Основи AutoCAD. Теорія

Основи AutoCAD. Теорія

Основи AutoCAD. Теорія

ЗМІСТ

Вступ
1. Побудова титульного аркуша
2. Побудова геометричного креслення
3. Побудова проекційного креслення
4. Список використаної літератури

ВСТУП
Дані роботи виконувались за допомогою системи AutoCAD 2006.
AutoCAD – це сучасна, відкрита для розвитку система прикладних комп’ютерних програм, яка здатна автоматизувати найрізноманітніші графічні роботи.
Пакет AutoCAD дозволяє швидко і точно побудувати креслення, надає зручні і потужні засоби редагування вже готового креслення.
Назва системи утворюється скороченням від «Automated Computer Aided Design», що означає при перекладі з англійської мови «Автоматизоване комп’ютерне проеткування».
Графічна система AutoCAD практично не має ніяких обмежень. З її допомогою можна створювати текстову документацію, машинобудівні креслення, графічну документацію для випуску радіоелектронної апаратури, архітектурно-будівельні креслення, креслення для суднобудівної та авіаційної промисловості, картографічну документацію, технічні та художні ілюстрації. Система дозволяє виконувати креслення у кольорі, будувати аксонометричні і тримірні зображення, створювати бібліотеки та архіви, якими можна користуватися при розробці нових документів та інше.
Технологія побудови креслення, що застосовується в системі AutoCAD, дозволяє вводити в креслення раніше заготовленні варіанти креслень деталей, проектувати варіанти розташування обладнання та ін.
Висока продуктивність системи досягається як її власними програмними засобами, так і конструкціями виконавця креслення. Їх можна описувати спеціальною мовою AutoLISP, на якій складені програми для системи AutoCAD.
Вперше систем AutoCAD була представлена фірмою Autodesk у 1982 році як програма САПР для персональних комп’ютерів. З того часу вона перетворилася у світового лідера серед усіх систем автоматизованого проектування, а деякі її функції стали промисловими стандартами. Мільйони професійних проектувальників у більш ніж 160 країнах світу користуються системою AutoCAD.
На сьогоднішній день система AutoCAD дозволяє
· Здійснювати двовимірне проектування та оформлення креслень;
· Виконувати тривимірне моделювання;
· Автоматично отримувати на основі об’ємної моделі плоскі зображення її проекцій, які можуть бути допрацьовані засобами AutoCAD;
· Здійснювати колективну роботу над проектами за допомогою локальних мереж; autocad комп’ютерний програма графічний
· Здійснювати обмін даними між проектами та ін.
Для виконання курсової роботи використовувався комп’ютер із наступними параметрами
Центральный процессор
AMD Athlon64 X2 4600 Box S-AM2
Чипсет
Elitegroup / ASUS / Gigabyte
HDD
400 Gb • SATA-II • 7200rpm
Дисплей
Відеоадаптер — Geforce 8500GT o 512 Mb PCI-E
Монитор 19 TFT Acer V193wbm black (1440*900, 160°/160°, 300кд/м, 2000 1, 5ms, spk) TCO03
Оперативная память
2048 (2X1024Mb DDR2, 800Mhz
Уведення
Клавиатура ogitech Cordless Desktop MX 3200
Мышь Logitech M-SBF96 Black Optical Wheel OEM, PS/2 (953688-0600/1600)

