Організація автобусних туристських маршрутів

Організація автобусних туристських маршрутів

Організація автобусних туристських маршрутів

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОБУСНИХ ТУРІВ
1.1 Основні поняття і класифікація автобусних турів
1.2 Методологічні основи організації автобусних турів
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ АВТОБУСНОГО ТУРИЗМУ
2.1 Сучасний стан автобусного туризму
2.2 Переваги та недоліки автобусного туру
РОЗДІЛ 3 ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОБУСНИХ ТУРИСЬКИХ МАРШРУТІВ
3.1 Загальні відомості про ТФ «Гедеон»
3.2 Розробка автобусного туру до Швейцарії
Висновок
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Проблема даного дослідження носить актуальний характер в сучасних умовах. Про це свідчить часте вивчення піднятих питань.
Автотуризм вивчається на стику відразу декількох взаємозв’язаних дисциплін. Для сучасного стану науки характерний перехід до глобального розгляду проблем тематики Автотуризм».
Питанням дослідження присвячена безліч робіт. В основному матеріал, викладений в учбовій літературі, носить загальний характер, а в численних монографіях з даної тематики розглянуті вужчі питання проблеми «Автотуризм». Проте, потрібний облік сучасних умов при дослідженні проблематики позначеної теми.
Висока значущість і недостатня практична розробленість проблеми «Автотуризм» визначають безперечну новизну даного дослідження.
Подальша увага до питання про проблему «Автотуризм» необхідно в цілях глибшого і обґрунтованого дозволу приватних актуальних проблем тематики даного дослідження.
Актуальність справжньої роботи обумовлена, з одного боку, великим інтересом до теми «Автотуризм» в сучасній науці, з іншого боку, її недостатньою розробленістю. Розгляд питань пов’язаних з даною тематикою носить як теоретичну, так і практичну значущість.
Розробка і дослідження питань розвитку туризму в аспекті організації автобусних туриських маршрутів є важливим, не тільки через практичну значущість проблем, що торкнулися, але і унаслідок їх недостатнього наукового опрацьовування. Розвиток туризму в Україні є пріоритетним напрямом в економіці країни, яке приводить до посилення розвитку туристських фірм на внутрішньому ринку, що і послужило основними причинами вибору теми справжнього дослідження.
Мета дослідження полягає в вивченні організації автобусних турів.
Для досягнення наміченої мети в роботі були поставлені і вирішені наступні наукові завдання
— дати аналіз розвитку автобусного туристського маршруту на сучасному етапі розвитку економіки;
— проаналізувати сучасний стан розвитку туристичних маршрутів
— розглянути методика організації маршруту
— розглянути автобусні тури екскурсії дальнього проходження
— систематизувати переваги та недоліки автобусного туру
— Розробити автобусний тур Фінляндія + Швеція та тур до Чехії
Предметом дослідження в справжній роботі є розвиток туризму в аспекті організації автобусних туристських маршрутів|
Об’єктом дослідження авторусні маршрути в контексті розвитку туризму.
Теоретичною і методологічною основою послужили класичні і сучасні дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів в області вивчення питань туризму. Крім того, в роботі використовувалися матеріали законодавчих актів, пов’язані з регулюванням в туристській галузі.
Інформаційну і емпіричну базу дослідження склали методичні і довідкові матеріали, статистичні дані Держкомстату України .

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОБУСНИХ ТУРІВ
1.1 Основні поняття і класифікація автобусних турів
Автобусний тур – туристський продукт, що включає перевезення групи туристів на автобусі по певному маршруту, тривалістю більше 24 годин; розміщення в готелях відповідно до програми туру; екскурсійне обслуговування відповідно до програми туру; супровід керівником туристської групи.
Програма туру — перелік послуг, визначних об’єктів і досугових подій, що надаються туристам у визначених послідовності, часі, місці і умовах обслуговування. ГОСТ Р 50681-94.
Маршрут – розроблений туроператором шлях проходження туристської групи, що включає перелік всіх географічних пунктів і місць, що послідовно відвідуються групою під час подорожі.
Категорія готелів – прийнята в країні тимчасового перебування туриста класифікація засобів розміщення (готелів, готелів) залежно від рівня послуг, що надаються в них, стану матеріальної бази, кваліфікації персоналу і ін.
Автобус туристичного класу – транспортний засіб з кількістю пасажирських сидінь понад 8, відповідне вимогам IRU (Міжнародного Союзу Автоперевізників) або технічним нормам і нормам безпеки РФ.
Нічний автобусний переїзд – пересування туристської групи на автобусі в нічний час без надання туристові розміщення на нічний відпочинок в готелі або пересадки на інший вигляд транспорту.
Екскурсія – відвідини визначних пам’яток (пам’ятники культури, музеї, підприємства, місцевість і так далі), що супроводжується показом і розповіддю екскурсовода (гіда) [11,с.65].
Супроводжуючий групи (гід – супроводжуючий) – професійно підготовлений представник туроператора на маршруті, що координує виконання програми туру і що забезпечує туристів загальною довідковою інформацією.
При організації автобусних поїздок тур фірма надає послуги транспортного забезпечення, програмні послуги, послуги харчування і розміщення (при тривалих поїздках) і послуги супроводу. Програмні послуги мають на увазі організацію відвідин різних туристичних об’єктів на маршруті. Послуги харчування і розміщення мають на увазі бронювання місць в готелях і організацію харчування. Послуги супроводу включають послуги керівника групи і екскурсовода. Обслуговування туристів керівником групи буде детально розглянуто в наступному розділі, а послуги екскурсовода – це послуги з супроводу, адаптації і ознайомлення громадян з туристськими ресурсами в місці (країні) тимчасового перебування, а також пов’язані з роз’ясненням історичних, культурних, природних і інших цінностей відвідуваних об’єктів (туристських ресурсів).
В рамках даного питання слідує детальніше розглянути транспортні послуги. Отже, автобусні тури туристські підприємства реалізують спільно з автотранспортними підприємствами (за відсутності особистого авто транспорту) на основі разових, сезонних або річних договорів оренди. Невід’ємною частиною даного договору є паспорт маршруту[4].
Разом з вимогами, Правилами Дорожнього Руху, що регламентуються, в договір або його застосування включаються наступні пункти
· забезпечення культури обслуговування туристів
· про санітарний стан автобуса
· про ограничении заборону руху в нічний час
· забезпечення транспортного засобу аптечкою для пасажирів
· наявність мікрофону, радіотрансляції, телевізора, відео
· наявність пристроїв опалювання, вентиляції, кондиціонування повітря
· наявність чистих чохлів, підголовників, завісок
· наявність багажних відсіків, відсіків для ручної поклажі і ін.
Для тривалих подорожей використовуються високо комфортабельні автобуси з м’якою підвіскою, регульованими кріслами, низьким рівнем шуму і вібрацій і так далі При цьому передбачаються такі атрибути життєзабезпечення, як туалет, бар, холодильник.
Водій на туристичному маршруті повинен мати водійські має рацію відповідній категорії, ліцензію, кредитово-бензинову картку, шляховий лист, атлас автодоріг, план-схему маршруту, транспортну туристську картку і іншу туристську документацію.
Європейська конференція міністрів транспорту (1984 г) виділяє три види автобусного туризму
поїздки на рейсових автобусах;
поїздки на човникових автобусах;
спеціальні (чартерні) рейси.
У окрему групу виділяються внутрішній туризм і поїздки протягом дня з різними цілями (екскурсії протягом дня, човникове обслуговування аеропортів і так далі) [16; c.78].
1.2 Методологічні основи організації автобусних турів

