Оптимизация показателей

Для вирішення задачі лінейного програмування, потрібно записати вихідну задачу в формі задачі лінейного програмування, а потім  застосовувати симплекс-метод . Основною задачею лінійного програмування – задача для якої:

1.   потрібно визначити максимальне значення ф-ції

2.   всі обмеження записані в вигляді рівностей

3.   для всіх змінних виконується умова невідємності

Якщо обмеження має вид нерівності зі знаком >=, то шляхом множення його на (-1) переходять до нерівності зі знаком <=.

Від обмежень нерівностей необхідно перейти до обмежень рівностей. Такий перехід виконується шляхом введення в ліву частину кожної нерівності додаткових незалежних невідємних змінних. При цьому знак нерівності міняють на знак рівності.

Вихідне завдання:                                         

F = 5х1 +6х2        max

      -10x1 - 6x2 ⊃3;-60      

  -4x1 + 9x2  £ 36

   4x1 -  2x2  £ 8

x1,x2⊃3;0   x1,x2-цілі числа

 

Основна задача:

F = 5х1 +6х2       max

    10x1 + 6x2 + х3 =60  

  -4x1 + 9x24= 36

   4x1 -  2x25 = 8

x1,x2,x3,x4,x5  ⊃3;0  x1,x2-цілі числа

Кожній змінній в системі відповідає свій вектор – стовпець. Вектор – стовпець Ро складається із значень правих частин рівнянь і називається вектором вільних членів.

Виходячи з основного завдання, складаєм  симплекс-таблицю. 

№ рядка Базис

Сб

Р0

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

1

Р3

0 60 10

6

1 0 0
2

Р4

0 36 -4 9 0 1 0
3

Р5

0 8 4 -2 0 0 1
4 F 0 -5 -6 0 0 0

Таблиця № 1 – Вихідна симплекс-таблиця


Знаходження оптимального розвязку ЗЛП за допмогою с-м включає слідуючі етапи:

1.   За вихідною с-т знаходять опорне рішення

Кожній с-т відповідає своє опорне рішення. Воно може бути представлене у вигляди вектора Х Розмірніст вектора дорівнює кількості змінних в основній задачі.

Кожній змінній в симплекс таблиці відповідає свій вектор. Змінній x1—вектор Р1 і т.д.

Вектор Р0 складений із вільних членів рівнянь. Кожний рядок симплекс-таблиці – рівняння відповідно. Четвертий рядок—рядок оцінок в ньому записують коефіцієнти при змінних в цільовій ф-ції  з протилежним знаком і визначається розв’язуємий стовпець, беруться модулі від’ємних чисел з цієї строки. В векторі Х кожній змінній відповідає певна компонента. Змінній х1 перша компонента змінній х2—друга. Значення компонент визначають слідуючим чином, якщо вектор базисний, то компонента дорівнює значенню компоненти вектора стовпця Р0  з того рідка де в базисі стоїть 1.

У вихідній таблиці вектори Р1, Р2 – не базісні, тобто в Х – перша и друга компоненти = 0

Х=(0;0;60;36;8)

2.   Зясовують, мається хочаб одне відємне значення врядку оцінок ( рядок 4) Якщо нема – то план оптимальний, якщо є – треба переходити до новій с-т.

Рядок оцінок має (-5) та (-6), отже данний опорний план – не оптимальний.

3.   Знаходять визначальний стовпець. Стовпець називають визначальним,  якщо в рядку оцінок у нього найбільше за модулем значення. Маємо стовпець Р2 |-6|>|-5|

4.   Знаходимо визначальний рядок. Визанчальним назівається такий рядок, який відповідає найменшому з відношень компонентів стовпця Ро до додатніх компонентів визначального стовпця. (Рядок оцінок до уваги не приймається)

Min = ( 60/6; 36/9) = 4 – рядок 2.

5.   Будують наступну с-т .

 Для цього кожний елемент таблиці перераховуємо за формулою

aij=aij- (аіk* аnj)/ank де k-номер розв’язувального стовпця, а n- номер розв’язувального рядка

aij—елемент строки- і, стовпця- j нової сиплекс таблиці

aij—елемент строки- і, стовпця-j попередньої симплекс-таблиці

аіk-- елемент що знаходиться у визначальному стовпці попер. с-т.

аnj-- елемент що знаходиться у визначальному рядку попер с-т.

ank – элемент що стоїть на перехресті визн рядка и строки у попер сим-т.

a10= 60 – (36*6)/9 = 36

a11= 10 +(6*4)/9 = 38/3

№ рядка Базис

Сб

Р0

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

1

Р3

0 36 0 0 -1 1/5

0

2

Р2

6 4 -4/9 1 1 1/5 0
3

Р5

0 16 28/9 0 0 3/5 1
4 F 24

-23/3

0 0 1 1/5 0

Таблиця № 2

Х1=(0;4;36;0;16)  F(X1) = 24

В рядку оцінок є одне відємне число. Тому Р1 – визначальний стовпець

Min = ( 36/38*3;16/4;9) = 54/19 – визначальний рядок Р3

 

Таблиця № 3

№ рядка Базис

Сб

Р0

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

1

Р1

5 54/19 1 0 3/38 -1/19 0
2

Р2

6 100/19 0 1 2/57 5/57 0
3

Р5

0 136/19 0 0 -14/57 22/57 1
4 F 870/19 0 0 21/38 5/19 0

X3= ( 54/19;100/19;0;0;136/19) F3(X3) = 45 15/19

В рядку оцінок нема відємних значень, тому даний опорний план є оптимальним. Але не виконується умова цілочисельності, тому слід застосувати відсічення по методу Гоморі.

