10 теми по психології і педагогіці

10 теми по психології і педагогіці 10 теми по психології і педагогіці ІНТЕЛЕКТ Це наша здібність усвідомлено адаптуватися до оточуючого серсдовища, тобто це глобальна здібність розумно діяти, раціонально мислити і добре справлятися з з життевими обставинами. В науці є 120 комбінацій інтелекту: - Кокретний - Практичний - Абстрактний - Потенціальний - Набутий та ін. Потенціальний інтелект: ü Найважча форма – ідіотія – мова і мислення фактично відсутні, переважають емоції. Словарний запас – 800 слів для середніх тобто імбецилів. Вони схильні до сліпого подражання, але прагнуть жити самостійно. ü Легка форма – дибільність. Поведінка їх дорсить адекватна і самостійна, мова розвинута, тому їх не одразу можна помітити, але є дефекти мислення. Вони все розуміють буквально. Вони легко пристосовуються до життя, за винятком науки і освіти. Потенціальний інтелект залежить від фіз. та психічного стану матері ІМІДЖ Особистий імідж - це явище середовища в тому плані що він виявляється, як людське визначення, як ставлення до особи певної групи людей. Імідж – це образ, тобто форма життед. людини, завд’ки якій виставляється на люди сильнодіючі цільові характеристики: вихованість, ерудиція, професіоналізм.Але насамперед треба відзначити соціально-рольове призначення одежі.Є фірмена і сольна одежа. Аби досягти певних успіхів у бізнесі, необхідно окрім зов. вигл. мати певні риси характеру.Але є риси які повинні бути притаманні людині будь якого фаху: · Впевненість · Доброзичлевість · Творча енергія У процесі зміни себе до бажаного образу Д.Скотт виділяє 3 ключові стадії і подає технологію їх упровадження: · · визначити що ви хочете в собі змінити, або яким стати; · скласти подумки сценарій, щоб уявити себе в новій ролі; · впровадьте свій новий сценарій у життя; · якщо ви повірете самі, що “ви” уже “не ви”, то інші повірять також. ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ ЯК НАУКИ Античність Перші поняття про психіку були пов’язані з аналізом – найдревнішими поглядами, згідно яким у всього, що існує на світі є душа. Згшідно Платону душа у людини існувала до того як поєдналась з тілом. Вершиною античної психології є “вчення про душу”, Арістотеля. Середні віки Душа є божественним, неприродним почятком, і тому вивчення духовного життя повинно бути підкорене.накопичувався конкретний матеріал про атомно-фізіолог. особливості людського організму, як одної з основи психіки/Авіцена, Аверсосам і кассиман – вперше ввили термін “психологія” Психологія XVII ст. З 17 ст. Починається нова епоха в розвитку псих. знань. Вона характерезується спробами осмислити душевний світ людини переважно заг.-філосовських, розумово здорових позицій, без необх.експерементальної бази. Деккарт – заклав основи детерміністичної концепції поведінок. XVIII ст.зародження імпіричної психіки Термін “емпірична психологія” ввів німецький філосов Вольфом, для позначення напряму в психологічній науці, основний принцип полягає у спостереженні за конкретною психологією, явищами, їх класифікації. Локк розглядає душу, як пасивну, але здатну до сприйняття середовища,порівнює її з чистою доскою, на якій нічого не написано. XIX ст. Психологія стає самостійною наукою Виділення психології, як самої науки відбулося в 60-р.р. Воно було пов’язано зі ставленням спеціальних наукових-дослідж. установ – психологічних лаболаторій та інститутів. Тітченер був засновником та лідером структ.псих. МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Метод – це спосіб, підхід, інструмент, яким користується певна наука для дослідження закономірностей і категорій, що становлять її предмет. До методів відносяться: 1. спостереження – це найбільш поширений в практиці роботи школи метод. 2. Бесіда і інтерв’ю. 3. Педагогічний експеремент. 