Організація автобусних турів включає в себе
Візи Згідно Віденської конвенції про консульські стосунки видача віз знаходиться в компетенції консульських установ і дипломатичних представництв відповідної держави. У тексті сьогодення Правив під консульською установою розуміється само консульська установа, або дипломатичне представництво.
Отримання віз не може бути гарантоване, тому претендент візи приймає на себе ризик відмови у видачі візи і ризик зміни термінів видачі віз.
Терміни оформлення віз встановлюються консульськими установами, по розсуду консульських установ можлива зміна таких термінів, у тому числі і для окремих претендентів.
В цілях ухвалення рішення про можливість видачі віз консульська установа має право направити запит в компетентний орган держави, що представляється. Напрям запиту може збільшити термін оформлення візи.
Консульська установа має право запросити претендента візи на співбесіду, тягар викликаних цим витрат лягає на туриста або іншого замовника[13; c.12].
Туроператор або турагент зобов’язаний проінформувати туриста або іншого замовника про вимоги консульської установи, віз, що пред’являються до претендентів, для відповідних туристських поїздок.
Турист або інший замовник передає туроператорові (турагенту для передачі туроператорові) документи для уявлення до консульської установи. Відповідальність за достовірність відомостей і достовірність документів несе претендент візи. Туроператор несе відповідальність за належний напрям документів до консульської установи і надання туристові або іншому замовникові інформації, отриманої від співробітників консульської установи.
Виходячи з групового характеру відвідин держав тимчасового перебування на маршруті, видачею запрошень з боку готелів одночасно на всю туристську групу, туроператор направляє до консульської установи документи на візи після формування персонального складу туристської групи, але не пізніше за терміни, що декларуються консульськими установами для ухвалення рішень про видачу віз.
У разі відмови туриста від участі в автобусному турі після ухвалення консульською установою позитивного рішення про видачу візи така віза підлягає ануляції.
У разі відмови консульської установи у видачі візи туристові або іншому замовникові здійснюється повернення грошових коштів, сплачених за автобусний тур, за вирахуванням фактичних витрат туроператора, проведених у виконання зобов’язань за договором про реалізацію туристського продукту.
У разі отримання з консульської установи відомостей про напрям такою установою запиту додаткових документів турист має право відмовитися від участі в автобусному турі або погоджувати з туроператором можливість отримання альтернативних туристських послуг.
У разі видачі туристові візи з обмеженнями (обмеження в пересуванні) або видачі візи після дати початку автобусного туру між туроператором (турагентом) і туристом або іншим замовником може бути поміщене угода об надання альтернативних туристських послуг.
У разі порушення туристом візового режиму (самостійна зміна термінів перебування, самостійної зміни маршруту і так далі) туроператор повідомляє про таке порушення консульську установу, що видала візу[8].
Страхування страхування туристів може здійснюватися безпосередньо страховою компанією або оформлятися від імені і за дорученням страхової компанії туроператором. На підтвердження укладення договору страхування туристові видається страхове свідоцтво або інший документ. При настанні страхового випадку медичні витрати оплачуються страховою компанією згідно умовам страхування.
За бажанням турист може застрахувати свої ризики, пов’язані з неможливістю зробити поїздку унаслідок хвороби або відмови консульської установи у видачі візи.
Автобусний тур може супроводжуватися наданням послуг залізничних і авіаційних перевізників. До складу автобусного туру можуть входити послуги перевізників, що надаються на морських і річкових судах.
Туроператор здійснює придбання для туристів проїзних документів (квитків) перевізників, які є самостійними договорами між пасажирами і перевізником. Туроператор зобов’язаний надати туристам або іншим замовникам інформацію для пасажирів, отриману від перевізника. Відповідальність за якість транспортних послуг, виконання умов перевезення несе відповідний перевізник.
Придбання туроператором проїзних документів для туристів обумовлене груповим характером автобусних турів, необхідністю локального розміщення туристів.
При попередньому бронюванні залізничних пасажирських перевезень для груп не гарантується надання туристові конкретно певного місця (розміщення в одному або різних купе, верхнє або нижнє місце, бічне або стандартне місце в плацкартному вагоні)[5; c.178].
При здійсненні поїздок в дати підвищеного попиту на пасажирські перевезення (літній час, новорічні канікули і тому подібне) можлива заміна заброньованій категорії перевезення з компенсацією різниці у вартості квитків.
Програми
Розробка програми обслуговування включає визначення
а) маршруту подорожі;
б) переліку туристських підприємств — виконавців послуги;
в) періоду надання турів кожним підприємством — виконавцем послуги;
г) складу екскурсій і визначних об’єктів;
д) переліку туристських походів, прогулянок;
е) комплексу досугових заходів;
ж) тривалість перебування в кожному пункті маршруту;
з) відстані між об’єктами показу і розміщення;
и) кількості туристів, що беруть участь в подорожі;
к) видів транспорту для внутрішньомаршрутних перевезень;
л) потреби в інструкторах-методистах по туризму, екскурсоводах, гідах-перекладачах, іншому обслуговуючому персоналі і необхідності їх додаткової їх підготовки;
м) необхідної кількості транспортних засобів;
о) форм і методів підготовки рекламних, інформаційних і картографічних матеріалів, описи подорожі для інформаційних листків до туристських путівок.
За наслідками розробки програми обслуговування складається програма туру, що містить
а) план подорожі по днях з переліком об’єктів показу і відвідин з коротким описом;
б) режим передбаченого харчування;
в) тип місць розміщення;
г) відстані переїздів;
д) вартість туристського продукту;
е) перелік послуг, що входять у вартість туристського продукту;
ж) перелік додаткових послуг;
з) знижки, що надаються.
Програма туру є невід’ємною частиною Договору, що укладається з туристом або іншим замовником.
У виняткових випадках можлива зміна програми туру, зокрема
а) при запізненні супутнього транспорту (літаки, поїзди, пороми);
б) при ускладненні дорожньої обстановки;
в) при затримках у зв’язку з прикордонним і митним контролем;
г) при виникненні несправності транспортного засобу;
