Використання комп’ютерів для тестування в комп’ютерному класі

Використання комп’ютерів для тестування в комп’ютерному класі

Використання комп’ютерів для тестування в комп’ютерному класі
Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти
Факультет підвищення кваліфікації

Кафедра змісту та методики освіти

ПІДСУМКОВА РОБОТА
«Використання комп’ютерів для інтерактивного тестування в комп’ютерному класі»

Виконав слухач курсів підвищення кваліфікації за напрямом інформатика
Ткаченко Олексій Васильович
вчитель інформатики Шестаківської загальноосвітньої школи І-ІІІст Вовчанського району Харківської області
Рецензент
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Харків 2005
ЗМІСТ

Вступ 3
ОСНОВНА ЧАСТИНА 4
Аналіз програмного забезпечення для проведення тестування в комп’ютерному класі 5
УТК (Універсальний тестовий комплекс) 5
Асистент2 7
OPEN TEST 7
Порівняльна таблиця програм для тестування 8
Організація інтерактивного тестування в комп’ютерному класі за допомогою програми OpenTest 8
Література 10
Вступ

На сучасному етапі розвитку освіти все актуальнішим стає питання визначення рівня навченості та підготовки учнів різноманітними засобами. Це і контрольні роботи та зрізи знань, письмові творчі роботи та реферати, робота в групах та індивідуальні відповіті та інше. Не мале значення має і тестування, яке в останній час досить популярне серед викладачів.
Тестування – це спосіб визначення рівня знань і вмінь учня за допомогою спеціальних тестових завдань, як правило, у вигляді запитань або задач. Комп’ютерне тестування здійснюється у формі самостійного діалогу учня з комп’ютером у присутності викладача або без нього, з можливістю запам’ятовування результатів тестування.
За своїм статусом тестування може бути поточним, підсумковим та контрольним.
Поточні тестування проводяться вчителями у відповідності з врахуванням навчального процесу окремо з кожної навчального предмета.
Підсумкове тестування організовується по закінченню теми, або іншого чітко визначеного фрагменту навчального етапу, наприклад, семестру, модулю, або по закінченні навчального року.
Контрольні тестування повинні проводитися тільки у відповідності з графіком тематичного контролю навчальних досягнень учнів школи, який затверджується адміністрацією відповідного навчального закладу.
Результати поточного тестування можуть використовуватися вчителем при оцінюванні знані і вмінь учнів згідно з загальною методикою оцінки знань і вмінь з даної дисципліни. Позитивні результати підсумкового тестування є підставою для отримання учнем підсумкової оцінки з певної теми. Результати контрольного тестування можуть використуватися навчально-методичним управлінням для аналізу якості викладання відповідної навчальної дисципліни.
ОСНОВНА ЧАСТИНА

Одним із методів оцінювання рівня компетентності учнів є проведення тестування. Як вище сказано тестування може бути різне за своїм типом, але методика проведення його мало чим відрізняється між собою. Для проведення тестування необхідно скласти (або використати готові) тести, які в своєму вигляді найчастіше є на паперовому носії, в достатній кількості. Причому досить важливим щоб кожен новий варіант тесту відрізнявся від попередніх порядком слідування питань та порядком відповідей на питання.
Неважко підрахувати, що для 20 учнів класу потрібно мати 20 різних варіантів тесту. Створити таку кількість вручну досить важко, а перевірити відповіді на них, зробити повний аналіз по конкретному питанню, чи окремо взятій темі з контрольного тесту вручну ще важче. А якщо учень хоче пройти повторний тест, бо він був відсутній в день тестування, або його не влаштував результат попереднього тестування? Це знову приводить до великого об’єму роботи вчителя, у якого і так вільного часу досить мало…
Тому багато вчителів просто відмовляються від тестування – як форми перевірки рівня навченості учнів замінюючи їх більш традиційними формами контрольна робота та ін.
Більшість шкіл на сьогоднішній день забезпечені комп’ютерною технікою, яка використовується не завжди на повну потужність. Досить часто комп’ютерні класи обмежуються використанням вчителями інформатики для проведення власних уроків та інколи вчителями-предметниками для набору текстів та друкування різноманітних матеріалів. Хоча при певній організації та підтримки керівництва школи комп’ютерний клас повинен стати центром навчання та підготовки не тільки учнів але й вчителів. Та навіть не тільки центром навчання але й центром керування самим процесом навчання, «розумною машиною» що об’єднує вчителя та учня, завуча школи та педагогічний колектив, школу та РАЙВО та ін.
Одним із таких етапів «об’єднання» вчителя та учня є проведення інтерактивного тестування в комп’ютерному класі.
Аналіз програмного забезпечення для проведення тестування в комп’ютерному класі
Для організації тестування в комп’ютерному класі існує велика кількість різноманітного програмного забезпечення різного характеру.
Все програмне забезпечення можна розділити на дві великі групи безкоштовне та те за яке потрібно заплатити певну суму. Працюючи в звичайній сільській школі, отримати кошти для купівлі програми не завжди можна отримати (а в деяких випадках ніколи). Тому я розгляну кілька програм для тестування з серії безкоштовні.
Для порівняння візьмемо три програми що мають «гриф» безкоштовні .

