Технічне обслуговування машин и обладнання тваринницьких ферм

РЕФЕРАТ НА ТЕМУ
Технічне обслуговування машин та обладнання для тваринництва

Зміст

1. Технічне обслуговування обладнання для водопостачання ферми
2. Технічне обслуговування машин та обладнання для приготування кормів.
3. Технічне обслуговування машин та обладнання для доїння корів і первинної обробки молока
4. Технічне обслуговування машин та обладнання для прибирання та видалення гною
5. Технічне обслуговування машин та обладнання для створення мікроклімату у тваринницьких приміщеннях
Використана література

В залежності від поділу фермського обладнання на групи за призначенням, розподіляються заходи щодо проведення технічного обслуговування машин та обладнання. Технічне обслуговування (далі у тексті ТО) поділяється на ТО обладнання для водопостачання ферми, ТО машин та обладнання для приготування кормів, ТО обладнання для доїння корів і первинної обробки молока, ТО машин для прибирання та видалення гною і ТО обладнання для створення мікроклімату у тваринницьких приміщеннях.

1. Технічне обслуговування обладнання для водопостачання ферми

Обладнання для водопостачання ферм підлягає щозмінному, періодичному технічному обслуговуванню, яке провадять раз на місяць, і сезонному обслуговуванню для підготовки системи до осінньо-зимових умов експлуатації. Доцільно сезонне обслуговування сумістити з детальним технічним оглядом всього обладнання.
При щозмінному технічному обслуговуванні очищають насосне обладнання, перевіряють надійність його кріплення на фундаменті, співвісність валів насоса та електродвигуна, справність сальникових ущільнень, герметичність всмоктувального трубопроводу і приймального клапана, технічний стан контрольно-вимірювальних приладів та станції керування в цілому. Контролюють рівень масла у ваннах (картерах) насосів, наявність мастила в підшипниках кочення і ковзання, тиск води в системі. Особливу увагу приділяють системі автоматичного вмикання і вимикання насоса, її надійності та роботоздатності.
У процесі проведення періодичного технічного обслуговування, крім операцій ЩТО, здійснюють перевірку і, за потребою, заміну сальникових ущільнень, регулюють співвісність вала насоса і вала електродвигуна, доливають і, при необхідності, замінюють масло в масляних ваннах, вимірюють опір обмоток електродвигуна, перевіряють водопровідну арматуру і мережу в цілому на витікання води.
Сезонне технічне обслуговування починають з огляду технічного стану всієї системи водозабезпечення та заміни спрацьованих деталей, вузлів та агрегатів новими або відремонтованими. Не рідше одного разу на рік провадять дезинфекцію резервуарів і водопроводу 4 % розчином хлорного вапна, не рідше двох разів на рік промивають резервуар башти і систему труб зовнішньої мережі. Крім того, відновлюють захисне фарбування поверхонь, провадять утеплення вводів трубопроводів, здають на перевірку контрольно-вимірювальні прилади і оформляють журнал обліку проведених заходів.
Вали насоса та електродвигуна повинні розміщуватися в одній горизонтальній площині. Допускається відхилення не більше 0,25 мм по всій довжині вала.
Опір ізоляції обмоток електродвигуна повинен бути не менше 0,5 МОм. Якщо ця умова не дотримується, то обмотки необхідно сушити в електричній шафі при температурі 80 °С протягом 10 год.
Перевіряють подачу насоса, фіксуючи час заповнення ємкості за певний проміжок часу. Збільшення подачі насоса не повинно перевищувати 5 % паспортної, а її зменшення бути не більше 25-30 %.
Обладнання для напування тварин і птиці підлягає щозмінному і періодичному технічному обслуговуванню.
Щозмінне технічне обслуговування включає такі операції очищення чаш автонапувалок від залишків кормів; перевірку і підтягування кріплень, справність клапанного і поплавкового механізмів; усунення несправностей, що призводять до підтікання води, а при необхідності — заміна окремих пошкоджених деталей новими.
Періодичне технічне обслуговування провадять один раз на місяць. Воно включає всі операції ЩТО і додатково перевірку стану водорозподільної мережі й усунення несправностей; розбирання клапанного механізму, очищення, промивання його деталей в 2-4% розчині кальцинованої соди і складання; перевірку дії механізму напувалки та електропідігріву.

