Побудова комп’ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Побудова комп’ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

Побудова комп’ютерної мережі в Cisco Packet Tracer

ЗМІСТ
1. ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ
2. ПОБУДОВА КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ З КІЛЬКІСТЮ АБОНЕНТІВ — 4
3. ПОБУДОВА КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ З КІЛЬКІСТЮ АБОНЕНТІВ — 7
4. ПОБУДОВА КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ З КІЛЬКІСТЮ АБОНЕНТІВ- 10
5. ДЕКОМПОЗУВАННЯ МЕРЕЖІ
5.1 Декомпозування мережі з 4 абонентами
5.2 Декомпозування мережі з 7 абонентами
5.3Декомпозування мережі з 10 абонентами
6.ВИСХІДНЕ ТА НИCХІДНЕ ПРОЕКТУВАННЯ
6.1 Висхідне моделювання N = 4
6.2 Висхідне моделювання N = 7
6.3 Висхідне моделювання N = 10
6.4 Низхідне моделювання при N = 4
6.5 Низхідне моделювання при N = 7
6.6 Низхідне моделювання при N = 10
7. ПОРІВНЯННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
8. ПОБУДОВА ГРАФІКІВ
ВИСНОВОК

ВСТУП
Існує два основних методи проектування складних систем спадне й висхідне проектування. Перший метод характеризується принципом від складного до простого» і полягає в поетапному переході від загального опису системи до розробки окремих її підсистем, потім елементів підсистем і т.д. до мінімальних елементів (квантів) системи. При цьому необхідно чітко представляти кінцеву структуру системи для виявлення її підсистем. Метод висхідного проектування або «від простого до складного» заснований на розробці мінімально функціональних елементів системи, потім об’єднання їх у функціонально залежні групи, які надалі будуть поєднуватися в підсистеми наступного порядку, і т.д. Метод базується на законі діалектики про перехід кількості в якість і таке поняття, як емерджентність – наявність у системи властивостей, відсутніх у її елементів. При проектуванні даної корпоративної мережі перший метод практично повністю показує правильність результату. Проектування системи методом «від простого до складного» більш наочно відображає дійсність, і буде представляти ітераційний процес, а саме наступний цикл
1. Завдання необхідних квантових елементів
2. Визначення їх статичних і динамічних властивостей
3. Визначення законів багаторівневої самоорганізації і їхній вплив на динамічні властивості системи
4. Тут починається етап виконання системи, спроба побудувати свою структуру відповідно до заданих законів
5. Відбувається коректування динамічних властивостей системи відповідно до законів самоорганізації.
6.Аналізуючи роботу системи ми коректуємо відповідно базові параметри. Звичайно, даний шлях не виглядає швидким і легким, однак у цей час він найбільш оптимальний для створення системи.

1. ЗАВДАННЯ НА КУРСОВУ РОБОТУ
1. У системі проектування «PACKET TRACER» побудувати корпоративну комп’ютерну мережу (ККМ), відповідно до варіанта в таблиці 1. Кількість абонентів у робочій групі — 4.
2. Задати відповідному варіанту трафік у редакторі заявок.
3. Промоделювати мережу. Зафіксувати отримані дані по завантаженню комутаторів, часу реакції (час транзакції) абонентів і часу моделювання мережі.
4. Додати в кожну робочу групу 3 абоненти.
5. Промоделювати мережу.
6. Додати в кожну робочу групу 3 абоненти.
7. Промоделювати мережу.
8. Виконати декомпозицію мережі (розбити її на під мережі, засновані на комутаторах).
9. Промоделювати декомпозовані фрагменти, починаючи з 4-х абонентів.
10. Зрівняти результати.
11. Результати у вигляді таблиць і графіків помістити в пояснювальну записку.
Таблиця 1 Вхідні дані

Тип ККМ
Співвідношення внутрішнього й зовнішнього трафіка
Розмір запиту (байт)
Розмір відповіді (байт)
Час підготовки (мс)
Час обробки (мс)
Час циклу (мс)

а
80/20
1500
100
1,5
0,5
2,0

Рис. 1. Структура комунікаційної мережі рівня корпорації

Рис. 2. Структура комунікаційної мережі рівня будинку

(N = 4, 7, 10)
Рис. 3. Структура комунікаційної мережі рівня робочої групи (N = 4, 7, 10)

2. ПОБУДОВА КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ З КІЛЬКІСТЮ АБОНЕНТІВ — 4

Рис. 4. Структура корпоративної мережі N=4
Після проектування даної мережі, необхідно задати заявки для даної мережі та промоделювати мережу.
Отримані заявки та дані у вигляді графіків відображені нижче.
Таблиця 2 Результати моделювання при N = 4

Комутатор
Завантаження комутатора
Час транзакції

Аналітичне, *100%
Імітаційне, *100%
Аналітичний, мс
Імітаційний, мс

КК
0,02
0,03
83,24
75,37

КЗ1
0,05
0,06

КЗ2
0,05
0,06

КЗ3
0,05
0,06

КРГ1
0,11
0,14

КРГ2
0,11
0,14

КРГ3
0,11
0,14

КРГ4
0,11
0,14

КРГ5
0,11
0,14

КРГ6
0,11
0,14

Таблиця 3 Заявки у мережі при N = 4


Клієнт
Сервер
Запит, байт
Відповідь, байт
Підготовка, мс
Обробка, мс
Час циклу, мс

0
РСРГ1.1
СРГ1
1500
100
1,5
0,5
2

1
РСРГ1.2
СРГ1
1500
100
1,5
0,5
2

2
РСРГ1.3
СРГ1
1500
100
1,5
0,5
2

3
РСРГ1.4
СРГ1
1500
100
1,5
0,5
2

4
РСРГ1.4
СЗ1
1500
100
1,5
0,5
2

5
РСРГ2.1
СРГ2
1500
100
1,5
0,5
2

6
РСРГ2.2
СРГ2
1500
100
1,5
0,5
2

7
РСРГ2.3
СРГ2
1500
100
1,5
0,5
2

8
РСРГ2.4
СРГ2
1500
100
1,5
0,5
2

9
РСРГ2.4
СЗ1
1500
100
1,5
0,5
2

10
РСРГ3.1
СРГ3
1500
100
1,5
0,5
2

11
РСРГ3.2
СРГ3
1500
100
1,5
0,5
2

12
РСРГ3.3
СРГ3
1500
100
1,5
0,5
2

13
РСРГ3.4
СРГ3
1500
100
1,5
0,5
2

14
РСРГ3.4
СЗ2
1500
100
1,5
0,5
2

15
РСРГ4.1
СРГ4
1500
100
1,5
0,5
2

16
РСРГ4.2
СРГ4
1500
100
1,5
0,5
2

17
РСРГ4.3
СРГ4
1500
100
1,5
0,5
2

18
РСРГ4.4
СРГ4
1500
100
1,5
0,5
2

19
РСРГ4.4
СЗ2
1500
100
1,5
0,5
2

20
РСРГ5.1
СРГ5
1500
100
1,5
0,5
2

21
РСРГ5.2
СРГ5
1500
100
1,5
0,5
2

22
РСРГ5.3
СРГ5
1500
100
1,5
0,5
2

23
РСРГ5.4
СРГ5
1500
100
1,5
0,5
2

24
РСРГ5.4
СЗ3
1500
100
1,5
0,5
2

25
РСРГ6.1
СРГ6
1500
100
1,5
0,5
2

26
РСРГ6.2
СРГ6
1500
100
1,5
0,5
2

27
РСРГ6.3
СРГ6
1500
100
1,5
0,5
2

28
РСРГ6.4
СРГ6
1500
100
1,5
0,5
2

29
РСРГ6.4
СК
1500
100
1,5
0,5
2

Рис. 5. Завантаження комутатора КК

Рис. 6. Завантаження комутатора КЗ1

Рис. 7. Завантаження комутатора КЗ2

Рис. 8. Завантаження комутатора КЗ3

Рис. 7. Завантаження комутатора КРГ1

Рис. 8. Завантаження комутатора КРГ2

Рис. 7. Завантаження комутатора КРГ3

Рис. 8. Завантаження комутатора КРГ4

Рис. 7. Завантаження комутатора КРГ5

Рис. 8. Завантаження комутатора КРГ6

3. ПОБУДОВА КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ З КІЛЬКІСТЮ АБОНЕНТІВ -7