Периферійні пристрої
EPSON Stylus office T30

1. Побудова титульного аркуша
Для побудови креслення титульного аркуша я використала наступні команди
команда LINE;
команда МТЕХТ;
команда COPY;
команда OFFSET;
Команда MOVE;
Команда SAVE;
За допомогою команди LINE можна побудувати відрізок лінії, який вважається базовим примітивом, що часто використовується при створенні інших примітивів.
Command LINE <CR>;
From point (задати точку або вибрати опцію С або U) То point (задати точку або вибрати опцію С або U) То point (задати точку або вибрати опцію С або U) То point (щоб зупинитися, натисніть Enter) Опції С — замкнути контур; U — скасувати останній відрізок. Після вказівки точок на екрані з’вляються маркерні лінії, що допомагають у графічному діалозі. При перемалюванні креслення маркери зникають. Для зручності, при вказівці точок екранним курсором з останньої точки в поточну «тягнеться гумова нитка».
Команди можуть бути набрані з клавіатури, вибрані з екранного меню або введені шляхом натискання кнопки на цифровому планшеті або маніпуляторі «миша». В більшості випадків після вводу команди система AutoCAD видає «підказки», що вказують той тип інформації, яка повинна бути введеною.
Для виконання написів на кресленнях використовують команду МТЕХТ, яка дозволяє вписати текст у початково заданий прямокутник.
Command МТЕХТ Current text style Text height Specify first corner
Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width]
(далі введіть рядок тексту в екрані, який відкрився).
Select objects (виберіть об’єкти для стирання). Можна стерти останній намальований об’єкт, застосувавши опцію L на запит Select objects.
Копіювання ліній виконується за допомогою команди COPY . На відмінну від переміщення, при копіюванні елементів рисунка об’єкт ,з якого робиться копія, залишається на своєму місці. Знов утворений об’єкт стає самостійним і далі може бути редагованим, якщо це потрібно. Але для виконання копій горизонтальних або вертикальних ліній зручніше використовувати команду OFFSET.
Команда MOVE переміщує один або кілька об’єктів із їх поточного місця на кресленні в нове місце без зміни розмірів і орієнтації. Command MOVE <CR>;
Select objects (зазначте об ‘єкти для переносу);
Base point of displacement (зазначте базову точку або переміщення); Second point of displacement (зазначте другу точку для переміщення, якщо вибрана базова точка, або Enter, якщо вказане переміщення).
Щоб почати нове креслення або вийти з AutoCAD, можна використовувати команди END або QUIT.
Команда END переводить в головне меню і записує поточне креслення на вінчестер.
Команда QUIT переводить із графічного редактора в головне меню без зберігання креслення, яке редагується, тому видається запит Really want to discard all changes to drawing? (чи дійсно потрібно відмінити усі зміни?). Якщо дати будь-яку відповідь No, то команда QUIT скасовується і можна далі працювати над кресленням.
Команда SAVE дозволяє записати на диск поточне креслення. Command SAVE<CR>;
File name (введіть ім ‘я креслення або Enter). При натисненні на Enter (по умовчанню) використовується ім’я поточного креслення. Якщо ви задаєте інше ім’я кресленню, а таке креслення вже є на диску, то видається запит The drawing with this name already exists. Do you want to replace it? (Креслення з таким ім’ям вже існує. Ви хочете його замінити? )j<N>. Якщо ви вводите Y», креслення заміняється, по умовчанню команда скасовується.
2. Побудова геометричного креслення
Для побудови геометричного креслення використовуємо описані вище команди LINE, МTEXT, MOVE, END, SAVE, OFFSET.
Окрім того використовуємо наступні команди
Команда BREAK;
Команда CIRCLE ;
Команда ARC;
Команда POINT;
Команда FILLET;
Команда ZOOM;
Команда MIRROR;
Команда DIM;
Команда HATCH;
Команда SPLINE;
Команда TRIM;
Команда BREAK видаляє частину примітива. Command BREAK <CR>; Select objects (виберіть об ‘єкт);
Enter first point (виберіть першу точку частини, яка знищується); Enter second point (виберіть другу точку)
Стирається від першої точки до другої проти годинникової стрілки.
Команда CIRCLE дозволяє намалювати коло шістьма способами. Усі можливості креслення кола подані в підменю CIRCLE екранного меню CEN, RAD — побудова кола по центру і радіусу; CEN, DIA — побудова кола по центру і діаметру;
2 POINT — побудова кола, що проходить через дві точки, які визначають її діаметер; З POINT — будується коло, що проходить через 3 точки, що не лежать на одній прямій; TTR — будується коло заданого радіусу дотично до двох дуг або двох прямих. ТТТ — будується коло, що дотично до трьох дуг або трьох прямих.
Дуги кіл будуються командою ARC. Засобів побудови дуг в AutoCAD існує більше 12-ти, наприклад
З POINT — по трьох точках;
S, С, Е — по початковій точці, центру та кінцевій точці;
S, С, А — по початковій точці, центру та центральному куту;
S, C, L — по початковій точці, центру та хорді;
S, Е, А — по початковій точці, кінцевій точці та куту;
S, E, R — по початковій точці, кінцевій точці та радіусу;
S, E, D — по початковій точці, кінцевій точці та діаметру;
