Структура фізичної працездатності у юних велосипедистів

Структура фізичної працездатності у юних велосипедистів

Структура фізичної працездатності у юних велосипедистів

Курсова робота
Структура фізичної працездатності у юних велосипедистів

ЗМІСТ
Вступ
Розділ 1. Загальна характреристика велосипедного спорту
1.1 Виникнення та розвиток велосипедного спорту
1.2 Особливості тренування юних спортсменів
1.3 Особливості тренувальної і змагальної діяльності
1.3.1 Адаптація і гомеостаз
1.3.2 Опорно-руховий апарат і величина зусиль
1.3.3 Травматизм у велосипедному спорті
1.3.4 Дихання і кровообіг
1.4 Планування спортивної підготовки велосипедистів
1.5 Види спортивної підготовки велосипедистів
Розділ 2. Методи і організація досліджень
2.1 Загальна характеристика методів досліджень
2.1.1 Методи теоретичного аналізу і узагальнення науково-методичної літератури
2.1.2 Методи педагогічних досліджень
2.1.3 Медико-біологічні методи дослідження
2.1.4 Методи математичної статистики
Розділ 3. Власні досліджень
3.1 Особливості розвитку рухових якостей у велоспорті
3.2 Ефективність діяльності рухових здібностей у велоспорті
3.3 Особливості побудови тренувальних занять у велоспорті
Висновок
Практичні рекомендації
Список літератури

Перелік умовних позначень, скорочень і термінів
ЖЄЛ — життєва ємкість легенів
МСК — максимальне споживання кисню
ЧСС — частота серцевих скорочень
ЦНС — центральна нервова система
ЗМЄ — загальна метаболічна ємкість
АМЄ — аеробна метаболічна ємкість
АНАМЄ — анаеробна метаболічна ємкість
Вес.рост. показ. — весо-ростовой показник
АТ — артеріальний тиск
ІГСТ — індекс Гаргвардського степ-теста
КВ — коефіцієнт витривалості
Рівномірний — метод тренування припускає рівномірне виконання роботи
Інтервальний — метод тренування припускає виконання серії вправ однаковою тривалістю з постійною інтенсивністю і строго регламентованими паузами відпочинку
Змінний — метод тренування припускає варіювання інтенсивності тренувального навантаження
Змагання — метод тренування припускає спеціально-організовану діяльність змагання, яка виступає як оптимальний спосіб підвищення результативності тренувального процесу

Вступ
Актуальність. В даний час питання підготовки юних велосипедистів в літературі практично не розглядаються. Зниження вікового цензу при наборі дітей в групи початкової підготовки поставило перед фахівцями багато проблем, пов’язаних із спрямованістю тренувального процесу, раціональним поєднанням тренувальних засобів і методів, адекватних віковим особливостям тих, що займаються. Тому встановлення кількісної характеристики критеріїв, що визначають фізичну працездатність юних велосипедистів, дозволить оптимізувати дозування тренувальних навантажень відповідно до адаптаційних можливостей організму спортсменів.
Актуальність вибраної тематики підтверджується тією обставиною, що дитячо-юнацький вік є найважливішим етапом розвитку, в якому закладаються основи для подальшого вдосконалення людини (В.К. Бальсевіч, К.Ж. Булгакова, В.М. Волков, А.А. Гужаловський. Ю.Г. Травін, В.П. Філін, Н.А. Фомін). У цьому віці реалізуються основні передумови для створення фундаменту фізичної і інтелектуальної працездатності [3, 5, 14, 27 та інші].
При визначенні структури фізичної працездатності застосовуються педагогічні і медико-біологічні тести, що дозволяють оцінити функціональний стан і рухові можливості дітей. При цьому перевага віддається тим тестам, які характеризують предмет дослідження фізичний розвиток, рухові здібності, функціональні і ергометричні показники, що відповідають метрологічним вимогам.
Мета дослідження — виявити структуру фізичної працездатності велосипедистів 9-12 років залежно від рівня рухової активності.
Наукова гіпотеза виходить з припущення, що в процесі вікового розвитку структура фізичної працездатності велосипедистів залежить від рівня їх рухової активності. Її основні риси визначає деяка кількість узагальнених чинників, що відображають закономірності динаміки рухових здібностей, фізичного розвитку, функціонального стану, ергометричні і енергетичних показників спортсменів. Вивчення структури фізичної працездатності дозволить оптимізувати тренувальний процес юних велосипедистів.
Об’єкт дослідження. Велосипедисти груп початкової підготовки.
Предмет дослідження – структури фізичної працездатності в юних велосипедистів.
Наукова новизна роботи поміщена в наступних положеннях
1) визначені і проаналізовані вікові особливості структури рухових можливостей велосипедистів 9-12 років; виявлені взаємозв’язки різних параметрів фізичної підготовленості, фізичного розвитку і медико-біологічних показників;
2) даний аналіз значущості показників рухової підготовленості залежно від віку і рівня рухової активності; виявлені критерії фізичної працездатності, що дозволяють всесторонньо характеризувати взаємозв’язки різних можливостей на різних етапах індивідуального розвитку;
Практична значущість. Результати дослідження можуть бути использованы для наступних цілей
1) корекції тренувального процесу юних велосипедистів;
2) поточного і етапного контролю за рівнем підготовленості спортсменів;
3) комплексної оцінки рухових можливостей, функціонального стану, енергетичних і ергометричні показників.
велосипедист тренування фізичний біологічний

Розділ 1. Загальна характреристика велосипедного спорту
1.1 Виникнення та розвиток велосипедного спорту
Велосипедний спорт включає спортивні змагання на треку, шосе, в горах (маунтенбайк) по велосипедному кросу, ВМХ, триалсину, велосипедному спорту в залі, велосипедному туризму.
Історія виникнення велосипедного спорту пов’язана з винаходом і вдосконаленням велосипеда. Патент на винахід велосипеда в 1816 р. отримав громадянин Німеччини Карл фон Драйс, хоча є відомості і про ранішу появу велосипеда. Велосипед швидко отримав широке визнання і розповсюдження головним чином як засіб пересування. У міру удосконалення конструкції, збільшення швидкості їзди велосипед перетворився не тільки на засіб транспорту, але і засіб для спорту. Зародився велосипедний спорт в Європі в 60-і рр. XIX в.
Першим крупним міжнародним змаганням була гонка Париж — Руан (дистанція 120 км.), проведена в 1869 р. Учасники стартували на дерев’яних велосипедах.
Перший чемпіонат світу по велосипедному спорту на треку відбувся в 1893 р. в Чікаго, а перший чемпіонат світу в гонках на шосе — в 1921 р. в Копенгагені. Чемпіонати світу проводилися спочатку тільки серед чоловіків, з 1958 р. в чемпіонатах світу почали брати участь і жінки.
Міжнародний союз велосипедистів (UCI) був заснований в 1900 р. На конгресі в Сан-себастьяне в 1965 р. у складі UCI утворилися дві незалежні федерації Міжнародна любительська федерація велосипедного спорту — FIAC і Міжнародна федерація професійного велосипедного спорту — FICP. Починаючи з 1992 р. ділення UCI на любительську і професійну федерацію було визнане недоцільним і був створений єдиний керівний орган — Міжнародний союз велосипедистів, об’єднуючий 168 національних федерацій (за станом на 1 січня 1996 р.).
В даний час велосипедний спорт є одним з найбільш доступних і поширених видів. У багатьох країнах спостерігається велосипедний бум». Це відбулося завдяки тому, що у людей змінилися уявлення про відпочинок. Вони вважали за краще відпочивати на лоні природи, займатися спортом в природних умовах. Велосипед став одним з найважливіших засобів боротьби з гіподинамією — хворобою більшості жителів крупних міст, обумовленою різким зменшенням фізичної активності. У багатьох країнах велосипед використовують і для перевезення різних вантажів [29-32].
Останніми роками популярність їзди на велосипеді зросла і у зв’язку з масовим рухом за максимальне очищення повітряного середовища від шкідливих вихлопних газів автомобільних двигунів. До того ж в міських умовах швидкість пересування велосипедиста не поступається іншим видам транспорту.
Вдосконалення конструкції велосипеда продовжується і до цього дня. Вже зареєстровано більше 15 тис. патентів. Велосипедна промисловість випускає тепер різні моделі велосипедів, придатні як для прогулянок, так і для занять різними видами велосипедного спорту. Радикальні зміни відбулися останнім часом в матеріально-технічному забезпеченні велосипедного спорту унаслідок використання оригінальних інженерних рішень, істотно покращала якість інвентаря, устаткування, спортивної екіпіровки. Велосипедний спорт був широко представлений в програмах всіх без виключення Ігор Олімпіад сучасності (змагання велосипедистів 1904 р., в яких брали участь лише спортсмени США, не увійшли до офіційних протоколів) [1]. Проте на Іграх Олімпіад 1896—1924 рр. програма олімпійських змагань складалася по суті довільного іноді в неї включалися тільки гонки на треку (1900 р., 1904 р.) або тільки на шосе (1912 р.). Спочатку в програмі ігор були лише змагання серед чоловіків. Жінки вперше були допущені до участі в шосейних гонках в 1984 р., а в гонках на треку — в 1988 р. Стабільнішою програма олімпійських змагань у загальних рисах стала з 1928 р. і мало змінювалася до 1992 р. У програму були включені два самостійні види велосипедного спорту — змагання на шосе і треку. Велосипедисти розігрували на олімпійських змаганнях десять комплектів медалей на треку — сім (спринтерська гонка, гит на 1000 м з місця, індивідуальна і командна гонки переслідування на 4000 м, гонка по очках на 50 км. у чоловіків; спринтерська і індивідуальна гонки переслідування у жінок; з 1908 по 1972 роки проводилися також гонки на тандемах); на шосе — три (командна гонка на 100 км. у чоловіків; групова шосейна гонка на 150—200 км. у чоловіків і на 60—80 км. у жінок). Кожна національна команда могла бути представлена повним складом гонщиків, кожен заявлений спортсмен мав право виступати в будь-якій з дисциплін велосипедних гонок. Проте регламент олімпійських змагань обмежував кількість тих, що стартують у гите на 1000 м з місця, спринтерській і індивідуальній гонках переслідування на треку — по одному спортсменові, в груповій шосейній гонці — шість, в командній шосейній гонці на 100 км. і командній гонці переслідування на треку — по одній команді з чотирьох чоловік. Командну і групову шосейні гонки проводять роздільно з 1960 р. До цього в залік командної гонки йшла сума результатів, показаних в груповій гонці спортсменами кожній з країн-учасниць цих змагань. На змаганнях 1912 р. враховувалася сума чотири, а в 1920—1956 рр. — суму трьох кращих результатів кожної команди [29, 31, 32].
Змагання чемпіонатів світу на треку проводять за ширшою програмою. Окрім перерахованих семи олімпійських видів гонок звання чемпіонів світу розігрується у чоловіків в спринтерській гонці на тандемі на 1,5 км., гонці керин, гонці за лідером на спеціальному стайєрському велосипеді і спеціальному мотоциклі на дистанції від 25 до 100 км. і на 1 ч. Починаючи з 1972 р. в олімпійський рік звання чемпіонів світу серед любителів оспорювалися лише в неолімпійських видах гонок.
Програма чемпіонатів світу по велосипедному спорту на шосе аналогічна програмі Олімпіад. UCI організовує чемпіонати світу так, що змагання любителів і професіоналів проводяться як один спортивний захід на одній і тій же велосипедній трасі і велотреку.
Регламент чемпіонатів світу і рекордів UCI передбачає порядок подачі заявок і кількість стартуючих гонщиків (табл. 1.1, 1.2). Федерація, представлена в UCI, заявляє своїх велосипедистів прямо федерації країни — організатора чемпіонату.
Таблиця 1.1 Кількість заявлених (3) і стартуючих (С) спортсменів в гонках на треку

Таблиця 1.2. Кількість заявлених (3) і стартуючих (С) спортсменів в гонках на шосе

Програма інших офіційних змагань як на шосе, так і на треку передбачає різноманітніші види гонок. Зокрема, на шосе проводять багатоденні і одноденні гонки і гонки критериумы. UCI певна кількість міжнародних змагань проводить відкритими (змагання серії «Open»), в яких можуть брати участь як любителі, так і професіонали. На треку проводять наступні види гонок а) на якийсь час (старт з ходу) на 200, 500 і 1000 м) на якийсь час (старт з місця) на 500 м, на 2, 3, 4, 5, 10, 100 км і на 1 годину) індивідуальна гонка переслідування на 3 км для жінок і юніорів, на 2 км для дівчат і хлопців; г) командна гонка переслідування на 4 км для юніорів, на 3 км. для хлопців і жінок; д) парні гонки — одноденні і шестиденні гонки — на певне число кругів і на певний час; же) індивідуальні гонки з вибуванням; з) командні гонки з вибуванням; і) гандикап — зрівняльні змагання; до) матч — «омниум» (велосипедне багатоборство); л) гонки за лідером на стандартному мотоциклі і на звичайному спортивному трековому велосипеді на дистанції від 5 до 50 км. і на 1 ч; м) гонки за лідером (на моторолерах і мопедах) на звичайному спортивному велосипеді на дистанції від 5 до 25 км. Регламентами змагань передбачений порядок проведення названих видів гонок і способи визначення переможців.
На думку керівників Міжнародного союзу велосипедистів, що ведуть фахівців і організаторів олімпійського руху кількість розігруваних у велосипедному спорті медалей на Іграх Олімпіад явно не відповідала тій величезній популярності, якою користується велосипедний спорт у всьому світі. Це стало причиною істотної зміни програми олімпійських змагань. У програму Ігор XXVI Олімпіади 1996 р. був включений новий вигляд гонок на шосе для чоловіків і жінок — індивідуальна гонка на якийсь час. У програму чоловічих і жіночих змагань включений також новий вигляд велосипедного спорту — гонки в горах (маунтенбайк).
Перші офіційні змагання по гонках в горах були проведені на початку 80-х років в США. Перший чемпіонат світу під егідою UCI пройшов в 1990 р. У нім брали участь спортсмени з 28 країн. На чемпіонаті світу 1994 р. близько 1200 атлетів представляли 43 національних федерації. Враховуючи зростаючу надзвичайну популярність цього цікавого виду спорту, гірський велосипед був включений в програму Ігор XXVI Олімпіади 1996 р. в Атланті.
До змагань по гонках в горах допускаються тільки гонщики на спеціальних гірських велосипедах, параметри яких відповідають наступним технічним вимогам діаметр коліс 26 дюймів; наявність двох незалежних гальм; максимальна ширина рулюючи 65 см; мінімальна ширина покришок 1,5 дюйма (37 мм).
Під час гонки гонщик не має права використовувати чию-небудь технічну допомогу або проводити заміну інвентаря (за винятком камери, у разі проколу).
Змагання по гонках в горах проводяться в дев’яти дисциплінах, основними з яких є три
Крос — одноэтапная гонка із загальним стартом, що проходить по лісових, польових, гірських стежках з грунтовим або піщаним покриттям. Максимум 15 % довжини траси може проходити по асфальту або брущатці. На трасі гонки не повинно бути перешкод, що примушують гонщика сходити з велосипеда.
Гонка проводиться «з пункту в пункт» або по кругах завдовжки 5—12 км. Дистанція гонки складає 30—60 км. і вибирається з урахуванням оптимального часу проходження дистанції для різних вікових категорій. Саме цей вид гонок включений в програму олімпійських змагань. Ідеальною тривалістю олімпійської гонки для чоловіків є 2 години 15 хв—2 години 45 хв, для жінок — 1 години 45 хв—2 години 15 хв.
Швидкісний спуск — індивідуальна гонка на якийсь час на трасі, що є на 95 % спуск. Довжина траси, як правило, складає 4—9 км.
Під’їм в гору — гонка на якийсь час на трасі, що є на 80 % під’їм. Гонка проводиться із загального або індивідуального старту. Довжина траси не повинна перевищувати 20 км.
З програми Ігор Олімпіади 1996 р. виключена командна гонка на шосе у чоловіків. Таким чином, у велосипедному спорті на Іграх XXVI Олімпіади розігрувалися 14 комплектів медалей і програма змагань по велосипедному спорту була такою (рис 1.1)

Рис. 1.1. Програма змагань по велосипедному спорту Олімпіади 1996 року.