Рис. 9. Структура корпоративної мережі N=7
Таблиця 4 Результати моделювання при N = 7

Комутатор
Завантаження комутатора
Час транзакції

Аналітичне, *100%
Імітаційне, *100%
Аналітичний, мс
Імітаційний, мс

КК
0,02
0,04
256,66
201,65

КЗ1
0,08
0,11

КЗ2
0,08
0,11

КЗ3
0,07
0,1

КРГ1
0,16
0,27

КРГ2
0,16
0,27

КРГ3
0,16
0,27

КРГ4
0,16
0,27

КРГ5
0,16
0,27

КРГ6
0,13
0,27

Таблиця 5 Заявки у мережі при N = 7


Клієнт
Сервер
Запит, байт
Відповідь, байт
Підготовка, мс
Обробка, мс
Час циклу, мс

0
РСРГ1.1
СРГ1
1500
100
1,5
0,5
2

1
РСРГ1.2
СРГ1
1500
100
1,5
0,5
2

2
РСРГ1.3
СРГ1
1500
100
1,5
0,5
2

3
РСРГ1.4
СРГ1
1500
100
1,5
0,5
2

4
РСРГ1.5
СРГ1
1500
100
1,5
0,5
2

5
РСРГ1.6
СРГ1
1500
100
1,5
0,5
2

6
РСРГ1.7
СРГ1
1500
100
1,5
0,5
2

7
РСРГ1.7
СРГ1
1500
100
1,5
0,5
2

8
РСРГ1.7
СЗ1
1500
100
1,5
0,5
2

9
РСРГ1.7
СЗ1
1500
100
1,5
0,5
2

10
РСРГ2.1
СРГ2
1500
100
1,5
0,5
2

11
РСРГ2.2
СРГ2
1500
100
1,5
0,5
2

12
РСРГ2.3
СРГ2
1500
100
1,5
0,5
2

13
РСРГ2.4
СРГ2
1500
100
1,5
0,5
2

14
РСРГ2.5
СРГ2
1500
100
1,5
0,5
2

15
РСРГ2.6
СРГ2
1500
100
1,5
0,5
2

16
РСРГ2.7
СРГ2
1500
100
1,5
0,5
2

17
РСРГ2.7
СРГ2
1500
100
1,5
0,5
2

18
РСРГ2.7
СЗ1
1500
100
1,5
0,5
2

19
РСРГ2.7
СЗ1
1500
100
1,5
0,5
2

20
РСРГ3.1
СРГ3
1500
100
1,5
0,5
2

21
РСРГ3.2
СРГ3
1500
100
1,5
0,5
2

22
РСРГ3.3
СРГ3
1500
100
1,5
0,5
2

23
РСРГ3.4
СРГ3
1500
100
1,5
0,5
2

24
РСРГ3.5
СРГ3
1500
100
1,5
0,5
2

25
РСРГ3.6
СРГ3
1500
100
1,5
0,5
2

26
РСРГ3.7
СРГ3
1500
100
1,5
0,5
2

27
РСРГ3.7
СРГ3
1500
100
1,5
0,5
2

28
РСРГ3.7
СЗ2
1500
100
1,5
0,5
2

29
РСРГ3.7
СЗ2
1500
100
1,5
0,5
2

30
РСРГ4.1
СРГ4
1500
100
1,5
0,5
2

31
РСРГ4.2
СРГ4
1500
100
1,5
0,5
2

32
РСРГ4.3
СРГ4
1500
100
1,5
0,5
2

33
РСРГ4.4
СРГ4
1500
100
1,5
0,5
2

34
РСРГ4.5
СРГ4
1500
100
1,5
0,5
2

35
РСРГ4.6
СРГ4
1500
100
1,5
0,5
2

36
РСРГ4.7
СРГ4
1500
100
1,5
0,5
2

37
РСРГ4.7
СРГ4
1500
100
1,5
0,5
2

38
РСРГ4.7
СЗ2
1500
100
1,5
0,5
2

39
РСРГ4.7
СЗ2
1500
100
1,5
0,5
2

40
РСРГ5.1
СРГ5
1500
100
1,5
0,5
2

41
РСРГ5.2
СРГ5
1500
100
1,5
0,5
2

42
РСРГ5.3
СРГ5
1500
100
1,5
0,5
2

43
РСРГ5.4
СРГ5
1500
100
1,5
0,5
2

44
РСРГ5.5
СРГ5
1500
100
1,5
0,5
2

45
РСРГ5.6
СРГ5
1500
100
1,5
0,5
2

46
РСРГ5.7
СРГ5
1500
100
1,5
0,5
2

47
РСРГ5.7
СРГ5
1500
100
1,5
0,5
2

48
РСРГ5.7
СЗ3
1500
100
1,5
0,5
2

49
РСРГ5.7
СЗ3
1500
100
1,5
0,5
2

50
РСРГ6.1
СРГ6
1500
100
1,5
0,5
2

51
РСРГ6.2
СРГ6
1500
100
1,5
0,5
2

52
РСРГ6.3
СРГ6
1500
100
1,5
0,5
2

53
РСРГ6.4
СРГ6
1500
100
1,5
0,5
2

54
РСРГ6.5
СРГ6
1500
100
1,5
0,5
2

55
РСРГ6.6
СРГ6
1500
100
1,5
0,5
2

56
РСРГ6.7
СРГ6
1500
100
1,5
0,5
2

57
РСРГ6.7
СРГ6
1500
100
1,5
0,5
2

58
РСРГ6.7
СК
1500
100
1,5
0,5
2

59
РСРГ6.7
СК
1500
100
1,5
0,5
2

Рис. 10. Завантаження комутатора КК

Рис. 11. Завантаження комутатора КЗ1

Рис. 12. Завантаження комутатора КЗ2

Рис. 13. Завантаження комутатора КЗ3

Рис. 14. Завантаження комутатора КРГ1

Рис. 15. Завантаження комутатора КРГ2

Рис. 16. Завантаження комутатора КРГ3

Рис. 17. Завантаження комутатора КРГ4

Рис. 18. Завантаження комутатора КРГ5

Рис. 19. Завантаження комутатора КРГ6

4. ПОБУДОВА КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ З КІЛЬКІСТЮ АБОНЕНТІВ -10

Рис.52 Структура корпоративної мережі N=10
Таблиця 6 Результати моделювання при N = 10

Комутатор
Завантаження комутатора
Час транзакції

Аналітичне, *100%
Імітаційне, *100%
Аналітичний, мс
Імітаційний, мс

КК
0,07
0,08
515,75
412,5

КЗ1
0,1
0,17

КЗ2
0,1
0,17

КЗ3
0,13
0,17

КРГ1
0,17
0,36

КРГ2
0,17
0,36

КРГ3
0,17
0,36

КРГ4
0,17
0,36

КРГ5
0,19
0,36

КРГ6
0,19
0,36

Таблиця 7 Заявки у мережі при N = 10


Клієнт
Сервер
Запит, байт
Відповідь, байт
Підготовка, мс
Обробка, мс
Час циклу, мс