д) у зв’язку із заходами, що проводяться на об’єктах відвідин або показу, коли такі об’єкти закриваються для відвідин.
При зміні Програми туру передбачається рівноцінна заміна не наданих послуг або повернення вартості таких послуг.
Туристові на початку маршруту видається інформаційний лист з адресами і телефонами готелів, а також телефон супроводжуючого групи або іншого представника туроператора, телефони російських консульських установ держав тимчасового перебування.
Час збирання групи в точках маршруту призначається супроводжуючим групи. Місце і час відправки оголошується всій групі до виходу групи з автобуса.
У разі запізнення туриста до призначеного часу збирання групи на маршруті пріоритет віддається виконанню програми, турист, що запізнився, наздоганяє групу самостійно і за свій рахунок.
Автобуси у Автобусних турах використовуються спеціалізовані автобуси туристичного класу. До складу обов’язкового устаткування таких автобусів повинні входити
а) м’які крісла;
б) мікрофон;
в) система примусового обдування.
Можливе оснащення автобуса додатковим устаткуванням аудіо і відеосистема; туалет; кавоварка; кондиціонер.
Транспортна компанія, що виконує міжнародні автобусні перевезення туристів, зобов’язана мати транспортну ліцензію і міжнародний допуск. Технічний огляд автобусів здійснюється 2 рази на рік. При перетині державних кордонів автобуси проходять документальний контроль.
При проходженні по маршруту пріоритетною є безпека пасажирів, дотримання правил дорожнього руху і міжнародних правил праці і відпочинку водіїв.
Через специфіку автобусних турів на виконання програми туру можуть вплинути затримки при проходженні прикордонного і митного контролю; погодні умови; ускладнення дорожньої обстановки і інші обставини.
В зв’язку з цим можлива зміна порядку проведення і часу екскурсій, пізнє прибуття в готель і інше коректування графіка руху по маршруту. Оплата розміщення туристів в готелях здійснюється туроператором незалежно від часу прибуття групи.
У разі поломки автобуса, його заміна або ремонт здійснюються протягом 24 годин. При неможливості усунення поломки або надання резервного автобуса понад 16 годин туристи розміщуються в готелі. Сплачені туристами послуги (оглядові екскурсії, розміщення в готелі і тому подібне), але не надані їм у зв’язку з поломкою автобуса, компенсуються наданням альтернативних послуг або відшкодуванням їх вартості.
Туристам видається «Пам’ятка для мандрівних на автобусі по Європі» з рекомендаціями для туристів і попередженням про наслідки невиконання цих рекомендацій.
Турист зобов’язаний дбайливо поводитися з устаткуванням в автобусі, дотримувати чистоту, складати сміття в індивідуальні пакети і викидати їх на стоянках.
Згідно правилам дорожнього руху категорично забороняється ходіння туристів по салону під час руху автобуса, оскільки недотримання цього розпорядження у разі екстреного гальмування може спричинити травми.
Туалет в автобусі призначений тільки для екстрених випадків, зокрема при неможливості зупинки на швидкісних магістралях. У зимовий час робота туалету можлива тільки при температурі зверху +5 градусів за шкалою Цельсія. Категорично забороняється кидати в унітаз папір, сміття, гігієнічні пакети, що може спричинити вихід з ладу системи слива, ремонт якої допускається виключно в умовах спеціалізованої майстерні. Туристам рекомендується користуватися туалетами, розташованими на стоянках, і передбачати в своєму бюджеті додаткові засоби на ці витрати. Планові зупинки автобуса здійснюються кожні 4-5 годин.
Щоб уникнути травм забороняється укладати важкі речі на полиці, розташовані над кріслами автобуса.
Користування кип’ятком допускається виключно з дозволу супроводжуючого групи і в певний час на стоянках. Індивідуальні термоси дозволяється поповнювати в готелях або в кафе на стоянках. У автобусі поповнення термосів заборонене, оскільки бортова ємкість для кип’ятку розрахована на невеликий об’єм (не більше 5 літрів).
В цілях забезпечення безпеки руху забороняється виставляти сумки і інший багаж в проході салону автобуса.
Категорично забороняється розпивання спиртних напоїв і куріння в салоні автобуса.
Після 22 годин за місцевим часом в автобусі забороняється шуміти і іншим чином заважати нічному відпочинку пасажирів.
Засоби розміщення розміщення туристів в ході виконання програми туру проводиться з використанням одного або декількох засобів розміщення (готелі, кемпінги, мотелі, апартаменти, каюти і так далі), при цьому місце розташування засобу розміщення визначається маршрутом і програмою туру.
Програма туру повинна містити інформацію про категорію засобу розміщення з використанням класифікації готелів, прийнятої в країні (країнах) тимчасового перебування. Для об’єктів розміщення що не використовують стандартну класифікацію можуть уживатися терміни «готель економ класса/туристического класса/комфорт класса/размещение в каютах”
а) “економ клас” – готелі з номерами без душу і туалету;
б) “туристичний клас” – готелі з душем і туалетом в номері або на 2 номери (блоки);
в) “комфорт клас” – готелі з номерами підвищеної комфортності, в номерах душ, туалет, кондиціонер, телевізор.
Туристові надається опис таких об’єктів розміщення.
Кількість тих, що проживають в одному номері об’єкту розміщення визначається Договором і програмою туру і може змінюватися в ході виконання програми туру залежно від вибраного об’єкту розміщення.
Туроператор залишає за собою право у разі потреби замінити готель, вказаний при укладенні Договору, на готель тій же, або вищій категорії.
Супровід професійна підготовка супроводжуючого групи здійснюється безпосередньо туроператором або спеціалізованим учбовим закладом.
Забороняється допуск до самостійного супроводу групи без попереднього навчання і стажування.
У обов’язку супроводжуючого групи входять контроль за проходженням туристами пунктів пропуску через державний кордон; організація розселення туристів в готелях по маршруту (згідно схеми розміщення); взаємодія з гідами на маршруті і контроль за виконанням екскурсійної програми, взаємодія з водіями.
У обов’язку супроводжуючого групи не входить придбання групових квитків в дні екскурсійних програм (така послуга може бути надана туристам за узгодженням з супроводжуючим).
Супроводжуючий групи має право вказати в маршрутному листі номер свого мобільного телефону для прийому від туристів групи текстових повідомлень.
Супроводжуючий групи має право виїжджати на Маршрут разом з групою з пункту початку туристської поїздки, зустрічати групу в пункті пересадки в автобус або в пункті, розташованому на території іноземної держави (у залежності особливостей туристського продукту).