2. Застосування і побудова відсічення по методу Гоморі

 х1=54/19, х2=100/19

До системи обмежень основного завдання добавляємо ще одну нерівність виду: F(a*ij)*xij>= F(b*ij), де a*ij  і  b*ij дробови частини чисел.

Під дробовою частиною числа а розуміють найменше невідємне число в і таке, що а – в є цілим числом.Якщо в оптимальному плані вихідного завдання дробового значення приймають декілька змінних, то додаткова нерівність будується для змінної, в якої найбільша дробова частина.

F(x1)>F(x2)  (16/19 >5/19)

-3/38х3-18/19х4 + х6 = -16/19

таблиця № 4

№ рядка Базис

Сб

Р0

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

Р6

1

Р1

5 54/19 1 0 3/38 -1/19 0 0
2

Р2

6 100/19 0 1 2/57 5/57 0 0
3

Р5

0 136/19 0 0 -14/57 22/19 1 0
4

Р6

0 -16/19 0 0 -3/38

-18/19

0

1

5 F 870/19 0 0 23/38 5/19 0 0

Х4 = ( 54/19;100/19;0;0;135/19;-16/19)  F(X4) = 45 15/19

Т.к. опорний план містить відємну змінну то треба застосувати подвійний

с. м.

3.

Відшукання розвязку ЗЛП подвійним с-м включає слідуючі етапи:

1.   Знахдять опорне рішення

Х4 = ( 54/19;100/19;0;0;135/19;-16/19)  F(X4) = 45 15/19

2.   Перевіряють знайдений опорний розвязок на оптимальність.

Розвязок не оптимальний, тому слід перейти до нового опорного рішення.

3.   Вибираемо визначальний рядок. Визначальним називається той, який відповідає найбільшому за модулем відємному значенню в стовпцю Ро

Рядок № 4

4.   Вибираємо визначальний стовпчик. Той, який відповідає найменшему відношенню рядка оцінок до ньгого. (по модулю)

Min = (23/38*38/3;5/19*19/18) = 5/18 стовпець Р4

Таблиця № 5

№ рядка Базис

Сб

Р0

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

Р6

1

Р1

5 26/9 1 0 1/12 0 0 -1/18
2

Р2

6 140/27 0 1 1/36 0 0 5/54
3

Р5

0 1048/171 0 0 -13/38 0 1 11/9
4

Р4

0 8/9 0 0 1/12 1 0 -19/18
5 F 410/9 0 0 7/12 0 0 5/18

Х5= (26/9;140/27;0;0;8/9;1048/171) F5 = 45 5/9

F(x1) = f ( 2 8/9) = 8/9

F (x2) = f ( 5 5/27) = 5/27

-1/12х3 – 17/18х6 + х7 = -8/9

таблица № 6

№ рядка Базис

Сб

Р0

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

Р6

Р7

1

Р1

5 26/9 1 0 1/12 0 0 -1/18 0
2

Р2

6 140/27 0 1 1/36 0 0 5/54 0
3

Р5

0 1048/171 0 0 -13/38 0 1 11/9 0
4

Р4

0 8/9 0 0 1/12 1 0 -19/18 0
5

Р7

0 -8/9 0 0 -1/12 0 0

-17/18

1

6 F 410/9 0 0 7/12 0 0

5/18

0

Таблица № 7

№ рядка Базис

Сб

Р0

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

Р6

Р7

1

Р1

5 50/17 1 0 3/34 0 0 0 -1/17
2

Р2

6 260/51 0 1 1/57 0 0 0 5/57
3

Р5

0 1608/323 0 0 -436/969 0 1 0 11/17
4

Р4

0 32/17 0 0 3/17 1 0 0 -19/17
5

Р6

0 16/17 0 0 3/34 0 0 1 -18/17
6 F 770/17 0 0 19/34 0 0 0 5/17

Х6= ( 50/17;260/51;0;32/17;1608/323;16/17)    F6 = 45 5/17

 Будуємо нове відсічення:

 F(x1) = f(2 16/17) = f(16/17) = 16/17

F(x2) = f (5 5/51) = f(5/51) = 5/51

F(x1)> F(x2)