0
РСРГ1.1
СРГ1
1500
100
1,5
0,5
2

1
РСРГ1.2
СРГ1
1500
100
1,5
0,5
2

2
РСРГ1.3
СРГ1
1500
100
1,5
0,5
2

3
РСРГ1.4
СРГ1
1500
100
1,5
0,5
2

4
РСРГ1.5
СРГ1
1500
100
1,5
0,5
2

5
РСРГ1.6
СРГ1
1500
100
1,5
0,5
2

6
РСРГ1.7
СРГ1
1500
100
1,5
0,5
2

7
РСРГ1.8
СРГ1
1500
100
1,5
0,5
2

8
РСРГ1.9
СРГ1
1500
100
1,5
0,5
2

9
РСРГ1.10
СРГ1
1500
100
1,5
0,5
2

10
РСРГ1.10
СРГ1
1500
100
1,5
0,5
2

11
РСРГ1.10
СРГ1
1500
100
1,5
0,5
2

12
РСРГ1.10
СЗ1
1500
100
1,5
0,5
2

13
РСРГ1.10
СЗ1
1500
100
1,5
0,5
2

14
РСРГ1.10
СЗ1
1500
100
1,5
0,5
2

15
РСРГ2.1
СРГ2
1500
100
1,5
0,5
2

16
РСРГ2.2
СРГ2
1500
100
1,5
0,5
2

17
РСРГ2.3
СРГ2
1500
100
1,5
0,5
2

18
РСРГ2.4
СРГ2
1500
100
1,5
0,5
2

19
РСРГ2.5
СРГ2
1500
100
1,5
0,5
2

20
РСРГ2.6
СРГ2
1500
100
1,5
0,5
2

21
РСРГ2.7
СРГ2
1500
100
1,5
0,5
2

22
РСРГ2.8
СРГ2
1500
100
1,5
0,5
2

23
РСРГ2.9
СРГ2
1500
100
1,5
0,5
2

24
РСРГ2.10
СРГ2
1500
100
1,5
0,5
2

25
РСРГ2.10
СРГ2
1500
100
1,5
0,5
2

26
РСРГ2.10
СРГ2
1500
100
1,5
0,5
2

27
РСРГ2.10
СЗ1
1500
100
1,5
0,5
2

28
РСРГ2.10
СЗ1
1500
100
1,5
0,5
2

29
РСРГ2.10
СЗ1
1500
100
1,5
0,5
2

30
РСРГ3.1
СРГ3
1500
100
1,5
0,5
2

31
РСРГ3.2
СРГ3
1500
100
1,5
0,5
2

32
РСРГ3.3
СРГ3
1500
100
1,5
0,5
2

33
РСРГ3.4
СРГ3
1500
100
1,5
0,5
2

34
РСРГ3.5
СРГ3
1500
100
1,5
0,5
2

35
РСРГ3.6
СРГ3
1500
100
1,5
0,5
2

36
РСРГ3.7
СРГ3
1500
100
1,5
0,5
2

37
РСРГ3.8
СРГ3
1500
100
1,5
0,5
2

38
РСРГ3.9
СРГ3
1500
100
1,5
0,5
2

39
РСРГ3.10
СРГ3
1500
100
1,5
0,5
2

40
РСРГ3.10
СРГ3
1500
100
1,5
0,5
2

41
РСРГ3.10
СРГ3
1500
100
1,5
0,5
2

42
РСРГ3.10
СЗ2
1500
100
1,5
0,5
2

43
РСРГ3.10
СЗ2
1500
100
1,5
0,5
2

44
РСРГ3.10
СЗ2
1500
100
1,5
0,5
2

45
РСРГ4.1
СРГ4
1500
100
1,5
0,5
2

46
РСРГ4.2
СРГ4
1500
100
1,5
0,5
2

47
РСРГ4.3
СРГ4
1500
100
1,5
0,5
2

48
РСРГ4.4
СРГ4
1500
100
1,5
0,5
2

49
РСРГ4.5
СРГ4
1500
100
1,5
0,5
2

50
РСРГ4.6
СРГ4
1500
100
1,5
0,5
2

51
РСРГ4.7
СРГ4
1500
100
1,5
0,5
2

52
РСРГ4.8
СРГ4
1500
100
1,5
0,5
2

53
РСРГ4.9
СРГ4
1500
100
1,5
0,5
2

54
РСРГ4.10
СРГ4
1500
100
1,5
0,5
2

55
РСРГ4.10
СРГ4
1500
100
1,5
0,5
2

56
РСРГ4.10
СРГ4
1500
100
1,5
0,5
2

57
РСРГ4.10
СЗ2
1500
100
1,5
0,5
2

58
РСРГ4.10
СЗ2
1500
100
1,5
0,5
2

59
РСРГ4.10
СЗ2
1500
100
1,5
0,5
2

60
РСРГ5.1
СРГ5
1500
100
1,5
0,5
2

61
РСРГ5.2
СРГ5
1500
100
1,5
0,5
2

62
РСРГ5.3
СРГ5
1500
100
1,5
0,5
2

63
РСРГ5.4
СРГ5
1500
100
1,5
0,5
2

64
РСРГ5.5
СРГ5
1500
100
1,5
0,5
2

65
РСРГ5.6
СРГ5
1500
100
1,5
0,5
2

66
РСРГ5.7
СРГ5
1500
100
1,5
0,5
2

67
РСРГ5.8
СРГ5
1500
100
1,5
0,5
2

68
РСРГ5.9
СРГ5
1500
100
1,5
0,5
2

69
РСРГ5.10
СРГ5
1500
100
1,5
0,5
2

70
РСРГ5.10
СРГ5
1500
100
1,5
0,5
2

72
РСРГ5.10
СРГ5
1500
100
1,5
0,5
2

72
РСРГ5.10
СЗ3
1500
100
1,5
0,5
2

73
РСРГ5.10
СЗ3
1500
100
1,5
0,5
2

74
РСРГ5.10
СЗ3
1500
100
1,5
0,5
2

75
РСРГ6.1
СРГ6
1500
100
1,5
0,5
2

76
РСРГ6.2
СРГ6
1500
100
1,5
0,5
2

77
РСРГ6.3
СРГ6
1500
100
1,5
0,5
2

78
РСРГ6.4
СРГ6
1500
100
1,5
0,5
2

79
РСРГ6.5
СРГ6
1500
100
1,5
0,5
2

80
РСРГ6.6
СРГ6
1500
100
1,5
0,5
2

81
РСРГ6.7
СРГ6
1500
100
1,5
0,5
2

82
РСРГ6.8
СРГ6
1500
100
1,5
0,5
2

83
РСРГ6.9
СРГ6
1500
100
1,5
0,5
2

85
РСРГ6.10
СРГ6
1500
100
1,5
0,5
2

86
РСРГ6.10
СРГ6
1500
100
1,5
0,5
2

87
РСРГ6.10
СК
1500
100
1,5
0,5
2

88
РСРГ6.10
СК
1500
100
1,5
0,5
2

89
РСРГ6.10
СК
1500
100
1,5
0,5
2

Рис. 7. Завантаження комутатора КК

Рис. 8. Завантаження комутатора КЗ1

Рис. 9. Завантаження комутатора КЗ2

Рис. 10. Завантаження комутатора КЗ3

Рис. 11. Завантаження комутатора КРГ1

Рис. 12. Завантаження комутатора КРГ2

Рис. 13. Завантаження комутатора КРГ3

Рис. 14. Завантаження комутатора КРГ4

Рис. 15. Завантаження комутатора КРГ5

Рис. 16. Завантаження комутатора КРГ6

5. ДЕКОМПОЗУВАННЯ МЕРЕЖІ
5.1 Декомпозування мережі з 4 абонентами
Проведемо декомпозування мережі при N = 4. Вхідні дані відповідають варіанту.