Починаючи з 1996 р. істотно змінена і система допуску до Ігор учасників змагань. Унаслідок вимоги Міжнародного олімпійського комітету встановити ліміт на кількість атлетів, що беруть участь в Іграх, вперше була введена система відбору. Основне її положення зводиться до того, що чемпіонати світу і континентальні чемпіонати є кваліфікаційними змаганнями, за наслідками яких і визначаються учасники олімпійських стартів. Загальна кількість учасників лімітується системою кваліфікаційних змагань. Згідно даним ООН найпопулярнішим видом спорту в світі є велосипедний — у всіх його різновидах. На планеті налічується більше 420 млн. велосипедистів. Тільки 3 % власників використовують велосипеди як транспортний засіб, а 97 % — в спортивних або оздоровчих цілях [30, 31].
Їзда на велосипеді є циклічною вправою і характеризується поряд особливостей, які слід знати. Залежно від довжини дистанції і швидкості її проходження інтенсивність і величина навантаження змінюється в широкому діапазоні [29].
Важливою специфічною особливістю тренування велосипедистів є виконання виключно великих об’ємів навантаження змагання. Велосипедисти часто змагаються, протягом року вони стартують значно частіше чим плавці, бігуни, лижники, ковзанярі. Особливий інтерес представляють співвідношення числа стартів змагань, а також процентний вираз об’ємів навантаження змагання до загального об’єму спеціального навантаження (табл. 1.3).

Таблиця 1.3. Річні об’єми тренувального і змагання навантажень у спортсменів високої кваліфікації, що спеціалізуються в циклічних видах спорту на витривалість (1992 — 1996 рр.)

У велосипедистів навантаження найбільші в порівнянні з представниками інших циклічних видів спорту. Саме ці відмінності представляють особливий інтерес для фахівців. Число стартів складає 100—125 в рік, тобто гонщики стартують один раз в три дні. Об’єм навантаження змагання у шосейників високої кваліфікації рівний 11000—16000 км. в рік, що складає 35—40% загального об’єму спеціального навантаження (С.В. Ердаков, В.А. Капітонов, В.В. Міхайлов, 1990) [10, 11].
У табл. 1.3 показані тільки об’єми спеціального навантаження, які і бралися до уваги при визначенні частки об’єму навантажень змагань. Це співвідношення зміниться у бік збільшення, якщо при відповідних розрахунках узяти об’єм всього навантаження, тобто загальнофізичною і спеціальною, оскільки частка загальнофізичного навантаження в річному циклі підготовки у велосипедистів значно менше, ніж у представників інших циклічних видів спорту.
У минулому робилися спроби збільшення об’єму діяльності змагання в багатьох видах спорту. Проте вони не давали позитивних результатів. Але навіть в тих випадках якщо і вдавалося добитися успіху, те число змагань в тому або іншому вигляді ніколи не досягало числа їх у велосипедному спорті (Ф.П. Суслов, 1993) [41].
Таким чином, високий об’єм змаганнях нагрузок— важлива особливість процесу підготовки велосипедистів високої кваліфікації. Але чому тільки велосипедистам доступні високі об’єми навантажень змагань?
Деякі дані про особливості їзди на велосипеді дозволяють висловити декілька думок про причини таких відмінностей в об’ємі навантажень змагань.
1.2 Особливості тренування юних спортсменів
Ефективність управління процесом тренування юних спортсменів слід оцінювати, перш за все, з погляду його відповідності закономірностям організму, що росте. Інакше кажучи, засоби дії на організм, методи вдосконалення його форм і функцій повинні бути приведені у відповідність з віковими особливостями розвитку дітей.
Фізіологічний ефект тренувального навантаження, виявляється в прогресивній зміні фізичного розвитку і вегетативних функцій, в підвищенні природних захисних сил організму. Це відбувається унаслідок того, що тренування зачіпає внутріклітинні процеси енерговиробництва і пластичних функцій [2, 4, 12, 33, 36,45].
Показники функціональної зрілості нервово-м’язового апарату — збудливість і лабільність — вже до 8-10 років наближається до рівня дорослих людей. Час збудження окремих м’язових груп у дітей 8-10 років може бути навіть менше, ніж у дорослих. Швидкість і частота рухів, а також здатність підтримувати їх максимальний темп до 14-15 років досягає близьких до граничних значень.
Розвиток просторового орієнтування зв’язаний, в першу чергу, з підвищенням м’язової чутливості. Вона досягає вже в молодшому шкільному віці такого рівня розвитку, при якому можна розучувати технічно складні рухи. Діти добре диференціюють м’язові відчуття, а окремі вправи для них виявляються доступнішими, ніж для дорослих.
Високі здібності дітей до оволодіння новим рухом поступово втрачаються з настанням зрілості і закінченням структурного диференціювання нервової системи, оволодіння новими рухами вимагає більше часу, розумових і фізичних витрат. Дитина володіє не тільки великою пластичністю мозку, але і високою податливістю (чутливістю) до специфічних для людини способів стимулювання його розвитку. Це відноситься, зокрема, до використання навіювання і самонавіяння як найважливішого інструменту спортивно-технічного зростання і розвитку тренованості [12, 15, 33, 38].
Оптимальні терміни початку спортивної спеціалізації визначаються темпами вікового морфофункционального вдосконалення організму [22, 24]. Зниження вікових меж, початок спеціалізованих занять спортом значною мірою обумовлено тенденцією розвитку світового спорту. Дуже ранній початок спеціалізації, монотонне, одноманітне навантаження можуть стати серйозним гальмом на шляху до спортивного успіху. Тому фізичне навантаження повинне як би маскуватися емоційним забарвленням — іграми, естафетами, елементами змагань.
Від заняття до заняття чітко є видимими поточні адаптаційні перебудови, складові основу довготривалої адаптації. Поточні адаптивні зрушення, а це не що інше, як реакція організму на порушення гомеостазу. Фізіологічні межі цих зрушень зумовлені індивідуальними і видовими особливостями. Досягши високого рівня тренованості правило “чим більше навантаження, тим вище спортивний результат” виявляється неспроможним, оскільки резерви адаптації вже практично вичерпані [17, 26, 34].
Резерви адаптації залежать від віку, початкового рівня тренованості, успадкованих особливостей. У міру наближення до “стелі” спортивних досягнень потенційні можливості зростання стають все більш обмеженими. Інакше кажучи, чим нижче початковий рівень функціональної підготовленості, тим більше резерв адаптації.
Функціональні і структурні зміни, що відбуваються в організмі в процесі тренування, є оборотними. Якщо заняття припиняються або проводяться нерегулярно, прогресивні зрушення, що набувають, поступово втрачаються. Необхідно постійно підтримувати їх, використовуючи разом з тими, що розвивають навантаження, що підтримують високих рівень функціональної підготовленості. Абсолютно очевидно, що тільки систематичне тренування забезпечує збереження і накопичення функціональних і структурних змін, створює умови для довготривалої адаптації [7, 14, 28].
Розвиток тренованості характеризується специфічними змінами в м’язовій і нервовій тканині. Це вдосконалення процесів регуляцій і біохімічних, забезпечує скоротливу функцію скелетних м’язів, підвищення активності ферментних систем.
Відновлення потенційної енергії м’язового скорочення зв’язане з біохімічними реакціями, вирішальна роль в яких належить окислювальним процесам. Збільшення потреби в кисні супроводжується відповідними змінами в кровообігу і диханні, які дозволяють кисню з більшою швидкістю транспортуватися від легенів до тканин.
Функціональний стан апарату кровообігу значною мірою зумовлює спортивну працездатність. Розбіжність між оцінкою тренованості за показниками функцій серцево-судинної системи і зовнішнім проявом працездатності — що здаються, бо по рівню продуктивності серця можна судити, якою ціною досягається ця працездатність. Одним з показників серцевої діяльності є частота серцевих скорочень (ЧСС). Під час тренування у спортсменів необхідно вимірювати ЧСС для визначення їх функціонального стану. Роботі помірної потужності відповідає ЧСС 130 – 140 уд/хв, ЧСС 150 – 160 уд/мин відповідає роботі більшою, а ЧСС 180 – 200 уд/хв — біля граничної і граничної потужності. Фізіологічні межі серцевого ритму при напруженій м’язовій роботі індивідуально різні. Вони можуть значно перевищувати 200 уд/хв, проте в більшості випадків знаходяться в межах 160 – 200 уд/хв.
1.3 Особливості тренувальної і змагальної діяльності
1.3.1 Адаптація і гомеостаз
В процесі тренування в кожному виді спорту формуються комплекси пристосовних реакцій, які забезпечують функціональну і морфологічну перебудову систем організму стосовно специфіки спортивної діяльності. Адаптація — це складний процес адекватного пристосування організму людини до умов, що змінюються (Ф.З. Мєєрсон, 1986; В.Н. Платонов, 1988; А.С. Солодков, 1990) [18, 26-28]. Основним призначенням цього процесу є повніше використання фізіологічних резервів організму. Ці резерви є можливістю організму багато разів збільшувати інтенсивність своєї діяльності під впливом зовнішніх дій в порівнянні із станом спокою. Пристосовні зміни, що формуються під впливом багатократної дії фізичних вправ направлені на розширення функціональних резервів і їх повніше вичерпання (Д.Н. Давіденко, А.С. Мозжухин, 1985) з урахуванням об’єму і інтенсивності тренувальних і змагань навантажень, дій специфічних зусиль в характерній для велосипедного спорту робочій позі, особливостей дії температури і інших чинників
Найважливішою ланкою механізму, що забезпечує індивідуальну адаптацію до фізичного навантаження, є взаємозв’язок між функцією і генетичним апаратом. Через цей зв’язок навантаження приводить до збільшення синтезу нуклеїнових кислот і білків і формування структурного сліду в системах, специфічно відповідальних за адаптацію організму (Ф.З. Мєєрсон, 1986) [18]. Терміновий етап адаптації до м’язової діяльності реалізується на основі відомих функціональних механізмів (посилення вентиляції, прискорення кровотоку, збільшення викиду крові і ін.). Довгостроковий ефект розвивається на основі багатократної реалізації термінової адаптації і поступово кількісні зміни переходять в якісні. Фізичні навантаження, використовувані в сучасному спортивному тренуванні, викликають специфічні для конкретного виду спорту адаптаційні реакції, обумовлені особливостями діяльності різних органів і систем (В.Н. Платонов, 1988) [26]. Специфічність реакції адаптації до заданих навантажень виражається в тому, що окремі органи, що відносяться до різних анатомічних структур, об’єднуються в єдиний функціональний механізм, діяльність якого і складає основу для формування термінових і довготривалих адаптаційних реакцій.
Специфічність реакцій адаптації, як термінових, так і довготривалих, достатньо яскраво виявляється при виконанні спортсменами роботи, що характеризується однією і тією ж переважною спрямованістю, інтенсивністю, тривалістю, що проте має різний характер вправ.
Спортсмени при виконанні специфічної роботи проявляють значно вищі функціональні можливості в порівнянні з виконанням неспецифічної роботи (W. Hollmann, T. Hettinger, 1980) [27], що найяскравіше демонструє приклад тестування працездатності велосипедистів на велоергометрі і тредбане. Аналогічні результати були отримані і на матеріалі плавання, де встановлена строга специфічність адаптації на тренувальні навантаження. Збільшення або зниження у спортсменів рівня максимального споживання кисню (МПК), пов’язаного із зміною рівня підготовленості, виявляється тільки при тестуванні на матеріалі плавальних навантажень, а при використанні тредбана результати тестування у плавців змінюються трохи.
Під впливом об’єму, що поступово підвищується, і інтенсивності навантажень відбувається перебудова функціональних систем, що забезпечують спортивну діяльність. Результатом такої перебудови стає посилення нервово-гуморальних і обмінних процесів. Основною умовою збереження гомеостазу при зростаючих навантаженнях є вимога відповідності виникаючих адаптаційних зрушень і меж резервних можливостей. Таким чином, процес адаптації направлений як на збереження гомеостазу спокою, так і на розширення меж використання резервних можливостей з перекладом механізмів регуляції на новий функціональний рівень (А.А. Семкин, 1992, М.М. Булатова, В.Н. Платонов, 1996) [4].
Спортивне тренування є важливим чинником, що віддаляє стан стомлення. В процесі спортивного тренування відбувається та, що економізує основних функцій організму, знижується киснева вартість роботи, підвищується коефіцієнт корисної дії, економніше функціонують дихальна і серцево-судинна системи, удосконалюються адаптаційні механізми. Тренований організм відрізняється від нетренованого не тільки величиной функціональних резервів, але і умінням достатньо швидко включати їх в дію, забезпечуючи належну координацію між ними (Н.А. Агаджанян, 1982; Н.В. Зімкин, 1982; Н.Н. Яковлєв, 1983).
Механізми дії тренувального процесу на організм і механізми процесу адаптації до напруженої м’язової діяльності різноманітні і виявляються на різних рівнях молекулярному, клітинному, тканинному, системному, на рівні цілісного організму. А.З. Колчинськая (1983) надає велике значення тканинної гіпоксії як пусковому механізму процесу адаптації до напруженої м’язової діяльності, підкреслюючи, що гіпоксія при навантаженні і зміни, що викликаються нею, на молекулярному і іонному рівнях можуть бути найважливішими механізмами, що визначають роль фізичного тренування в розвитку системи дихання, підвищення її потужності і ефективності. Гіпоксія і супроводжуючі її зміни кислотно-основного стану крові приводять до порушення іонної рівноваги, внаслідок чого розкриваються додаткові капіляри, посилюється локальний кровотік, поліпшується місцева трофіка. Крім того, гіпоксія обумовлює включення специфічних механізмів адаптації, які направлені на поліпшення здатності тканини поглинати кисень [27, 28].
На підставі комплексного експериментального вивчення змін показників зовнішнього дихання, транспорту газів, тканинного газообміну, змін кисневих режимів організму і теоретичних досліджень на математичних моделях (Е.Г. Лябах, 1979) зроблений вивід про те, що в процесі спортивного тренування відбувається розвиток всіх ланок системи дихання. У спортсменів під час навантаження спостерігається поліпшення співвідношення між альвеолярною вентиляцією і МОД (B.C. Міщенко, 1985; М.М. Філіпів, 1982) [20, 42] між вентиляцією і кровотоком в м’язовій тканині — збільшується кількість капілярів на одиницю маси м’язів, зменшується відстань для дифузії кисню з капілярів в м’язові волокна, що покращує постачання м’язів киснем. В результаті підвищення активності дихальних ферментів в тканині зростає їх здатність утилізувати кисень при нижчій його напрузі в клітці і зменшується ступінь тканинної гіпоксії. Спеціальними дослідженнями, проведеними на велосипедистах (В.Д. Моногаров, 1986; B.C. Міщенко, 1990) [20], встановлено, що спортсмени високої кваліфікації виконують значно більший об’єм навантаження і досягають вищих МПК. МПК і максимальна працездатність у велосипедистів вищої кваліфікації (майстрів спорту міжнародного класу, заслужених майстрів спорту, олімпійських чемпіонів і чемпіонів світу) набагато перевищують вказані показники у спортсменів нижчої спортивної кваліфікації, у яких МПК коливалося в межах від 3,6 до 4,0 л· хв-1, складаючи в середньому (3,8±0,95) л· хв-1. У велосипедистів високої кваліфікації МПК в середньому складало (5,25±0,25) л· хв-1, у майстрів спорту міжнародного класу і заслужених майстрів спорту — від 6,3 до 6,9 л· хв-1.
Значно відрізнялася і максимальна потужність, що розвивається спортсменами різного ступеня тренованості. Вимушена відмова від роботи була відмічена у велосипедистів низької кваліфікації при навантаженні 1328 кгм· хв-1 (216 Вт). Спортсмени ж високої кваліфікації припиняли роботу після виконання навантаження 2310 кгм·хв-1 (378 Вт), а деякі з них припиняли роботу при навантаженні 2640 кгм· хв-1 (432 Вт) і 2970 кгм· хв-1 (486 Вт) [29, 30].
Істотні відмінності працездатності виявлені і при виконанні навантажень однакової інтенсивності. При виконанні навантаження великої інтенсивності велосипедисти низької кваліфікації не могли продовжувати роботу потужністю 990 кгм· хв-1 (162 Вт) більше 16—20 хвилин, тоді як велосипедисти високої кваліфікації виконували навантаження великої потужності (1980 кгм· хв-1, або 324 Вт) протягом 58—62 хвилин. Споживання кисню у відносно «стійкому» стані у велосипедистів обох груп дорівнювало 72—80 % максимального, перед вимушеною відмовою від роботи у спортсменів високої кваліфікації споживання кисню складало (95,0±0,88) % максимального, у велосипедистів менш тренованих — (92±0,76) % максимального [30, 31].
Початкуючі і висококваліфіковані спортсмени могли виконувати навантаження однакової максимальної тривалості лише тоді, коли інтенсивність навантаження була у менш тренованих осіб значно нижче споживання кисню в «стійкому» стані у початкуючих спортсменів складало 57—59 % максимального, у високотренованих — 72—80 % максимального.
1.3.2 Опорно-руховий апарат і величина зусиль
Посадка велосипедиста забезпечує розподіл на опорно-руховий апарат зусиль м’язів нижніх і верхніх кінцівок, тулуби, що розвиваються під час педалювання. Це дозволяє велосипедистові по порівнянню, наприклад, з бігуном ефективніше реалізувати свої потенційні можливості в ході подолання дистанції.
Аналізуючи динамографическую структуру кроку легкоатлетичного бігу і обороту педалі велосипедистом встановлено, що у момент зіткнення ноги бігуна масою тіла 70 кг з опорою виникає зусилля 185—200 кг і таким чином опорно-руховий апарат бігуна під час пробега-ния марафонської дистанції, де спортсмен здійснює до 25000 кроків, випробовує критичне навантаження. Ноги велосипедистів не випробовують такого величезного навантаження, як у бігунів. Маса тіла гонщиків під час їзди на велосипеді відносно рівномірно розподіляється на кермо, сідло і педалі, а зусилля прикладаються в наступних крапках грона рук, лікті, таз, стопи ніг [32].
У табл. 1.4 представлені узагальнені дані про величину горизонтальних і вертикальних зусиль на кермо, сідло і одну з педалей під час їзди на велосипеді [10, 11]. Швидкість пересування така, що величина споживання кисню рівна 80—85 % МПК, тобто така ж, як у бігуна в попередньому прикладі.
Таблиця 1.4. Величина зусиль велосипедиста на кермо, сідло і педаль під час їзди по шосе із швидкістю 43 км·ч-1, маса тіла гонщика 75 кг, темп обертання — 96 об·мин-1 (узагальнені дані Н.А. Льовенко, 1977; СВ. Ердакова і соавт., 1990)