-3/34x3 – 16/17x7 + x8 = -16/17

таблица №8

№ рядка Базис

Сб

Р0

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

Р6

Р7

Р8

1

Р1

5 50/17 1 0 3/34 0 0 0 -1/17 0
2

Р2

6 260/51 0 1 1/57 0 0 0 5/57 0
3

Р5

0 1608/323 0 0 -436/969 0 1 0 22/17 0
4

Р4

0 32/17 0 0 3/17 1 0 0 -19/17 0
5

Р6

6 16/17 0 0 3/34 0 0 1 -18/17 0
6

Р8

0 -16/17 0 0 -3/34 0 0 0

-16/17

1
7 F 770/17 0 0 19/34 0 0 0 5/17 0

Таблица №9

№ рядка Базис

Сб

Р0

Р1

Р2

Р3

Р4

Р5

Р6

Р7

Р8

1

Р1

5 3 1 0 3/32 0 0 0 0 0
2

Р2

6 5 0 1 1/96 0 0 0 0 0
3

Р5

0 70/19 0 0 -521/912 0 1 0 0 0
4

Р4

0 3 0 0 9/32 1 0 0 0 0
5

Р6

0 2 0 0 3/16 0 0 1 0 0
6

Р7

0 1 0 0 3/32 0 0 0 1 1
7 F 45 0 0 17/32 0 0 0 0 0

Х*=(3; 5)   F*=45

4. Геометирчна интерпретація процесу розвязку.

  Геометирчна интерпретація процесу розвязку дозволяє наглядно проілюстровати процесс знаходження оптимального плану.

1)   Будують прямі, рівняння яких отримують в результаті заміни в обмеженнях знаків нерівностей на знаки =.

   10x1 + 6x2 =60 (1)

  -4x1 + 9x2 = 36       (2)

   4x1 -  2x2 = 8     (3)

x1=0, (4)

x2=0  (5)

Графіком рівняння x1 = 0 є вісь ординат,  x2 =0 – вісь абсцисс.

Графіки решти рівнянь будують так. Оскільки  графіки – це прями, то достатньо для кожного рівняння знайти дві точки, задовільнюючі йому, і через них провести пряумю.

2)   Визначають область допустимих значень.

Область допустимих значень знаходиться в перший чверті координат, т.к. x1,x2⊃3;0   x1,x2-цілі числа

На коорд. Площині вибирають довільну точку і перевіряють виконання тотожністів рівняннях-обмеженнях. Якщо тотожність вірна, то дана нпівплощина – площина напівплощина допустимих рішень.

3)   Будують радіус-вектор.


                                                                                           10


                   

                                                                                                                                                      М


                                                                                     4


                (2)                                                                                                    

                                                                                                                                                                   6

                                                                                                                                                                

-9

                                                                                                         (3)

(1)

-4

 


                                                                                           10


                   

                                                                                                                         В                          М


                                                                                     4

                                             

                                    ( I )

-38/3

 


                (2)                                                                                                    

                                                                                                                                                                   6

                                                                                                                                                                

-9

                                                                                                         (3)

(1)

-4

 

В точці В, що є оптимальною за даних умов, перетикаються (I) відсічення та (1) обмеження. Знайдемо координати т.В


-3х1 + 9х2 = 38          х1=26/9

                                                                         т.В (26/9; 140/27)

10х1+ 6х2 = 60           х2=140/27                      F ( B) = 45 5/9

-1/12х3 – 17/18х6 = -8/9 – второе отсечение.

-1/12х3*(60 – 10х1- 6х2) – 17/18*(38 + 3х1 – 9х2) = -8/9

-2х1 + 9х2 = 40 – уравнение 2-го отсечения.

Х7= 40 + 2х1 - 92


                                                                                           10


                   

                                                                                                                         В                          М

                                                                                                                              С

                                                                                     4

                                             

                                   

-38/3

 
( II )                            (I)

                (2)                                                                                                     

                                                                                                                                                                   6

                                                                                                                                                               

-9

                                                                                                                           2 16/17

-20 (II)                                                                                            (3)

(1)

-4

 


                                                                                           10


                   

                                                                                                                         В                          М

                                                                                                                              С

                                                                                                                         D

                                                                                     4

(III)                                     

                                   

( II )                            (I)

                (2)                                                                                                    

                                                                                                                                                                   6

                                                                                                                                                                

-9

                                                                                                                           2 16/17

-20 (II)                                                                                            (3)

(1)

-4

 

Уравнение третьего отсечения:

-3/34х3 – 16/17х7 = -16/17

х7 находится из 2 го ограничения

-3/34 * ( 60 – 10х1 – 6х2) – 16/17*(40 + 2х1 – 9х2) = -16/17

1 + 9х2 = 42 – ур. Третьего отсечения

В т. D пересекаются (1) и (III)

10х1 + 6х2 = 60

1 + 9х2 = 42

х1=3; х2=5. F(D)=45

т.D (3;5)

Вывод:

 экономико-матем. модел. испольузется в экономике для решения различного рода заданий, для оптимизации их. В данной к.р. использованы симплекс метод,….. отсечения Гомори, двойной симплекс метод. Геометрическая интерпретация показывает весь ход решения.

Список використаної літератури:

1.   Кузнецов Ю.Н. “Математическое програмирование:(учебное пособие для экономических специальностей ”

2.   Оптимізація єкономічних показників з врахуванням умови цілочисленності: “Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Економіко математичне моделювання для студентів економічних спеціальностей”(Викладач Іванов Л.П. –Чернігів: ЧТІ,1998-20с)”