Рис. 17. Розбивка на підмережі N=4
Таблица 8 Результати декомпозування при N = 4

Комутатор
Завантаження комутатора
Час транзакції

Аналітичне, *100%
Імітаційне, * 100%
Аналітичний, мс
Імітаційний, мс

КК
0,03
0,03
98,18
90,66

КЗ1
0,05
0,06

КЗ2
0,05
0,06

КЗ3
0,06
0,06

КРГ1
0,12
0,14

КРГ2
0,12
0,14

КРГ3
0,12
0,14

КРГ4
0,12
0,14

КРГ5
0,12
0,14

КРГ6
0,12
0,14

Таблиця 9 Заявки у підмережах при N = 4


Клієнт
Сервер
Запит, байт
Відповідь, байт
Підготовка мс
Обробка, мс
Час циклу

0
Р1.1
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

1
Р1.2
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

2
Р1.3
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

3
Р1.4
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

4
Р1.4
1
1500
100
1,5
0,5
2

5
Р2.1
Р2
1500
100
1,5
0,5
2

6
Р2.2
Р2
1500
100
1,5
0,5
2

7
Р2.3
Р2
1500
100
1,5
0,5
2

8
Р2.4
Р2
1500
100
1,5
0,5
2

9
Р2.4
2
1500
100
1,5
0,5
2

10
Р3.1
Р3
1500
100
1,5
0,5
2

11
Р3.2
Р3
1500
100
1,5
0,5
2

12
Р3.3
Р3
1500
100
1,5
0,5
2

13
Р3.4
Р3
1500
100
1,5
0,5
2

14
Р3.4
3
1500
100
1,5
0,5
2

15
Р4.1
Р4
1500
100
1,5
0,5
2

16
Р4.2
Р4
1500
100
1,5
0,5
2

17
Р4.3
Р4
1500
100
1,5
0,5
2

18
Р4.4
Р4
1500
100
1,5
0,5
2

19
Р4.4
4
1500
100
1,5
0,5
2

20
Р5.1
Р5
1500
100
1,5
0,5
2

21
Р5.2
Р5
1500
100
1,5
0,5
2

22
Р5.3
Р5
1500
100
1,5
0,5
2

23
Р5.4
Р5
1500
100
1,5
0,5
2

24
Р5.4
5
1500
100
1,5
0,5
2

25
Р6.1
Р6
1500
100
1,5
0,5
2

26
Р6.2
Р6
1500
100
1,5
0,5
2

27
Р6.3
Р6
1500
100
1,5
0,5
2

28
Р6.4
Р6
1500
100
1,5
0,5
2

29
Р6.4
6
1500
100
1,5
0,5
2

30
З1.1
З1
1500
100
1,5
0,5
2

31
З1.2
З1
1500
100
1,5
0,5
2

32
З2.3
З2
1500
100
1,5
0,5
2

33
З2.4
З2
1500
100
1,5
0,5
2

34
З3.5
З3
1500
100
1,5
0,5
2

35
З3.6
К
1500
100
1,5
0,5
2

36
К1.6
К1
1500
100
1,5
0,5
2

Рис. 18. Завантаження комутатора КК

Рис. 19. Завантаження комутатора КЗ1

Рис. 20. Завантаження комутатора КЗ2

Рис. 21. Завантаження комутатора КЗ3

Рис. 22. Завантаження комутатора КРГ1

Рис. 23. Завантаження комутатора КРГ2

Рис. 24. Завантаження комутатора КРГ3

Рис. 25. Завантаження комутатора КРГ4

Рис. 26. Завантаження комутатора КРГ5

Рис. 27. Завантаження комутатора КРГ6
5.2 Декомпозування мережі з 7 абонентами

Рис.28. Розбивка на підмережі N=7
Таблиця 10 Результати декомпозування при N = 7

Комутатор
Завантаження комутатора
Час транзакції

Аналітичне, *100%
Імітаційне, * 100%
Аналітичний, мс
Імітаційний, мс

КК
0,05
0,06
282,4
228,31

КЗ1
0,09
0,11

КЗ2
0,09
0,11

КЗ3
0,1
0,11

КРГ1
0,16
0,28

КРГ2
0,16
0,28

КРГ3
0,16
0,28

КРГ4
0,16
0,28

КРГ5
0,16
0,28

КРГ6
0,16
0,28

Таблиця 11 Заявки у підмережах при N = 7


Клієнт
Сервер
Запит, байт
Відповідь, байт
Підготовка, мс
Обробка, мс
Час циклу, мс