С, S, Е — по центру, початковій та кінцевій точці;
С, S, А — по центру, початковій точці та центральному куту;
С, S, L — по центру, початковій точці та хорді.
Команда POINT — Точка. Вона використовується для відображення точки на екрані.
Command POINT Point 5.6, 32.64
(Команда Точка Точка 5.6.32.64). Після цієї команди на екрані з’явиться відображення точки з координатами х=5,6; у=32,64 (інші способи введення точок дивіться вище).
По команді FILLET здійснюється сполучення двох ліній за допомогою плавно підхожій ним дузі заданого радіуса. Команда так підбирає лінію, що вони закінчуються точно в точках сполучення. Command FILLET <CR>;
Polyline (Radius) <Select two objects> (P, R або зазначте два об’єкти) Enter fillet radius <0.0> (зазначте величину радіуса закруглення). Потім зазначте (за запитом) першу і другу лінії, що сполучаються. При сполученні дуг треба враховувати, що дуга сполучення креслиться від першої вказаної точки до другої, проти годинникової стрілки.
Дуже часто креслення має певні дрібні елементи, так що без збільшення креслення не можна обійтися.
Команда ZOOM збільшує масштаб виводу на екран креслення так, що стають помітні дрібні деталі, або зменшує його при огляді всього креслення. Command ZOOM<CR>;
All/Center/Dynamic/Extend/Left/Previous/Window/<Scale> (введіть числом значення масштабу або опцію). Вказівка опції дозволяє вибрати масштаб іншим методом
А — виведення усього креслення по встановленому граничному формату;
С — масштабування відносно вибраного центру;
D — встановлює рамку, що можна перемістити, розширити або стиснути, використовуючи пристрій вказівки; Е — виведення усього існуючого малюнка на увесь екран; L — масштабування відносно лівого нижнього кута екрану; Р — відновлення попереднього масштабу; W — виведення заданого вікна на весь екран.
Команда MIRROR дозволяє формувати дзеркальне відображення об’єктів відносно визначеної вісі. При цьому початкове зображення може залишатися на кресленні або може бути вилученим.
Command MIRROR <CR>;
Select objects (обираємо об’єкти);
First point of mirror line (Перша точка вісі дзеркального відображення);
Second point of mirror line (Друга точка вісі дзеркального відображення);
Delete old objects? <N> (Вилучити старі об’єкти? <Ні>).
Поворот об’єктів можна здійснити командою ROTATE.
Command ROTATE<CR>;
Select objects (введіть об’єкти);
Base point (зазначте центр повороту);
Specify rotation angle or [Reference] (задайте кут повороту); Якщо останній запит кута вводити курсором, то можна відслідкувати динамічне переміщення об’єктів по екрану при його повороті.
Команда SPLINE
Панель DRAW
Меню Draw-Spline
Командний рядок Spline.
Дана команда створює гладку криву, що проходить поблизу (в межах заданої похибки) деякого набору точок.
Після запуску команди виводиться запит Specify first point or [object] , у відповідь на який потрібно ввести першу точку або вибрати опцію. Після введення першої точки потрібно ввести другу (Specify next point Or [Close/Fit Tolerance] <Start tangent> ) можна продовжити вказувати точки, вибрати опцію або натиснути Enter, щоб закінчити введення точок ы перейти до визначення напрямів дотичних в початковий та кінцевий точках сплайну.
Команда TRIM
Панель Modify
Меню Modify- Trim.
Команда обрізає наявний графічний примітив до вибраної ріжучої кромки. Обрізати можна дуги, кола, еліптичні дуги, відрізки, полілінії, промені, сплакни , прямі. Ріжучими кромками можуть бути дуги, кола, еліпси, відрізки, прямі, промені, області, сплакни, текст та плаваючі екрани виглядів.
Команда MIRROR дозволяє формувати дзеркальне відображення об’єктів відносно визначеної вісі. При цьому початкове зображення може залишатися на кресленні або може бути вилученим.
Command MIRROR <CR>;
Select objects (обираємо об’єкти);
First point of mirror line (Перша точка вісі дзеркального відображення);
Second point of mirror line (Друга точка вісі дзеркального відображення);
Delete old objects? <N> (Вилучити старі об’єкти? <Ні>).
Поворот об’єктів можна здійснити командою ROTATE.
Command ROTATE<CR>;
Select objects (введіть об’єкти);
Base point (зазначте центр повороту);
Specify rotation angle or [Reference] (задайте кут повороту); Якщо останній запит кута вводити курсором, то можна відслідкувати динамічне переміщення об’єктів по екрану при його повороті.
Команда HATCH призначена для нанесення штриховки або градієнтної заливки всередині замкненого контуру. Команда починає роботу з обчислення межі області штриховки на основі об’єктів, що утворюють замкнений контур. Після цього виконується штрихування або заливка області, обмеженої цим контуром. Штриховка та заливка можуть бути асоціативними (тобто такими, що відслідковують усі модифікації контуру) або неасоціативними (такими, що не змінюються при модифікації контуру).
Для проставлення розмірів передбачена команда DIM
• Нанесення лінійних розмірів
У AutoCAD існує чотири типи лінійних розмірів Horizontal (горизонтальний), Vertical (вертикальний), Aligned (паралельний), Rotated (повернений).