Напрям зусиль
Кермо
Сідло
Педаль

Вертикальне зусилля, кг
45
30
40

Горизонтальне зусилля, кг
17
20
20

Вертикальна і горизонтальна зусилля стопи, що становлять, при педалюванні в 4—4,5 разу менші, ніж величина переднього поштовху при бігу. При збільшенні швидкості пересування, а також під час подолання підйомів зусилля гонщика, що прикладаються до педалей, збільшуються. На крутих спусках велосипедисти припиняють обертати педалі, продовжуючи пересуватися з величезною швидкістю, і таким чином, при щодо однакових витратах енергії і роботі сердечнососудистой і дыхательной систем у бігунів значно велике навантаження на руховий апарат, чим у велосипедистів. Важливе значення має і те, що під час їзди у гонщиків від 42 до 62 % часу обороту педалей м’яза нижніх кінцівок знаходяться в стані розслаблення (табл. 1.5).

Таблиця 1.5. Тривалість періоду розслаблення м’язів нижніх кінцівок у велосипедистів при педалюванні % (Н.А. Льовенко, 1977)

М’язи
Темп педалювання, об·хв-1

90
120

Пряма стегна — m. rectus femoris
42,3
43,0

Двоголова стегна — т. biceps femoris
41,5
43,0

Передня болынеберцовая — т. tibialis anterior
35,3
48,8

Внутрення широка — m. vastus media
41,5
48,0

Литкова — т. gastrocnemius
50,7
50,0

Камбаловідная — т. soles
58,2
57,0

Результати біомеханічних і електроміографічних досліджень свідчать про те, що тренування приводить до тієї, що економізує м’язових зусиль. У велосипедистів вищої кваліфікації перед вимушеною відмовою від роботи зусилля при педалюванні збільшуються на (6,7±1,48) Н, але корисні зусилля зростають більшою мірою, чим що витрачаються, і складають (9,9±1,21) Н. В результаті цього співвідношення між корисними і загальними зусиллями, що витрачаються, перед вимушеною відмовою від роботи у велосипедистів високої кваліфікації практично не знижуються (В.К. Братковський, 1983).
Фізіологічною основою координації рухів велосипедиста і утворення рухового навику є система узгодженої взаємодії нервових центрів, що забезпечують раціональну послідовність процесів скорочення і розслаблення м’язових груп при фіксованій робочій позі.
У практиці спорту при виконанні багатьох динамічних вправ (їзда на велосипеді, біг на ковзанах, веслування і ін.) підтримка пози тіла протягом тривалого часу здійснюється за рахунок ізометрія скорочених м’язів. У змішаному режимі роботи саме ізометрія скорочені м’язи є найбільш утомливою ланкою, що обмежує працездатність спортсменів (Е.А. Городніченко, 1987).
Динаміка кровотоку при статичній напрузі залежить від потужності фізичного навантаження. Але погіршення кровотоку спостерігається не тільки при статичній напрузі м’язів, але і при динамічній роботі, що виконується в частому режимі. Н.А. Bareroft і А.С. Dornhorst (1949) [28] показали, що при натиску на педаль з ритмом 1 раз в 1 з, хоча кровотік і збільшується, проте із-за механічних утруднень, що створюються м’язами, що скорочуються, він понижений на 40 %. Після вправи кровотік різко зростає.
Статична напруга робить помітний вплив на функцію зовнішнього дихання і споживання кисню. Вони супроводжуються короткочасністю і частими затримками дихання, відсутністю постійного темпу і амплітуди. Свідоцтвом неадекватності дихання при статичній напрузі є послерабочее посилення легеневої вентиляції, частоти і глибини дихання.
Специфічність системи координації рухів велосипедиста виявляється в його здібності до тонкого і точного регулювання частоти педалювання, величини зусиль, що додаються, стійкості пози для підтримки необхідної швидкості.
1.3.3 Травматизм у велосипедному спорті
Інтенсифікація тренувальної і змагання діяльності і неухильне зростання результатів у всьому світі виявили і негативну сторону спортивної діяльності, який є травматизм у всіх його проявах від макро- до мікротравм опорно-рухового апарату. В більшості випадків саме травми завдають непоправного збитку здоров’ю спортсменів. Останнім часом вітчизняні і зарубіжні травматологи відзначають значне збільшення хронічних травм опорно-рухового апарату у велосипедистів і представників інших циклічних видів спорту, пов’язуючи ці факти з виконанням великого силового навантаження і недостатньою технічною і фізичною підготовленістю спортсменів. Тому боротьба із спортивним травматизмом стає особливо актуальною проблемою, для вирішення якої необхідний перегляд поглядів, що раніше були і укорінених, на ланки системи підготовки велосипедистів вищої кваліфікації, що становлять. При проходженні дистанції найбільшу напругу випробовують, природно, м’яза ніг, поперекового відділу хребетного стовпа і плечового поясу. По даним До. Biener і співавторів (1975), А.Г. Рубцова і Н.С. Рогачевськой (1978), пошкодження верхніх кінцівок у велоспорті складають 50 % всіх травм. Причому ці автори приводять випадки важких пошкоджень і основною їх причиною є погана організація місць змагань або тренувальних занять, коли виникає небезпека зіткнення гонщиків за несприятливих погодних умов.
Найуразливішими ланками опорно-рухового апарату висококваліфікованого велогонщика є область колінного, гомілковостопного суглобів, стегна і поперекового відділу хребетного стовпа. В області поясу верхньої кінцівки найбільш травмоопасними є область передпліччя, ключиця і ключично-акромиальное зчленування.
Велосипедному спорті найчастіше трапляються переломи довгих трубчастих кісток. Серед переломів частіше зустрічаються переломи ключиці, передпліччя, а також переломи в області гомілковостопного суглоба. На другому місці після переломів коштують пошкодження менісків, хрестоподібних і бічних зв’язок колінного суглоба, а також сочетан-ные травми капсульно-зв’язкового апарату; велика кількість ударів, що локалізуються в області зовнішньої поверхні стегна, тулуба, обширного садна тієї ж локалізації і поранень.
Вивихи у велосипедному спорті локалізуються в основному в області ключично-акромиального зчленування і значно рідше — в області кисті (вивихи пястно-фаланговых суглобів).
Часто зустрічаються пошкодження сухожиль закриті (підшкірні) розриви ахиллова сухожилля і відкриті травми сухожиль сгибателей пальців, що виникають під час ремонту велосипеда.
Серед хронічних захворювань опорно-рухового апарату найбільш поширеними є захворювання колінного суглоба мікротравми капсульно-зв’язкового апарату, меніскопатії, хондромоляции хряща, а також хронічні захворювання окістя большеберцовой кістки у вигляді периостеопатии.

1.3.4 Дихання і кровообіг
Велосипедний спорт пред’являє найбільш високі вимоги до роботи серцево-судинної і дихальної систем. Кров, циркулюючи по кровоносних судинах, доставляє до працюючих органів кисень, субстрати окислення і сприяє виведенню з організму продуктів розпаду. В ході тренування змінюється, по-перше, кількість крові, по-друге, її здатність зв’язувати і транспортувати кисень і вуглекислий газ і, по-третє, нейтрализовывать дія продуктів розпаду, що утворюються в організмі під час напруженої роботи, особливо молочної кислоти. Кровопостачання м’язів є одним з основних чинників, лімітуючих спеціальну працездатність спортсменів (В.В. Васильева, 1989).
Рух крові по судинах залежить від потужності скорочення серцевого м’яза. Серце людини поєднує функції мотора і насоса. Моторна функція забезпечується скоротливою діяльністю серцевого м’яза, а насосна — оригінальною будовою серцевих клапанів.
Потужність роботи серця залежить від його об’єму і сили серцевого м’яза. Потужність оцінюють за об’ємом крові, перекачуваному серцем за одиницю часу. Під час напруженої м’язової роботи серце нетренованої людини здатне перекачувати за 1 мін 20—24 л крові, а серце спортсмена високої кваліфікації до 46 л. Показник потужності серця — максимальний хвилинний об’єм крові — складається з двох величин ЧСС і об’єму систоли. Щоб визначити хвилинний об’єм, необхідно зміряти ЧСС, а також величину об’єму систоли і ці величини перемножити. Так, щоб збільшити продуктивність роботи серця, необхідно засобами спортивного тренування або підвищувати максимальну ЧСС, або збільшувати об’єм систоли. Проте насправді максимальну ЧСС засобами спортивного тренування збільшувати недоцільно [15].
Слід виконувати такі тренувальні навантаження, які сприяють збільшенню об’єму систоли. Для цього спортсменам задають вправи циклічного характеру. Інтенсивність тренувальних навантажень повинна відповідати ЧСС від 135 до 185 хв-1 . У вказаному діапазоні інтенсивності серце спортсмена працює так, що величина об’єму систоли крові складає від 93 до 100 % максимального. У цьому діапазоні високим ефектом володіють тренувальні навантаження рівномірного, змінного і інтервального характеру. Кров, протікаючи по капілярах малого круга кровообігу, контактує з альвеолами легенів, де відбувається обмін газів. Вуглекислий газ, що проник з венозної крові в легені, виводиться з організму в навколишнє середовище, а кров одночасно насищається киснем. При виконанні важкої роботи важливе значення надається вязкістним властивостям крові велосипедистів. Циркулюючи по судинах, в’язка кров випробовує більший опір, чим менш в’язка кров. Чим вище в’язкість крові, тим більше важку роботу повинне виконати серце. У сильно стомлених спортсменів погіршується циркуляція крові, що веде до збільшення навантаження на серці, порушенню постачання м’язів киснем, активізації анаеробних процесів і підвищенню концентрації молочної кислоти в м’язах і крові. Щоб уникнути таких небажаних наслідків рекомендується використання препаратів, нейтралізуючих негативні дії, наприклад, трен-тала, нікотинаміду (вітамін РР), аспірину, які приймаються за призначенням лікаря. У висококваліфікованих гонщиків величина ЖЄЛ складає 5,5—6,8 л (у новачків 3,2—3,8); сила вдиху відповідно 150—240 мм рт.ст. (у новачків 80—150). Поєднання високого рівня ЖЄЛ з великою силою дихальної мускулатури дозволяє велосипедистам демонструвати величини максимальної довільної вентиляції легенів в 200—250 л·хв-1. Легенева вентиляція в 60—140 л·хв-1, характерна для гонщиків, переноситься дихальним апаратом без великої напруги [15].
Спірним залишається питання про доцільність спеціальних довільних режимів дихання, направлених на підвищення його ефективності. Різні автори пропонують а) синхронізувати число оборотів педалей з числом дихальних циклів (наприклад, в співвідношенні 1 1 або 2 1) під час пересування з різною швидкістю; б) використовувати під час тренування різні пристрої і способи, утрудняючий вдих і видих, наприклад, їздити на велосипеді в масці з клапанами невеликого діаметру або бинтувати грудну клітку гумовими бинтами; у) під час педалювання затримувати дихання на 5 —15 з; г) під час їзди на велосипеді дихати рідко, глибоко; д) під час руху дихати довільно з мінімальною легеневою вентиляцією; е) виконувати спеціальні дихальні вправи під час общераз-вивающих рухових дій [15].
Італійські гонщики щоденно 3—4 рази виконують комплекси дихальних вправ, основні з яких глибокі дихальні цикли з прогином в грудній частині спини і підняттям рук, а також максимально повні видихи з нахилом вперед і зведенням рук вгору перед грудьми, оскільки вважають, що необхідне збільшення рухливості грудної клітки і зміцнення спеціальної дихальної мускулатури [32].
Твердження, що при низькій посадці порушується нормальне дихання гонщиків оскільки із-за недостатньої вентиляції нижніх ділянок легенів артеріальна кров не повністю насищається киснем, не знайшло наукового підтвердження. В.В. Міхайлов і співавтори (1977) спеціально перевіряли ефективність дихання велосипедистів середньої і високої кваліфікації, що виконували роботу на велостанку в низькій посадці. Випробовувані обертали педалі з потужністю, відповідною 35, 75 і 100 % МПК. Під час роботи у них брали кров з артерії, визначали параметри зовнішнього дихання і споживання кисню. Аналіз змісту кисню в артеріальній крові, показники кислотно-основної рівноваги і інші критерії свідчили про високу ефективність дихання гонщиків під час роботи різної потужності, що виконується в низькій посадці.
Часто у гонщиків під час лабораторних обстежень визначається МПК при виконанні напруженої роботи саме в низькій посадці. Якби ця посадка утрудняла дихання, то це в першу чергу відбилося б на величині споживаного кисню [32].
Проте низька посадка і характерна для їзди на велосипеді фіксація рук на кермі хоча і не позначаються негативно на газообміні, все-таки деякі утруднення зовнішньому диханню створюють. Тому виправдані пошуки раціональної посадки, ефективність якої визначається не тільки аеродинамічними чинниками, але і зручністю дихання (В.В. Міхайлов, Г.М. Панів, 1975).
Рекомендації про роль дихальних вправ і вправ для підвищення гнучкості хребетного стовпа заслуговують уваги. Їх можна включати в число вправ, що виконуються на уранішній зарядці.
Під час подолання різних ділянок тренувальних і змагань трас частота обертання педалей у гонщиків складає 60—140 об· хв-1. Як показали спеціальні дослідження, в цей час мимовільна і свідомо неконтрольована частота дихання складає 45—47 циклів в 1 хв. Рухи ніг і частота дихання у гонщиків асинхронны. Тут немає співвідношення 1 2, як це спостерігається у спортсменів при плаванні, і немає співвідношення 1 1, як при роботі веслами у веслярів, що спеціалізуються в академічному веслуванні. Всі ланки дихального процесу, тобто зовнішнє дихання, зазнають значні зміни в процесі спортивного тренування. Цього цілком достатньо і немає необхідності виконувати ще якісь спеціальні дихальні вправи у великому об’ємі. Тренувальний процес дуже складний, він складається з великого числа спеціальних вправ, без яких дійсно не можна обійтися, тому не слід ускладнювати життя спортсмена маловиправданими і неефективними завданнями по вихованню «правильного» дихання (СВ. Ердаков, В.А. Капітонов, М.М. Міхайлов, 1990) [11]. Особливості терморегуляції. Під час велосипедних гонок до системи терморегуляції пред’являються значні вимоги. Максимальної працездатності чоловік досягає при підвищенні температури тіла на 1 —1,5° (А.С. Павлов, 1983). Проте коли змагання проводяться в умовах теплого або жаркого клімату теплопродукция в 18—20 разів перевищує її рівень спокою (У. Nielsen, 1969). Тепловіддача шляхом випаровування грає провідну роль в запобіганні перегріванню організму. Систематичне тренування формує у спортсменів комплекс пристосовних реакцій, який виражається в ранішому включенні механізмів потовиділення, в збільшенні кількості виділеного поту і, нарешті, поту, що у великій кількості випаровується (К.П. Іванов, 1972; А.А. Семкин, 1992). Зіставляючи процеси теплорегуляцій під час тренувальних занять і змагань у спортсменів, що спеціалізуються в циклічних видах спорту, можна укласти, що вони найбільш сприятливі у велосипедистів [11].
Так, при порівнянні цих процесів у велосипедистів-шосейників і бігунів на довгі дистанції виявляється, що вирішальним чинником є те, що на дистанції велосипедисти їдуть з дуже високою швидкістю. Це забезпечує ним хороше обдування, а значить, і більше, ніж у бігунів, виведення з організму надмірного тепла. Велосипедисти тренуються і змагаються на відкритих трасах, де дія вітру ощутимее, чим при бігу на стадіоні, оточеному трибунами. У велосипедистів, особливо в обстановці змагання, більш відповідні умови для утамовування спраги і підтримки оптимального водного балансу організму, чим у бігунів. Рясне пиття, забезпечуюче таке ж інтенсивне потовиділення, у поєднанні з інтенсивним обдуванням попереджує і пом’якшує обезводнення і перегрівання організму гонщика. В ході напружених і тривалих тренувальних і змагань навантажень велосипедісти-шосейники, як правило, втрачають не більше 3—3,5 кг маси тіла. Рівень температури тіла при цьому, в основному, не перевищує 39—39,3°.
Отже, рівень спортивних досягнень на стайєрських дистанціях в циклічних видах спорту значною мірою лімітується функціональним станом рухового апарату, систем енергозабезпечення і теплорегуляцією. При перевантаженні одному з цих функцій, працездатність спортсмена знижується. У велосипедистів «внесок» вказаних функцій у тренувальну і змагання діяльність більш рівномірний, а умови, в яких виконується робота, найбільш сприятливі в порівнянні з іншими циклічними видами спорту (С.В. Ердаков і соавт., 1990) [10, 11].