0
Р1.1
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

1
Р1.2
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

2
Р1.3
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

3
Р1.4
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

4
Р1.5
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

5
Р1.6
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

6
Р1.7
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

7
Р1.7
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

8
Р1.7
1
1500
100
1,5
0,5
2

9
Р1.7
1
1500
100
1,5
0,5
2

10
Р2.1
Р2
1500
100
1,5
0,5
2

11
Р2.2
Р2
1500
100
1,5
0,5
2

12
Р2.3
Р2
1500
100
1,5
0,5
2

13
Р2.4
Р2
1500
100
1,5
0,5
2

14
Р2.5
Р2
1500
100
1,5
0,5
2

15
Р2.6
Р2
1500
100
1,5
0,5
2

16
Р2.7
Р2
1500
100
1,5
0,5
2

17
Р2.7
Р2
1500
100
1,5
0,5
2

18
Р2.7
2
1500
100
1,5
0,5
2

19
Р2.7
2
1500
100
1,5
0,5
2

20
Р3.1
Р3
1500
100
1,5
0,5
2

21
Р3.2
Р3
1500
100
1,5
0,5
2

22
Р3.3
Р3
1500
100
1,5
0,5
2

23
Р3.4
Р3
1500
100
1,5
0,5
2

24
Р3.5
Р3
1500
100
1,5
0,5
2

25
Р3.6
Р3
1500
100
1,5
0,5
2

26
Р3.7
Р3
1500
100
1,5
0,5
2

27
Р3.7
Р3
1500
100
1,5
0,5
2

28
Р3.7
3
1500
100
1,5
0,5
2

29
Р3.7
3
1500
100
1,5
0,5
2

30
Р4.1
Р4
1500
100
1,5
0,5
2

31
Р4.2
Р4
1500
100
1,5
0,5
2

32
Р4.3
Р4
1500
100
1,5
0,5
2

33
Р4.4
Р4
1500
100
1,5
0,5
2

34
Р4.5
Р4
1500
100
1,5
0,5
2

35
Р4.6
Р4
1500
100
1,5
0,5
2

36
Р4.7
Р4
1500
100
1,5
0,5
2

37
Р4.7
Р4
1500
100
1,5
0,5
2

38
Р4.7
4
1500
100
1,5
0,5
2

39
Р4.7
4
1500
100
1,5
0,5
2

40
Р5.1
Р5
1500
100
1,5
0,5
2

41
Р5.2
Р5
1500
100
1,5
0,5
2

42
Р5.3
Р5
1500
100
1,5
0,5
2

43
Р5.4
Р5
1500
100
1,5
0,5
2

44
Р5.5
Р5
1500
100
1,5
0,5
2

45
Р5.6
Р5
1500
100
1,5
0,5
2

46
Р5.7
Р5
1500
100
1,5
0,5
2

47
Р5.7
Р5
1500
100
1,5
0,5
2

48
Р5.7
5
1500
100
1,5
0,5
2

49
Р5.7
5
1500
100
1,5
0,5
2

50
Р6.1
Р6
1500
100
1,5
0,5
2

51
Р6.2
Р6
1500
100
1,5
0,5
2

52
Р6.3
Р6
1500
100
1,5
0,5
2

53
Р6.4
Р6
1500
100
1,5
0,5
2

54
Р6.5
Р6
1500
100
1,5
0,5
2

55
Р6.6
Р6
1500
100
1,5
0,5
2

56
Р6.7
Р6
1500
100
1,5
0,5
2

57
Р6.7
Р6
1500
100
1,5
0,5
2

58
Р6.7
6
1500
100
1,5
0,5
2

59
Р6.7
6
1500
100
1,5
0,5
2

60
З1.1
З1
1500
100
1,5
0,5
2

61
З1.1
З1
1500
100
1,5
0,5
2

62
З1.2
З1
1500
100
1,5
0,5
2

63
З1.2
З1
1500
100
1,5
0,5
2

64
З2.3
З2
1500
100
1,5
0,5
2

65
З2.3
З2
1500
100
1,5
0,5
2

66
З2.4
З2
1500
100
1,5
0,5
2

67
З2.4
З2
1500
100
1,5
0,5
2

68
З3.5
З3
1500
100
1,5
0,5
2

69
З3.5
З3
1500
100
1,5
0,5
2

70
З3.6
К
1500
100
1,5
0,5
2

71
З3.6
К
1500
100
1,5
0,5
2

72
К1.6
К1
1500
100
1,5
0,5
2

73
К1.6
К1
1500
100
1,5
0,5
2

Рис. 29. Завантаження комутатора КК

Рис. 30. Завантаження комутатора КЗ1

Рис. 31. Завантаження комутатора КЗ2

Рис. 32. Завантаження комутатора КЗ3

Рис. 33. Завантаження комутатора КРГ1

Рис. 34. Завантаження комутатора КРГ2

Рис. 35. Завантаження комутатора КРГ3

Рис. 36. Завантаження комутатора КРГ4

Рис. 37. Завантаження комутатора КРГ5

Рис. 38. Завантаження комутатора КРГ6
5.3Декомпозування мережі з 10 абонентами

Рис. 39. Розбивка на підмережі N=10.
Таблица 11 Результати декомпозування при N = 10

Комутатор
Завантаження комутатора
Час транзакції

Аналітичне, *100%
Імітаційне, * 100%
Аналітичний, мс
Імітаційний, мс

КК
0,07
0,09
568,55
459,32

КЗ1
0,11
0,17

КЗ2
0,11
0,17

КЗ3
0,14
0,17

КРГ1
0,19
0,36

КРГ2
0,19
0,36

КРГ3
0,19
0,36

КРГ4
0,19
0,36

КРГ5
0,19
0,36

КРГ6
0,19
0,36

Таблиця 12 Заявки у підмережах при N = 10


Клієнт
Сервер
Запит, байт
Відповідь, байт
Підготовка, мс
Обробка, мс
Час циклу, мс

0
Р1.1
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

1
Р1.2
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

2
Р1.3
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

3
Р1.4
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

4
Р1.5
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

5
Р1.6
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

6
Р1.7
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

7
Р1.8
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

8
Р1.9
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

9
Р1.10
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

10
Р1.10
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

11
Р1.10
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

12
Р1.10
1
1500
100
1,5
0,5
2

13
Р1.10
1
1500
100
1,5
0,5
2

14
Р1.10
1
1500
100
1,5
0,5
2

15
Р2.1
Р2
1500
100
1,5
0,5
2

16
Р2.2
Р2
1500
100
1,5
0,5
2

17
Р2.3
Р2
1500
100
1,5
0,5
2

18
Р2.4
Р2
1500
100
1,5
0,5
2

19
Р2.5
Р2
1500
100
1,5
0,5
2

20
Р2.6
Р2
1500
100
1,5
0,5
2

21
Р2.7
Р2
1500
100
1,5
0,5
2

22
Р2.8
Р2
1500
100
1,5
0,5
2

23
Р2.9
Р2
1500
100
1,5
0,5
2

24
Р2.10
Р2
1500
100
1,5
0,5
2

25
Р2.10
Р2
1500
100
1,5
0,5
2

26
Р2.10
Р2
1500
100
1,5
0,5
2

27
Р2.10
2
1500
100
1,5
0,5
2

28
Р2.10
2
1500
100
1,5
0,5
2

29
Р2.10
2
1500
100
1,5
0,5
2

30
Р3.1
Р3
1500
100
1,5
0,5
2

31
Р3.2
Р3
1500
100
1,5
0,5
2

32
Р3.3
Р3
1500
100
1,5
0,5
2

33
Р3.4
Р3
1500
100
1,5
0,5
2

34
Р3.5
Р3
1500
100
1,5
0,5
2

35
Р3.6
Р3
1500
100
1,5
0,5
2

36
Р3.7
Р3
1500
100
1,5
0,5
2

37
Р3.8
Р3
1500
100
1,5
0,5
2

38
Р3.9
Р3
1500
100
1,5
0,5
2

39
Р3.10
Р3
1500
100
1,5
0,5
2

40
Р3.10
Р3
1500
100
1,5
0,5
2

41
Р3.10
Р3
1500
100
1,5
0,5
2

42
Р3.10
3
1500
100
1,5
0,5
2

43
Р3.10
3
1500
100
1,5
0,5
2

44
Р3.10
3
1500
100
1,5
0,5
2

45
Р4.1
Р4
1500
100
1,5
0,5
2

46
Р4.2
Р4
1500
100
1,5
0,5
2

47
Р4.3
Р4
1500
100
1,5
0,5
2

48
Р4.4
Р4
1500
100
1,5
0,5
2

49
Р4.5
Р4
1500
100
1,5
0,5
2

50
Р4.6
Р4
1500
100
1,5
0,5
2

51
Р4.7
Р4
1500
100
1,5
0,5
2

52
Р4.8
Р4
1500
100
1,5
0,5
2

53
Р4.9
Р4
1500
100
1,5
0,5
2

54
Р4.10
Р4
1500
100
1,5
0,5
2

55
Р4.10
Р4
1500
100
1,5
0,5
2

56
Р4.10
Р4
1500
100
1,5
0,5
2

57
Р4.10
4
1500
100
1,5
0,5
2

58
Р4.10
4
1500
100
1,5
0,5
2

59
Р4.10
4
1500
100
1,5
0,5
2

60
Р5.1
Р5
1500
100
1,5
0,5
2

61
Р5.2
Р5
1500
100
1,5
0,5
2

62
Р5.3
Р5
1500
100
1,5
0,5
2

63
Р5.4
Р5
1500
100
1,5
0,5
2

64
Р5.5
Р5
1500
100
1,5
0,5
2

65
Р5.6
Р5
1500
100
1,5
0,5
2

66
Р5.7
Р5
1500
100
1,5
0,5
2

67
Р5.8
Р5
1500
100
1,5
0,5
2

68
Р5.9
Р5
1500
100
1,5
0,5
2

69
Р5.10
Р5
1500
100
1,5
0,5
2

70
Р5.10
Р5
1500
100
1,5
0,5
2

71
Р5.10
Р5
1500
100
1,5
0,5
2

72
Р5.10
5
1500
100
1,5
0,5
2

73
Р5.10
5
1500
100
1,5
0,5
2

74
Р5.10
5
1500
100
1,5
0,5
2

75
Р6.1
Р6
1500
100
1,5
0,5
2

76
Р6.2
Р6
1500
100
1,5
0,5
2

77
Р6.3
Р6
1500
100
1,5
0,5
2

78
Р6.4
Р6
1500
100
1,5
0,5
2

79
Р6.5
Р6
1500
100
1,5
0,5
2

80
Р6.6
Р6
1500
100
1,5
0,5
2

Рис. 40. Завантаження комутатора КК

Рис. 41. Завантаження комутатора КЗ1

Рис. 42. Завантаження комутатора КЗ2

Рис. 43. Завантаження комутатора КЗ3

Рис. 44. Завантаження комутатора КРГ1

Рис. 45. Завантаження комутатора КРГ2

Рис. 46. Завантаження комутатора КРГ3

Рис. 47. Завантаження комутатора КРГ4

Рис. 48. Завантаження комутатора КРГ5

Рис. 49. Завантаження комутатора КРГ6

6.ВИСХІДНЕ ТА НИCХІДНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

6.1 Висхідне моделювання N = 4
Для висхідного проектування спочатку зробимо підмережу на рівні робочої групи. Так як групи у мережі досить типові, то візьмемо, наприклад, РГ1.Промодулюємо її.