2. Технічне обслуговування машин та обладнання для приготування кормів

Машини та обладнання для приготування кормів підлягають щоденному та періодичному технічному обслуговуванню.
При проведенні щоденного ТО відключають машину від електромережі за допомогою рубильника. Потім перевіряють стан та надійність кріплення деталей, вузлів, заземлюючого проводу. Особливу увагу приділяють робочим органам машини (підтягують кріплення різьбових з’єднань, деформовані деталі — рихтують, затуплені — заточують, поламані та спрацьовані — замінюють). Всі виявлені несправності усувають.
Контролюють і, за потребою, регулюють натяг клинопасових та ланцюгових передач, перевіряють систему керування та правильність показів приладів (амперметрів, манометрів тощо). Змащують рухомі вузли тертя відповідно до таблиці мащення, перевіряють рівень і, при необхідності, доливають масло в редуктори.
Після цього здійснюють налагодження машини на потрібний ступінь подрібнення, регулюють зазор між ножами і проти-різальними пластинами. Перевіряють роботу машини при провертанні робочих органів від руки, а потім і на холостому ходу.
Після закінчення зміни очищають машину від пилу, бруду та залишків кормів.
Періодичне технічне обслуговування починають із виконання операцій ЩТО. Після цього перевіряють величину спрацювання молотків і переставляють їх на неспрацьовану робочу грань (при потребі) або замінюють на новий комплект (при спрацюванні всіх граней). При перестановці або заміні молотків не допускають незрівноваженості барабана. Рекомендується комплектувати пакети (вісь, молотки, розпірні втулки, шайби і шплінти) так, щоб всі вони або діаметрально протилежні не різнилися між собою за масою більше ніж на 45-50 г. Перевіряють також гостроту лез і при необхідності їх заточують, а при великому спрацюванні або сколах — замінюють окремі ножі чи весь комплект у цілому. Одночасно провадять регулювання зазору між стрічкою горизонтального конвеєра і протирізальною пластиною. Далі контролюють поздовжній розбіг вала подрібнювального апарата (не повинен перевищувати 0,2-0,3 мм) та стан ущільнюючих сальників і, при необхідності, провадять відповідне регулювання або заміну новими. Потім відкручують кришки редукторів, промивають картери дизельним паливом або гасом, протирають чистою ганчіркою, перевіряють технічний стан зубчастих коліс і заливають чисте масло; знімають приводні ланцюги, промивають у гасі (дизельному паливі), просушують і проварюють протягом 20 хв. у гарячому (80-90 °С) автолі або відпрацьованому маслі. Також перевіряють стан ізоляції обмоток електродвигунів, силових ланцюгів (їх опір повинен бути не нижче 0,5 МОм), ланцюгів керування (1 МОм) та опір повторного контура заземлення (не повинен перевищувати 4 МОм).
У відносно складних за конструкцією машинах (агрегати для приготування вітамінного борошна, пароутворювачі, подрібнювачі грубих кормів типу ИРТ тощо) для забезпечення їх довговічності, безвідказної й ефективної роботи дещо ускладнюється і структура заходів періодичного обслуговування — передбачено проведення ТО-1, ТО-2, для деяких машин навіть ТО-3 та сезонне. Перелік специфічних операцій, які провадяться при цьому, наведено у відповідних інструкціях з експлуатації.
Для роздавачів кормів передбачено проведення щоденного та періодичного (ТО-1, для частини машин і ТО-2) технічного обслуговування.
Щозмінне технічне обслуговування включає такі операції перевірку стану і кріплення складальних одиниць і деталей, тиску в шинах, справності й надійності дії гальм, натяг приводних ланцюгів поздовжнього конвеєра та полотен поперечних транспортерів, відсутності підтікання масла в редукторах та сторонніх стуків при роботі кормороздавача; перевірку стану електропривода, засобів автоматики і огороджень ланцюгових та карданних передач, роботу поворотних ліхтарів і стоп-сигналу. Виявлені несправності та відхилення усувають.
При закінченні роботи провадять зовнішній огляд і очистку від бруду та залишків кормів, а після роздавання соковитих, напіврідких та рідких кормів промивають водою.
Періодичне ТО-1 включає всі попередні операції ЩТО. Також перевіряють роботу приводної та натяжної станцій, справність ходової частини (регулюють люфт у підшипниках, сходження коліс та зазор між колодками і гальмовими барабанами), поздовжнього і поперечних конвеєрів; контролюють стан заземлення та ізоляції електропроводки.
При періодичному ТО-2 виконують операції ТО-1, крім того, знімають, розбирають, промивають, сушать, перевіряють на спрацювання ланцюг скребкового конвеєра і переставляють скребки з упорами за рухом конвеєра; зливають масло з редуктора, промивають його картер дизельним паливом, перевіряють стан підшипників, валів, шестерень та їх зачеплення, усувають виявлені несправності й заливають у картер чисте масло. Також перевіряють підшипники приводного і натяжного валів, карданне з’єднання телескопічного вала, промивають та проварюють втулково-роликові ланцюги, регулюють запобіжні муфти.