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ АВТОБУСНОГО ТУРИЗМУ
2.1 Сучасний стан автобусного туризму
Автобусні подорожі — порівняно молодий вид туризму. З’явилися вони в сімдесятих роках ХХ століття, коли в 1972 році була відкрита перша міжнародна туристична лінія Лондон-дублін-Голуей. Сьогодні подібних ліній сотні. Свої автобусні туристичні маршрути з’явилися у нас в наший країни. І поїхати можна куди завгодно до Брюсселя і Цюріха, Вупперталь і Монтобан, Більбао і Потенцу. Головне — визначити для себе найцікавіший маршрут і вибрати кількість днів, які ви готові провести в «одіссеї на колесах» (це можуть бути 8, 10, 14, 17 і навіть 21 день).
У 1986 р. в країнах Європи у зв’язку із загостренням конкуренції між залізничними і автобусними компаніями було створено об’єднання автобусних перевізників — Рада «Євроліній» («Eurolincs»), куди увійшли 33 європейських партнера. Автобусні компанії виступили під однією торговою маркою, виробили загальну систему автобусного повідомлення по крізних квитках із загальними стандартами сервісу, правилами і системою знижок. Сьогодні «Eurolines|» — одна з провідних компаній на ринку. Вона обслуговує більше 250 маршрутів по всій Європі, і в неї входять 35 європейських автобусних компаній. З 1992 р. «Eurolines» почала працювати і в Східній Європі [14; c.23].
Підписання Шенгенської угоди дало новий поштовх до розвитку автобусних перевезень, дозволивши спростити багато формальностей. У 90-х рр. середньорічне зростання автобусного туризму складало в середньому близько 1,5% [2,с.22].
Будучи економічним видом туризму, доступним широким верствам населення, автобусний туризм постійно розвивається. До цих пір спостерігається тенденція до зростання його об’ємів. Пріоритет віддається автобусним турам вихідного дня — досить популярні 2-3-денні поїздки по містах Європи в екскурсійно-пізнавальних цілях.
На другому місці по популярності — маршрутні тури тривалістю 1-2 тижні по різних містах також з екскурсійно-пізнавальними цілями.
Сезонність при організації автобусних турів не грає такої великої ролі, як в інших поїздках. Фактично автобусні тури здійснюються протягом всього року. Деякий спад попиту спостерігається в січні-лютому. Протягом цих двох місяців зазвичай на одному маршруті «зайнятий» один автобус.
На думку фахівців, при всій важливості цінового аспекту конкуренція на ринку автобусних турів спостерігається в області різноманітності маршрутів і якості обслуговування.
Відкриття руху на регулярних міжнародних маршрутах регламентується двосторонніми урядовими угодами, а транзит через треті країни вимагає дозволу Комітету з транспорту при Європейській економічній комісії ООН (ЕЕК).
Для спрощення договорів на міжнародні перевезення в рамках Женевської конвенції від 1 березня 1973 р. прийнята Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів і багажу. Подальші спрощення міжнародних перевезень зафіксовані Гаагською (1989 г) декларацією по туризму і Шенгенською угодою для членів Європейського союзу.
Організація туристських перевезень в рамках країн СНД регулюється ухвалою Міжпарламентської асамблеї держав — учасників СНД «Про основні принципи співпраці держав — учасників СНД в області туризму» від 29 жовтня 1994 р. і іншими актами.
Відповідно до Європейської угоди про нерегулярні міжнародні перевезення пасажирів автобусами (АСОР), прийнятим в Дубліні 26 травня 1982 р., для нерегулярних міжнародних пасажирських перевезень в країнах Східної і Західної Європи використовується контрольний документ (листи поїздок), який повинен знаходитися на борту автобуса [15; c.43].
У Україні пасажирським перевізникам (суб’єктам туристичної діяльності, що надають транспортні послуги) для узгодження схеми маршруту і розкладу руху туристських перевезень в Державтоінспекцію необхідно надати наступні документи
Заява.
Копію водійського посвідчення водія.
Довідку з місця роботи про стаж роботи водієм автобуса.
Копію медичної довідки водія.
Акт технічного огляду автобуса.
Копію ліцензії підприємства на пасажирські перевезення і ліцензійної картки транспортного засобу.
Схему маршруту руху з вказівкою ділянок дорогий, населених пунктів, аварійно-небезпечних ділянок, місць зупинки, узгоджених з виконкомами місцевих рад.
Розклад руху.
Відповідно до ст.35 Закону України «Про автомобільний транспорт» туристські перевезення – це нерегулярні перевезення пасажирів по заздалегідь певних маршрутах з туристичною метою [1].
Документами на перевезення пасажирів автобусами за замовленням і при туристських перевезеннях відповідно до ст.38 вищезгаданого Закону є для пасажирського перевізника – ліцензія і документ, який підтверджує використання автобуса на законних підставах; для водія автобуса – посвідчення водія, реєстраційні документи на транспортний засіб, шляховий лист. Згідно ст.49 пасажирський перевізник, який здійснює туристські перевезення повинен заздалегідь погоджувати маршрут, режим руху і умови перевезення.
Відповідно до розділу V Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту для організації туристських перевезень пасажирському перевізникові необхідно визначити маршрут перевезення туристів, як правило, такий, по якому вже здійснюються регулярні автобусні перевезення; визначити місця зупинки автобуса, які узгоджуються з виконкомами місцевих рад відповідно до ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; скласти схему маршруту з нанесенням на неї ділянок дорогий, населених пунктів, місць концентрації дорожньо-транспортних подій, аварійно-небезпечних ділянок і т.п.; скласти розклад руху[3,с.56].
Відповідно до п.17 Правл пасажирський перевізник зобов’язаний ознайомити водія з паспортом маршруту і забезпечити його схемою маршруту і розкладом руху, узгодженими з Державтоінспекцією.
Перевезення організованих груп дітей здійснюються відповідно до розділу III Правил, а також узгоджено вимог сумісного наказу Міністерства транспорту України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства України у справах сім’ї, дітей і молоді від 27.07. 2004 г № 672/831/623/120[22].
Перевезення дітей вирішується тільки в автобусах середньої і великої місткості, які пройшли передрейсовий технічний огляд, і здійснюється тільки в світлий час доби і за сприятливих умов. Для перевезення груп дітей пасажирські перевізники виділяють водіїв, які мають посвідчення водія відповідної категорії і стаж управління автобусом більше трьох років, пройшли періодичний медичний огляд, мають медичну довідку встановленого зразка.
Пасажирський перевізник не пізніший, ніж за 3 дні повідомляє підрозділ Державтоінспекції МВС України про початок перевезення організованої групи дітей, представляє схему маршруту і розклад руху автобусів для узгодження.
Перевезення організованих груп дітей повинне здійснюватися із забезпеченням високого рівня безпеки, надійності і якості транспортного обслуговування. Для цього відповідно до вимог Порядку взаємодії по питаннях забезпечення перевезення організованих груп дітей на оздоровлення в табори відпочинку або до інших оздоровчих установ, а також проведення туристських і екскурсійних подорожей, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.09.04г. №1064/9663, необхідно отримати дозвіл на перевезення організованих груп дітей формою і в порядку, встановленому Міністерством транспорту України і Міністерством освіти і науки України [18; c.233].
Серйозна увага приділяється стану автобусів, використовуваних під туристські перевезення. Так, в багатьох країнах заборонена робота автобусів на туристських маршрутах, якщо їх термін експлуатації перевищує 8 років.
Має рацію і обов’язки перевізника і туристів регламентуються договором на перевезення, договором на туристське обслуговування і ваучером.
Автобусні подорожі можуть бути організовані на власних автобусах, що належать туристським фірмам, а також на орендованих автобусах, що належать незалежним автотранспортним підприємствам (АТП).
Як правило, українські фірми працюють з орендованими автобусами. З АТП туристська фірма укладає спеціальний договір на оренду автобуса під туристські перевезення.
Ми провели аналіз ринку туроператорів України, і виділили найвідміші туристичні фірми, які пропонують автобусні тури[21]
— Гамалія (39,1%),
— Сам (34,8%),
— Яна (21,7%),
— Галопом по Європах (17,4%),
— SUN (15,2%);
— 8,7% KaryaТour та Вояж-Київ , Добро та Tez tour по
— 6,5% Аміго-тур, Інкомартур, Пан Юкрейн та Орбіта
— 4,3% 7 континент, Ericurus travel, MFG, Pegas, Алан-турсервіс, Артекс, Венея, Еліта-тур,
— Єременко та партнери, Забугор’є, Київ, Кий Авіа, Кіпарис-плюс, Континент, Наталі вояж-сервіс, Нева 2002, Нова планета, Пілігрим, Сіс Тревел, Скай-лайн, Укрром, Феєрія по 2,2%.
Відомі страхові компанії, з якими співпрацюють туроператори
12% — „ПРОСТО страхування” та „Ті-Ай-КЛАБ”;
9% — з „Альковна” та „Еталон”,
по 6% — „ІНГО Україна”, „НОВА”, „ТАС”, „Універсальна”;
3% — „Брокбізнесстрахування”, „Гарант-Авто”, „Європейський страховий альянс”, „Інвестсервіс”, „Кремінь”, „Оранта”, „Остра”, „Професійний захист”, „Салюс”.
Критеріями вибору страховика в якості партнера виступали надійність, цінова політика, особисті контакти, якість послуг, гарантії виплат, партнери, які ведуть чесну гру, професійний досвід.
2.2 Переваги та недоліки автобусного туру
Сьогодні все велику популярність завойовує активний відпочинок. Всілякі туристичні путівки доступні людям з різним достатком. Одним з самих затребуваних залишається подорож на автобусі, головною перевагою якого є лояльна цінова політика і порівняльна безпека пересування. Звичайно, в подорожах даним видом транспорту привертає і перспектива побачити декілька країн за одну подорож.
Як правило, ціна автобусного туру по декількох європейських країнах дорівнює вартості одного перельоту з Москви до Парижа або Берліна
Автобусні тури мають максимальну тривалість в 21 день[19].
Поїздка в сучасному комфортабельному автобусі зі всіма зручностями типу «Мерседес», «Неоплан», «Бова» не буде утомливою. Вони оснащені відео- і аудіосистемами, кондиціонерами, санвузлом і експрес-кавоваркою.
Для зручності пасажирів сидіння в таких автобусах не просто відкидаються, але і розсуються в сторони. Кожні 4-5 годин водій зобов’язаний робити технічні зупинки, регламентовані міжнародними правилами. Ці зупинки дозволяють відвідати не тільки місця першої необхідності, але і зробити покупки або провести фото сесію місцевих визначних пам’яток. Як правило, туристів весь шлях супроводжує один керівник маршруту, який виконує численні організаційні функції розміщення в готелях, знайомства з гідами, екскурсоводами, вирішення митних питань і ще цілу масу необхідних для безпечної і цікавої подорожі справ. Точний час від’їздів з міст теж оголошує керівник групи. Тут необхідна точність. Цей час є обов’язковим. Автобус чекає тих, що запізнилися тільки 15 хвилин, після чого рухається далі по маршруту. Ті, хто спізнюється, наздоганяє групу самостійно[6; c.33].