1.4 Планування спортивної підготовки велосипедистів
Спортивна підготовка велосипедистів охоплює декілька періодів, які мають свої особливості. Її зміст змінюється відповідно до закономірностей спортивного вдосконалення і вікового розвитку тих, що займаються. У спеціальній літературі достатньо повно розроблена система планування спортивної підготовки в багаторічному аспекті, згідно якої весь процес підготовки ділиться на п’ять етапів етап початкової підготовки; етап попередньої базової підготовки; етап спеціалізованої базової підготовки; етап максимальної реалізації індивідуальних можливостей; етап збереження досягнень[17, 26, 27, 32].
Кожен з етапів має свої конкретні завдання, динаміку навантажень, співвідношення робіт загальної, допоміжної і спеціальної підготовки (табл. 1.6).
Таблиця 1.6 Зразковий розподіл об’єму роботи і засобів підготовки на різних етапах багаторічного тренування

Принципово важливим положенням для правильного розуміння мети, завдань і змісту системи підготовки кваліфікованих велосипедистів є те, що її слід розглядати в багаторічному аспекті, у всій сукупності завдань спорту вищих досягнень. Тому не слід говорити про систему підготовки юних спортсменів, оскільки вона швидше виключає, чим припускає досягнення максимально можливих результатів в найбільш сприятливому для цього періоду життя спортсмена. Її слід розглядати як частина загальної системи підготовки кваліфікованих спортсменів [30, 32].
Цикл глибоких досліджень наукових основ побудови спортивного тренування висококваліфікованих спортсменів в багатьох видах спорту показав, що між вказаними етапами багаторічної підготовки немає чітких меж, їх тривалість може до певної міри варіювати, залежно від індивідуальних можливостей спортсменів, структури і змісту тренувального процесу (В.Н. Платонов, 1984; Л.П. Матвєєв, Ф.З. Мєєрсон, 1984) [17, 18, 28].
Планування тривалості етапів слід починати, виходячи з оптимальної вікової зони, в якій спортсмен може максимально реалізувати свої індивідуальні можливості. В середньому тривалість кожного етапу складає 2—2,5 року.
Не існує чітких відмінностей і в методиці підготовки велосипедистів на суміжних етапах багаторічної підготовки. Наприклад, методика тренування в другій половині етапу попередньої базової підготовки і в першій половині етапу спеціалізованої базової підготовки має багато загального як в постановці завдань, так і в складі, об’ємі і співвідношенні тренувальних засобів [26, 28].
Необхідність розгляду загальної структури багаторічного тренування обумовлена тим, що без правильної її побудови на ранніх етапах вся робота з підготовки гонщиків високого класу на завершальних етапах не дає очікуваних результатів.
Етап початкової підготовки. Основними його завданнями є зміцнення здоров’я що займаються, різностороння фізична підготовка, навчання посадці, техніці їзди на велосипеді і техніці педалювання [30, 32, 34].
Підготовка велосипедистів на вказаному етапі базується на загальних педагогічних принципах, тренувальний процес повинен бути безперервним і цілорічним.
Найбільш значний прогрес у вибраному виді спорту можливий лише на основі загального підвищення функціональних можливостей організму, різностороннього розвитку фізичних і духовних здібностей. На етапі початкової підготовки загальна і допоміжна фізична підготовка — це фундамент, на основі якого відбувається подальше вдосконалення юних велосипедистів. Їй приділяється основна увага — об’єм загальної і допоміжної підготовки складає до 90 %, а спеціальною — всього 10 %.
Теперішній час набір в групи початкової підготовки по велосипедному спорту, як правило, проводиться в 11 —12 років. Річний об’єм роботи у юних спортсменів значною мірою залежить від тривалості етапу початкової підготовки, яка, у свою чергу, зв’язана з часом початки занять спортом. Наприклад, якщо дитина почала займатися велоспортом в 11 років, то тривалість етапу початкової підготовки складатиме 2 року [32, 34, 42].
В деяких випадках діти з 9—10 років починають виявляти цікавість до велосипедного спорту. Тоді період початкової підготовки повинен скласти 3—4 року, об’єм роботи протягом першого року невеликий — 100—150 ч. Якщо ж майбутній велосипедист почав заняття велосипедним спортом з 13—15 років, то тривалість етапу початкової підготовки часто скорочується до одного або напівроки, а об’єм роботи з урахуванням попередніх занять в школі може досягти рівня його ровесників — 250—300 ч в рік [32, 36, 45].
Восени, після відбору підлітків в групу, тренер знайомить їх з основами виду спорту, учить їзді на велосипеді на спеціальних майданчиках або доріжках стадіону. Взимку основна увага приділяється вправам з інших видів спорту і навчанню їзди на велотренажері. Навесні і літом їзда на велосипеді поєднується із заняттями по загальній фізичній підготовці. Заняття тривалістю 30—60 мін органічно поєднуються з уроками фізкультури в школі, носять переважно ігровий характер і проводяться 2—3 рази на тиждень. Підготовка велосипедистів на даному етапі характеризується винятковою різноманітністю засобів і методів з інших видів спорту і рухомих ігор. Не слід планувати тренувальних занять із значними фізичними навантаженнями, що припускають застосування одноманітних, монотонних навантажень. На жаль, на практиці ця вимога ігнорується. Відсівши з груп і втрата талановитих спортсменів відбувається із-за неправильного підбору і дозування вправ, їх одноманітності, загальної низької емоційності занять. На етапі початкової підготовки особливу увагу приділяють вдосконаленню техніки рухових дій (біг, ходьба на лижах, навчання різним спортивним іграм). В цей час у юного спортсмена закладається основа, що припускає оволодіння широким комплексом різноманітних рухових дій (В.П. Пугач, 1974; М.І. Дворяков і соавт., 1994). У річному циклі не потрібно виділяти етапів підготовки. Взимку переважно проводять заняття без велосипеда, влітку — їзду на велосипеді поєднують із загальною фізичною підготовкою. Змагання зазвичай не планують [32, 36, 44].
Етап попередньої базової підготовки. Разом із завданнями, які вирішувалися на першому етапі, ставиться нова — формування стійкого інтересу юних спортсменів до цілеспрямованої багаторічної спортивної підготовки. Річний об’єм роботи складає 300—350 ч.
На цьому етапі загальна і допоміжна підготовка в сумі можуть скласти 75 % об’єму; збільшення частки спеціальне підготовчих вправ приводить до швидкого зростання результатів в підлітковому віці, проте надалі неминуче негативно позначається на перспективності спортсмена. Спеціальна фізична підготовка повинна складати 25 % загального об’єму роботи. Технічне вдосконалення будується на різноманітному матеріалі переважно велосипедного спорту [17, 18, 26, 28].
Так, велосипедисти освоюють всілякі навики їзди на велосипеді без управління кермом, їзді «на колесі», їзді в групі, їзді на велотренажере без зорового контролю, фігурній їзді, їзді по снігу, подолання крутих спусків і підйомів, проходження поворотів, віражів, розворотів, різних способів старту і фінішування, подолання природних і штучних перешкод, зміни в парних гонках і ін. В результаті роботи на цьому і подальшому етапі багаторічної підготовки юний спортсмен винен досить добре освоїти техніку більшості загальнопідготовчих і спеціальних рухових дій. Підвищення функціональних можливостей різних систем організму на даному етапі носить різносторонній характер і планується з обліком і відповідно до особливостей природного розвитку рухових здібностей. Основну увагу звертають на розвиток швидкості.
При високому темпі приросту фізичних здібностей не слід застосовувати вправи з високою інтенсивністю у поєднанні з нетривалими паузами відпочинку, не прагнути часто брати участь у відповідальних змаганнях, недоцільно планувати тренувальні заняття з великими навантаженнями і ін. На етапі попередньої базової підготовки, який зазвичай охоплює віковий діапазон 14—16 років, слід враховувати рухові здібності у підлітків різного віку і пов’язану з цим необхідність різносторонньої підготовки. Зміст підготовки на даному етапі поступово спеціалізується відповідно вимогам вибраного виду спорту. Спостерігається поступове збільшення загального об’єму і інтенсивності роботи, особливо до кінця етапу. Структура річного циклу включає тривалий підготовчий період і нетривалий, такий, що складається всього з декількох гонок, змагання [26, 28, 29, 31].
Завданням етапу спеціалізованої базової підготовки є створення передумов для виключно напруженого тренування на подальшому етапі — етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей. Підготовка стає більш спеціалізованою. Річний об’єм роботи на етапі спеціалізованої базової підготовки зростає до 600—800 ч, загальна фізична підготовка складає 20 %, допоміжна — 30 %, а спеціальна фізична підготовка — 50 % всього об’єму роботи. На цьому етапі уточнюється майбутня спортивна спеціалізація [17, 18, 27].
Вирішуючи задачу підвищення функціонального потенціалу організму велосипедиста, не рекомендується використовувати великий об’єм тієї роботи, яка близька по характеру до змагання. Бажано застосовувати різні засоби, не віддаючи переваги таким, що гостро впливає. На даному етапі вже проводять спеціалізовані заняття для вдосконалення спеціальної витривалості. Проте найбільш напружені навантаження спеціальної спрямованості слід планувати лише на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей.
При підготовці велосипедистів до змагань в спринті не слід виконувати значні об’єми роботи, направленої на розвиток загальної витривалості. Спортсмени достатньо легко справляються з роботою аеробного характеру і для них тренери часто планують великі об’єми роботи саме такої спрямованості. Об’єм роботи на цьому етапі у багатьох велосипедистів досягає 70—80% об’єму, виконуваного спортсменами високого класу на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей, щоб, незалежно від майбутньої спеціалізації, створити спортсменові могутню аеробну базу. Передбачається, що надалі він зможе успішніше за інших виконувати великі об’єми спеціальної роботи [17, 18, 26].
Проте це виправдано лише в тих випадках, якщо спортсмен має генетично обумовлену схильність до досягнень високих результатів на середніх або довгих дистанціях, оскільки зміст роботи відповідає по своїй спрямованості профільним якостям, що обумовлюють успіхи на вказаних дистанціях. Для майбутніх же спринтерів подібна базова підготовка шкідлива, вона стає непереборним гальмом в зростанні їх майстерності. У основі даного явища перш за все лежать зміни в структурі м’язової тканини, яка перебудовується до роботи на витривалість, і її здібності до прояву швидкісних якостей пригноблюються. Тому планувати функціональну підготовку на етапі, що характеризується високими тренувальними навантаженнями, слідує диференційовано, з урахуванням майбутньої спеціалізації спортсмена. Етап максимальної реалізації індивідуальних можливостей. Побудову тренувального процесу припускає досягнення максимально можливих результатів в номерах програми, вибраних як спеціалізація. В цей час істотно збільшується частка засобів спеціальної підготовки в загальному об’ємі тренувальної роботи [32, 33, 39].
Головне завдання цього етапу — досягнення найвищих результатів — диктує необхідність максимального використання найбільш сильних тренувальних дій, здатних викликати інтенсивне протікання адаптаційних процесів. Сумарні величини об’єму і інтенсивності тренувальної роботи зростають до максимальних значень, широко використовуються заняття з великими навантаженнями, збільшується кількість занять в тижневих мікроциклах.
Загальний об’єм роботи за рік складає 900—1400 ч, частка загальної фізичної підготовки зменшується до 15 %, такий же об’єм і допоміжної підготовки, а спеціальна фізична зростає до 70 % [17, 18, 26].
Спостерігається прагнення до застосування максимальних параметрів тренувальних і змагань навантажень, які за окремими показниками досягли граничних значень (табл. 1.7).
Слід пам’ятати, що само по собі застосування максимальних тренувальних навантажень, широкої практики змагання, жорстких режимів роботи, гострого спарингу, використання тренажерів, засобів відновлення, застосування полегшень або утруднень (зміна зовнішнього середовища, лідирування, дихання через збільшений мертвий простір, використання среднегорья, побудови тренувального процесу без днів відпочинку, застосування стрибкоподібного збільшення навантажень в році, декількох великих навантажень протягом одного дня і ін.) — всього того, що характеризує підготовку спортсменів високого класу на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей, автоматично ще не забезпечує рішення основної задачі [29, 31].

