Бизнес план (булка)

Бизнес план (булка) Бизнес план (булка) БІЗНЕС-ПЛАН виконали: Лысюк Д. Павлюк Е. Адаменко И. Блюс А. Кикоть А. Кифоренко Д. Титул 1 Резюме 2 Опис товару (послуги) 3 Оцінка ринку збуту 4 Оцінка Конкурентів 5 План маркетингу 6 План виробництва 7 Закупівля сировини матеріалів комплектуючих Виробничий цикл Витрати на одиницю продукції Розрахунок крапки беззбитковості Організаційний план 8 Юридичний план 9 Оцінка ризиків 10 Фінансовий план і фінансова стратегія 11 Звіт про рух грошових коштів 1. Титул Бізнес-план є одним з перших узагальнюючих документів обґрунтування інвестицій. Містить укрупнені дані про плановану номенклатуру й обсяги випуску продукції, характеристики ринків збуту і сировинної бази, потреба виробництва в земельних, енергетичних і трудових ресурсах, а також містить ряд показників, що дають представлення про комерційного, бюджетній і економічного ефективності розглянутого проекту й у першу чергу учасників-інвесторів, що представляють інтерес для, проекту. Розрахунки показників адаптовані до вимог і умов сучасного вітчизняного і закордонного інвестування. Бізнес-план є об'єктом інтелектуальної власності, предметом комерційної таємниці і підлягає відповідному захистові. 2.Резюме Приватне підприємство “Булка” було утворено в 1991 році і весь період свого існування займалося оптовою торгівлею продуктами харчування. В даний час, бажаючи розширити сферу свого бізнесу, підприємство вирішує зайнятися виробництвом і збутом власної продукції, а саме булочок. Виходячи зі своїх можливостей, підприємство вирішує випускати дешевий і якісний продукт, що дозволить йому зайняти нішу, що пустує, в Україні. Для виробництва булочок необхідно купити устаткування, у зв'язку з чим, первісні інвестиції складуть 322.3 тисячі гривень. Фінансування буде вироблятися за рахунок нерозподіленого прибутку минулих періодів. При цьому передбачуваний обсяг продажів складе 36 млн. булочок у рік, очікувана чистий прибуток складе 3960000 гривень, тобто проект цілком окупить себе через 1 мес. Цілями дійсний бізнес плану є: · Пророблення одного з можливих варіантів розширення бізнесу і збільшення прибутку · Планування виробництва і продажу товарів · Підвищення іміджу фірми 3. Опис товару (послуги). Продукт - булочка, типу “Рогалик”, призначений для задоволення життєвих потреб людини. Розфасовка в яскраві, кольорові обгортки по 0,25 кг. Можлива добавка різних, натуральних ароматичних речовин, що дозволить зробити цей продукт більш різноманітним і популярним. Головна відмінність – випускатися буде на найсучаснішому, ефективному устаткуванні; із продуктів вищої якості, що поліпшить смакові якості і підвищить продуктивність праці. 4. Оцінка ринку збуту. На підставі проведених маркетингових досліджень, а також на підставі того, що підприємець близько 5 років займався закупівлею і реалізацією оптових партій продуктів харчування, у т.ч. булочок; було встановлено, що булочки можуть купувати 2% жителів України щодня, тобто 1 млн. штук. Для зниження ризику, виробничу програму знизимо в 10 разів, тобто робити будемо 0.1 млн. у день, або 3 млн. булок на місяць. В міру розвитку виробництва, заплановано розробляти і випускати іншу продукцію на цьому ж устаткуванні (наприклад: торти, печиво), що дозволить зміцнити положення фірми на ринку виробників харчових продуктів. 5. Оцінка конкурентів. На сьогоднішній день найбільший виробник і продавець булочок – “Київський булочний комбінат”. Ці булочки гарної якості і відповідно мають високу товарну вартість. Але високі ціни не залучають масового покупця, тому що родин межах, що мають доход у, прожиткового мінімуму більшість, і різниць у ціні 5%-10% виявиться істотною. Існує також ряд малих виробників булочок на непродуктивному устаткуванні, отже, більш низької якості, що не залучає покупця. З огляду на всі ці фактори, можна розраховувати, що наш продукт займе одне з лідируючих місць на ринку. 