Рис. 50. Підмережа рівня робочої групи при N = 4
Сервер 1 представляє собою комутатор рівня будинку. Приведемо показники завантаження.
Таблиця 13 Завантаження підмережі рівня робочої групи при N = 4

Комутатор
Завантаження комутатора
Час транзакції

Аналітичне, *100%
Імітаційне, *100%
Аналітичний, мс
Імітаційний, мс

КРГ1
0,12
0,14
13,64
12,38

Таблиця 14 Заявки у підмережі рівня робочої групи при N = 4


Клієнт
Сервер
Запит, байт
Відповідь, байт
Підготовка, мс
Обробка, мс
Час циклу, мс

0
Р1.1
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

1
Р1.2
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

2
Р1.3
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

3
Р1.4
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

4
Р1.4
1
1500
100
1,5
0,5
2

Нижче приведемо діаграму завантаження робочої групи при N = 4.

Рис. 51. Завантаження комутатора робочої групи при N = 4
Так як рівень будинків досить типовий для всіх комутаторів, але для КЗ3 він має інший вигляд, так як він звертається до комутатора корпорації. Наведемо його у модулюванні рівня будинків на рис. 43.

Рис. 52. Підмережа рівня будинку при N = 4
Таблиця 15 Завантаження підмережі рівня будинку групи при N = 4

Комутатор
Завантаження комутатора
Час транзакції

Аналітичне, *100%
Імітаційне, *100%
Аналітичний, мс
Імітаційний, мс

КЗ1
0,01
0,01
27,24
27,74

Таблиця 16 Заявки у підмережі рівня будинку при N = 4


Клієнт
Сервер
Запит, байт
Відповідь, байт
Підготовка, мс
Обробка, мс
Час циклу, мс

0
З1.2
З1
1500
100
12,86
0,5
13,36

1
З1.1
К1
1500
100
12,86
0,5
13,36

«Орлан» не зміг побудувати діаграми до заявок. Перейдемо на рівень корпорації

Рис. 53. Підмережа рівня корпорації при N = 4
Таблиця 17 Завантаження підмережі рівня корпорації N = 4

Комутатор
Завантаження комутатора
Час транзакції

Аналітичне, *100%
Імітаційне, *100%
Аналітичний, мс
Імітаційний, мс

КК
0
0
28,5
26,72

Таблиця 18 Заявки у підмережі рівня корпорації при N = 4


Клієнт
Сервер
Запит, байт
Відповідь, байт
Підготовка, мс
Обробка, мс
Час циклу, мс

0
К1.6
К1
1500
100
27,74
0,5
28,24

6.2 Висхідне моделювання N = 7
Повторимо усі операції для N = 7.
Таблиця 19 Завантаження підмережі рівня робочої групи при N = 7

Комутатор
Завантаження комутатора
Час транзакції

Аналітичне, *100%
Імітаційне, *100%
Аналітичний, мс
Імітаційний, мс

КРГ1
0,16
0,28
40,87
32,45

У табл. 20. Приведемо заявки у під мережі рівня робочої групи при N = 7.

Рис. 54. Підмережа рівня робочої групи при N = 7
Нижче приведемо діаграму завантаження робочої групи при N = 7.

Рис. 55. Завантаження комутатора робочої групи при N = 7
Таблиця 20 Заявки у підмережі рівня робочої групи при N = 7


Клієнт
Сервер
Запит, байт
Відповідь, байт
Підготовка, мс
Обробка, мс
Час циклу, мс

0
Р1.1
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

1
Р1.2
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

2
Р1.3
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

3
Р1.4
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

4
Р1.5
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

5
Р1.6
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

7
Р1.7
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

8
Р1.7
1
1500
100
1,5
0,5
2

9
Р1.7
1
1500
100
1,5
0,5
2

Проведемо іспит під мережі рівня будинку

Рис. 56. Підмережа рівня будинку при N = 7
Таблиця 21 Завантаження підмережі рівня будинку при N = 7

Комутатор
Завантаження комутатора
Час транзакції

Аналітичне, *100%
Імітаційне, *100%
Аналітичний, мс
Імітаційний, мс

КЗ1
0,01
0,01
132,87
130

Таблиця 22 Заявки у підмережі рівня будинку при N = 7


Клієнт
Сервер
Запит, байт
Відповідь, байт
Підготовка, мс
Обробка, мс
Час циклу, мс

0
З1.2
З1
1500
100
32,45
0,5
33

1
З1.1
К1
1500
100
32,45
0,5
33

2
З1.2
З1
1500
100
32,45
0,5
33

3
З1.1
К1
1500
100
32,45
0,5
33

Перейдемо на рівень корпорації.

Рис. 57. Підмережа рівня корпорації при N = 7
Таблиця 22 Завантаження підмережі рівня корпорації при N = 7

Комутатор
Завантаження комутатора
Час транзакції

Аналітичне, *100%
Імітаційне, * 100%
Аналітичний, мс
Імітаційний, мс

КК
0
0
261,52
275,82

Таблиця 23 Заявки у підмережі рівня корпорації при N = 7


Клієнт
Сервер
Запит, байт
Відповідь, байт
Підготовка, мс
Обробка, мс
Час циклу, мс

0
К1.6
К1
1500
100
130
0,5
130,5

1
К1.6
К1
1500
100
130
0,5
130,5

6.3 Висхідне моделювання N = 10

Рис. 58. Підмережа рівня робочої групи N = 10
Таблиця 24 Завантаження підмережі рівня робочої групи N = 10

Комутатор
Завантаження комутатора
Час транзакції

Аналітичне, *100%
Імітаційне, * 100%
Аналітичний, мс
Імітаційний, мс

КРГ1
0,19
0,36
83,81
67,81

Рис. 59. Завантаження комутатора робочої групи N = 10

Таблиця 25 Заявки у підмережі рівня робочої групи при N = 10


Клієнт
Сервер
Запит, байт
Відповідь, байт
Підготовка, мс
Обробка, мс
Час циклу, мс

0
Р1.1
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

1
Р1.2
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

2
Р1.3
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

3
Р1.4
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

4
Р1.5
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

5
Р1.6
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

7
Р1.7
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

7
Р1.8
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

8
Р1.9
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

9
Р1.10
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

10
Р1.10
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

11
Р1.10
Р1
1500
100
1,5
0,5
2

12
Р1.10
1
1500
100
1,5
0,5
2

13
Р1.10
1
1500
100
1,5
0,5
2

14
Р1.10
1
1500
100
1,5
0,5
2

Проведемо іспит під мережі рівня будинку

Рис. 60. Підмережа рівня будинку при N = 10
Таблиця 26 Завантаження підмережі рівня будинку при N = 10

Комутатор
Завантаження комутатора
Час транзакції

Аналітичне, *100%
Імітаційне, *100%
Аналітичний, мс
Імітаційний, мс

КЗ1
0,01
0,00
411
410

Таблиця 27 Заявки у підмережі рівня будинку при N = 10


Клієнт
Сервер
Запит, байт
Відповідь, байт
Підготовка, мс
Обробка, мс
Час циклу, мс

