Іміджмэйкінг у дыскрэдытацыйных тэхналогій

Змест
Уводзіны
1. Дыскрэдытацыйныя тэхналогіі
2. Стратэгіі аднаўлення іміджу
Заключэнне
Выкарыстаная літаратура

Уводзіны
Дадзеная праца прысвечана аналізу феномена пабудовы негатыўнага вобразу палітычнага лідэра, дыскрэдытацйным тэхналогіям, метадам супрацьстаяння ім.Такая задача патрабуе дасканалага асвятлення праблемы.
Актуальнасць тэмы даследавання
У апошнія гады ў палітычнай прасторы перманентна цыркулюе разнастайная негатыўная інфармацыя пра аб’яўленні, палітыкаў, фактах, падзеях. Негатыўная дамінанта ў палітычнай камунікацыі, разумела схаванае або відабочнае супрацьстаянне палітычных аппанентаў, абвастрае традыцыйнае неадзначнае стаўленне народа да ўлады і ўсяго палітычнага працэсу Негатыўнае пазіцыянаванне палітычных канкурэнтаў становіцца распаўсюджаным элементам барацьбы за ўладу ў публічнай сферы.Радавыя грамадзяне, свядомасць якіх з’яўляецца люстэркам палітычных падзей, вымушаныя быць не толькі гледачамі, але і суб’ектамі прапанаваных сітуацый.Сродкі масавай інфармацыі, спараджаючы непрывабных палітычных персанажаў, памнажаюць негатыўныя настроі ў масавай свядомасці.Ўспрыманне спажыўцоў палітычных прадуктаў часцяком наладжваецца на негатыў, становіцца страчаным для пазітыўных з’яў і паведамленняў, і ў чаканні з’яўлення новых негатыўных вобразаў, у сваю чаргу спрыяе пашырэнню далейшага негатыўнага ўспрымання.
Традыцыйны недавер да ўлады ў нашых грамадзян і нездаволенасць любой уладай любога ўзроўню ў часткі грамадзян, палягчае прыпісванне палітыкам негатыўных характарыстык.Контрпрапаганда стала абавязковым атрыбутам практычна любой выбарчай кампаніі.Дыскрэдытацыя палітычных апанентаў становіцца вядомай часткай сцэнара не толькі ў перадвыбарных кампаніях, але і ў межвыбарным палітычным працэсе.Гэта яшчэ больш адчужае людзей ад палітычнага працэсу, зніжае матывацыю палітычнага ўдзелу.
Выбарчыя кампаніі даюць багаты эмпірычны матэрыял для аналізу аб’ектыўных і суб’ектыўных ўмоў успрымання палітычнай улады і фарміравання вобразаў палітычных лідэраў.Пры гэтым даследаванню фарміравання негатыўных вобразаў палітыкаў не надаецца дастаткова ўвагі ў параўнанні з практыкай па іх стварэнні.Так, ні ў айчынных, ні ў замежных крыніцах мала дадзеных аб прыродзе з’яўлення негатыўных вобразаў, механізмах іх фарміравання, прычынах іх устойлівасці ў свядомасці, аб магчымасцях перафармаванне ўжо склаліся негатыўных вобразаў і канструявання пазітыўнага ладу ва ўмовах палітычных канфлiктаў, ціску адміністрацыйнага рэсурсу, падкантрольных рэгіянальныхСМІ. (1)
Ступень навуковай распрацаванасць праблемы. Общеметодологической асновай дадзенага даследавання з’яўляюцца палітыка-псіхалагічныя канцэпцыі ўспрымання лідэраў, вобразаў лідэраў і ўлады.У палітычнай псіхалогіі назапашаны багаты тэарэтычны матэрыял, што аналізуе праблему палітычнага ўспрымання ў самых розных аспектах.Пры гэтым вывучэнню фарміравання вобразаў ўлады і палітычных лідэраў з акцэнтам на іх негатыўным успрыманні ў айчыннай і замежнай літаратуры практычна не надаецца спецыяльнага ўвагі.