Таблиця 1.7 Параметри тренувальної роботи велосипедистів високого класу (чоловіки) на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей

Ефективність роботи залежить від того, наскільки тренер зуміє сумістити в часі період використання могутніх засобів тренувальних дій з періодом максимальної схильності організму спортсмена до досягнення найвищих результатів. До цього періоду організм спортсмена повинен бути підготовлений, з одного боку, природним розвитком, а з іншої — направленими перетвореннями, обумовленими багаторічною підготовкою. При поєднанні цих умов максимальні спортивні досягнення стають реальністю, якщо цього зробити не вдалося, то спортсмен демонструє результати нижче за тих, які він міг би показати.
Вивчення досвіду підготовки і виступів провідних велосипедистів миру [3, 10, 13, 25, 32, 43] дозволяє виявити найбільш характерні тенденції сходження до вершин майстерності залежно від вимог конкретної спортивної дисципліни, об’єму роботи різної спрямованості, динаміки тренувальних і змагань навантажень і ін. Вивчення цих тенденцій дозволить визначити найбільш ефективну тривалість тренування на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей, встановити доцільну динаміку тренувальних і змагань навантажень, співвідношення роботи різної спрямованості.
Етап збереження досягнень. Зміст роботи і характер завдань цього етапу мало відрізняються від попереднього етапу. Тут ставляться ті ж цілі, проте неминуче виснаження функціональних ресурсів організму, зниження його адаптаційних можливостей, пов’язані вже з віковими інволюційними процесами, а також з багаторічною дією гранично високих фізичних навантажень, обумовлюють необхідність вираженого індивідуального підходу. Цьому сприяє накопичений досвід підготовки, який дозволяє визначити найбільш доцільні для конкретного індивіда способи розподілу навантаження, найбільш ефективні засоби і методи, тобто розкрити індивідуальні особливості. Таким чином вдається підтримувати рівень спортивних досягнень.
На етапі збереження досягнень не завжди виправдано підвищення навантажень, важко утримувати і рівень навантажень на раніше доступних величинах. Тому спортсмени прагнуть утримати досягнутий рівень підготовленості за рахунок розширення не стільки функціональних можливостей, скільки вдосконалення технічної майстерності, усунення приватних недоліків підготовленості при колишньому або навіть меншому об’ємі роботи. Скорочується і частка загальної фізичної і допоміжної підготовки, а частка спеціальної роботи зростає до 80 % [17, 18, 26].
Найбільш важкою проблемою є підвищення мотивації спортивної діяльності у спортсменів, результати яких вже не проявляють тенденції до подальшого зростання. Спонукальним мотивом для продовження тренування в жорстких режимах із застосуванням колосальної фізичної напруги може служити визнання суспільної цінності високого спортивного результату (Р.А. Пілоян, 1984).
На даному етапі, як ніколи раніше, виявляється прагнення до використання тих засобів і методів, які через якісь обставини застосовувалися недостатньо або взагалі не застосовувалися. Колишніми варіантами розподілу роботи не тільки не вдається добитися прогресу, але навіть важко утримати результат, тому використовується значна вариативность величини тренувальних навантажень на тлі зменшення загального об’єму роботи (1000—1200 ч в рік) застосовуються «ударні» заняття,, малих або середніх цикли навантажень. Ці чинники можуть виявитися ефективними на етапі збереження досягнень (В.Н. Платонов, 1980) [26, 27, 28].
Слід зазначити, що багато фахівців етап максимальної реалізації індивідуальних можливостей і етап збереження досягнень об’єднують і розглядають як етап підготовки до вищих досягнень.
1.5 Види спортивної підготовки велосипедистів
Спортивне тренування охоплює різні сторони підготовки спортсмена фізичну, технічну, тактичну, психологічну і теоретичну. Вона включає в себе виховну роботу, лікарський контроль і т.д.
Загальна фізична підготовка направлена на зміцнення здоров’я, підвищення рівня розвитку основних фізичних якостей, необхідного для велоспорту. Вона направлена на підвищення рівня всебічного розвитку спортсмена і на зміцнення його здоров’я. Вона сприяє розширенню функціональних можливостей організму спортсмена, створює умови для підвищення тренувального навантаження і забезпечує постійне зростання спортивних результатів. Будучи важливим чинником в здійсненні принципу хвилеподібності тренувального процесу, сприяє прискоренню протікання відновних процесів і попереджає настання перетренованості [26, 27, 28].
Фізичні вправи повинні надавати не тільки загально-розвиваючий вплив, залучаючи до роботи весь організм і всі мʼязові групи (плавання, гру, гімнастика) і локальне (вправи для певних м’язів і мʼязових груп з навантаженями, з опором, амортизаторами, ізометричні вправи і т.п.).
У процесі багаторічного тренування вага фізичної підготовки міняється.
Потрібно підкреслити, що засоби загальної фізичної підготовки підбираються з урахуванням специфіки вигляду спорту. У велогонщиків, наприклад, ведуче місце займають циклічні вправи, що виконуються в рушенні або пов’язані з пересуванням по певному рельєфу місцевості, жвава і спортивна гра. По мірі підвищення тренированности вони стають і більш спеціалізованими. Так, від розвитку сили взагалі на початку підготовки спортсмен переходить до розвитку сил ведучих м`язових груп, далі до розвитку швидкісно-силових якостей, а потім до розвитку силової витривалості.
Спеціальна фізична підготовка направлена на розвиток якостей, специфічних для велоспорту. До засобів спеціальної фізичної підготовки відносяться вправи на велосипеді, різні имитационные вправи, вправи на велотренажері і вправи схожі по структурі, так і по характеру нервово-м`язових зусиль.
Спеціальна фізична підготовка направлена на вдосконалення технічної майстерності і підвищення рівня розвитку специфічних якостей. У спеціальній підготовці велосипедиста особливе місце займає змагальна підготовка, тісно пов’язана з технічною, тактичною і психологічною підготовкою.
Технічна підготовка є складовою частиною спеціальної підготовки. У загальній технічній підготовці передбачається оволодіння різноманітними уміннями і навичками, що дозволяють оволодіти технічною майстерністю. Спеціальні вправи повинні бути направлені не тільки на відробляння техніки взагалі, але і на уточнення і вдосконалення окремих деталей, на розвиток якостей, сприяючих кращому освоєнню елементів техніки. Щоб правильно підібрати спеціальні вправи, тренер повинен знати биомеханические основи техніки і розуміти істоту внутрішніх механізмів і процесів організму, що відбуваються при виконанні рушення.
Велике значення для оволодіння технічною майстерністю має уміння оцінювати свої можливості, провести самоконтроль.
Тактична підготовка. Тактика це мистецтво ведення боротьби. У неї входять планування і прогнозування поведінки під час змагань, виникаючих труднощів, розподіл сил і т.д.
Тактична підготовка складається з теоретичного і практичного розділів.
У теоретичному розділі розкриваються питання обгрунтування тих або інших прийомів і чинників, що впливають на тактичну поведінку спортсмена [1, 17].
На практиці під час тренування і змагань спортсмен випробовує різні варіанти тактичної поведінки. Можна розрізнювати тактику застосування педалювання, тактику подолання підйомів, проходження спусків і поворотів.
Психологічна підготовка включає морально-вольову підготовку, виховання у спортсмена цілеспрямованості, винахідливості, завзятості, самостійності, сміливості. Вихованню волі і високих моральних якостей належить ведуче місце. І тут велику роль грає тренер, його методи впливу на спортсмена, особистий приклад [17, 18, 26].
Морально-вольова підготовка здійснюється постійно, вона пов’язана з подоланням труднощів і вимагає спеціальних засобів і методів.
Теоретична підготовка передбачає озброєння спортсмена загальними і спеціальними знаннями. Вона охоплює широке коло питань філософію і історію, теорію і методику велоспорту, питання фізіології, лікарського контролю, психології і педагогік і т.д. Всебічний розвиток спортсмена необхідна умова досягнення високих результатів. Однак всебічна підготовка повинна відповідати і основним напрямам спеціалізації.
На різних етапах в залежності від індивідуальних особливостей і фізичних можливостей вага того або іншого розділу підготовки міняється.

Розділ 2. Методи і організація досліджень
2.1 Загальна характеристика методів досліджень
Для вирішення поставлених завдань використовувалися загальноприйняті і спеціально розроблені методи досліджень.
1. Методи теоретичного аналізу, узагальнення.
2. Методи педагогічного обстеження спостереження, тестові випробування фізичної підготовленості.
3. Методи педагогічного експерименту.
4. Методи медико-біологічного обстеження, фізіологічні проби.
5. Обчислювальні, статистичні і інші методи кількісного аналізу і формалізованого представлення даних.
2.1.1 Методи теоретичного аналізу і узагальнення нучно-методичної
літератури
Вивчення і узагальнення вітчизняної і зарубіжної науково-методичної літератури. При вивченні і аналізі літературних джерел з даної проблеми виявилися основні чинники, від яких залежить результат у велоспорті, найбільш раціональні на наш погляд засоби і методи, вживані велосипедистами різної кваліфікації і спортсменами, представниками інших видів спорту циклічного характеру і видів спорту, пов’язаних з проявом сили. Основна увага була зосереджено на роботах по проблемах силової підготовки у спортсменів високої кваліфікації. У зв’язку з цим не менший інтерес представляла для нас література по різних питаннях, пов’язаних з модельними характеристиками (як силовими і спеціальними силовими, так і фізіологічними). Були піддані аналізу праці, що містять відомості з питання, що вивчається, з анатомії, спортивної фізіології, біохімії, біомеханіки, теорії і методики фізичного виховання.
Інтерв’ювання і опит тренерів і спортсменів. При узагальненні досвіду передової спортивної практики враховувалися точки зору ведучих українських, російських і деяких зарубіжних тренерів і фахівців, викладачів Вузів і спортсменів. Інтерв’ювання і опит проводилися в основному у формі особистих бесід, аналізу накопиченого в цьому питанні досвіду. Ці дані допомогли глибше і різносторонньо вивчити і узагальнити питання, що цікавлять нас. Збір даних, а також бесіди з провідними тренерами і фахівцями проводилися на змаганнях по лижному орієнтуванню, іншим видам спорту в багатьох містах України, Росії, а також за кордоном.
Аналітичний огляд літературних даних і опиту тренерів і спортсменів представлений в гл.1. За наслідками літературного огляду і опиту оцінено полягання проблеми силової підготовки у велоспорті. Виявлені основні напрями з проблеми, що вивчається. У результаті конкретизована постановка проблеми дослідження і висунута робоча гіпотеза її рішення.
2.1.2 Методи педагогічних досліджень
Педагогічні спостереження. На всіх етапах дослідницької роботи нами широко використовувався метод педагогічних спостережень. Об’єктом цих спостережень з’явився тренувальний процес у велоспорті, а зокрема, тренувальний процес групи спортсменів 9-12 років. Особлива увага була приділена тренуванням, завданням яких був розвиток силових якостей за допомогою застосування стандартних силових комплексів вправ. Спостереженням необхідно було виявити, як в процесі тренування змінювалися якісні і кількісні силові показники виконання вправ, а відповідно і власне силові показники спортсменів. Нас цікавило, як різні по ступеню навантаження (мала, середня, значна, велика) впливають на організм спортсмена, яка послідовність вправ в комплексі найбільш ефективна, яка послідовність комплексів в тренувальному занятті раціональніша і яким чином краще побудувати тренувальний процес в мікроциклах, щоб забезпечити підвищення ефективності останнього. Для детальнішого аналізу тренувального процесу із застосуванням стандартних тренувальних завдань силовій спрямованості. Оцінку ефективності застосування комплексів вправ силової спрямованості проводили за допомогою найбільш інформативних, на наш погляд, тестів і контрольних випробувань, що дозволяють оцінити динаміку, як власне-силових показників, так і показників, що характеризують спеціальні силові якості велосипедиста.
2.1.3 Медико-біологічні методи дослідження
Електрокардіографія. Запис електрокардіограм до і після навантаження проводився на електрокардіографі вітчизняного виробництва по загальноприйнятій методиці в умовах обласного диспансеру.
Функціональні тести і проби. В процесі досліджень ми використовували деякі із загальноприйнятих тестів і проб
1) Середній артеріальний тиск, що є одним з важливих показників гемодинаміки. Математичний метод обчислення середнього тиску
Адсреднєє = Аддіаст. + АТ сист. / 2
Спостереження показують, що при фізичному стомленні середнє АТ підвищується на 10-30 мм. рт. ст.
2.1.4 Методи математичної статистики
Щоб об’єктивно оцінити ступінь надійності і достовірності отриманого матеріалу досліджень, виявити закономірність і зміну показників, що вивчаються, нами були використані методи математичної статистики. Після закінчення кожного етапу досліджень оброблялися кількісні дані, що характеризують динаміку власне силових і спеціально силових показників. Все це дало можливість привести отримані дані у визначену і зручну для аналізу форму. З метою кількісного аналізу результатів досліджень і встановлення статистичної незалежності були використані загальноприйняті способи обробки даних з обчисленням наступних показників
х — середня арифметична;
у – середньо-квадратичне відхилення;
m — помилка репрезентативності середньої арифметичної;
t — достовірність відмінності між середніми величинами (по критерію Стьюдента);
r — коефіцієнт кореляції.