РОЗДІЛ 3 ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОБУСНИХ ТУРИСЬКИХ МАРШРУТІВ
3.1 Загальні відомості про ТФ «Гедеон»
Туристична фірма «Гедеон» входить в одну з найбільших систем туріндустрії, створеної в 1995 році. «Гедеон» виховав не одне покоління висококваліфікованих спеціалістів. Кращі традиції роботи вдалося зберегти і сьогодні.
ТФ «Гедеон» розбудовується через створення власних регіональних представництв.
Загальна інформація про фірму
Повна назва — ТФ «Гедеон» (Туристична фірма)
Організаційна форма (ТОВ, ПП тощо) — Товариство з обмеженою відповідальністю
Туристичне агентство «Гедеон» працює з групами і з індивідуальними клієнтам і, має різні програми; тури по Європі (авіа, ж/д, автобусні), відпочинок на побережжя (Туреччина, Туніс, Кіпр, Італія, Іспанія, Франція, Єгипет, Гредія, Таїланд, Канарські острови, Хорватія, Болгарія ), поєднання “эксурсии + відпочинок”, “екскурсії + лікування”, морські і річкові круїзи, відпочинок на горнюлыжных курортах (літній і эимний), З-х-5-ти денні тури по Росії, тури вихідного дня, екскурсійні програми по Москві, програми для дітей і школярів, розміщення в Підмосковних будинках відпочинку. Надає послуги з оформлення виїзних документів, покупки авіа і залізничних квитків.
Відбір партнерів постачальників послуг відбуватиметься згідно критерію надійності. Зокрема, партнерами – туроператорами ТФ «Гедеон» є «Вітан-тревел», «Одіссей», «Тур — теїн», які виконують наступні функції
1) вивчення потреб потенційних туристів на тури та туристичні програми;
2) складання маршрутів та перспективних програм обслуговування туристів;
3) взаємодія з постачальниками послуг;
4) розрахунок вартості туру та визначення ціни;
5) реалізація турів;
6) методичне забезпечення турів;
7) забезпечення туристів необхідним та спеціальним спорядженням, сувенірною та рекламно-інформаційною продукцією;
8) підготовка, підбір та призначення спеціалістів на маршрути подорожей (екскурсоводи, інструктори, гіди-перекладачі тощо);
9) рекламно-інформаційна робота по просуванню туристичного продукту до споживачів;
10) контроль за якістю, надійністю та безпекою туристичного обслуговування.
Таблиця 3.1.
Показники діяльності ТФ «Гедеон»