3. Технічне обслуговування машин та обладнання для доїння корів і первинної обробки молока

У процесі експлуатації доїльних установок передбачається здійснювати ЩТО, а також періодичні технічні обслуговування ТО-1 (щомісяця) та ТО-2 (раз або два рази на рік).
При щозмінному технічному обслуговуванні перевіряють наявність масла в маслянках вакуумних насосів, очищають бруд з їх поверхонь, після вмикання вакуум-насоса контролюють величину вакуумметричного тиску. Потім перевіряють наявність і частоту пульсацій доїльного апарата (при необхідності регулюють), цілісність дійкової гуми та молочних шлангів. Після кожного доїння прополіскують і миють доїльні апарати, молочні шланги і фільтри спочатку теплою (30 °С) водою, а потім мийним розчином (55-60 °С) і закінчують миття гарячою водою. Один раз на день, а взимку один раз на п’ять днів провадять дезинфекцію доїльної апаратури 0,1% розчином гіпохлориту натрію або калію.
У доїльних установках із молокопроводом (при доїнні в стійлах та спеціальних залах) перед доїнням промивають й прополіскують, а після доїння промивають і дезинфікують молокопровід та систему первинної обробки молока; перевіряють і регулюють величину вакуумметричного тиску в вакуум-молочній системі, крім того, регулюють натяг ланцюга конвеєра кормороздавача, стан проводки та надійність заземлення. Один раз на тиждень розбирають і промивають дозатори молока та з’єднувальні частини з молокозбірником.
При ТО-1, крім наведених операцій, розбирають доїльні апарати, промивають у мийному розчині всі деталі й шланги, оглядають їхні частини, замінюють мембрани пульсаторів і колекторів, дійкову гуму та молочні трубки новими (при необхідності). Гумові деталі доїльних апаратів, що відпрацювали місяць, вимочують у гарячому 5 % мийному розчині, знежирюють у 1,5 % розчині каустичної соди та ополіскують водою; перевіряють при встановленні довжину й жорсткість дійкової гуми, підрізають і групують її за жорсткістю; складають, регулюють на стенді та дезинфікують доїльні апарати протягом 5 хв. Потім очищають вакуумну установку від пилу і бруду, промивають дизельним паливом її маслянки і глушник (без розбирання), заливають у маслянку чисте масло і промивають бензином мастильні ґноти; перевіряють надійність кріплення різьбових з’єднань і натяг клиновидних пасів.
Для доїльних установок із молокопроводом додатково розбирають, промивають, прочищають, збирають і дезинфікують молокозбірник, молочний насос, охолодник та групові лічильники молока. Видаляють органічні відкладання (молочний камінь тощо) у молокопроводі промивкою 2 %-м розчином оцтової або соляної кислоти. Перевіряють також стан і регулюють тяги та важелі керування вхідних і вихідних дверей станків; контролюють стан кормороздавача, дозувальних пристроїв та їх приводів.
Технічне обслуговування ТО-2 включає операції ТО-1 і, крім того, виконують такі роботи промивають вакуумпровід 3% гарячим (55-60 °С) розчином каустичної соди і ополіскують після цього гарячою водою, прочищають доїльні крани йоржами, а також клапани спуску конденсату і регулятори вакуумметричного тиску, оглядають, виявляють та усувають нещільності у з’єднаннях, перевіряють і, при необхідності, замінюють мембрану пульсопідсилювача та клапана пристрою промивання.
Перевіряють технічний стан вакуумних насосів. При наявності стуку або заїдання знімають передню кришку, оглядають циліндр, ротор, лопатки, усувають виявлені несправності й регулюють осьовий зазор між торцем ротора і кришкою корпуса насоса (не більше 0,40-0,45 мм). Перевіряють продуктивність вакуум-насоса за допомогою індикатора КИ-4840М, при зниженні її на 20 % і більше встановлюють інший насос, а цей відправляють у ремонт.
Перевіряють точність показів усіх вакуумметрів та лічильників молока, при необхідності виконують регулювання або заміну іншими приладами.