Катэгорыя ладу палітычнага лідэра знаходзіцца ў фокусе некалькіх дысцыплін — паліталогіі, сацыялогіі, псіхалогіі.У паліталягічным сэнсе вобраз палітычнага лідэра, які фарміруецца ў масавай свядомасці, з’яўляецца адным з рэсурсаў ўлады, нараўне з уладнымі інстытутамі, уладным статусам і іншымі крыніцамі ўлады. (1) З’яўляючыся камунікатыўнай адзінкай, пазітыўны вобраз палітычнага лідэра з’яўляецца адным з умоў эфектыўнай рэалізацыі ўлады.Негатыўны вобраз, апыняючыся знакам неэфектыўнай ўлады, прыводзіць да звужэння ўладных магчымасцяў, азначае страту ўплыву.Негатыўны вобраз палітычнага апанента, які складваецца ў свядомасці выбаршчыкаў, уяўляе сабой дадатковы крыніца палітычнага капіталу, які пашырае магчымасці забеспячэння электаральнай падтрымкі і перспектыў выканання ўладных функцый у межвыборный перыяд.
Палітычная ўлада ў вызначэннях многіх даследчыкаў-палітолагаў, уяўляе сабой сістэму ўзаемазвязаных і институционализированных сувязяў і адносін, ролевых структур, стыляў паводзінаў, не атаясамліваецца ні з асобнымі інстытутамі, ні з вызначаным дамінуючым суб’ектам, ні з сродкамі. (2)Палітычная псіхалогія акцэнтуе ўвагу на суб’ектыўных баках феномена ўлады, такіх, як псіхалагічныя механізмы ажыццяўлення ўлады, ўстаноўкі, паводзіны, успрыманне палітычнай улады, фарміраванне вобразаў ўлады ў свядомасці.У палітычнай псіхалогіі існуюць два падыходу ў вывучэнні ўспрымання грамадзянамі палітычнай улады і палітычных лідэраў.Першы факусуе ўвагу на аналізе вобразаў самой улады і лідэраў, робячы акцэнт на асобы палітыкаў.З акцэнтам на лідэрах і іх характарыстыках праблема ўспрымання палітычных лідэраў даследуецца ў замежнай і айчыннай науке(3).,Другі падыход даследуе палітычнае ўспрыманне паслядоўнікаў, разглядаючы розныя аспекты асобы ў палітыке. Работы паліталагічнай накіраванасці факусуюць увагу, па-першае, на самой улады і лідэрах.У гэтым кірунку можна вылучыць працы Ф. Гринстайна, Д. Уінтэр, У. Уэйнтрауба, Э. Фидлера, Р. Стогдила, М. Херманн. (7)

1. Дыскрэдытацыйныя тэхналогіі
іміджмэйкінг дыскрэдытацыйныі выбарчыі палітычна
Дыскрэдытацыйныя тэхналогіі датычацца да метадаў палітычнай барацьбы ў выбарчых кампаніях.Гэта метады разбурэння станоўчага іміджу, ствараемага супернікам і яго камандай падчас перадвыбарчых кампаніяў.
Па-іншаму, такія тэхналогіі можна назваць «Чорны PR», «брудныя тэхналогіі», «інфармацыйныя войны», «контрпрапаганды» і г.д.
Процідзейны маркетынг або дэмаркетынг дае наступнае вызначэнне дыскрэдытацыйным тэхналогіям «Дэмаркетынг — гэта маркетынгавыя ўздзеянні на рынак з мэтай скарачэння попыту на тавары і паслугі, калі гэты попыт істотна перавышае прапанову.У дачыненні да выбарчай кампаніі задача дэмаркетынга — абмежаваць попыт на кандыдатаў-канкурэнтаў.Для мэтаў дэмаркетынга можна выкарыстоўваць спецыяльна падрыхтаваныя тэледэбаты паміж кандыдатамі, мітынгі, сустрэчы з выбаршчыкамі, на якіх няяўным чынам у дапушчальных законам межах прадэманстраваць слабыя бакі перадвыбарнай праграмы кандыдата-канкурэнта, яго асабістыя недахопы »(5).
Большасць дыскрэдытацыйных тэхналогій прадугледжаны законам і з’яўляюцца легальнымі.Аднак у большасці выпадкаў, тэхналогіі, якія выкарыстоўваюцца з’яўляюцца супрацьзаконнымі.Веданне прыёмаў такіх тэхналогій дасць магчымасць не толькі імі карыстацца, але і супрацьстаяць нападам кандыдатаў-супернікаў разбурыць станоўчы імідж. Дыскрэдытацыйныя тэхналогіі можна падпадзяляць на
• Арганізацыйныя і псіхалагічныя;
• Што папярэджваюць крызісную сітуацыю і рэагуюць на наступ;
• Арыентаваныя на розныя мэтавыя групы кампаніі і г.д.