Показники
2007 рік
2008 рік
Відхилення +/-

Кількість тих, що відпочили
18 905 чол.
7 800 чіл.
-11 105 чол.

Об’єм реалізації
1001, 9 тис.грн.
1001,9 тис.грн.
0

Платежі до бюджету
35,1 тис.грн.
76,6 тис.грн.
+41,5 тис.грн.

Курортний збір
13,186 тис.грн.
7 925 тис.грн.
— 5, 261 тис.грн.

3.2 Розробка автобусного туру до Швейцарії
Продуктом є автобусний тур до Швейцарії на 5-7 днів для невеликої групи з 2-4 чоловік (можливо, сім’я).
Переліт до Швейцарії і назад — літаком (компанії Аерофлот або Swissair). Клас — за бажанням клієнта, від економічного до першого.
Страховка туристів здійснюється страховою кампанією «Уніврсальна».
Автобус марки «Мерседес»
Мешкання готель по вибору клієнта.
Харчування — повний пансіон.
Автобусні екскурсії у собор святого Петра і в Міжнародний центр ООН, решта екскурсій — за бажанням.
Також, за бажанням клієнта, відвідини довколишніх французьких гірськолижних курортів.
Маршрут тура Дрезден — Нюрнберг–Мюнхен – Цюрих – водопад Райнфаль- Штайн ам Райн – Лозанна- Женева — термы Лавэ-дэ-бэн – Швейцарская Ривьера –Грюйерс- Берн- отдых на озере (4 ночи) – Гриндельвальд — Лаутербрюнен – Интерлакен — Люцерн — Луганои — Лихтенштейн – замки Баварии – Инсбрук — Ватенс
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Женева (Geneve) — третє за значенням місто Швейцарії після Цюріха і Базеля. Це місто серед гір, що знаходиться на висоті 375 метрів. З набережній Монблан (Quai du Mont Blanc) в гарну погоду видно Монблан.
Женевський кантон — це півострів Швейцарії, оточений з трьох сторін Францією, з четвертого боку — озеро Леман, або, як його ще називають, Женевське озеро, до речі, найбільше в Швейцарії.
Для Женеви кращий час — осінь і особливо весна. Контраст між холодною, мокрою і брудною московською весною і весною теплою, сухою і чистою вражає. В середині лютого вже можна зняти пальто, а в кінці березня — піджак. Зима в Женеві м’яка, але снігу буває багато. Не дуже приємні густі тумани, приховуючі Леман, і bise, північний вітер. У місті, періоди биза сприймаються як пришестя самуму або початку сезону тропічних дощів. Женевці запевняють, що погода прямо впливає на правопорушення, і судді при виголошенні вироку враховують перепади тиску і психічну нестійкість громадян в час биза.
Влітку можна відпочивати на берегах озера або в горах. Взимку — кататися на гірських лижах. Тільки треба пам’ятати, що найближчі і кращі лижні станції в навколишніх горах знаходяться вже на французькій території.
Над старим містом підноситься собор святого Петра (La Cathedrale de Saint-Rierre). Зводити його почали в 1150 році, а в XVIII столітті він був перебудований. Цей женевський храм для протестантів те ж саме, що собор святого Петра в Римі для католиків. Тут з проповідями виступав Кальвін, тут можна побачити могилу Агріппи д’Обиньи. Поет і воїн, сподвижник засновника династії бурбонів Генріха, дОбиньи біг з Франції і жил в Женеві, будинок його знаходиться на сусідній вулиці.
З північної башти можна спуститися в Археологічне місто (Site Archeologique), що демонструє історію Женеви, заховану під її мостовими. Докладніше про історію міста можна дізнатися на постійній виставці в будинку Тавель (Maison Tavel).
Поряд з будинком — старий Арсенал і галерея з міськими гарматами. Трохи далі площа, де варто затриматися на терасі кафе напроти Ратуші (Hotel de Ville). На першому її поверсі можна побачити так званий зал “Алабама”, де вирішувалася справа знаменитого англійського крейсера, а в 1864 р. була підписана Женевська конвенція Червоного Хреста.
Велика вулиця (Grand’Rue) Старого міста заповнена лавками антикварів і художніми галереями. Вулиця піднімається до старовинної ринкової площі Бур-де-фур (Place du Bourg-de-Four). Скрутивши направо, ви можете вийти до парку бастіонів, розбитого на залишках міських зміцнень. Красивий прозорий парк La Promenade des Bastions з одного боку обмежений Університетом, з іншої — стіною реформаторів. Стіна (Monument de la Reformation) побудована в 1917 році, прикрашена статуями великих протестантів і девізом Post Tenebras Lux.
В центрі Нової площі (Place Nueve) — пам’ятник генералові Дюфуру, об’єднувачу Швейцарії. На площі коштують Музей Рат (Musee Rath) — місце крупних художніх виставок, Консерваторія і Великий театр Женеви.
Минувши будівлі університету, мимо женевської синагоги можна вийти до ромба площі Пленпале (Plainpalais), місця проведення міських свят і знаменитого блошиного ринку (Marche aux Puces). По середовищах і суботах тут збираються антиквари і торговці уживаними речами. У одному з кутів площі встановлений камінь, що говорить про те, що “не повинне повторитися”. До речі, не всі женевці знають, про що йде мова; а мова йде про тому, що на цьому місці 9 листопада 1932 року солдати кулями зупинили демонстрацію соціалістів.
Поблизу від площі знаходиться старовинне женевське кладовище Пленпале, з дуже скромними надгробками. Тут під кам’яним кубом з написом J.C. лежить Жан Кальвін, тут же знаходиться могила Хорхе-Луиса Борхеса.
Російський генерал і друг Петра 1 женевець Франсуа-Жак Лефорт померло в Німецькій слободі під Москвою. Вулиця його імені виходить до російської православної церкви. Церква знаходиться по іншу сторону від старого міста поряд з Музеєм мистецтва і історії. Напроти музею стоїть та, що належить місту скульптура Генрі Мура. Від цієї скульптури відкривається чудові вигляд на озеро і на головну озерну визначну пам’ятку — фонтан Jet d’Eau, що викидає у висоту 147 метрів 500 літрів води в секунду. По його водяному шлейфу женевці визначають напрям вітру. На набережній біля фонтану знаходяться англійський сад і квітковий годинник.
Напроти готелю Du Rhone — острівець з высавочными залами і ательє художників. Дуже цікава художня галерея Papierws Gras, що представляє комікси і книжкову графіку.
Башта острова — Tour de L’Ile — побудована єпископами і, як вважається кріпосній башті, стала потім в’язницею. Дошка з цитатою з “Записок про гальську війну” Юлія Цезаря укріплена на її стіні за пам’ятником страченому тут в 1519 р. “женевському патріотові” (визначення всіх путівників) Філіберту Бертілье.
На правий берег можна перейти по мосту Машини (Pont de la Machine) мимо будівлі першої женевської гідроелектростанції. На самому початку Рони знаходиться старий острів-бастіон, де встановили пам’ятник ще одному знаменитому женевцю — Жан-жаку Руссо.
На правом бережу поряд з готелем Beau Rivage чудовий мавзолей герцога Карла Брауншвейгського (Monument Brunswick). Герцог заповідав місту величезний стан про розміри якого можна судити по відсотках, на які збудований міський театр. У виконання його заповіту і звели на набережній цю неймовірно забавну споруду з кінною статуєю.
У Міжнародний центр ООН на правом бережу озера можна відправитися на тролейбусі, а можна дійти по ланцюжку парків через Ботанічний сад.
У Міжнародному кварталі варто відвідати музей Аріана, відомий своєю колекцією фарфору і кераміки. На площу Націй виходить палац Націй (Palais des Nations), побудований в 1929-1936 рр. для Ліги Націй. У серпні 1946-го у володіння будівлею вступила ООН. Палац величезний і чи не перевершує своїм масштабом урядові будівлі світових столиць. Сюди варто прийти, щоб побачити зал Асамблей, його знамените фойє — зал Втрачених кроків, і розкішний парк, в якому живе вже не перше покоління павичів, колись дарованих Лізі Націй.