Доукомплектовують установку доїльними апаратами, відрами та іншими вузлами, заміняють дійкову гуму всіх доїльних апаратів (забороняється використовувати гуму строком понад один рік). Далі оглядають і очищають електродвигун, пускозахисну апаратуру і заземлення, а також відновлюють пошкоджене фарбування.
При обслуговуванні установок для доїння в спеціальних залах виконують також мащення шарнірів дверей, важелів і тяг керування; перевіряють роботу кормороздавача на холостому ходу та під навантаженням, контролюють стан втулок поворотних роликів і ланцюга транспортера, замінюють масло в редукторі транспортера.
Основними типами машин та обладнання для первинної обробки молока є різноманітні очисники-охолодники молока та холодильні установки.
Очисник-охолодник молока підлягає щозмінному та періодичному (раз або два рази на місяць) технічному обслуговуванню.
Після кожного циклу роботи барабан очисника розбирають і промивають його деталі у мийній ванні. Спочатку промивають водою при температурі ЗО °С протягом 10 хв., потім мийним розчином (50-60 °С) — 15 хв. і знову чистою водою протягом 10 хв. Для дезинфекції використовують 0,1 % розчин гіпохлориту натрію або кальцію, нагрітий до температури 45-50 °С, і ополіскують водою (40-45 °С).
При періодичному ТО знімають барабан, розбирають його, щітками ретельно промивають деталі й складають. Щоб не пошкодити шар полуди на корпусі барабана, забороняється використовувати металеві щітки та скребки. Для запобігання корозії деталі барабана після кожного використання ретельно промивають і укладають на дерев’яні стелажі.
Перевіряють кріплення очисника і підтягують їх, контролюють стан електродвигуна, електропроводки і заземлення. Масло в картері станини замінюють перший раз після 15 год. роботи, другий раз — після 50 год., а потім через кожні 200-250 год. Свіже масло заливають після використання внутрішньої поверхні картера чистою ганчіркою.
Охолодник промивають безрозбірним циркуляційним способом. Один раз на місяць його розбирають, пластини ретельно миють у розчині за допомогою м’яких щіток.
При ЩТО холодильної установки оглядають кріплення вузлів деталей та з’єднань трубопроводів, а також стан кабелю живлення та заземлення машини; переконуються у відсутності масляних плям на зазначених рознімних місцях; перевіряють рівень масла у картері компресора і, при необхідності, доливають його.
При зниженні рівня холодильного агента заправляють машину, для чого балон із холодильним агентом встановлюють на підставку запірним вентилем вниз і за допомогою трубки з’єднують балон із заправним вентилем машини; продувають складену систему відкриванням і закриванням вентиля балона; затягують накидну гайку на заправному вентилі; повністю відкривають запірний вентиль балона; перевіряють щільність з’єднань галогеновою лампою; закривають вентиль на виході з ресивера; здійснюють пуск машини; відкривають заправний вентиль на машині і здійснюють заправку до рівня середини верхнього оглядового вікна на ресивері.
Після заправки перекривають заправний вентиль на машині та вентиль на балоні, від’єднують балон, відкривають вентиль на виході із ресивера і перевіряють герметичність заправного вентиля.
Періодичне ТО провадять через 3 тис. год. роботи. При цьому очищають поверхню повітряного конденсатора від забруднень; перевіряють герметичність системи галогеновою лампою; при необхідності очищають внутрішню поверхню прозорої трубки покажчика рівня холодоносія; підтягують кріплення компресора, апаратів, трубопроводів та приладів автоматики; перевіряють опір ізоляції приладів автоматики, а також стан контактних груп магнітного пускача, проміжних реле, зачищають і регулюють їх; очищають фільтр-осушник від механічних домішок та замінюють силікагель у ньому; перевіряють наявність повітря в системі і видаляють його.