УТК (Універсальний тестовий комплекс) – програма для проведення тестування як на локальній машині так і по локальній мережі. Адреса в Інтернеті http //utk.mastak.ru/ .
Асистент 2 – програма для проведення контролю знань студентів. Адреса в Інтернеті http //theosoft.virtuale.net
OpenTEST – оболонка для проведення інтерактивного тестування в вікні браузера. Адреса в Інтернет www.opentest.com.ua

Розглянемо детальніше кожну з вищезгаданих програм.

УТК (Універсальний тестовий комплекс)

Витяг з короткої історії створення даного програмного продукту
«Большая часть комплекса была создана мной под руководством Гаруса Алексея Алексеевича, моего классного руководителя и учителя по информатике в 9-11 классах и Лыжко Виктора Михайловича, директора лицея, во время моей учёбы в Лицее КубГТУ. Данный комплекс версии 1.00 был засчитан научной работой на выпускном экзамене по информатике. Далее я поступил в КубГТУ на факультет КТАС по специальности 210100(Управление и информатика в автоматизированных системах). С этого момента комплекс стал разрабатываться при поддержке сотрудников кафедры физики (Терюха Роман Викторович, Шапошникова Татьяна Алексеевна). Я получил задание по подготовке и проведению тестирования среди студентов в компьютерном классе кафедры. На момент выхода этой версии мною было проведено ряд успешных сеансов тестирования, и программа стала активно использоваться для проверки знаний студентов.
Автор Агранович Олег Сергеевич (agran@pisem.net);»
Як зрозуміло про анотацію до програми вона створена для проведення тестування студентів в комп’ютерному класі. Сама програма складається з двох частин – генератора та тестера (мал. 1) З самої назви зрозуміло, що генератор використовується для створення тестів та налагодження тестування в класі, а тестер – модуль для локального тестування.
Генератор тестів використовується для створення та редагування комп’ютерних та бланкових тестів, проведення мереженого тестування та виводу звітності. Програма широко використовує Microsoft WORD, тому ця програма повинна бути установлена на Вашому комп’ютері. Для використання генератора в повній мірі потрібно зареєструвати програму в Інтернеті (реєстрація безкоштовна). Нажаль всі версії програми після 1.51вже платні, але й 1.51 займає гідне місце в переліку безкоштовних програм для проведення тестування.
Питання та відповіді в УТК 1.51 можуть бути трьох типів А- вибір з наданих варіантів правильних, В – введення правильної відповіді, D — побудова правильної послідовності.
Будова питань така, що можна створити та роздрукувати паперовий варіант для тестування в класі без використання комп’ютера. Готові тести досить легко експортуються та імпортуються в програму.
Програма тестер проводить тестування та видає відповіді учню що проходить тестування. Недоліком є те, що варіанти відповіді не перемішуються (можливо в платній версії цей недолік виправлено). Результати тестування мають красивий та зрозумілий вигляд, зберігаються в файлі, їх досить легко можна переглянути та роздрукувати.
Ще один недолік – генератор працює тільки на одному комп’ютері і тестування по локальній мережі можна провести тільки при включеному та налагодженому генераторі тестів.
Асистент2
Програма має легку форму створення тестів, використовуючи простий текстовий редактор – блокнот. Створені тести легко можна змінити, але суттєвим недоліком програми є те, що не підтримуються графічні об’єкти. Та під час припинення тестування можна отримати 12 балів відповівши тільки на одне перше питання!!! Сервер статистики показує досить непогану статистичну інформацію загального характеру, яка також зберігається на в вигляді текстового файлу.