Музей мистецтва і історії (Musee d’Art et d’Histoire) — класичний музей для школи витончених мистецтв.
Музей Рат (Musee Rath) належить Музею мистецтва і історії. Тут влаштовують тимчасові виставки, часто дуже великі і цікаві.
Пті-пале — Музей сучасного мистецтва (Petit Palais — Musee d’Art Moderne). Хороший невеликий музей, близько 300 робіт, зокрема зборів імпресіоністів і постімпрессіоністів.
Відмінні збори друкарської графіки — в Кабінеті естампів (Cabinet des Estampes).
Місцева визначна пам’ятка — Музей годинника (Musee de l’Horlogerie et de l’Emaillerie).
Декілька музеїв цікаві для дітей Музей етнографії (Musee d’Etnographie), Музей годинника (Musee de l’Horlogerie) і Музей старовинних музичних інструментів (Musee d’Instrument Anciens de Musique). Музей природної історії (Museum d’Histoire Naturelle) — місце екскурсій навколишніх шкіл.
Дуже хороші оранжереї в Ботанічному саду. Скільки завгодно парків, зокрема парк у Палацу Націй з його потомственими павичами. У Plainpalais часто коштує цирк шапіто.
А влітку можна відправитися до Лозанни на колісному пароплаві. Подорожі по озеру починаються на найближчих набережних міста, у тому числі і на Quai du Mont Blanc. Місцева пароплавна компанія CGN пропонує і дальні екскурсії навколо всього озера з висадкою на французьку територію і об’їзд найближчих озерних резиденцій.
Екскурсії після Роне на кораблі починаються 24 березня і завершуються 5 листопада. Екскурсії відправляються від Pont Sous Terre і продовжуються 2,5 години.
Женева — місто, що лестить багатій людині. Тут є повна можливість купити тут речі по цінах, що неабияк підігрівають пошану до себе. Кращі магазини сконцентровані в центрі міста, а центр загалом, невеликий.
Більше всього магазинів на лівому березі. Якщо від площі Bel Air піднятися мимо фонтану по Grand’Rue, можна знайти непоганий музичний магазин. До речі, вся вулиця оточена антикварними лавками і художніми галереями. Але якщо скрутити по напряму трамвайних колій наліво, ви опинитеся в дуже насиченому торговому кварталі, буквально пронизаному пасажами. На вулиці Конфедерації, Rue du Rive і паралельною їй Rue du Rone ви знайдете бутики всіх прославлених європейських марок, книжкові магазини і електроніку (якій, втім, в центрі з кожним роком ставати все менше). Набір повний — від вельми дорогих магазинів до універмагів міжнародної мережі C&A.
Швейцарські супермаркети фірм Coop і Migro, які ви зустрінете всюди в місті, утримують економічні ціни. Серед великих магазинів особливої уваги заслуговують Placette на правом бережу Рони і Grand Passage на лівому.
Книжкові магазини невеликі і відносно небагаті. Будь-яку книгу миру ви можете в них замовити по каталогах, але тільки якщо ви маєте в своєму розпорядженні час і мають намір провести в Женеві хоч би тиждень. Загляньте в магазин книг по мистецтву, що знаходиться на острові посеред Рони поряд з галереєю Papiers Gras і рестораном Aux Halles de l’Ile.
До “місцевих” покупок відносяться ювелірні вироби, годинник і шоколад. Всі крупні ювелірні фірми миру мають в Женеві свої представництва. До речі, Швейцарія — одна з небагатьох країн, що дозволяють вивозити золото в злитках. Якщо справжнє золото вам не потрібне — купите шоколад у вигляді злитка, загорнутий в золотий папір, — один з найпоширеніших швейцарських сувенірів.
Оскільки швейцарський годинник краще купувати в Швейцарії, можна заглянути в лавки Cartier, Bucherer, Piaget, які не раз зустрінуться в місті. Майже всюди продається відносно недорогий колекційний годинник фірми Swatch, мода на яких в останнє десятиліття постійно росте. Це класичний швейцарський сувенір, не гірше за армійський швейцарський ніж або швейцарський шоколад.
Продавці значно ввічливіші, ніж, наприклад, в Парижі, в багатьох магазинах можна розплатитися будь-якою “пристойною” валютою по банківському курсу. Це не означає, що іноземні гроші тут вважають за краще. Традиції швейцарського франка традиційно сильні і не залежать від такого чинника, як промислове виробництво.
Якщо клієнт побажає відправитися в приватну поїздку, то буде потрібно завірене запрошення (факсів тепер не приймають). Із запрошенням, паспортом і фотографіями ви прийдете в посольство Швейцарії на вулиці Стопані і, якщо черга буде не дуже велика, протягом двох днів отримаєте візу, в якій буде вказаний останній можливий термін в’їзду до країни, часу перебування і кількості в’їздів один, два, багато разів. До речі, посольство Швейцарії вигідно відрізняється від багатьох московських посольств. Черги тут відносно невеликі, співробітники ввічливі, і термін отримання візи відносно невеликий.
Подорож на автобусі має свої переваги, але воно віднімає дуже багато час.
Якщо ж клієнт відправляється з Київа або зібрався в зворотний шлях, переважно всього літак. Поїзд дешевший, але довше і неприємніше. Прямі рейси до Женеви має Аерофлот і Swissair. Крім того, є рейси Swissair через Цюріх і через Відень.
ТУ-154 “Аерофлоту” відправляється до Женеви по суботах рейсом SU271 в 10 15 і прилітає в 11 50 за місцевим часом. Swissair використовує McDonnel-Douglas MD-81, який рейсом SR489 відправляється в 15 30, а прибуває в 17 20. Час прибуття аэрофлотовского літака набагато зручніший — у вашому розпорядженні цілий день для прискіпливого вибору готелю і вільний вечір.
Аеропорт Geneve-Cointrin дуже близький від міста. Автобус привезе туристів в самий центр Женеви.
Деякі готелі Женеви
Beau Rivage (*****) 13, Quai du Mont Blanc
Одномісний номер — CHF364-414; двомісний — CHF508-708.
De la Paix (*****) 11, Quai du Mont Blanc.
Одномісний номер — CHF240-360, двомісний, — CHF380-550.
Le Richemond (*****), Jardin Brunswisk.
Одномісний номер — CHF359, двомісний, — CHF608-708.
Angleterre (****) 17, Quai du Mont Blanc.
Одномісний номер — CHF210-325, двомісний, — CHF335-465.
У старому місті можна порекомендувати чудові готелі на середньовічних вулицях
Les Armures (*****) 1, Puits Saint-Pierre.
Одномісний номер — CHF270-380, двомісний, — CHF360-460.
Chandelier (***/****) 23, Grande Rue.
Одномісний номер — CHF80-160, двомісний, — CHF120-190.
Крім того, існують всі готелі міжнародних мереж Penta, Manotel, Movenpick, Hilton і так далі
Жити в Швейцарії з простроченою візою не рекомендується. Якщо ви попадетеся, наступного разу можлива відмова у візі. Якщо термін завершився, а ви хочете затриматися в Женеві, треба звернутися в службу Контролю за населенням (Controle de l’Habitant). Цю процедуру проходять всі без виключення іноземці, що приїжджають до Швейцарії в гості або на роботу. Для туристів процедура відносно проста ви приходите в службу Контролю, пишете заяву з проханням про продовження візи, представляетте свої аргументи і поручительство особи, якою ви запрошені. Іноді таке поручительство не потрібне, але у вас попросять доказів, що ви маєте в своєму розпорядженні достатню суму грошей для перебування в Швейцарії — приблизно CHF120 в добу. Якщо ваші аргументи переконують інспектора, ви здаєте паспорт, платите невелике мито і приблизно протягом доби отримуєте дозвіл.