Розділ 3. Власні дослідження
3.1 Особливості розвитку рухових якостей у велоспорті
Фізична підготовка — це процес розвитку рухових якостей. Через рухові якості виявляється рівень спортивної підготовленості, і по цьому кінцевому результату оцінюється майстерність гонщиків. Кожен конкретний вид велосипедних гонок пред’являє специфічні вимоги до рухових якостей велосипедиста, його швидкісних і силових здібностей, витривалості [26].
Рівень досягнень у велосипедному спорті визначається умінням демонструвати свої максимальні швидкісні здібності з урахуванням особливостей функціонування організму в той або інший проміжок часу. Ці максимальні швидкісні здібності стосовно спринтерської гонки повинні бути на одному, вищому, рівні, а стосовно командної гонки на шосе — на іншому, нижчому, рівні. Але у всіх випадках максимально доступний рівень швидкісних здібностей є чинником, що істотно визначає рівень спортивних досягнень у будь-якому вигляді гонок [17].
Другою значущою руховою якістю велосипедиста є сила. Діяльність змагання пред’являє високі вимоги до силових здібностей велосипедистів. Це відноситься не тільки до старту на короткі дистанції трекових видів гонок, але і на довгі дистанції шосейних гонок, де багато разів повторюються ривки при низькій швидкості гонки, долаються круті, короткі підйоми і довгі гірські перевали, використовуються великі передавальні співвідношення, їзда проти сильного вітру. У всіх випадках, коли потрібне подолання значного опору, спортсменові необхідно проявляти неабиякі силові здібності [17].
Здатність спортсмена підтримувати необхідну швидкість протягом часу, необхідного для подолання дистанції змагання, тобто витривалість є третім чинником фізичної підготовленості, від якого залежить спортивний результат [17]. Велика вага витривалості в окремих номерах програми, особливо в гонках на шосе, декілька менше в гонках переслідування на треку, але навіть і в спринтерських гонках витривалість украй необхідна, оскільки спортсменам доводиться протягом одного дня стартувати кілька разів з невеликими інтервалами відпочинку. При аналізі спортивного результату і його складових частин в гонці на 1000 м з місця видно, що діяльність змагання є похідною прояви різних рухових якостей практично в рівній мірі (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Найбільш значущі рухові якості при подоланні різних ділянок дистанції 1000 м з місця (приведені рухові якості, що мають ступінь кореляції r > 0,6) 1 — швидкість; 2 — вибухова сила (силовий компонент); 3 — вибухова сила (швидкісний компонент); 4 — швидкісна витривалість; 5 — силова витривалість; 6 — максимальна сила
Ефективність діяльності змагання в різних номерах олімпійських видів програми велосипедного спорту обумовлюється найбільш загальними компонентами діяльності змагання 1) ефективністю старту; 2) рівнем дистанційної швидкості; 3) ефективністю фінішування.
Кожен компонент діяльності змагання має свої специфічні прояви, які залежать від рівня розвитку різних рухових якостей і від окремих функціональних характеристик, що обумовлюють рівень цих рухових якостей.
Під час старту характер і тривалість зусиль при виконанні прискорення залежать в кожному виді велосипедного спорту від тієї ролі, яку грає цей компонент діяльності змагання в забезпеченні високого спортивного результату. Найбільш значущою стартова швидкість є в гонці на 1000 м з місця. Довжина стартового розгону складає в більшості випадків 200 м. Проте в практиці загальноприйнята реєстрація часу першого круга дистанції, тому стартова швидкість аналізується на цілому крузі велотреку (333,3 м). Перший круг дистанції спортсмени долають за 22—24 с. Старт в гонці на 1000 м з місця настільки ответствен, що у разі низького результату на стартовому крузі спортсмен позбавлений можливості відіграти упущене. Якщо він перевищив стартову швидкість, то неминуче відбудеться різке погіршення загального результату за рахунок зниження швидкості на останній третині дистанції.
3.2 Ефективність діяльності рухових здібностей у велоспорті
На стартовому відрізку дистанції спортсмен сам ухвалює рішення про вибір швидкості і несе відповідальність за це, оскільки першу інформацію про хід гонки він отримує, коли пройдене 30—40 % дистанції і змінити що-небудь дуже складно. Самою значущою руховою якістю для забезпечення ефективності стартового розгону є максимальна і вибухова сила. Для прояву її у цей момент потрібні тонкі м’язові диференційовані зусилля по ходу збільшення швидкості руху. Безпосереднім джерелом енергії скорочення м’язів є аденозинтрифосфорна кислота (АТФ), відновлення якої може проходити різними біохімічними шляхами алактатным анаеробним, лактатним анаеробним і аеробним (табл. 3.1).
Таблиця 3.1 Характеристика біохімічних процесів енергозабезпечення м’язової роботи (узагальнені дані)

Розподіл кореляційних взаємозв’язків основних рухових якостей (I — швидкість; II — вибухова сила, силовий компонент; III — вибухова сила, швидкісний компонент; IV — швидкісна витривалість; V — силова витривалість; VI — максимальна сила) з ефективністю подолання різних ділянок дистанції 1000 м з місця (В.О.Орел, 1986) I початок дистанції; 2 — швидкість 166,6 м з місця; 3 — швидкість 333,3 м з місця; 4 — швидкість 500 м з місця; 5 — швидкість 666,6 м з місця; 6 — максимальна швидкість 166,6 м; 7 — швидкість на останніх 666,6 м дистанції; 8 — максимальна швидкість 333,3 м; 9 — швидкість 666,6—333,3 м з місця; 10 — швидкість 1000—666,6 м з місця; 11 максимальна швидкість 500 м; 12 — швидкість 1000—500 м з місця.
Старт вимагає великих витрат енергетичного потенціалу спортсмена. Фізичну роботу він виконує за рахунок анаеробної алактатной продуктивності, зв’язаної з використанням енергії, що звільняється, шляхом розщеплювання макроергічних фосфорних з’єднань, що містяться в м’язах. Цей механізм використання АТФ м’язами здатний в короткий час вивільнити виключно велику кількість енергії. Алактатний анаеробний механізм забезпечує короткочасну високоінтенсивну роботу і є визначальний в прояві силових і швидкісно-силових якостей. Потужність алактатного анаеробного механізму утворення енергії багато в чому визначається запасами макроергічних з’єднань, потужністю ферментативних систем. Зазвичай людина здатна розвинути потужність 1,3—1,6 л.с, а спортсмен, що тренується, — до 1,8 л.с, але не більше ніж протягом 5—6 с. Зв’язок потужності і тривалості роботи показаний на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Зв’язок потужності навантаження і тривалості роботи, виражена напівлогарифмічним графіком залежності енергетичного запиту організму (л.с.) і його кисневого еквівалента від часу роботи 1 — спортсмени високого класу; 2 — фізично здорові чоловіки

Запаси макроергічних фосфорних з’єднань можна збільшити в процесі тренування головним чином за рахунок застосування засобів, сприяючих збільшенню м’язової маси і підвищенню кількості міозину і акто-миозина м’язів, що перетворюють хімічну енергію АТФ в енергію м’язового скорочення. Цей механізм утворення енергії включається відразу після початку роботи, коли ще не встигають почати функціонувати лактатний і аеробний механізми. Його вистачає приблизно на 20 с (за цей час запаси креатинфосфату м’яза вичерпуються більш ніж удвічі при важкому спринтерському навантаженні і надалі мало впливають на енергозабезпечення роботи, рис. 3.2).

Рис. 3.2. Виснаження запасів КФ і АТФ і зміст лактату в м’язі і крові з артерії і стегнової вени при важкій фізичній роботі. Приведені також значення рН крові.

Слід враховувати, що до анаеробних відносяться вправи різної потужності (табл. 3.2) максимальною анаеробною, околомаксимальной анаеробною (змішаною анаеробною); субмаксимальною анаеробною (анаеробно-аеробною).
У вправах максимальної анаеробної потужності використовується виключно анаеробний спосіб енергозабезпечення працюючих м’язів, головним чином, за рахунок фосфагенної енергетичної системи (АТФ + КФ) при деякій участі лактацидної (гліколітичною). Такі, наприклад, гонка на 200 м з ходу, 500 м з місця, спринтерська гонка на треку.
Таблиця 3.2 Енергетична і эргометрічна характеристика анаеробних циклічних вправ

У вправах околомаксимальної анаеробної потужності співвідношення внеску енергетичних систем таке, що 70 % складає фосфагенна енергетична система. У вправах субмаксимальної анаеробної потужності переважає внесок 60 % гліколітичної системи.
Перші 3—5 циклів педалювання після старту вимагають максимального прояву силових здібностей. У цьому виді гонок спортсмен на перших 2 циклах педалювання повністю використовує свої максимальні силові можливості для того, щоб подолати інерцію спокою і швидко набрати швидкість при встановленій на велосипеді великій передачі. Збільшення тривалості стартового розгону приводить до мобілізації інших джерел енергії. До кінця стартового круга дистанції на треку 333,3 м енергозабезпечення за рахунок розщеплювання креатинфосфатных з’єднань знижується майже наполовину і робота вже в значній мірі забезпечується за рахунок гліколізу. Подібна картина спостерігається і при старті в командній гонці переслідування, проте потужність роботи на стартовій ділянці дистанції декілька нижче, команда проходить стартовий круг за 23—25 с. Основне навантаження при старті приймає на себе велосипедист, що знаходиться у вимірювальної лінії. Він зобов’язаний першим перетнути стартову межу. Рівень прояву силових здібностей при стартовому розгоні в командній гонці декілька менше, ніж в гонці на 1000 м з місця, але підвищується рівень вимог до прояву швидкості на старті, оскільки команда подається пострілом пістолета і від швидкості реакції на постріл залежить ефективність старту. Якщо спортсмен, що є в команді що розгонить, не проявив на старті необхідного рівня силових здібностей і швидкості реакції на сигнал стартера, то буде показаний низький результат при розгоні, і команді відіграти програш, що утворився на першому крузі, не завжди вдається. Якщо тих же якостей на старті не проявив хто-небудь з решти членів команди, вона буде «розірвана», і подальші максимальні зусилля не завжди приводять до успіху. Крім того, до моменту з’єднання команди частина гонщиків має понижену працездатність
Старт в індивідуальній гонці переслідування на 4000 м забезпечується тими ж руховими якостями, що і старт в командній гонці, але рівень проявів силових здібностей декілька нижче, оскільки перший круг дистанції на треку 333,3 м спортсмени проходять зазвичай за 25—26 с.
Старт має велике значення лише в гонках на короткі дистанції і його значущість в максимальному ступені виявляється на найкоротших з них. Виняток становить старт в спринтерській гонці. Не дивлячись на те, що спринтерська гонка проводиться згідно правилам на дистанції 1000 м з місця, старт не має зв’язку з кінцевим результатом. Навпаки, спринтер, що вийшов вперед на першому крузі, завжди зацікавлений в тому, щоб швидкість була невисокою. Цього вимагає складна система взаємодій між гонщиками. Із збільшенням довжини дистанції змагання ефективність старту стає малозначимою, слабо впливає на спортивний результат. Тому немає необхідності розглядати рухові якості, що проявляються при старті в шосейних індивідуальних гонках на якийсь час.
Недоцільно розглядати ефективність старту і в гонці по очках на треку по-перше, він слабо впливає на кінцевий результат; по-друге, проводиться з ходу, що по суті вже є проявом дистанційної швидкості.
2. Рівень дистанційної швидкості. Чинники, що визначають цей компонент діяльності змагання, можуть бути різними і обумовлюються протяжністю гонок. Рівень дистанційної швидкості вирішальним чином залежить перш за все від чинників функціональної підготовленості організму спортсмена. З числа чинників, що визначають рівень спеціальної витривалості, слід виділити показники функціональної підготовленості 1) потужність функціональних систем; 2) економічність функціональних систем і перетворення енергії; 3) рухливість, що обумовлює швидкість розгортання реакцій функціональних систем і здатність до відновлення в ході роботи; 4) стійкість (функціональна і метаболічна); 5) реалізація потенційних можливостей.
Для забезпечення спеціальної витривалості в циклічних видах спорту залежно від протяжності дистанції ключовими можуть бути різні властивості функціональної підготовленості (B.C. Міщенко, 1990) [20]. Якщо в гонках на шосе і гонках переслідування провідним чинником є аеробна потужність, то в гонках на 1000 м і спринті питома вага цього чинника набагато нижче і поступається анаеробній потужності, що диктується специфічними вимогами дистанції змагання. Відносний внесок аеробних і анаеробних процесів в енергозабезпечення навантаження різної тривалості показаний в табл.3.3. Всі чинники пов’язані з ефективністю основних (одного або декількох) компонентів змагання деятельностиФакторы функціональної підготовленості і рухові якості мають кількісні вирази, тому можливе їх використання для управління процесом спортивної підготовки.
Рівень дистанційної швидкості в гонці на 1000 м з місця визначають швидкісна витривалість і гліколітичні джерела енергозабезпечення. Гліколітичний шлях енергозабезпечення в найбільшій мірі виявляється при роботі субмаксимальної інтенсивності, характерної для гонки на 1000 м з місця, де вимога до гликолити-ческому способу утворення енергії максимальна. Це анаеробний механізм ресинтезу АТФ. Він має повільнішу швидкість розгортання, чим креатинфосфатный, і «спрацьовує» через 20—30 з після початку високоінтенсивної роботи, тобто з другого круга дистанції. Його ємкість достатня, щоб забезпечити інтенсивну роботу тривалістю 2—3 хвилин. Гліколітичні здібності енергоосвіти залежать від кількості вуглеводів, що депонують в м’язах і печінці у вигляді глікогену, а в крові і міжтканинній рідині — у вигляді глюкози.
Таблиця 3.3. Відносний внесок анаеробних і аеробних процесів в загальну енергетичну витрату при максимальному фізичному навантаженні різної тривалості