У большасці публікацый тэхналогіі, накіраваныя на зніжэнне іміджу супернікаў, падпадзяляюцца на тэхналогіі партызанскай атакі» (ананімнага нападу на канкурэнта) і «франтальнай атакі» (адкрытага нападу).
«Партызанская атака». Дадзеная тэхналогія мае на ўвазе ўдар па канкурэнту пры дапамозе старонніх асоб пераважна праз СМІ.Каб размыць вобраз арганізатара нападу нават для выканаўцаў, выкарыстоўваюць вялікую колькасць пасрэднікаў.
Пры дэструктыўнай «апрацоўцы» крыніцы, могуць выкарыстоўвацца наступныя прыемы
1.зніжэнне даверу да крыніцы;
2.напад на крыніцу;
3.падмена крыніцы;
4.атаясамліванне з крыніцай інфармацыі.
Пры зніжэнні даверу, нападзе і падмене выкарыстоўваюць чуткі.Чуткі — від камунікацыі, у працэсе якога выклікае павышаную цікавасць інфармацыя рознай ступені дакладнасці, з цяжкасцю паддаецца праверцы, хутка перадаецца людзьмі адзін аднаму і становіцца набыткам шырокай аудыторыі.
Важным з’яўляецца тое, што інфармацыя ананімная (перадаецца без указанняў на крыніцу) і прымаецца на веру. Імітацыйная дэзінфармацыя — гэта метад ўнясення змяненняў у прапаганду іншага боку.Гэтыя змены надаюць ёй іншы накірунак, зніжаюць давер да яе, ствараюць негатыўны вобраз.
Да іх адносяцца
o — распаўсюд агітацыйных матэрыялаў суперніка ў забароненых месцах;
o — публікацыі прамой рэкламы, газеты-двайнікі, інтэрнэт-сайты, з дакладнасцю капіююць дызайн выдання канкурэнта, з правакацыйнымі звесткамі пра кандыдатаў ці іх праграмах;
o — некарэктны, які выклікае раздражненне і дэзінфармуе выбаршчыкаў дырэктарка-маркетынг (адпраўка лістоў, факса, mail, званкі) ад імя кандыдата;
o — фальсіфікацыя перадвыбарных мерапрыемстваў канкурэнта;
o — фальсіфікацыя кампаніі «ад дзвярэй да дзвярэй» (паходы «ад дзвярэй да дзвярэй» лжекандыдатаў або іх «сваякоў») і сэйл-прамоўтэрных мерапрыемстваў канкурэнта (раздача ад імя канкурэнта няякасных прадуктовых набораў і сумніўных падарункаў);
o — імітацыя пагроз ад імя канкурэнта і г.д.
«Франтальная атака». «Франтальная атака» — гэта дискредитационный метад іміджавай стратэгіі, калі суперніка атакуюць публічна або ў СМІ.Дадзены метад выкарыстоўваецца радзей, так як неабходнасць у ім адпадае пры правільным вядзенні выбарчай кампаніі.
Пры вядзенні «атакі» апублікуюцца факты аб кампраметуючым мінулым або цяперашнім суперніка. Галоўнае адрозненне ад «партызанскай атакі» «франтальнай атакі» у тым, што калі ў першым можа выкарыстоўвацца адкрытая «чорная» прапаганда, то ў другім выпадку — толькі пацьверджаная інфармацыя. Рэкамендацыі па падрыхтоўцы «франтальнай атакі» па Максімава А.
o — Атака, праведзеная падчас прамых дэбатаў, часцяком шкодзіць самому атакуючаму, стварае імідж скандаліста.
o — Пачаўшы дзейнічаць у нападзе або абароне, звычайна не ўпускаецца ініцыятыва, суперніку навязваецца план развіцця сітуацыі.
o — Калі ў кандыдата з’яўляецца кампрамат на суперніка, варта адмовіцца ад выкрыцця, падаўшы гэта іншаму чалавеку.
Асноўныя метады «франтальнай атакі»
1.Распаўсюд рэальнага кампрамату;
2.Псіхалагічны ціск.