Розрахунок вартості і собівартості туру


Назва статті
Вартість за добу
Кількість (од.,діб)
Загальна вартість (грн)

1.
Вартість проживання (за умовами проживання) — одномісний номер 1 категорії
250
5
1250

2.
Вартість харчування

Сніданок
50
5
250

Обід
70
5
350

Вечеря
50
5
250

3.
Вартість проїзду
130
5
650

4.
Програма лікування
90
5
450

5.
Страхування
35
5
175

6.
Додаткові послуги
70
5
350

Загальна вартість туру
3720

ВИСНОВОК
В результаті виконаної роботи з’ясовано поняття автобусного туру, етапи його формування і реалізації. Отже, туром є комплекс послуг, що об’єднані на базі головної мети подорожі і надаються на певний термін, по певному маршруту із заздалегідь встановленою програмою.
Розглянуті питання особливості організації автобусних маршрутів і роль керівника тур групи як елементу обслуговування туристів в поїздці. Отже, при організації автобусних поїздок тур фірма надає послуги транспортного забезпечення, програмні послуги, послуги харчування і розміщення (при тривалих поїздках) і послуги супроводу.
Для тривалих подорожей використовуються високо комфортабельні автобуси з м’якою підвіскою, регульованими кріслами, низьким рівнем шуму і вібрацій і так далі При цьому передбачаються такі атрибути життєзабезпечення, як туалет, бар, холодильник.
При організації перевезень автотранспортом слід також вирішувати наступні питання
· технічної допомоги, ремонту і технічного обслуговування як по шляху проходження, так і в кінцевому пункті за кордоном
· стоянки, організації заправки, відпочинку, харчування, медичного обслуговування
· організації зв’язку на трасі маршруту.
Основними завданнями керівника є – виконання програми туру і представлення інтересів туристської компанії перед лицем постачальників послуг. Дуже важливо, щоб людина, що є керівником, володіла необхідними навиками і знаннями і мала документ, підтверджуючий ці знання. У обов’язки керівника входить оформлення митних формальностей, вирішення проблем членів групи, спірних ситуацій, обслуговування туристів під час поїздки і так далі
В 3 розділі розроблено автобусні тури туру до Швейцарії і Вена-Париж-Іспанія-Ніцца-Монако-Мілан-Венеція, і автобусний тур Маршрут з екскурсіями для іноземних туристів «Шевченківськими місцями України».

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Закон України «Про автомобільний транспорт»
2. Автобусный вояж достоинства и недостатки/ Турбизнес № 6, 2007
3. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма. Уч. Пособие М ФиС, 2003
4. Бибикова К. Автобусный туризм – явление „устаревающее”?! /www.аllmedia.ru от 30.10.2006
5. Бриггс С. Маркетинг в туризме, М.,Финансы и статистика 2005– 358 с.
6. Гаранин Н.И. Менеджмент безопасности в туризме и гостеприимстве. Учебник. М Советский спорт. 2005.
7. Головлева Е.Л. Основы рекламы, Р-н-Д, Феникс, 2004
8. Дуэль А. Мир на колесах http //www.newizv.ru/piligrim/news/2005-05-17/24360/
9. Доронин Алексей У туроператоров Европы настрой оптимистичный Туризм №8, 2006
10. Ильина Е.Н. Менеджмент транспортных услуг. Учебное пособие. РМАТ, 2004
11. Можаев Н.Г., Богинская Е.В. Туризм. Учебник М Гардарики, 2007 ,272 стр.
12. На рынке автобусных туров произошло перераспределение спроса / Эксперт, 24.10.2006
13. Писаревский Е.Л. Правовая природа туроператорской деятельности // Туризм право и экономика. — 2004. — № 2. — С. 5-13.
14. Степанов М. Что мешает развитию автобусного туризма ? / Турбизнес № 7, 2006
15. Туризм как вид деятельности, под ред. Квартального В.А., Зорина И.В. М ФиС, 2005
16. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник. Под ред. Проф. Чудновского А.д. М ЭКМОС, 2000.
17. эллс У.., Бернет Д., Мориарти С. Реклама принципы и практика., Питер, 2001
18. Чижков А.Б. Подмосковные усадьбы сегодня. М., Вече, 2005
19. Чудновский А.Д. Менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве. М Кнорус. 2007
20. Что мешает развитию автобусного туризма. // http //www.ratanews.ru/news/news_1062004_5.stm
21. . Ферг Николя. Австрия. Путеводитель с мини-разговорником. М ЭКСПО, 2006
22. www.ukrstat.gov.ua
23. tour.com.ua

«