотиі IBM видно літери I,B,M, хоча насправді там є тільки лінії різної довжини.

10. The Self-Reference Effect.
Цей ефект особливо важливий при створенні текстів для веб, оскільки може значно поліпшити зв’язок між автором і читачем. Речі, пов’язані з нашим власним досвідом, ми запам’ятовуємо краще, ніж ті, які з нами не пов’язані. Приміром, після прочитання статті люди краще запам’ятовують персонажів, історії або факти, з якими вони були якось пов’язані.
Отже при створенні веб-сайту обов’язково треба бути хоча б ознайомленим із вищенаведеними правилами.
Користувачі за типами сприйняття.
Також при створенні сайту та його оформленні необхідно звернути увагу на типи сприйняття людей. У теорії НЛП виділяють три основні категорії
1. Візуали (які мислять переважно зоровими образами);
2. Аудіали (які промовляють думки про себе);
3. Кінестетики (які мислять переважно відчуттями).
Помічено, що розташовані в різних частинах екрану елементи краще діють на певних людей. Нижче дається ідеальне розташування елементів, щоб охопити максимальну кількість людей.
Якщо логотип вашого сайту добре відомий відвідувачам, то він буде добре працювати на вас, розташовуючись зліва зверху (для прикладу логотип Intel Inside). Якщо ж логотип вашого сайту маловідомий, то має сенс розмістити його справа зверху (це буде сприяти його запам’ятовуванню відвідувачами).
Весь верхній простір екрану краще заповнити графічними елементами, фотографіями і т.д.
Аудіальні компоненти зазвичай мало важливі, якщо це не сайт присвячений музиці.
Розташування в середній частині екрана. Зліва — відомі, з правого боку – маловідомі компоненти. Можливо з аудіальних компонентів розмістити слоган (Приклад Імідж ніщо, спрага все або Ефективна комунікація ключ до успіху).
Знизу екрана бажано виділити дві зони
З правого боку знизу — краще розміщувати числову, кількісну інформацію і т.д. (Приклад — адреса або ціни).
Зліва знизу. Ось тут потрібно, щоб ті фрази, які там написані, викликали у відвідувача відчуття смаку, кохання, тепла. Зачіпали його мотиваційну сферу. Зображення повинні бути в тому ж дусі. (Приклад кухоль пива, і напис «Відчуй себе справжнім студентом».)
До речі, якщо банер розташований у цьому місці, то краще з написом «Натисни мене», тоді він буде мати великий % натискань (CTR).
І на закінчення для даної зони був розроблений такий слоган «Вчишся в школі — Натискай Сюди». Ви можете вільно застосовувати його, дещо змінивши для своїх потреб першу частину. При розташуванні такої кнопки знизу-справа вона дасть чудові результати. У нас вийшов CTR 7-12%. Що дуже непогано.
Кольорові рішення.
Оформлення сайту, як і будь-якого іншого виду реклами потребує правильних кольорових вирішень.
Давно було помічено, що різні кольори по різному діють на людину. Ми цілком допускаємо що колір, який подобається одному, може зовсім не сподобається іншому. І разом з тим відмічено, що деякі кольори є загальними для створення певних емоційних станів людини.
На деякі кольори у великої кількості людей переважає негативна реакція, це такі як чорний, червоний, сірий, коричневий — ці кольори при домінуванні на сайті можуть викликати і негативну оцінку сайту.
При вмілому поєднанні кольорів вплив негативної складової цих кольорів можна нівелювати (приклад Синій-чорний) або навіть перетворити в плюси. Такого ефекту найчастіше можна досягти при плавних переходах кольорів.
Також все залежить від того яку атмосферу ви хочете створити на своєму сайті, якщо сайт присвячений фільмам жахів, сміливо використовуйте гами чорного, сірого, коричневого і червоного кольорів. Якщо ж ви хочете чогось іншого, то зверніть увагу на позитивні і ресурсні кольори, на зразок відтінків синього, блакитного, насиченого жовтого, помаранчевого, білого і зеленого.
Можливо, це ще не всі моменти, на які слід звернути увагу при оформленні сайту, як різновиду Інтернет-реклами, та беззаперечно без них не обійтись у першу чергу. Інформація цікава і корисна, в першу чергу.