У індивідуальній і командній гонках переслідування дистанція змагання складає 4000 м. Рівень дистанційної швидкості забезпечується спеціальною витривалістю, яка лімітується діяльністю анаеробних гліколітичних джерел утворення енергії і максимальним використанням аеробних шляхів енергоосвіти. Анаеробні (алактатный і гліколітичний) механізми енергоосвіти здатні забезпечити енергією тільки початкову частину роботи, коли притока кисню до працюючих м’язів нижча за їх потреби. Ці механізми спрацьовують також в тому випадку, якщо потреба організму при виконанні інтенсивної тривалої роботи перевищує потужність аеробних шляхів енергоосвіти. У гонках переслідування анаеробні механізми не в змозі забезпечити необхідну дистанційну швидкість впродовж 4—5 хвилин роботи, оскільки їх ємкість вичерпується раніше, ніж закінчиться дистанція. Цим можна пояснити значну вариативность зусиль, що додаються велосипедистом, на дистанції.
Аеробні джерела енергоосвіти складають основу спеціальної витривалості велосипедистів, діяльність змагання яких пов’язана з проявом тривалих зусиль. Наприклад, в командній гонці на 100 км. вирішальне значення має дистанційна швидкість. Вона обумовлюється спеціальною витривалістю, основу якої складають потужність, стійкість і економічність діяльності аеробного механізму утворення енергії. Аеробні механізми включаються поволі і повністю розгортаються через 1,5—3 хвилин після початку інтенсивної роботи. Володіючи меншою потужністю, чим анаеробні, вони разом з тим здатні забезпечити виконання роботи протягом декількох годинників, тобто мають значну ємкість.
Ємкість аеробних процесів залежить від запасів енергетичних субстратів в організмі — вуглеводів і жирів. При необмежених можливостях утилізації кисню з атмосферного повітря жири стають основним енергетичним джерелом для роботи м’язів. Рівень аеробних можливостей багато в чому визначається здібністю організму до засвоєння з атмосферного повітря кисню, інтенсивністю доставки його до м’язів, що скорочуються, і інших органів, здатністю видалення з організму кінцевих продуктів обміну. Тому аеробний шлях енергоосвіти залежить і від функціонального стану тих систем організму, які прямо або опосередковано залучаються до роботи.
Це перш за все дихальна, серцево-судинна системи, і ферментативна система крові і м’язи, діяльність яких визначає максимальна кількість споживання кисню організмом.
Аеробні механізми утворення енергії складають основу спеціальної витривалості і в інших видах велосипедних гонок — груповій шосейній гонці і гонці по очках на треку. Хоча дистанційна швидкість в цих видах гонок менше пов’язана з кінцевим результатом, недостатній її рівень не дозволяє пройти дистанцію змагання в першій групі. В результаті спортсмен, маючи здібність до ефективного фінішування, виявляється не в змозі взяти участь в боротьбі на фініші за призові місця.
3. Ефективність фінішування. Цей компонент діяльності змагання у всіх видах велосипедних гонок має вирішальне значення. У спринтерській гонці на треку фінішування здійснюється за рахунок енергії алактатного анаеробного механізму і вимагає максимального прояву швидкісних здібностей. Тривалість фінішування може значно варіювати, проте вона найчастіше складає 200—250 м. Фінішування в гонці на 1000 м забезпечується переважно за рахунок лактатного анаеробного механізму.
Ефективність фінішування залежить не тільки від потужності і ємкості гліколітичних процесів, але і від здатності організму працювати в умовах значного накопичення продуктів проміжного обміну. Для цього потрібна спеціальна фізична підготовленість до роботи в стані глибокого стомлення, викликаного попередньою напруженою діяльністю.
У індивідуальній і командній гонках переслідування на треку фінішування пред’являє високі вимоги не тільки до гли-колитическому анаеробному механізму енергозабезпечення, але і вимагає максимальної мобілізації аеробних механізмів утворення енергії.
Ефективність фінішування в командних гонках на шосе, індивідуальних шосейних гонках на якийсь час більшою мірою обумовлена максимальною мобілізацією аеробних механізмів, коли енергетичні ресурси організму в значній мірі вже витрачені.
Фінішування в груповій шосейній гонці вимагає прояву максимальних швидкісних і силових здібностей, обумовлених алактатным і лактатним механізмами енергоосвіти, на фоні околомаксимальных рівнів функціонування аеробних механізмів енергозабезпечення і значного стомлення, викликаного великим об’ємом роботи і численними ривками і прискореннями в процесі подолання дистанції. Спортсмени найчастіше приходять на фініш великою групою і від ефективності фінішування залежить підсумок багатогодинної спортивної боротьби.
Таким чином, під час фінішування велосипедист повинен проявити такий комплекс здібностей, який дозволяє різко збільшити швидкість на тлі крайнього ступеня стомлення і важких хворобливих відчуттів, викликаних накопиченням продуктів проміжного обміну, а також чітко диференціювати зусилля, що додаються, з тим, щоб забезпечити максимальний коефіцієнт їх використання і уникнути можливого падіння на фініші в умовах жорсткого протиборства.
Таким чином, в окремих видах велосипедних гонок пред’являються різні вимоги до прояву основних рухових якостей; енергозабезпечення роботи на фініші здійснюється за рахунок різних механізмів енергоосвіти, обумовлених специфічністю характеру діяльності. Це визначило особливості методики вдосконалення здібності до ефективного фінішування в кожному виді гонок. У тренувальному процесі слід спеціально моделювати умови різних станів організму максимально підвищити здібності до ефективного фінішування.
3.3 Особливості побудови тренувальних занять у велоспорті
Тренувальне заняття — основна форма організації тренування. Загальна структура тренувальних занять велосипедистів базується на певних фізіологічних, психологічних і педагогічних принципах, в основу яких покладені закономірні зміни функціонального стану організму спортсменів [28].
Відомо, що при м’язовій діяльності різної інтенсивності у людини спостерігається період врабатывания, суть якого полягає в поступовому наростанні працездатності. Тривалість цього періоду тісно пов’язана з інтенсивністю роботи. Малоінтенсивна робота обумовлює короткий період вробативанію, а високоінтенсивна — тривалий. Надалі формується відносно стійкий стан організму, якому властива висока узгодженість функціонування всіх систем, що забезпечує протягом деякого часу здатність організму виконувати роботу на достатньо високому рівні. Проте потім відбувається руйнування стійкого стану — зростає напруженість діяльності функціональних систем, розвивається стан стомлення і нарешті працездатність знижується.
Відповідності з цими закономірностями змін функціонального стану організму в тренувальному занятті виділяють наступні частини ввідно-підготовчу, таку, що отримала назву «розминки», основну і завершальну.
Ввідно-підготовча частина передбачає формування оптимальної установки і організацію спортсменів для вирішення спортивних завдань основної частини заняття за допомогою фізичних вправ і психологічної настройки.
Ввідно-підготовча частина заняття для велосипедистів може містити легкі бігові вправи, що поєднуються з вправами на розслаблення, розвиток гнучкості, розтягування, дихальну гімнастику. Зазвичай підбирають прості і знайомі вправи, включення яких багато в чому обумовлене тим, що велосипедисти під час їзди на велосипеді протягом тривалого часу знаходяться в статичному положенні, що може сприяти формуванню неправильної постави. Цю частину розминки називають загальною.
У спеціальній частині розминки велосипедисти за допомогою їзди на велосипеді індивідуально, в команді, групою або за лідером готуються безпосередньо до рішення першої задачі основної частини тренувального заняття або до участі в змаганнях. Розминку не можна замінити короткочасною високоінтенсивною роботою, оскільки це не дозволяє повністю розкрити функціональні можливості організму. Основне завдання розминки — підняття працездатності організму на початок основної частини заняття за допомогою фізичних вправ, що підсилює діяльність вегетативної нервової системи.
Загальна тривалість розминки залежить від багатьох чинників. У жарку погоду тривалість розминки декілька зменшують, а в холодну — збільшують. Слід враховувати, що чим тепліше одяг велосипедиста, тим менше часу необхідно для розігрівання організму. Не можна рекомендувати всім спортсменам один стандартний варіант розминки. Її зміст залежить від характеру майбутньої роботи. Коротка і високоінтенсивна робота вимагає тривалішої розминки, ніж тривала робота меншої інтенсивності. Важливо, що інтенсивність і тривалість самої розминки істотно впливають на працездатність спортсменів (рис. 3.3, 3.4). Розминку перед участю в змаганнях слід провести з урахуванням всіх індивідуальних особливостей організму спортсмена. Якщо розминка проведена невірно, то її ефект може бути не тільки слабким, але і негативним. Тривалість розігрівання значною мірою залежить від рівня підготовленості спортсмена — велосипедисти вищої кваліфікації застосовують тривалішу розминку з вправами високої інтенсивності.
Зазвичай розминка триває 30—40 хв. Навіть при жаркій погоді не слід сильно скорочувати її час. Краще розминатися не поспішаючи, починаючи з повільних вправ низької інтенсивності, і дуже поступово переходити до інтенсивнішого фізичного навантаження. Ніяке зовнішнє тепло не може замінити що розігріває, мобилизующего дії фізичних вправ.
На чемпіонатах світу по велосипедному спорту були проведені спостереження за специфікою розминки сильних спортсменів миру. Більшість ведучих велосипедистів-трековиків починали розминку за 1 ч до старту. У зміст розминки входило 20—30-хвилинна їзда в колоні, спочатку спокійно, а до кінця розминки — з прискоренням до 55 км∙ч-1. Потім слідував нетривалий відпочинок 5—7 хвилин в русі на велосипеді або 10—15 хвилинбез велосипеда. Після цього гонщики-переслідувачі виконували 2—4 круги з ходу з швидкістю змагання, спринтери — 2—3 прискорення по 150—200 м, що спеціалізуються в гонці на якийсь час на 1000 м з місця, — прискорення на 1—2 круги з ходу і 1—2 пробних старту з місця.
Ця завершальна високоінтенсивна робота в розминці є визначенням особливостей їзди на даному велотреку і перевіркою інвентаря. Проте спортсмени, що стартують після восьмого—десятого заїздів гонок переслідування, не можуть проводити спеціальну розминку на треку по загальноприйнятій методиці, оскільки її позитивний ефект у тих, що стартують в останніх заїздах практично відсутній. Регламент проведення чемпіонатів світу зазвичай передбачає чергування заїздів (чоловіків і жінок в різних видах гонок), які проводяться з 10 до 23 години з 2—3-годинною перервою на обід. Для розминки в графіці змагань відводять всього лише п’ятихвилинні паузи — час, недостатній для її проведення. Тому більшість велосипедистів проводять розминку на шосейних велосипедах за межами велотреку — на шосе за 1 годину —1 годину 15 хв до старту тривалістю 30—40 хв з прискоренням в кінці, а в завершальній частині розминки використовують велотренажеры. Для здійснення розминки ведучих команд-трековиків як на треку, так і на шосе застосовується мотолідер.
Велосипедисти, що спеціалізуються в командних гонках на шосе, застосовують, як правило, 30—40-хвилинну розминку, яку закінчують за 5—10 хвилин до старту. Спортсмени, що спеціалізуються в груповій шосейній гонці, часто обмежуються 15—20-хвилинною їздою на велосипеді в спокійному темпі.

Рис. 3.3 Вплив розминки різної тривалості (1) і інтенсивності (2) на м’язову температуру і працездатність. Працездатність оцінювалася по найменшому часу, витраченому на виконання велоэргометрической навантаження в 950 кгм

Рис. 3.4. Залежність між працездатністю і температурою м’язів стегна. Ефект розминки визначався шляхом виконання стандартної роботи в максимальному темпі на велоергометрі
o – температура м’язів до розминки;
— температура м’язів після розминки і застосування розігріваючих розтирань
Основна частина тренувального заняття пов’язана з вдосконаленням різних сторін підготовленості спортсменів. Залежно від вузької спеціалізації, етапу підготовки, рівня кваліфікації, індивідуальних особливостей велосипедиста зміст цієї частини заняття може бути достатнє вариативным, але завжди направлене на рішення конкретно поставленої задачі.
Залежно від змісту і завдань основної частини, заняття можуть мати різну спрямованість, що у загальних рисах означає розвиток переважно однієї сторони підготовленості або певної якості. Наприклад, тренувальні заняття велосипедистів можуть бути цілком направлені на вдосконалення швидкісних здібностей або спеціальної витривалості, аеробній або анаеробній продуктивності. У зміст занять виборчої спрямованості включають як одноманітні, так і різні засоби і методи, але що обов’язково мають однакову спрямованість. Більшість фахівців і тренерів рекомендують використовувати різноманітні однонаправлені вправи, які надають сильнішу мобилизующее дію на організм. Це не означає, що в тренуванні велосипедистів не можуть застосовуватися одноманітні засоби. Навпаки, у велосипедному спорті у зв’язку з необхідністю рішення задачі виховання психічної стійкості спортсменів до виконання тривалої роботи, що виснажує, в гонках на довгі дистанції вельми ефективне застосування одноманітних засобів.
Разом із заняттями виборчої спрямованості в практиці велосипедного спорту проводяться і заняття комплексної спрямованості, при побудові яких вирішуються декілька завдань. Ці завдання можна вирішувати послідовно або ж одночасно. Прикладом послідовного рішення є ділення основної частини заняття на декілька серіїв вправ — для вдосконалення техніки; розвитку швидкісних можливостей; швидкісно-силових можливостей; витривалості.
Найширше використовується поєднання завдань підвищення швидкісних можливостей і витривалості. Як правило, спочатку розвивають швидкісні можливості, які вимагають високої координації і максимальних силових проявів, що можливо лише при оптимальному функціональному стані організму. З розвитком стомлення доцільно переходити до підвищення якості витривалості. Проте ці завдання можуть вирішуватися і в іншій послідовності. Наприклад, специфіка гонок на шосе вимагає прояву швидкісно-силових можливостей в завершальній частині дистанції. З цієї причини, а також на підставі результатів проведених досліджень про доцільність вдосконалення техніки їзди і педалювання в стані стомлення [10] багато тренерів застосовують швидкісно-силові вправи в кінці заняття. Така послідовність доцільна у зв’язку з наявними аналогами природної спортивної діяльності, до якої необхідно підготувати велосипедиста. Проте виконувана робота в першій і другій половині основної частини заняття повинна забезпечуватися різними джерелами утворення енергії.
Програма занять комплексної спрямованості припускає і одночасне вирішення завдань, направлених на розвиток різних видів витривалості (до роботи анаеробного і аеробного характеру); розвиток витривалості до роботи анаеробного характеру і підвищення швидкісно-силових можливостей.
Такі заняття створюють можливість виконання спортсменами великих об’ємів роботи, що є характерним для циклів найбільш навантажень підготовчого періоду.
У завершальній частині заняття організм необхідно привести в стан, близький до доробочему. Для цього поступово знижують інтенсивність роботи і створюють умови, що сприяють інтенсивному протіканню відновних процесів. Основний зміст тренувального заняття велосипедистів складає переважно один вид рухової діяльності — їзда на велосипеді. Така однорідність заняття додає його частинам певну монотонність підготовча і завершальна частини набувають вираженої допоміжної функції по відношенню до його основної частини. Навантаження в завершальній частині заняття поступово знижують, в ній застосовують вправи малої інтенсивності в спокійному темпі. Як правило, це спокійна їзда на велосипеді протягом 15—20 хвилин у відновному режимі з елементами розслаблення.
У велосипедному спорті важливо забезпечити застосування занять як виборчої, так і комплексної спрямованості відповідно до рішення основної задачі мезоциклу, етапу або періоду підготовки. Наприклад, в базових мезоциклах велосипедистів-шосейників можуть проводитися заняття виборчої спрямованості, вирішальні завдання розвитку силової витривалості (тривале тренування на трасі з гірським рельєфом) або розвитку загальної витривалості (тренування великого об’єму на рівнинній ділянці). Зазвичай ці заняття сприяють направленому розвитку основних рухових якостей (загальній і силовій витривалості) шляхом виконання тривалої, напруженої роботи, надають найбільш могутню дію на організм спортсменів і в значній мірі стимулюють процес адаптації.
Заняття комплексної спрямованості проводять для одночасного розвитку декількох різних рухових якостей і здібностей. При побудові занять з одночасним розвитком якостей найчастіше використовується варіант розвитку силової і загальної витривалості або спеціальної і загальної витривалості, хоча вельми поширені і інші поєднання.
Тренувальні заняття комплексної спрямованості з послідовним розвитком якостей полягають, як правило, з вправ, сприяючих підвищенню рівня швидкісних можливостей велосипедистів, а потім що розвивають загальну або спеціальну витривалість. Найчастіше використовуються такі поєднання в розвитку рухових якостей, як швидкісна витривалість і загальна або спеціальна витривалість, силова витривалість і спеціальна витривалість, швидкість і загальна витривалість і др .
При підготовці велосипедистів високого класу до групових шосейних гонок або до багатоденних гонок успішно застосовується в заняттях комплексної спрямованості варіант розвитку спеціальної витривалості з подальшим підвищенням швидкісних можливостей. Цю схему побудови тренувального заняття диктують умови діяльності змагання, коли після проходження індивідуальної гонки тривалістю 3—5 ч спринтерські здібності велосипедистів забезпечують ефективність в досягненні спортивного результату. У кожному конкретному випадку слід враховувати стан і рівень тренованості гонщиків відповідно періоду і етапу тренування, індивідуальні особливості спортсменів, їх самопочуття, метеорологічні умови, специфіку дороги і ін.