0
З1.1
З1
1500
100
67,8
0,5
68,3

1
З1.1
З1
1500
100
67,8
0,5
68,3

2
З1.1
З1
1500
100
67,8
0,5
68,3

3
З1.2
К1
1500
100
67,8
0,5
68,3

4
З1.2
К1
1500
100
67,8
0,5
68,3

5
З1.2
К1
1500
100
67,8
0,5
68,3

Рис. 61. Підмережа рівня корпорації при N = 10
Таблиця 28 Завантаження підмережі рівня корпорації при N = 10

Комутатор
Завантаження комутатора
Час транзакції

Аналітичне, *100%
Імітаційне, *100%
Аналітичний, мс
Імітаційний, мс

КК
0
0
1232
1351

Таблиця 29 Заявки у підмережі рівня корпорації при N = 10


Клієнт
Сервер
Запит, байт
Відповідь, байт
Підготовка, мс
Обробка, мс
Час циклу, мс

0
К1.6
К1
1500
100
410
0,5
410,5

1
К1.6
К1
1500
100
410
0,5
410,5

2
К1.6
К1
1500
100
410
0,5
410,5

6.4 Низхідне моделювання при N = 4
Висхідне моделювання починається з рівня корпорації. Результат кожного моделювання є основою наступного.

Рис. 62. Підмережа рівня корпорації при N = 4

Таблиця 30 Завантаження підмережі рівня корпорації при N = 4

Комутатор
Завантаження комутатора
Час транзакції

Аналітичне, *100%
Імітаційне, *100%
Аналітичний, мс
Імітаційний, мс

КК
0,03
0,03
2,26
2,13

Рис. 63. Завантаження комутатора підмережі корпорації N = 7
Таблиця 31 Заявки у підмережі рівня корпорації при N = 4


Клієнт
Сервер
Запит, байт
Відповідь, байт
Підготовка, мс
Обробка, мс
Час циклу, мс

0
К1.6
К1
1500
100
1,5
0,5
2

Проведемо іспит під мережі рівня будинку

Рис. 64. Підмережа рівня будинку при N = 4

Таблиця 32 Завантаження підмережі рівня будинку при N = 4

Комутатор
Завантаження комутатора
Час транзакції

Аналітичне, *100%
Імітаційне, *100%
Аналітичний, мс
Імітаційний, мс

КЗ1
0,04
0,04
5,72
5,8

Таблиця 33 Заявки у підмережі рівня будинку при N = 4


Клієнт
Сервер
Запит, байт
Відповідь, байт
Підготовка, мс
Обробка, мс
Час циклу, мс

0
З1.1
З1
1500
100
2,1
0,5
2,6

1
З1.2
К1
1500
100
2,1
0,5
2,6

Рис. 65. Підмережа рівня робочої групи при N = 4
Таблиця 34 Завантаження підмережі рівня робочої групи при N = 4

Комутатор
Завантаження комутатора
Час транзакції

Аналітичне, *100%
Імітаційне, *100%
Аналітичний, мс
Імітаційний, мс

КРГ1
0,05
0,04
33,4
33,43

Таблиця 35 Заявки у підмережі рівня робочої групи при N = 4


Клієнт
Сервер
Запит, байт
Відповідь, байт
Підготовка, мс
Обробка, мс
Час циклу, мс

0
Р1.1
Р1
1500
100
5,8
0,5
6,3

1
Р1.2
Р1
1500
100
5,8
0,5
6,3

2
Р1.3
Р1
1500
100
5,8
0,5
6,3

3
Р1.4
Р1
1500
100
5,8
0,5
6,3

4
Р1.4
1
1500
100
5,8
0,5
6,3

Нижче приведемо діаграму завантаження робочої групи при N = 4.

Рис. 66. Завантаження комутатора робочої групи при N = 4
6.5 Низхідне моделювання при N = 7

Рис. 67. Підмережа рівня корпорації при N = 7
Таблиця 36 Завантаження підмережі рівня корпорації при N = 7

Комутатор
Завантаження комутатора
Час транзакції

Аналітичне, *100%
Імітаційне, * 100%
Аналітичний, мс
Імітаційний, мс

КК
0,05
0,06
4,81
4,73

Таблиця 37 Заявки у підмережі рівня корпорації при N = 7


Клієнт
Сервер
Запит, байт
Відповідь, байт
Підготовка, мс
Обробка, мс
Час циклу, мс

0
К1.6
К1
1500
100
1,5
0,5
2

1
К1.6
К1
1500
100
1,5
0,5
2

Проведемо іспит під мережі рівня будинку

Рис. 68. Підмережа рівня будинку при N = 7
Таблиця 38 Завантаження підмережі рівня будинку при N = 7

Комутатор
Завантаження комутатора
Час транзакції

Аналітичне, *100%
Імітаційне, *100%
Аналітичний, мс
Імітаційний, мс

КЗ1
0,05
0,04
22,18
22,09

Таблиця 39 Заявки у підмережі рівня будинку при N = 7


Клієнт
Сервер
Запит, байт
Відповідь, байт
Підготовка, мс
Обробка, мс
Час циклу, мс

0
З1.2
З1
1500
100
4,73
0,5
5,23

1
З1.1
К1
1500
100
4,73
0,5
5,23

2
З1.2
З1
1500
100
4,73
0,5
5,23

3
З1.1
К1
1500
100
4,73
0,5
5,23

Таблиця 40 Завантаження підмережі рівня робочої групи при N = 7

Комутатор
Завантаження комутатора
Час транзакції

Аналітичне, *100%
Імітаційне, *100%
Аналітичний, мс
Імітаційний, мс

КРГ1
0,03
0,03
230,7
231,45

У табл. 41. Приведемо заявки у під мережі рівня робочої групи при N = 7.

Рис. 69. Підмережа рівня робочої групи при N = 7

Нижче приведемо діаграму завантаження робочої групи при N = 7.

Рис. 70. Завантаження комутатора робочої групи при N = 7
Таблиця 41 Заявки у підмережі рівня робочої групи при N = 7


Клієнт
Сервер
Запит, байт
Відповідь, байт
Підготовка, мс
Обробка, мс
Час циклу, мс

0
Р1.1
Р1
1500
100
22
0,5
22,5

1
Р1.2
Р1
1500
100
22
0,5
22,5

2
Р1.3
Р1
1500
100
22
0,5
22,5

3
Р1.4
Р1
1500
100
22
0,5
22,5

4
Р1.5
Р1
1500
100
22
0,5
22,5

5
Р1.6
Р1
1500
100
22
0,5
22,5

7
Р1.7
Р1
1500
100
22
0,5
22,5

8
Р1.7
1
1500
100
22
0,5
22,5

9
Р1.7
1
1500
100
22
0,5
22,5

6.6 Низхідне моделювання при N = 10

Рис. 71. Підмережа рівня корпорації при N = 10
Таблиця 42 Завантаження підмережі рівня корпорації при N = 10

Комутатор
Завантаження комутатора
Час транзакції

Аналітичне, *100%
Імітаційне, *100%
Аналітичний, мс
Імітаційний, мс

КК
0,07
0,09
7,8
7,3

Таблиця 43 Заявки у підмережі рівня корпорації при N = 10


Клієнт
Сервер
Запит, байт
Відповідь, байт
Підготовка, мс
Обробка, мс
Час циклу, мс

0
К1.6
К1
1500
100
1,5
0,5
2

1
К1.6
К1
1500
100
1,5
0,5
2

2
К1.6
К1
1500
100
1,5
0,5
2

Рис. 72. Підмережа рівня будинку при N = 10
Таблиця 44 Завантаження підмережі рівня будинку при N = 10