4. Технічне обслуговування машин та обладнання для прибирання та видалення гною

Для прибирання та видалення гною на тваринницьких фермах і комплексах застосовують стаціонарні механічні, гідравлічні та пневматичні системи, а також пересувні (мобільні) засоби.
За стаціонарними механічними системами передбачається щоденне і періодичне технічне обслуговування (один раз на місяць).
Щозмінне технічне обслуговування полягає в тому, що перед включенням машини піднімають перехідні містки і впевнюються у відсутності сторонніх предметів на транспортері, перевіряють наявність транспортних засобів під вивантажувальним похилим конвеєром, очищають приводну станцію та поворотні зірочки від залишків бруду та гною. Особливу увагу приділяють стану та кріпленню поворотного і натяжного пристроїв, скребків та втулок похилого і горизонтального транспортерів. Якщо скребки деформовані або поламані, виявляють причини деформації і усувають їх. Перевіряють рівень масла в редукторі, при необхідності доливають.
Після закінчення роботи конвеєр очищають від залишків гною і усувають виявлені під час роботи несправності.
Періодичне технічне обслуговування починають з виконання операцій ЩТО. Після цього перевіряють наявність і стан скребків, тягових ланцюгів. Скребки горизонтальних транспортерів при проходженні через приямок повинні нахилятися не більше 45°, не допускається їх заїдання. Знімають поворотні й натяжні зірочки, промивають у дизельному паливі, перевіряють стан манжет і підшипників, оцінюють ступінь спрацювання деталей і, при необхідності, замінюють їх. Центри вінців зірочок повинні знаходитися на відстані 60 мм від поверхні днища, а допустиме відхилення зубів зірочок від однієї площини не повинно перевищувати 10 мм.
Виконують мащення всіх вузлів транспортера відповідно до таблиці мащення.
Перевіряють і регулюють натяг пасів привода та ланцюгів транспортера. Натяг вважають нормальним, якщо при натисканні на кінець скребка в горизонтальному напрямі із зусиллям 200 Н ланцюг дозволяє відійти кінцю скребка на 40-50 мм . Натяг перевіряють на вільній вітці на відстані 5,5-6 м від натяжного пристрою, очищаючи спочатку канал і ланцюг від гною. Якщо подальше переміщення натяжної зірочки стане неможливим, то вкорочують ланцюг на кілька ланок і натягують його повторно.
Гідравлічні системи видалення і транспортування гною порівняно з механічними прості за будовою, їхнє технічне обслуговування полягає в очищенні та перевірці стану каналів. Рекомендується очищати канали від гною один-два рази на місяць, а періодично — один раз на три місяці промивати їх від осаду. Перед очищенням каналів знімають секції щілинної підлоги, після цього перевіряють стан дна та стінок каналів і усувають виявлені пошкодження.
При проведенні технічного обслуговування пневматичних систем видалення гною оглядають компресорну установку, регулятор тиску, кріплення різьбових деталей. Особливу увагу приділяють нормальному мащенню циліндра компресора, оскільки надлишкове мащення забруднює повітроводи і ресивер, веде до підвищеного нагароутворення, а недостатнє — знижує продуктивність і довговічність компресора. Потім перевіряють стан сальників системи охолодження і фільтрів, а також роботу вентилів керування. При необхідності розбирають, промивають у дизельному паливі, змащують і збирають їх.
Під час роботи постійно контролюють температуру компресора і тиск повітря в ресивері, а також справність запобіжного клапана. Періодично протягом зміни спускають конденсат води і масла та перевіряють герметичність фланцевих з’єднань повітроводів.
Періодично очищають компресор, видаляють накип із системи охолодження, пропарюють ресивер та повітроводи для видалення зі стінок масла.