Распаўсюд рэальнага кампрамату. Рэальны кампрамат асвятляецца адкрыта непасрэдна галоўным супернікам падчас дыскусій, дэбатаў, крыжаваных інтэрв’ю і да т.п.
Асноўныя спосабы аргументацыі
• абвінавачванні, разгалашэнне фактаў з прывядзеннем доказаў;
• спасылка на вядомых асобаў (часцяком старажытных філосафаў).
Псіхалагічны ціск. У публічным сутыкненні можна выкарыстоўваць розныя метады псіхалагічнага ціску, даводзячыя канкурэнта да выказвання непрыстойных слоў, якія правакуюць на непрыстойныя дзеянні, словам — вымусіць суперніка выйсці з сябе. Гэта можа быть
o — гумарыстычныя выказванні ў адрас апанента;
o — прыніжэнне кампетэнтнасці і важнасці канкурэнта;
o — прывядзенне цытат рознага часу, сказаных апанентам, і абвінавачаньне яго ў непасьлядоўнасьці;
o — размежаванне пазіцый (сваёй і канкурэнта) і іх супрацьпастаўленне з указаннем моцных сваіх бакоў і слабых канкурэнта;
o — прымус да змены пазіцыі;
o — выкарыстанне пытанняў-меркаванняў (палітык выказвае крыўднае для суперніка меркаваньне і задае не зусім пэўнае пытанне, апанент пачынае апраўдвацца або парыраваць абразу, і выглядае непераканаўча);
o — «палачныя» довады (напрыклад, «Вы разумееце, што гэтым замахваецца на самае святое?!», гэта канстытуцыя, рэформы, дэмакратыя і г.д.);
o — лагічная ланцужок, якая прыводзіць да сур’ёзнага абвінавачванні.(6)
Варта сказаць, што часта такія тэхналогіі ўспрымаюцца электаратам не станоўча і руйнуюць імідж кандыдатаў, якія жадаюць дабіцца ўлады з дапамогай такіх тэхналогій.
2. Стратэгіі аднаўлення іміджу
Стратэгія аднаўлення іміджу з’яўляецца важнай і часта выкарыстоўваецца ў выбарчых кампаніях. Зараз падрабязней разгледзім кожную з тэхналогій.
Тэхналогіі супрацьдзеяння «партызанскай атацы». Пры супрацьстаянні «партызанскай атакі» трэба ўлічваць наступнае
1.адказаць на напад трэба імгненна, доўгая затрымка можа моцна пашкодзіць ўсёй кампаніі;
2.трэба прагназаваць дзеянні суперніка, а таксама рабіць контрходы адначасова
3.не трэба моцна рэагаваць у СМІ, так як гэта робіць рэкламу суперніку.
Прэвентыўныя меры
o — Публікацыя адказаў кандыдата на магчымыя непрыемныя пытанні, якія падрыхтоўваюцца перш, чым сапернік запусціць іх у выглядзе плётак і чутак;
o — Прышчэпка («вакцынацыя» СМІ) — публікацыя негатыўных звестак з асабістым пунктам гледжання кандыдата;
o — Дэманстрацыя тэхналогіі (кандыдат знаёміць выбаршчыкаў з «антытэхналогіямі», якія могуць быць выкарыстаны, і калі хто і спрабуе іх ўжыць, то ў мінус свайму іміджу)
o — Імітацыя дзеянняў, накіраваных супраць кандыдата — праводзіцца ад імя кандыдата-суперніка, пры тым, што выбаршчыкі павінны быць упэўненыя, што такога адбыцца не магло.
Рэакцыя на узніклую крызісную сітуацыю
1.Прызнанне негатыву — выбар такой рэакцыі павінен быць суаднесены са статусам кандыдата, абгрунтаванасцю абвінавачванняў і пэўнасцю.Калі ж рызыка прызнання інфармацыі абгрунтаваны, то кандыдат павінен зрабіць наступнае
— Своечасова забяспечыць дакладнай інфармацыяй СМІ;
— Прыцягнуць незалежных экспертаў і аўтарытэтных людзей;
— Забяспечыць ўсе СМІ роўнай інфармацыяй;
— Быць паслядоўным у сваіх дзеяннях.
2.Тлумачэнне не сведчыць аб вінаватасці кандыдата, а наадварот, тлумачыць выбаршчыкам пазіцыю лідэра.