Комутатор
Завантаження комутатора
Час транзакції

Аналітичне, *100%
Імітаційне, *100%
Аналітичний, мс
Імітаційний, мс

КЗ1
0,04
0,04
51,79
52,11

Таблиця 45 Заявки у підмережі рівня будинку при N = 10


Клієнт
Сервер
Запит, байт
Відповідь, байт
Підготовка, мс
Обробка, мс
Час циклу, мс

0
З1.1
З1
1500
100
7,3
0,5
7,8

1
З1.1
З1
1500
100
7,3
0,5
7,8

2
З1.1
З1
1500
100
7,3
0,5
7,8

3
З1.2
К1
1500
100
7,3
0,5
7,8

4
З1.2
К1
1500
100
7,3
0,5
7,8

5
З1.2
К1
1500
100
7,3
0,5
7,8

Рис. 73. Підмережа рівня робочої групи N = 10

Таблиця 46 Завантаження підмережі рівня робочої групи N = 10

Комутатор
Завантаження комутатора
Час транзакції

Аналітичне, *100%
Імітаційне, * 100%
Аналітичний, мс
Імітаційний, мс

КРГ1
0,19
0,36
798,20
792,6

Таблиця 47 Заявки у підмережі рівня робочої групи при N = 10


Клієнт
Сервер
Запит, байт
Відповідь, байт
Підготовка, мс
Обробка, мс
Час циклу, мс

0
Р1.1
Р1
1500
100
52,1
0,5
52,6

1
Р1.2
Р1
1500
100
52,1
0,5
52,6

2
Р1.3
Р1
1500
100
52,1
0,5
52,6

3
Р1.4
Р1
1500
100
52,1
0,5
52,6

4
Р1.5
Р1
1500
100
52,1
0,5
52,6

5
Р1.6
Р1
1500
100
52,1
0,5
52,6

7
Р1.7
Р1
1500
100
52,1
0,5
52,6

7
Р1.8
Р1
1500
100
52,1
0,5
52,6

8
Р1.9
Р1
1500
100
52,1
0,5
52,6

9
Р1.10
Р1
1500
100
52,1
0,5
52,6

10
Р1.10
Р1
1500
100
52,1
0,5
52,6

11
Р1.10
Р1
1500
100
52,1
0,5
52,6

12
Р1.10
1
1500
100
52,1
0,5
52,6

13
Р1.10
1
1500
100
52,1
0,5
52,6

14
Р1.10
1
1500
100
52,1
0,5
52,6

7. ПОРІВНЯННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Метод не дозволяє отримати похибку вимірювань для загрузки комутаторів, адже у мережі встановлені комутатори з великою пропускною здатністю і у таких малих мережах практично не мають загрузки, тому похибку вимірювань для цього параметру вирахувати неможливо.
Обчислимо похибки імітаційного методу та декомпозиції.
Таблиця 48 Порівняння результатів для N = 4

Комутатор
Імітація
Декомпозування

Завантаження, *100%
Час транзакції, мс
Завантаження, *100%
Час транзакції, мс

КК
0,03
75,37
0,03
90,66

КЗ1
0,06
0,06

КЗ2
0,06
0,06

КЗ3
0,06
0,06

КРГ1
0,14
0,14

КРГ2
0,14
0,14

КРГ3
0,14
0,14

КРГ4
0,14
0,14

КРГ5
0,14
0,14

КРГ6
0,14
0,14

Таблиця 49 Порівняння результатів для N = 7

Комутатор
Імітація
Декомпозування

Завантаження, *100%
Час транзакції, мс
Завантаження, *100%
Час транзакції, мс

КК
0,04
201,65
0,06
228,31

КЗ1
0,11
0,11

КЗ2
0,11
0,11

КЗ3
0,1
0,11

КРГ1
0,27
0,28

КРГ2
0,27
0,28

КРГ3
0,27
0,28

КРГ4
0,27
0,28

КРГ5
0,27
0,28

КРГ6
0,27
0,28

Таблиця 50 Порівняння результатів для N = 10

Комутатор
Імітація
Декомпозування

Завантаження, *100%
Час транзакції, мс
Завантаження, *100%
Час транзакції, мс

КК
0,08
412,5
0,09
459,32

КЗ1
0,17
0,17

КЗ2
0,17
0,17

КЗ3
0,17
0,17

КРГ1
0,36
0,36

КРГ2
0,36
0,36

КРГ3
0,36
0,36

КРГ4
0,36
0,36

КРГ5
0,36
0,36

КРГ6
0,36
0,36

Таблиця 50 Похибка у результатах при N = 4

Комутатор
Похибка транзакції
Похибка завантаження

Абсолютна, мс
Відносна, %
Абсолютна, *100%
Відносна, %

КК
15,29
20
0
0

КЗ1

КЗ2

КЗ3

КРГ1

КРГ2

КРГ3

КРГ4

КРГ5

КРГ6

Таблиця 51 Похибка у результатах при N = 7

Комутатор
Похибка транзакції
Похибка завантаження

Абсолютна, мс
Відносна, %
Абсолютна, *100%
Відносна, %

КК
26,66
13
0,02
50

КЗ1
0
0

КЗ2

КЗ3
0,01
10

КРГ1
0
0

КРГ2

КРГ3

КРГ4

КРГ5

КРГ6

Таблиця 52 Похибка у результатах при N = 10

Комутатор
Похибка транзакції
Похибка завантаження

Абсолютна, мс
Відносна, %
Абсолютна, *100%
Відносна, %

КК
46,82
11,3
0,01
12,5

КЗ1
0
0

КЗ2

КЗ3

КРГ1

КРГ2

КРГ3

КРГ4

КРГ5

КРГ6

8. ПОБУДОВА ГРАФІКІВ
Для наглядної інтерпретації результатів побудови корпоративної комп’ютерної мережі побудуємо графіки, де початковими даними будуть отримані раніше результати.

Рис.74. Залежність часу транзакції від кількості абонентів

Рис. 66. Залежність завантаженості комутатора КК від кількості абонентів

Рис. 75. Залежність завантаженості комутатора КЗ1 від кількості абонентів

Рис. 76. Залежність завантаженості комутатора КЗ2 від кількості абонентів

Рис. 77. Залежність завантаженості комутатора КЗ3 від кількості абонентів

Рис. 78. Залежність завантаженості комутатора КРГ1 від кількості абонентів
Інші графіки комутаторів мають однаковий вигляд з КРГ1, тобто приводити їх немає сенсу. Інтерес має також залежність відносної похибки часу транзакції у методі декомпозиції від кількості абонентів. Її приведено на рис. 79.

Рис. 79. Залежність відносної похибки часу транзакції від кількості абонентів

ВИСНОВОК
У курсовій роботі була промодельована корпоративна мережа, яка містить варіативну кількість абонентів. На базі мережі були застосовані методи аналітичного, імітаційного, низхідного та висхідного моделювання. Були знайдені похибки методів на прикладі імітаційного моделювання та декомпозиції. Результаті моделювання представлені у вигляді діаграм, таблиць, рисунків та графіків впродовж змісту курсової роботи.
З результатів моделювання заданої мережі можна зробити наступні висновки
1) завантаження комутатора верхнього рівня має експоненціальний характер;
2) завантаження комутаторів рівня будинку має більш лінійний характер;
3) метод декомпозиції має похибку, яка знаходиться у границях 20%;
4) зі збільшенням кількості абонентів у методів декомпозиції падає похибка часу транзакції;
5) методи низхідного та висхідного моделювання не дали гарний результатів через тип комутаторів, які використовуються у мережі.

«