5. Технічне обслуговування машин та обладнання для створення мікроклімату у тваринницьких приміщеннях

Для забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату тваринницьких приміщень систематично провадять технічне обслуговування обладнання систем вентиляції та опалення вентиляторів, повітроводів, припливно-витяжних установок, теплогенераторів, електричних, водяних, парових калориферів тощо. Розглянемо перелік робіт з технічного обслуговування основних типових груп цього обладнання.
Вентиляційне обладнання. При щоденному обслуговуванні перевіряють роботу вентиляторів, стан повітроводів, можливість регулювання їхнього перерізу засувками чи жалюзійними решітками. Своєчасно виявляють причини вібрацій, підвищеного шуму та усувають їх.
Періодичне технічне обслуговування включає операції ЩТО і, крім того, такі роботи очищення від пилу зовнішніх частин обладнання, перевірку кріплення крильчатки вентилятора на валу електродвигуна, стан привода і повітроводів. При необхідності проводять центрування валів двигуна і вентилятора.
Перевіряють наявність мастила в підшипниках, не рідше одного разу на рік його поповнюють. Вимірюють опір ізоляції обмоток електродвигунів (не менше 0,5 МОм), через 12000 год. роботи вентилятора замінюють підшипники і манжети електродвигуна.
Теплогенератори. Перед запуском перевіряють легкість обертання вала вентилятора з крильчаткою, наявність захисної решітки на всмоктувальному повітроводі і теплопроводах, наявність палива в баці та запас води.
Періодичне обслуговування починають з виконання операцій ЩТО. Додатково до цього перевіряють справність системи керування, кріплення й положення електродів запалювання, стан контактів та пускачів, очищають і промивають паливний відстійник, знімають та розбирають розпилювач палива. Деталі промивають у дизельному паливі, перевіряють і протирають, а розпилюючий отвір очищають мідним дротом.
При сезонному обслуговуванні додатково до операцій періодичного очищають димоходи від сажі; розбирають, чистять і регулюють паливну систему, зачищають клемні й з’єднувальні контакти.
Калорифери. При щоденному обслуговуванні перевіряють циркуляцію води через калорифер. Якщо циркуляція відсутня, то контролюють робоче положення вентилів, при необхідності видаляють повітря з верхньої частини, відкривши попередньо крани. Очищають і перевіряють контрольно-вимірювальні прилади, усувають виявлені підтікання води через з’єднання і арматуру.
Для електрокалориферів виконують операції очищення від пилу й бруду, перевіряють надійність заземлення і справність електронагрівників. При запуску в ручному режимі керування перевіряють роботу блокування захисту нагрівників від перегріву (температура на поверхні нагрівника не більше 180 °С) і відключення електрокалорифера при зупинці двигуна вентилятора.
Періодичне обслуговування включає всі операції ЩТО і додаткові очищення оребрення калорифера і жалюзійних решіток припливно-розподілювальних повітроводів, перевірку стану поверхні повітроводів та патрубків. Виявлені механічні пошкодження (погнутість, вм’ятини, наскрізні отвори) усувають, деталі з пошкодженою різьбою замінюють. Контролюють справність нагрівальних трубок і пластин, точність показів приладів теплового контролю й справність апаратури керування та захисту, а також перевіряють стан захисних решіток і робочого колеса вентилятора.

Використана література

Жилін А.П., Лєус І.С., Косцов І.А., «Технічне обслуговування машин тваринницьких ферм і комплексів », Москва „Колос”, 1978 р., 304 с
Затхей Б.І., „Довідник слюсаря-наладчика обладнання тваринницьких ферм і комплеків”, Львів „Каменяр”, 1984 р., 160 с.
Ревенко І.І., Манько В.М., Кравчук В.І., „Машиновикористання у тваринництві”, Київ „Урожай” 1999 р., 208 с.
Регуш В.В., „Організація технічного обслуговування машин в тваринництві”, Москва „Россельхозиздат”, 1987 р., 239 с.
Шпиро А.В., Лєус І.С., Богданов С.П., Косцов І.А., Малашенко Н.П., Иванов Н.П., „Технічне обслуговування машин и обладнання тваринницьких ферм”, Москва „Россельхозиздат”, 1974 р., 204 с.
Агулов І.І. Вознюк Л.К. Довідник по технічному обслуговуванні сільськогосподарських машин. – К. Урожай 1989. – 256с.