6.Стратегія маркетингу. Використовуємо метод ціноутворення в нижніх межах цін конкурентів. У сполученні з високою якістю, що забезпечить нам успіх. ВАГА ЦІНА Оптова ціна однієї банки 0,25 кг 0.11 грн Схема реалізації булочок:50% вивозиться на власні магазини, 30% на оптові бази і ринки міста, 20% в інші місця збуту. 7.План виробництва. Попит –100000 булок у день. Продуктивна програма 100000 булок у день або 3000000 булок на місяць. Устаткування, продуктивністю 5 тонн продукції в зміну, купуємо на Харківському Електромеханічному заводі. Ціна устаткування 185000 карбованців. Обране устаткування підходить по потужності тому що намічено випускати 9000*0,25=2,25тонни в зміну, а запасли потужності буде використаний для підвищення ефективності підприємства. 6.1. Закупівля сировини матеріалів і комплектуючих. Сировина закуповується на оптових фірмах і базах м. Екатеринбурга. Коробки закуповуються на Екатеринбургской фабриці паперових виробів, баночки, разом з етикеткою закуповуються в Туреччині. Якість комплектуючих визначається візуально, а також до них додаються сертифікат і документи, що визначають їхню якість 6.2. Виробничий цикл. · Перша стадія – складування. Усі сировина, баночки, коробки, закуповуються і доставляються на склад сировинних матеріалів. Там них зберігають, поки вони не знадобляться. · Друга стадія – власне виробництво. · Третя стадія – розливши: готовий майонез розливається по баночках. · Четверта стадія – упакування: баночки закриваються і складаються в коробки, а коробки транспортуються в холодильники. 6.3.Витрати на одиницю продукції. Статті витрат Сума, грн. Матеріали сировина і комплектуючі 0,001 оренда 0,007 витрати на транспорт 0,03 заробітна плата робітником 0,018 витрати на продаж 0,03 амортизація 0,01 енергоресурси 0,0004 інші витрати 0,0116 Разом 0,108 6.4. Розрахунок крапки беззбитковості. Р – ціна за одиницю виробу (0.11грн.) V – перемінні витрати (1р.38,4коп.) F - постійні витрати (11,6коп.) X – крапка беззбитковості. 7. Організаційний план. Діяльність підприємства координує директор, бухгалтерія. Постачанням буде займатися відділ постачання. Він займається також доставкою продукції на власний офіс-склад, на оптові бази і ринки міста. 8. Юридичний план. Фірма “Хеликс” була организованна в 1991 році і зареєстроване як приватне підприємство зі спільною формою власності. Статутний фонд був сформований із приватного майна Громыко Андрія Петровича, надалі, генерального і фінансового директора. Засновник несе відповідальність по зобов'язаннях у межах статуту фірми “Хеликс” 9. Фінансовий план і фінансова стратегія. Приватне підприємство “Хеликс” існує 7 років, і за час своєї діяльності у фірми зібралися чималі доходи. У зв'язку з цим, засновником було прийняте рішення про розширення виробництва. Первісні інвестиції складуть 215 000грн. Фінансування буде вироблятися за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. Звіт про рух грошових коштів Інтервали часу 1(10)% 2(30)% 3(70)% 4(100)% Виторг від реалізації 148,5 475,5 1039,5 1485 Коефіцієнт інфляції 1,02 1,02 1,02 1,02 Виторг з урахуванням інфляції 151 485 1060 1514,7 Разом приплив: 151 485 1060 1514,7 Інвестиційні витрати 0 0 0 0 Інвестиційні витрати з обліком 0 0 0 0 інфляції Операційні витрати -180 -385 -785 -1025 Операційні витрати з обліком -183,6 -392,7 -800 -1045 інфляції Податок -64,26 -137,4 -280 -367 Податок з урахуванням інфляції -65,3 -140 -285,6 -373 Разом відтік: -248,9 -532 -1085,6 -1418 Чистий потік коштів -97,9 -47 -25 96,7 те ж наростаючим підсумком -144,9 -165,9 -69,2