Висновок
Аналіз літературних джерел показав, що наявні публікації досліджень різних сторін підготовки кваліфікованих велосипедистів не охоплюють всю систему підготовки юних велосипедистів. Тому проведені нами педагогічні дослідження, дозволили конкретизувати окремі положення, що представляють безпосередню підготовку до змагань велосипедистів, як єдиний злитий процес безліччю його компонентів.
Загальновідомо, що тренувальний процес направлений на підготовку і участь в змаганнях, проте, як показав науково-теоретичний аналіз, в даний час вельми слабо розроблені критерії і структура їх проведення у юних велосипедистів.
Ефективність діяльності змагання в різних номерах олімпійських видів програми велосипедного спорту обумовлюється найбільш загальними компонентами діяльності змагання 1)ефективністю старту; 2)рівнем дистанційної швидкості; 3)ефективністю фінішування.
Кожен компонент діяльності змагання має свої специфічні прояви, які залежать від рівня розвитку різних рухових якостей і від окремих функціональних характеристик, що обумовлюють рівень цих рухових якостей.
На нашу думку, при розробці програми підготовки у велоспорті необхідно враховувати
Ø вік спортсменів та стаж їх спортивної діяльності;
Ø умови спортивної діяльності (рівнина, среднегорье, високогір’я);
Ø системний характер, головною метою якого є підготовка до головних стартів сезону;
Ø доцільність кількості змагань індивідуально для кожного спортсмена залежно від різних чинників і, перш за все, від фізичної підготовленості спортсменів.
Проведені експерименти по особливостям рухових якостей спортсменів, дозволив зробити висновки
Ø протягом дня одне заняття є основним, останні додатковими, в окремих випадках можуть проводитися два основні заняття з великими або значними навантаженнями, що сприятиме підвищенню функціональних можливостей, або два додаткові заняття для зниження сумарного навантаження і запобігання можливому перенапруженню
Ø проведення ранніх тренувань (7-9 годин) замість зарядки з великими і значними навантаженнями не доцільно, в той же час бажаний проводити тренування, що включають легкий біг і вправи на розтягання;
Ø основні заняття швидкісно-силової спрямованості ефективно проводити в першій половині дня (10-15 годин), що пов’язане з участю в змаганнях саме в цей час доби;
Ø основні заняття по розвитку аеробних можливостей у велосипедистів доцільно проводити в другій половині дня (15-18 годин), оскільки в цей час в крові переважають жири, які поволі окислюються і служать основною енергетичною сировиною для аеробного функціонування організму;
Ø кожне заняття повинне мати тісний взаємозв’язок з попереднім і плануватися залежно від нього, а також повинно бути початком для подальшого, що дасть можливість розглядати тренування протягом дня як єдине фізичне навантаження.
Таким чином, в окремих видах велосипедних гонок пред’являються різні вимоги до прояву основних рухових якостей; енергозабезпечення роботи на фініші здійснюється за рахунок різних механізмів енергоосвіти, обумовлених специфічністю характеру діяльності. Це визначило особливості методики вдосконалення здібності до ефективного фінішування в кожному виді гонок. У тренувальному процесі слід спеціально моделювати умови різних станів організму максимально підвищити здібності до ефективного фінішування.
Аналіз літературних джерел і педагогічних спостережень показав, що в даний час немає чітко вироблених рекомендацій, що стосуються корекції тренувального процесу по плануванню участі спортсменів різних кваліфікацій у гонках.
Структура багаторічного тренування у велосипедному спорті повинна включати наступні етапи початкової підготовки (2-3 роки), попередньої базової підготовки (2-3 роки), спеціалізованої базової підготовки (2-3 роки), максимальної реалізації індивідуальних можливостей (2-7 років), збереження досягнень (2 року і більш).
Аеробні джерела енергоосвіти складають основу спеціальної витривалості велосипедистів, діяльність змагання яких пов’язана з проявом тривалих зусиль.
Ємкість аеробних процесів залежить від запасів енергетичних субстратів в організмі — вуглеводів і жирів.
Старт має велике значення лише в гонках на короткі дистанції і його значущість в максимальному ступені виявляється на найкоротших з них. Виняток становить старт в спринтерській гонці.
Дистанційна швидкість під час гонок менше пов’язана з кінцевим результатом, недостатній її рівень не дозволяє пройти дистанцію змагання в першій групі. В результаті спортсмен, маючи здібність до ефективного фінішування, виявляється не в змозі взяти участь в боротьбі на фініші за призові місця.
Під час фінішування велосипедист повинен проявити такий комплекс здібностей, який дозволяє різко збільшити швидкість на тлі крайнього ступеня стомлення і важких хворобливих відчуттів, викликаних накопиченням продуктів проміжного обміну, а також чітко диференціювати зусилля, що додаються, з тим, щоб забезпечити максимальний коефіцієнт їх використання і уникнути можливого падіння на фініші в умовах жорсткого протиборства.
Тренувальні заняття комплексної спрямованості з послідовним розвитком якостей полягають, як правило, з вправ, сприяючих підвищенню рівня швидкісних можливостей велосипедистів, а потім що розвивають загальну або спеціальну витривалість.
При підготовці велосипедистів високого класу до групових шосейних гонок або до багатоденних гонок успішно застосовується в заняттях комплексної спрямованості варіант розвитку спеціальної витривалості з подальшим підвищенням швидкісних можливостей.

Практичні рекомендації
Результати дослідження дозволяють дати наступні практичні рекомендації.
Програма занять комплексної спрямованості припускає і одночасне вирішення завдань, направлених на розвиток різних видів витривалості (до роботи анаеробного і аеробного характеру); розвиток витривалості до роботи анаеробного характеру і підвищення швидкісно-силових можливостей.
Такі заняття створюють можливість виконання спортсменами великих об’ємів роботи, що є характерним для циклів найбільш навантажень підготовчого періоду.
У завершальній частині заняття організм необхідно привести в стан, близький до доробочему. Для цього поступово знижують інтенсивність роботи і створюють умови, що сприяють інтенсивному протіканню відновних процесів. Основний зміст тренувального заняття велосипедистів складає переважно один вид рухової діяльності — їзда на велосипеді. Така однорідність заняття додає його частинам певну монотонність підготовча і завершальна частини набувають вираженої допоміжної функції по відношенню до його основної частини. Навантаження в завершальній частині заняття поступово знижують, в ній застосовують вправи малої інтенсивності в спокійному темпі. Як правило, це спокійна їзда на велосипеді протягом 15—20 хвилин у відновному режимі з елементами розслаблення.
У велосипедному спорті важливо забезпечити застосування занять як виборчої, так і комплексної спрямованості відповідно до рішення основної задачі мезоциклу, етапу або періоду підготовки. Наприклад, в базових мезоциклах велосипедистів-шосейників можуть проводитися заняття виборчої спрямованості, вирішальні завдання розвитку силової витривалості (тривале тренування на трасі з гірським рельєфом) або розвитку загальної витривалості (тренування великого об’єму на рівнинній ділянці). Зазвичай ці заняття сприяють направленому розвитку основних рухових якостей (загальній і силовій витривалості) шляхом виконання тривалої, напруженої роботи, надають найбільш могутню дію на організм спортсменів і в значній мірі стимулюють процес адаптації.
Заняття комплексної спрямованості проводять для одночасного розвитку декількох різних рухових якостей і здібностей. При побудові занять з одночасним розвитком якостей найчастіше використовується варіант розвитку силової і загальної витривалості або спеціальної і загальної витривалості, хоча вельми поширені і інші поєднання.
Тренувальні заняття комплексної спрямованості з послідовним розвитком якостей полягають, як правило, з вправ, сприяючих підвищенню рівня швидкісних можливостей велосипедистів, а потім що розвивають загальну або спеціальну витривалість. Найчастіше використовуються такі поєднання в розвитку рухових якостей, як швидкісна витривалість і загальна або спеціальна витривалість, силова витривалість і спеціальна витривалість, швидкість і загальна витривалість і др (В.А. Савенков, 1982).
При підготовці велосипедистів високого класу до групових шосейних гонок або до багатоденних гонок успішно застосовується в заняттях комплексної спрямованості варіант розвитку спеціальної витривалості з подальшим підвищенням швидкісних можливостей. Цю схему побудови тренувального заняття диктують умови діяльності змагання, коли після проходження індивідуальної гонки тривалістю 3—5 ч спринтерські здібності велосипедистів забезпечують ефективність в досягненні спортивного результату. У кожному конкретному випадку слід враховувати стан і рівень тренованості гонщиків відповідно періоду і етапу тренування, індивідуальні особливості спортсменів, їх самопочуття, метеорологічні умови, специфіку дороги і ін.

Список літератури
1. Астранд П.О. Факторы, обуславливающие выносливость спортсмена / Астранд П.О.– К. Наука в олимпийском спорте -№1.1994. – С. 43-47.
2. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогических исследований в физическом воспитании / Ашмарин Б.А. — М. ФиС, 1978. — 233 с.
3. Бахвалов В.А. Роль тренера в организации выступления велосипедистов в соревнованиях по треку / Бахвалов В.А. // Велосипедный спорт — М.; ФиС., 1977г. – С. 23-37.
4. Булатова М.М. Спортсмен в pазличных климато-геогpафических и погодных условиях / Булатова М.М., Платонов В.Н. – К. Олимпийская литеpатуpа, 1996, — С. 173-177.
5. Веpхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов / Веpхошанский Ю.В.– М. Физкультуpа и спорт, 1988. – С. 276-330.
6. Верхошанский Ю.В. Принципы организации тренировки спортсменов высокого класса в годичном цикле / Веpхошанский Ю.В. — М. Физкультура и спорт, 1991.- Теория и практика физической культуры № 2. – С. 24-31.
7. Виру А.А. Изменения белкового обмена в процессе адаптации / Виру А.А. // Физиол. проблемы адаптации – Тарту Минвуз СССР, 1984. – С. 13-18.
8. Виру А. Биологические аспекты управления тренировкой / Виру А., Виру М., Коновалов Г., Ээпик А. // Современный олимпийский спорт – К. Олимпийская литература, 1993. – С. 12-24.
9. Волков Л.В. Теория спортивного отбора способности, одаренность, талант / Волков Л.В. – К. ВЕЖА, 1997. – С. 117-128.
10. Ердаков С.В. Подготовка велосипедистов-преследователей к ответственным соревнованиям / Ердаков С.В. // Ежегодник1975г. Велосипедный спорт -М. ФиС., 1975г. –С.12-34.
11. Ердаков С.В. Некоторые вопросы подготовки велосипедистов-профессионалов и постановка работы с юношеским велоспортом в Италии / Ердаков С.В., Капитонов В.А., Кузнецов А.А. Служебные документы. 1986. -38 с.
12. Келлер В.С. Соревновательная деятельность в системе спортивной подготовки / Келлер В.С. // Соревновательная система спортивной подготовки – М. СААМ, 1995. – С. 41-50.
13. Крылатых Ю.Г. Подготовка юных велосипедистов / Крылатых Ю.Г., Минаков С.М. — М. ФиС, 1982. — 201 с.
14. Крылатых Ю.Г. Техника гонщиков-преследователей / Крылатых Ю.Г.// Ежегодник — М.,ФиС.,1985г. –С.25-49.().
15. Коц Я.М. Спортивная физиология / Коц Я.М. – М. ФиС, 1986. – C. 211-217.
16. Матвеев Л.П. Теория и методика физического воспитания / Матвеев Л.П. — М. ФиС, 1976. — 304 с.
17. Матвеев Л.П. Основы общей теоpии споpта и системы подготовки споpтсменов / Матвеев Л.П.– К. Олімпійська літеpатуpа, 1999. – C. 313-317.
18. Меерсон Ф.З. Основные закономерности индивидуальной адаптации / Меерсон Ф.З. // Физиология адаптационных процессов – М. Наука, 1986. – С. 10-76.
19. Минченко В.Г. Содержание тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки велосипедистов-шоссейников / Минченко В.Г., Михайлов В.В. // Велосипедный спорт Ежегодник — М. ФиС, 1985, с. 54-57.
20. Мищенко В.С. Оценка функциональной подготовленности квалифициpованных споpтсменов на основании учета стpуктуpы аэpобной пpоизводительности / Мищенко В.С., Булатова М.М. Наука в Олимпийском споpте. – 1994. – №1. – С. 63-72.
21. Нижегородцев А.Д. Исследования эффективности различных видов соревнований в связи с воспитанием специальной выносливости велосипедиста (на примере гонки преследования на 4 км автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. фіз.вих. спец. 24.00.01 „Олімпійський і професійний спортˮ/ Нижегородцев А.Д.-М., 1970г. -20с.
22. Нижегородцев А.Д. Исследования специальной выносливости при различных сочетаниях объемно-интенсивной нагрузки / Нижегородцев А.Д.-М., ФиС.,1973г. – С.32-51.
23. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера наука побеждать / Озолин Н.Г. –М. Изд. АСТ, 2003. – 863с.
24. Осадчий В.П. Система педагогического контроля за развитием специальных физических качеств велосипедистов / Осадчий В.П., Полищук Д.А. // Велосипедный спорт -М.,ФиС.,1980г. –С.24-37.
25. Осадчий В.П. Управление развитием физических качеств при подготовке велосипедистов высокого класса / Осадчий В.П. // Ежегодник -М., ФиС., 1983г. –С.30-61.
26. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / Платонов В.Н.- К. Олимпийская литература, 1997. 583с.
27. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и её практическое приложение / Платонов В.Н. –К. Олимпийская литература, 2004. –С. 365-389.
28. Платонов В.Н. Организационно-методические проблемы подготовки велосипедистов / Платонов В.Н. // Ежегодник -М., ФиС., 1983г.
29. Полищук Д.А. Пути совершенствования методики соревновательной подготовки велосипедистов высокой квалификации / Полищук Д.А. // Велосипедный спорт -М.,ФиС.,1976г.
30. Полищук Д.А. Подготовка велосипедистов / Полищук Д.А.- К. Здоров’я, 1986.-197 с.
31. Полищук Д.А. Велосипедный спорт / Полищук Д.А. // Учебное пособие -К., Вища школа 1986г.
32. Полищук Д.А. Велосипедный спорт / Полищук Д.А.-К.,Олимпийская литература, 1997г.
33. Пруднікова М.С. Теорія і методика обраного виду спорту (велосипедний спорт) / М. Пруднікова, В. Мулик. // Методичний посібник — Харків 2006. — 100с.
34. Прудникова М.С. Исследование физического развития юных велосипедисток 12-15 лет в период становления репродуктивной функции / Прудникова М.С.- Харків 2008. – Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №3- С.117-120.
35. Прудникова М.С. Исследование развития вторичных половых признаков юных велосипедисток 12-15 лет в период становления овариально — менструального цикла / Прудникова М.С. — Харків 2008.- Педагогіка, психологія та медико – біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №5- С.115-117.
36. Прудникова М.С. Воздействие физических нагрузок в период становления ОМЦ у юных велосипедисток / Прудникова М.С.- Харків 2008. (Слобожанський науково-спортивний вісник. – Вип. 11).
37. Разумовский Е.А. Совершенствование специальной подготовлености спортсменов высшей квалификации автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. фіз.вих. спец. 24.00.01 „Олімпійський і професійний спортˮ/ Разумовский Е.А. -М., 1993г.-20с.
38. Ратов И.П. Использование технических средств и методических приемов «искусственно управляющей среды» в подготовке спортсменов / Ратов И.П. – М. СААМ, 1995. – С. 323-337. (Современная система спортивной подготовки).
39. Романенко В.А. Диагностика двигательных способностей / Романенко В.А. // Учебное пособие ‒ Донецк Изд-во ДонНУ, 2005. 290 с.
40. Руденко В.П. Структура соревновательной деятельности велосипедистов в годичном цикле подготовки (на материале индивидуальной гонки) автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. фіз.вих. спец. 24.00.01 „Олімпійський і професійний спорт/ Руденко В.П.-К., 1989г.-20с.
41. Суслова Ф.Л. Современная система спортивной подготовки / Ф.Л. Суслова, В.Л. Сыча, Б.Н. Шустина. — М., 1995. — 448 с.
42. Филин В.П. Воспитание физических качеств у спортсменов / Филин В.П. — М.,ФиС. 1985г. –С.13-27.
43. Шелешнев Л.М. Велоспорт Из опыта подготовки сильнейших велосипедистов страны к гонкам на шоссе / Шелешнев Л.М. — М. Советская Россия, 1976.
44. Шелешнев Л.М.Подготовка велосипедиста-шоссейника к однодневным гонкам / Шелешнев Л.М. // Матер. метод. конф. тренеров по велоспорту — М., 1958, с. 20-26.
45. Шелешнев Л.М. Раздумья тренера / Шелешнев Л.М. — М. ФиС, 1987. — 128 с.

«