Висновки
Таким чином можна зробити наступні висновки
1. Інтернет дуже придатливий та раціональний як рекламоносій, бо він має наступні переваги
1.1. висока сконцентрованість на цільовій аудиторії ( аж до конкретного отримувача);
1.2. особистісний характер комунікації, можливість інтерактивного контакту;
1.3. гнучкість (почати, скорегувати, зупинити рекламну кампанію можна в будь-який момент);
1.4. можливість врахування контактів з рекламним повідомленням;
1.5. використання різноманітних засобів впливу ( зображення, звуки, спец ефекти, як відомо інформація, що передається в Інтернет може містити рухливі елементи, відео та ін.);
1.6. можливість створення віртуальних спільнот (Online Comunity) « за інтересами», за професійною діяльністю, які в перспективі можуть стати вже структурованою цільовою аудиторією для реклами;
1.7. відносно низька вартість контакту;
1.8. повний контроль ефективності рекламної кампанії в Мережі [1, c. 377].
1.9. iстотне розширення ринків збуту, аж до виходу на світовий ринок.
Виділяють наступні види Інтернет-реклами
1. Розміщення інформації в каталогах інтернет-ресурсів.
2. Реєстрація в пошукових системах і пошукове просування.
3. Організація рейтингу.
4. Дошки оголошень і форуми.
5. E-mail – маркетинг.
6. Обмін посиланнями.
7. Партнерські програми.
8. Спонсорство.
9. Банерна реклама.
Найбільш ефективнішим з них є пошукове просування сайтів, найпопулярнішим залишається банерна реклама, а найдешевшим видом — форуми та дошки об’яв.
Оплачувати Інтернет послуги можна за однією з семи моделей оплати. Саме від обраної моделі буде залежати вартість розміщення даної реклами та від хостингу на якому буде розміщуватись реклама замовника.
Оформлення сайту залежить від багатьох факторів по-перше і найголовніше треба враховувати тип сприйняття користувачів, по-друге принципи сприйняття форм і кольорів, по-третє знати хоча б вісім правил для розробників інтерфейсів.
І в кінці кінців можна сміливо казати про черговий зліт рекламних кампаній в Мережі. І якщо раніше рекламою в Інтернеті вважались звичайні банери, що приводили на Веб-представництво компанії, то на сьогоднішній день спектр форматів Веб-реклами набагато ширший. Інтернет-реклама беззаперечно являється необхідним атрибутом успіху у сучасних рекламних кампаніях.
Рекламні кампанії можуть звісно проводитися тільки у Мережі, включаючи в себе різні види Інтернет-реклами. Та ефективні рекламні кампанії створюються за допомогою комплексного підходу, а тобто набагато ефективнішим є використання декількох каналів комунікації. От у другому розділі ми більш докладно розберемо зовнішню рекламу. Та проведемо практичну роботу аналіз зовнішньої реклами на прикладі вже проведених рекламних кампаніях.

Список літ-ри
1. Ромат Е.В. Реклама Підручник для вузів. 7-е видання. – СПб. Пітер, 2008. – 512 с.
2. http //www.br.com.ua/referats
3. http //love1c.kiev.ua/seo/seo.htm
4. Донец А. Клиентский сервис // goldgrad.ru/archives/2503
5. Тітов А. Кращі партнерські програми // http //netstorm.com.ua/index.php?id=23&lang=ua
6. http //advertweb.ru/seo.
7. http //love1c.kiev.ua/seo/seo.htm
8. http //advertweb.ru/banner.
9. Сайрамова Д. Тот, кто покупает // Индустрия рекламы. 2002. №3. С. 26-28.
10. http //www.marketer.ru/internet/site/admin/hosting/o-xostinge/
11. http //bookplus.com.ua/zagalne/navishho-sajtu-potribnyj-yakisnyj-xostyng/
12. http //blog.pl.ua/?cat=4.
13. Сендідж І., Фрайбургер В., Ротцол К. Реклама теорія і практика. М. Прогрес, 1989.
14. Шляхтина С. Реклама в Интернете — реальность и прогнозы. // Мир компьютеров. 2005. №3.
15. http //designformasters.info/posts/usability-rules-psychology-terms/
16. http //www.web-programist.ru/Razrabotka-dizayna/Effektivnoe-raspolojenie-grafiki-i-teksta.html
17. http //europlakat.dp.ua/signwebcomua/efektyvnist-plakativ/
18. Сміт П., Беррі К., Пул форд А. Комунікації стратегічного маркетингу. М. ЮНІТІ, 2001

«