OPEN TEST

Інсталяційний пакет OpenTest включає в себе сервер Apache, бази даних MySQL та набір модулів написаних на PHP. Після інсталяції на комп’ютері створюється налагоджений WEB- сервер з підтримкою My SQL та РНР. Таким чином ви отримаєте повно функціональний сервер з можливістю тестування в локальній мережі в інтерактивному режимі. Дана технологія з використанням відкритого коду написання програми та орієнтація на Інтернет-технології дають можливість встановити тільки на сервері програму для тестування а на локальних машинах ніяких програм встановлювати непотрібно. Завдяки написання програми OpenTest на PHP її можна встановлювати як під Windows так і під Linux.
Інтерфейс програми складається з 5 великих модулів тестування — для проведення тестування, статистика – для виведення різноманітної статистичної інформації, студія тестів – для створення та редагування тестів, керування користувачами – для контролю та керування користувачами, зона адміністрування – для керуванням тестовими процесами в режимі on-line.
Для створення та редагування тестів модна використовувати модуль студії тестів, або окрему програму для створення тестів TestEditor.
Питання та відповіді можуть містити в собі графічні об’єкти, що дає можливість використовувати більш-цікаві варіанти тестів. Готові тести можна експортувати та імпортувати. Вся інформація про тести та тестування зберігається в базі даних на сервері і доступна з будь-якої машини мережі по паролю.
На статистиці потрібно зупинитися детальніше. Програма дає можливість отримати статистичні дані по тесту, по розділу в тесті, по питанню, по учню, по групі та ін. Кожний розділ дає вчителю можливість отримати повну картину по рівню підготовки учнів по матеріалу для який був в тестуванні.
Наприклад

Фрагмент статистичного аналізу тем що були надані для тестування.
Порівняльна таблиця програм для тестування
(за власним дослідженням)

Характеристика
УТК
Асистент 2
OpenTest

Зовнішній вигляд

Необхідне програмне забезпечення
Генератор тестів, тестер на кожну машину
Програма для тестування та тести на кожну машину
Інсталяція на сервер

Програма для створення тестів
є
Блокнот чи аналог
TestEditor, або віртуальний модуль

Статистика

Тестування по локальній мережі
Можливе при включеному генераторі
можливе
Завжди при включеному сервері

Зміна коду програми
Неможлива
Неможлива
Можлива РНР

Документація

Організація інтерактивного тестування в комп’ютерному класі за допомогою програми OpenTest
За допомогою OpenTest тестування в комп’ютерному класі можна проводити як на відповідних уроках (залікове тестування) так і в позаурочний час (пробне тестування).
Метою проведення пробного тестування є підготовка учнів до залікового тестування. Така підготовка може проходити в процесі вивчення та закріплення матеріалу теми, яка виноситься на залікове тестування.
Для організації інтерактивного тестування створюється база даних учнів по класам. Це можна зробити в модулі «Керування користувачами». Даний модуль дає можливість не тільки створити групи користувачів, але і надати кожному конкретному користувачу різних прав, наприклад – доступу до статистики та ін. Організовуючи таким чином групи потрібно дозволити учням переглядати статистику свого тестування. Це надасть їм можливість самостійно визначити пробіли в своїх знаннях та довчити відповідний матеріал до наступного тестування.
Щоб пробні тестування не перетворилися в «пробу правильної відповіді» доцільно кількість спроб обмежити. Наприклад якщо тест містить 50 питань то на пробне тестування кожному учню надається 3 спроби по 10 питань в кожній, а на кожну спробу по 5 хвилин (300 секунд). Таку умову надає створити модуль «Студія тестів»
Для більш активного та правильного пробного тестування необхідно обмежити час для його проведення. Наприклад 3-4 дні. Це дає можливість кожному учню встигнути провести пробне тестування з врахуванням помилок, у зручний для нього час.
Після аналізу вчителем результатів пробного тестування можна визначити допуск учнів до залікового тестування.
Таким чином контрольне тестування проводиться з підготовленими дітьми але вже з іншою кількістю питань та відповідним часом.
Створюючи базу тестів з різних предметів та розділів в школі з’являється можливість систематично проводити комп’ютерне тестування з широким використанням комп’ютерного класу.
Література

Офіційний сайт програми ОpenTest [onLine] Доступ www.opentest.com.ua
Офіційний сайт програми UTK 1.51 [onLine] Доступ http //utk.mastak.ru/
Сайт програми Асистент 2 [onLine] Доступ http //theosoft.virtuale.net
Положення про комп’ютерне тестування знань і вмінь в Харківському національному університеті радіоелектроніки., 2004р.