Command DIM<CR>;
First extension line origin or RETURN to select (введіть коордтнати початку першої виносної лінії або ENTER);
Second extension line origin (введіть координати другої виносної лінії);
Dimension line location (зазначте положення розмірної лінії координатами або курсором);
Dimension text <змінення значення> (Enter, якщо ви згодні зі зміненою величиною, або введіть свій варіант).
Якщо після першого запиту ви зробили порожній ENTER, то система просить зазначити примітив і по закінченні Enter поставить виносні лінії автоматично.
DIM HOR<CR>;
First extension line to select <CR>;
Select line, arc or circle (оберіть лінію, дугу або коло).
Система автоматично знаходить кінцеві точки вказаного примітива і розташовує в них початкові точки виносних ліній. Далі йде визначення положення розмірної лінії і розмірного тексту, як наводилося у прикладі вище.
• Нанесення розмірів радіусів
Command DIM<CR>;
Dim RAD<CR>;
Select arc or circle (оберіть дугу або коло);
Dimension text<> (Enter або свій текст).
• Нанесення розмірів діаметрів
Command DIM<CR>;
Dim DIAM<CR>;
Select arc or circle (оберіть дугу або коло)
Dimension text<> (Enter або свій текст).
• Побудова виносної лінії зі стрілкою
Command DIM<CR>; DIM LEADER<CR>;
Leader start (зазначте початкову точку лінії зі стрілкою). То point (зазначте наступну точку лінії). Якщо ви хочете зупинитися, то на наступний запит натисніть Enter. То point <CR>; Dimension text (введіть потрібний текст).
• Нанесення по слідовних розмірів CONTINUED
Якщо необхідно побудувати послідовний ряд розмірних ліній, то після написання першого розміру на запит потрібно буде відповісти Dim Continued<CR>; Second line extension origin (зазначте початок другої виносної лінії).
3. Побудова проекційного креслення
Для побудови проекційного креслення використовувались окрім команд DTEXT, MOVE, BREAK,TRIM, SAVE, CIRCLE, ZOOM, FILLET ,DIM, POINT (які описані в першому та другому розділах ) ще такі команди як
команда LAYER;
команда EXPLODE;
Команда ROTATE;
Команда POLYGON ;
Короткий опис доданих команд подано нижче.
Для побудови проекційного креслення можна використовувати різні шари.
Під шаром розуміється плоский умовний простір, у якому можна малювати заданим типом ліній, визначеним кольором. Шари AutoCAD подібні листам прозорої кальки. Звичайно креслення виконується в декількох шарах, але тому що шари прозорі, на екрані ми бачимо звичайне плоске креслення.
Керування шарами виконується командою LAYER. Command LAYER <CR>;
?/Make/Set/New/on/off/Color/LType/Freese/Thaw; Опції ? — вибрати список із кольорами та типами ліній; М — створення поточного, нового шару; S — встановленння поточного шару; N — створення нового, не поточного шару; on/off- вмикання/ вимикання шару; С — привласнити колір поточному шару; L — привласнити тип лінії поточному шару; F — заморозити шар ( не відображати); Т — розморозити шар ( відображати). Існують наступні типи ліній CONTINUOUS, DASHED, HIDDEN, DOT, DASHDOT, CENTER.
Команда EXPLODE розбиває складні об’єкти (полілінії, області, блоки, штриховку, розмірні блоки) на складові частини. Після виклику команди виводиться запит Select objects , у відповідь на який потрібно вибрати об’єкт для розбиття будь-яким відомим способом. Система повторює запит, доки не буде натиснуто клавішу Enter.
Команда ROTATE — поворот об’єктів. Зміна орієнтації існуючого примітива може здійснюватися обертанням об’єкта навколо базової точки на деякий кут. Базовою називається точка, навколо якої обертається графічний образ. При позитивному значенні кута повороту об’єкт обертається проти годинникової стрілки, при від’ємному значенні — за годинниковою стрілкою.
Command ROTATE
Select object (Виберіть об’єкт).
Base point (Укажіть базову точку).
<Rotation angle>/Reference (Укажіть кут обертання або зробіть посилання).
Команда POLYGON
Панель Draw
Меню Draw-Polygon
Команда будує правильний багатокутник з числом сторін від 3 до 1024. Після її введення з’являється запит Enter number of sides , на який потрібно вказати число сторін багатокутника. Наступний запит Specifi center of polygon or [Edge] потребує задання центру або вибору опції. Якщо у відповідь на нього задати центральну точку багатокутника, то далі будуть запропоновані опції, що визначають спосіб його побудови, а саме
Incribed in circle – багатокутник будується як вписаний у певне коло;
Circumscribed about circle- багатокутник будується я описаний навколо певного кола.
Після визначеня способу побудови необхідно у відповідь на запит Specifi radius of circle задати радіус кола.

Список використаної літератури
1. Антонов Е.К., Борисенко В.Д., Шулежко С.В. Оформление учебных текстовых и графических документов методические указания. — Николаев, НКИ, 1989г.-62с.
2. Слободян С.О. Індивідуальний комплект навчально — методичних матеріалів з дисципліни Комп’ютерна графіка. — Миколаїв, НУК, 2004р.
3. Донченко М.В., Каменецкая А.В. Практикум по машинной графике. Система AutoCAD методические указания. — Николаев, НКИ, 1992г. — 33с

«