4. Анкетування. 5. Метод рейтенгу – це оцінка різних сторін діяльності компетентними суддями. 6. Метод узагальнення незалежних характеристик. 7. Вивчення продуктів діяльності. ВИМОГИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ВІДНОСЯТЬСЯ ДО НАУКОВОГО МЕТОДУ СПОСТЕРЕЖЕННЯ. ü ФІКСАЦІЯ ОТРИМАНИХ ФАКТОРІВ ü ЦІЛІСНІСТЬ ВИДИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ: · ЗОВНІШНЕ · ВНУТРІШНЕ · ВКЛЮЧНЕ · ПОБІЧНЕ ОСНОВНІ ЕТАПИ ПОДОЛАННЯ СТАНУ ТРИВОЖНОСТІ 10 етапів подолання стану тривожності: 1. Займіться справами,роботою замість того щоб засихати від суму. 2. Не дозволяйти собі засмучуватись через ніщо, про яке ви і всі інші скоро забудуть. 3. Спробуйте навчитись рахуватись з неменучим. 4. Думайте і робіть, як щаслива людина, і ви відчуєте себе счасливим. 5. Ніколи не зводьте рахунки з великими ворогами, тому що якщо ви будете це робити, ви зробите гірше лише собі. 6. Пам’ятайте про те, що єдиний засіб досягти щастя полягає не в тому щоб чекати подяки а у тому, щоб отримати радість коронних справ, які ми робимо один одному. 7. Пам’ятайте: вдячними не народжуються, ними стають; звідси слідує :якщо ви хочете щоб ваші діти були вдячні – навчіть їх. 8. Рахуйте свої щасливі миті, а не неприємності. 9. Не треба наслідувати дії інших, апошукайте себе і залишайтесь собою. 10. Кожен день робіть добрі справи, щоб інші вам усміхались. ДЕРЖАВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ Зміст освіти вмзначається такими документами: навч. плани, навч, програми, підручники, навч. посібники. Навч. план – це держ. норм. документ, який визначає підсумоване навантаження студентів, його розділ за етапами навч., тобто установлює перелік предметів, обов’язкових для вивчення в усіх нач. закладах, а такожрухомий компонент, що включає навч. предмети, які вводяться за розсудом регіонів і навч. закладів. Навч. програма – це держ. докум. у якому розкивається зміст освіти з кожного предмета в кожному класі і визначається системою наук знань, світоглядних і мор.-естетичних ідей, практичних умінь і навичок, що їх необхідно опанувати та кількість годин та їх вивчення. ПІДРУЧНИКИ – це книга що викладає основний зміст навчального предмету відповідно до програми. НАВЧ.ПОСІБНИК – це книга, зміст якої або повністю відповідає навч. програмі, або не містить емпіричний матеріал, що служить закріпленню основного теоритичного матеріалу. Родинне виховання Розробка теорії сімейної педагогіки в 70-80х рокахбула повязана в основному з проблемою “школа і сім’я”. Здебільшого теоретично обгрунтувались розділи педагогічної пропаганди серед батьків-ідейно-політичне виховання в сім’ї, патріотичне та інтернне виховання,моральне, статеве, трудове, естетичне, фізичне.Концепція полягала в тому, що нормальна здорова сім’я маєпереймати і доносити зі школи державний вплив. І навпаки учень через сім’ю мав зрости передовим школярем. Однак у теорії симейної педагогіки, яка грунтується на особистому прикладі батьків, та їхньому індивідуальному підході до своєї дитини, на взаємодії педагогів і батьків, саме ці методи майже не враховувались. Особистий приклад батьків, як головний приклад сімейного виховання, порівняно з усіма іншими методами і засобами має найбільший вплив, як у позитивному так і в негативному плані. Наслідуючи батька і матір дитина засвоює сімейні традиції, цінності. Батькам не слід моалізувати навколо політики, релігії, висловлювати своє невдоволення навколишним – дитина чюйно вловлює їхню справжню позицію, поділяє характерні ознаки сімейного побуту. Конфліктні ситуації в сімї можуть призвестидо розвитку позитивних, чи негативних рис і якостей у дітей як членів сім’ї. Розлучення батьків переважно призводить до педагогічної занедбаності і почуття безсилля в дитині. Нерідко це негативне роздвоєння в її душі.