3.Ігнараванне негатыву дзейсная стратэгія, калі тэма прапаганды малаважная.
4.Прамое абвяржэнне абвінавачванняў часцяком малаэфектыўна без дадатковых мерапрыемстваў.
Пры нападзе на крыніцу (меркаванага або пазначанага аўтара) негатыву можна выкарыстоўваць наступныя прыёмы
— Метад дэманстрацыі «антытэхналогій» (паказаць выбаршчыкам, як ўздзейнічаюць на яго супернікі);
— Зніжэнне даверу выбаршчыкаў да абвінавачванняў супраць кандыдата;
— Давядзенне абвінавачванняў да абсурду;
— Абвінавачванне ў «палітыканстве».
5.Контратака — пераклад барацьбы на «поле» суперніка, тым самым адвядзенне ўдару па ўласным іміджу.
6.Упраўленне успрыманнем інфармацыі (спінкантроль) — калі можна завысіць або прынізіць значнасць любога события.
Практыкі «спінкантроля» працуюць па напрамках
— Змяненне спосабу асвятлення негатыўнай інфармацыі;
— Змяненне «навінавага» кантэксту ахопленага негатыву (напрыклад, з недакладнай інфармацыяй);
— Арганізацыя контрслухов, уцечкі інфармацыі;
— Стварэнне версіі здарэння;
— Адцягненне мас на больш цікавыя тэмы.(6),(4)
Адлюстраванне «франтальнай атакі» (6). Калі ўсё ж на кандыдата напалі ў адкрытую, трэба падаць скаргу ў выбарчую камісію і пазоў аб абароне гонару і годнасці (альбо аб абароне ад паклёпу) у суд.
1.Зніжэнне даверу выбаршчыкаў да негатыўных звестках пра сябе карысна для барацьбы з распаўсюджваннем непажаданай інфармацыі;
2.Пераклад абвінавачвання на апанента, правакаванне суперніка апраўдвацца;
3.Папраўка апанента падчас дыскусіі будзе добрым прыёмам, пры ўмове падрыхтаванасці адказаў да верагодным пытаннем.Гэтым прыёмам можна паставіць пад сумнеў кампетэнтнасць апанента;
4.Прамое абвяржэнне і тлумачэнне дзейсны метад пры вялікай колькасці фактаў;
5.Выкарыстаньне контрдовадаў.Загадзя рыхтуюцца разнастайныя тэмы для крытыкі і контрдовады.

Заключэнне
У гэтай працы была прадпрынятая спроба разабрацца ўтакой навуцы як іміджмэйкінг у тэме дыскрэдытацыйных тэхналогій. Параў на льна старая навука ў наш час прымае новае значэнне ў ходзе выбарчых кампаній. Як паказваю цьа пошні явыбары, выбаршчыкі запамінаюць не ідэіі праграмы кандыдатаў, а найбольш яркіх асоб (уласьцівасць нашага грамадскага меркавання).Запамінальны станоў чыв образ кандыдата на выбарах працуе лепш, чым яго палітычныяі дэі.
Спецыялісты ў галіне Public Relations, якія займаюцца стварэннем іміджу, павінны валодаць вялікім наборам ведаў як у рэкламе, дызайне, паліталогіі, маркетынгу,такупсіхалогіі ісацыялогіі.
У ходзе выканання работы былі вырашаны пастаўленыя задачы разгледжаны падыходы да пабудовы адмоўнага палітычнага іміджу, вылучаны ярозныя тыпы дыскрэдытацыйных тэхналогій, разгледжаны функцыі, структура дыскрэдытацыйных тэхналогій і метады барацьбы з імі.

Выкарыстаная літаратура
1) Шестопал Е.Б.Псіхалогія ўспрымання улады.М.2002
2) Салаўёў А.І.Паліталогія.Палітычная тэорыя і палітычныя тэхналогіі.МАспект Прэс, 2000, с.86.
3) Шестопал Е.Б.Асоба і палітыка.М., 1988
4) Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б.Палітычная псіхалогія.М., 1996
5) Ушакова Т. Ведение политических дискуссий. М.,1995
6) Халипов,В., Халипова, Е, Шишкин,А. Выборы и власть словарь-справочник избирателя. –М. Изд-во «Совершенство»,1999.

«